DEVEBOYNU LAVABO SİFONU
— Pirinç tasl›d›r. — Krom kaplamal›d›r. — R 1 1/4” ç›k›fll›d›r. — U boruludur. — Ç›k›fl borusunun uzunlu€u 200mm’dir.
— Lavabolar›n yan› s›ra bidelerle de kullan›labilmektedir.
Kod: 70800677xx
Sifon Renkleri: Krom 55
Siparifl verilirken siparifl kodunun sonunda xx yerine renk kodu eklenmelidir.
Kalevit Saniter Seramik San. A.Ş. Genel Müdürlük — Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası Levent 34330 İstanbul — Turkey
T +90 212 371 5253 [pbx] — F +90 212 278 4396 Fabrika — Semedeli Köyü Çan — Çanakkale T +90 286 437 1231 — F +90 286 437 1232 — kale.com.tr
Download

Teknik Föy