1.
Р
2.
t= 10 ,
= 0.8
t=
1−
=

=
=
.
3. Koliki rad moramo utrošiti da bismo povećali brzinu protona od
.
. Masa protona u stanju mirovanja je 1.6726 ·10-27kg.
∙
= 1.2 ∙ 10
= 2.4 ∙ 10
=?
= 1.6726 ∙ 10
=
−
=
−
−(
−
)
=
−
=
∙
1−
−
∙
1−
.
= 16.6
. ∙
na
4. Kolikom brzinom se kreće telo ako mu je masa u stanju kretanja 4kg za posmatrača
koji miruje, a masa tela u stanju mirovanja 2.4kg?
= 2.4
=4
=?
=

1−
= (1 −

)
=

1−
=
=(
) 
(1 −
=1−(
) 
) ∙ = 2.4 ∙ 10
5. Telo dužine 100m kreće se prema posmatraču nekom brzinom . Kolika je ta brzina ako
je skraćenje dužine 1mm?
= 100
∆ =1
= 10
=?
= − ∆ = 100 − 0.001 = 99.999
=
1−
1−
=
 99.999 = 100 1 −
.

=1−
.
 99.999 = 100 ∙ (1 −

=(1 −
.
)

)
=1.34∙ 10
6. Jedan od blizanaca za svoj 20-ti rodjendan otputuje svemirskim brodom brzinom
0.6·c. Kada brat na zemlji bude slavio 50-ti rodjendan koji rodjendan će slaviti blizanac
koji putuje?
R.
= 50 − 20 = 30
t=
1−
= 30 1 −
20+24=44 rodjendan
( .
)
= 30√1 − 0.36 = 30√0.64 = 30 ∙ 0.8 = 24
Download

Задаци за први тест из физике за 4/1 област Теорија