T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrük İşlem Süreleri
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce gümrük
işlem süreleri dönemsel olarak ölçülmekte ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
I- 2015 yılı Şubat ayı ihracat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.
İhracatta işlem süresi, ihracat beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta,
gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesine
kadar olan süreyi içermektedir.
Süre/Hat
İlk yarım saat
İlk 4 saat
İlk 24 Saat
24 -48 saat
48 -72 saat
72 -96 saat
96 -120 saat
120 -168 saat
168 -240 saat
240 saat üstü
Toplam
Kırmızı
Hat
1.801
9.456
12.946
1.707
556
412
205
194
118
104
16.242
%
11
58
80
11
3
3
1
1
1
1
100
Mavi
Hat
87.170
88.509
88.860
68
37
12
6
17
8
9
89.017
%
Sarı Hat
%
Toplam
%
98
99
100
0
0
0
0
0
0
0
100
112.337
78,77
96,32
98,56
0,60
0,27
0,19
0,09
0,12
0,08
0,10
100
201.308
235.334
242.364
2.634
971
694
340
377
233
256
247.869
81,22
94,94
97,78
1,06
0,39
0,28
0,14
0,15
0,09
0,10
100
137.369
140.558
859
378
270
129
166
107
143
142.610
2015 yılı Şubat ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören
ihracat beyannamelerinin, %81’inin işlemleri ilk yarım saatte, %95’inin işlemleri ise ilk
dört saatte sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.
İşlem Süresi
İlk 1 Dakika
İlk 5 Dakika
İlk 10 Dakika
İlk 20 Dakika
Toplam Beyanname Sayısı
163.777
176.585
186.042
195.884
%
65,53
70,66
74,44
78,38
2015 yılı Şubat ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören
ihracat beyannamelerinin %66’sının işlemleri ilk bir dakikada sonuçlandırılarak ülkeyi
terk edebilir duruma gelmiştir.
II- - 2015 yılı Şubat ayı ithalat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.
İthalattaki işlem süresi; gümrük beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta,
gümrük müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesi ve
ardından vergilerinin ödenmesine kadar olan süreyi kapsamaktadır.
Süre/Hat
İlk yarım saat
İlk 8 saat
İlk 24 Saat
24 -48 saat
48 -72 saat
72 -96 saat
96 -120 saat
120 -168 saat
168 -240 saat
240 saat üstü
Toplam
Kırmızı
Hat
%
Mavi
Hat
%
Sarı Hat
%
Toplam
%
433
15.044
21.873
9.490
4.504
3.633
2.325
3.441
1.921
1.395
48.582
0,89
30,97
45,02
19,53
9,27
7,48
4,79
7,08
3,95
2,87
100
31.584
61.601
68.570
2.846
1.995
1.100
464
395
167
121
75.658
41,75
81,42
90,63
3,76
2,64
1,45
0,61
0,52
0,22
0,16
100
5.442
66.229
90.970
16.045
8.245
5.442
2.563
2.888
1.367
1.245
128.765
4,23
51,43
70,65
12,46
6,40
4,23
1,99
2,24
1,06
0,97
100
37.459
142.874
181.413
28.381
14.744
10.175
5.352
6.724
3.455
2.761
253.005
14,81
56,47
71,70
11,22
5,83
4,02
2,12
2,66
1,37
1,09
100
2015 yılı Şubat ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren ithalatta işlem
gören gümrük beyannamelerinin; % 56’sının işlemleri ilk sekiz saatte, %72’sinin
işlemleri ise ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir. İlk 24
saat itibariyle bu oran fiziki kontrole tabi tutulan beyannameler için %45, belge
kontrolüne tabi tutulan beyannameler için %71, basitleştirilmiş usulde işlem gören
beyannameler için ise %91 olarak gerçekleşmiştir.
İşlem Süresi
İlk 1 Dakika
İlk 5 Dakika
İlk 10 Dakika
İlk 20 Dakika
Toplam Beyanname Sayısı
7.206
9.963
17.212
28.396
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
3 Mart 2015
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskisehir Yolu 9.Km.06530/ANKARA
Telefon: (0312) 449 37 30 Faks: (0312) 447 82 25
%
2,82
3,91
6,75
11,13
Download

2015 Yılı Şubat Ayı Gümrük İşlem Süreleri Yayımlandı.