www.teknolus.com
Hibrit Enerji
Eğitim Seti
GÜNEŞ – RÜZGAR – HİDROJEN
Temiz Enerji Teknoloji Programı
GT-1500 Hibrit Enerji Eğitim Seti, öğrencilere 3
temel Alternatif Enerji Üretim Teknolojilerini
kapsayan tanıtıcı ve etkileĢimli pratik deneyimler
sağlamaktadır.
2 YIL ÜRÜN
10 YIL SERVĠS
GARANTĠSĠ
Rüzgar Türbini Temel ÇalıĢma
Prensibi
Rüzgar Türbininin kurulması
ġebeke Bağlantısız Rüzgar Türbini
Yapılandırılma ve kurulum
Rüzgar Gücü Sistem Tasarımı
Rüzgar Türbinin tasarlanması
GüneĢ Gücü Temel ÇalıĢma Prensibi
Güneş panellerinin kurulumu,testi ve
birleştirilmesi
Ġleri GüneĢ Paneli Sistemleri
Şebeke bağlantısız sistemlerin
işleyişi ve yapılandırılması
Solar Güç Sistem Tasarımı
Taşınabilir cihazlar için solar şarj sistemi
tasarımı
Yakıt Pili Temel ÇalıĢma Prensibi
Elektrik üretimi için yakıt pili bağlanması
Pratik Lab Kılavuzu
Ders Dökümanları
Ürün Güncellemeleri
Online Kullanıcı Eğitimleri
Teknik Destek
Yerinde Kurulum
Teknik
Ġleri Düzey Yakıt Pili ĠĢleyiĢi
Şebeke bağlantısız yakıt pilinin işleyişi ve
yapılandırılması
Alternatif Güç Sistemine Yakıt Pili
Eklenmesi
Yakıt pillerinin hibrit enerji sistemlerine
bağlantısı
Rüzgar ve GüneĢ Enerji Sistemlerinin
HibritleĢtirilmesi
Hibrit enerji sistemlerinin yapılandırılması
ve test edilmesi
1st
Dünyanın en çok tercih
edilen eğitim seti
KALĠFĠYE ĠġGÜCÜ
Mühendisler, Teknisyen, Kurulumcular
Endüstri Sertifikasyonları
Sistem Kurulum Sertifikasyonları
ĠLGĠLĠ EĞĠTĠM KURUMLARI
Mühendislik Fakülteleri
Teknoloji Fakülteleri
Meslek Yüksek Okulu ve Eğitim Fakülteleri
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümleri
Makina Mühendisliği Bölümleri
Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümleri
Fizik Mühendisliği Bölümleri
Teknolus Didaktik Ltd., Educational Technologies Group ürünlerinin Türkiye distributörü, tek servis sağlayıcısı ve kurulumcusudur. Marcraft Labovatuar
Eğitim Setleri üretici firma tarafından ABD’de üretilmiştir ve 2 yıl ürün, 10 yıl servis garantisine sahiptir. GT-1500 Hibrit Enerji Eğitim Seti ABD ve AB Yüksek
Eğitim Müfredatına ve ETA ve NABCEP Sertifika programlarına uygundur.
Tel:
Fax:
+90 312 4270673
+90 312 4270674
[email protected]
Download

Katalog - teknolus