TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERĠ LĠSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TĠC. A.ġ.
TARAFINDAN UZUN SÜRELĠ KĠRALAMA GARANTĠSĠ YÖNTEMĠYLE
AġAĞIDAKĠ YER VE KAPASĠTELERDE LĠSANSLI DEPOCULUĞA UYGUN
ÇELĠK SĠLO YAPTIRILACAKTIR
Tekirdağ (Hayrabolu-Malkara arası)
Konya (Cihanbeyli-Kulu arası)
Diyarbakır (Diyarbakır-Mermer arası)
Batman (Batman-Kurtalan arası)
Mardin (Mardin-Kızıltepe arası)
Gaziantep (Gaziantep-Nizip arası)
Yozgat (Boğazlayan-Yozgat yolu arası)
ġanlıurfa (Siverek-Hilvan arası)
Hatay (Hatay-Kurtboğazı)
Adıyaman (Adıyaman-Besni arası)
Edirne (Edirne-Uzunköprü arası)
Kırklareli (Ahmetbey-Pınarbaşı arası)
50.000 Ton
50.000 Ton
50.000 Ton
50.000 Ton
50.000 Ton
50.000 Ton
40.000 Ton
50.000 Ton
40.000 Ton
40.000 Ton
40.000 Ton
40.000 Ton
İhaleye ilişkin şartnameler [email protected] adresinde görülebilir. Ayrıca Şirket
Merkezinden 300 TL bedelle temin edilebilir. İhale 16.03.2015 Pazartesi günü saat 14:30’da
Şirket Merkezinde gerçekleştirilecektir.
Adres : Eskişehir Yolu 9.Km.TOBB İkiz Kuleler No: 252 D Blok Kat 27
Çankaya/ANKARA
Download

İlan Metni