HAVA HARP OKULU
6’NCI ULUSAL SALON MODEL UÇAK YARIŞMASI – 2015
GENEL AÇIKLAMALAR
Yarışma Tarihi
: 22 Mart 2015 Pazar
Yarışma Sahası
: HHO Kapalı Spor Salonu
Yarışma Kategorileri
:
1 - Lastik Motorlu F1L/EZB Sınıfı Çubuk Modeller (Gençler, Yetişkinler, Ustalar)
2 - Lastik Motorlu Gövdeli Modeller (Gençler, Yetişkinler, Ustalar)
3 - Lastik Motorlu F1D Sınıfı Çubuk Modeller (Ustalar)
4 - Serbest Kategori
Ödüller
: Ödüller ev sahibi Hava Harp Okulu Komutanlığı tarafından
hazırlanacaktır. Yukarda belirtilen kategorilerde ilk üçe giren yarışmacılara toplam 24
adet ödül verilecektir.
Müracaatlar
:
1. Müracaatlar yaş gurubu dikkate alınarak değerlendirilecektir.
Gençler : 17 yaş ve altı. (22/03/1998 tarihi ve sonrasında doğanlar)
Yetişkinler : 18(dahil) – 22(dahil) yaşlar arası.
Ustalar : 23 yaş ve üstü olarak uygulanacaktır.
Not : Küçüklerin üst kategorilerde yarışma isteklerinde beyan esastır. (İsteyen
genç veya yetişkin yarışmacı ustalar sınıfında yarışabilir.)
2. Tüm müracaatlar “modelucak@ hho.edu.tr” adresine elektronik posta gönderilerek
yapılacaktır. Elektronik postada olması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
Yarışmacılar için : Ad-Soyad / TC No / Doğum Tarihi / Araç Plaka No /
Yarışılacak Kategori / Model Sayısı
Seyirciler için : Ad-Soyad / TC No / Araç Plaka No /
3. Yarışmaya son başvuru tarihi 18 Mart 2015 Çarşamba günüdür. Kayıt
yaptırmayanlar HHO tesislerine giremeyecektir. Bu nedenle yarışmacı veya seyirci
tüm konukların kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Misafirlerimizin gelememe ihtimalleri
olsa bile kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir.
4. Bütün girişler Hava Harp Okulu ana nizamiyesinden olacaktır. İnternet üzerinden
yapılan kayıt listesinde ismi olan konuklarımıza kimlik değişimi yapılmayacak, cep
telefonu, kamera ve fotoğraf makinesi serbest olacaktır.
Baş Hakem
: Fatih ÇAMYAR ( HHO Havacılık Kulübü Başkanı )
İsmet İLHAN ( Model Uçak Öğretmeni )
Masa Hakemleri
: Cihat HAKTANIR ( HHO Havacılık Kulübü )
Mustafa ALPTEKİN ( HHO Havacılık Kulübü )
Jüri Üyeleri
: Hv. Ss. Kur. Yb. Fatih ŞAYİN
Emre ÇETİNKAYA ( HHO Model Uçak Branş Kaptanı )
Fatih ERGENEKON ( GOSBF Hav. İstanbul İl Temsilcisi )
Mehmet Nuray Aslan ÖZYÜREK
Yarışma Programı
:
09:00 - 09:45 Kayıt ve antrenman uçuşları
09:45 – 10:00 Açılış Konuşması (Havacılık Kulübü Sorumlu Subayı)
10:00 - 10:45 Birinci uçuşlar
10:45 - 11:45 F1D Kategorisi Birinci, İkinci ve Üçüncü uçuşlar
11:45 - 12:30 İkinci uçuşlar
12:30 - 13:00 F1D Kategorisi Dördüncü uçuşlar
13:00 - 13:45 Üçüncü Uçuşlar
13:45 - 13:55 Ara
13:55 - 14:40 Dördüncü Uçuşlar
14:40 - 15:00 F1D Kategorisi Beşinci uçuşlar
15:00 - 15:45 Beşinci uçuşlar
15:45 - 16:15 Ara
16:15 - 16:45 Ödül Töreni
Hava Harp Okulu Komutanının Konuşması (Emirlerine maruzdur.)
16:45 – 17:30 Konukların uğurlanması
YARIŞMA KURALLARI
1. KATEGORİLER İLE İLGİLİ KURALLAR:
A. FAI-F1L (EZB) SINIFI MODEL:
Tanım:
Tek kanatlı ve tek motorlu, uçuş kabiliyetini sabit kaldırıcı yüzeylerle sağlayan çubuk gövdeli
modellerdir.
1-Kanat açıklığı maksimum 458mm, kanat eni maksimum 78mm olmak zorundadır.
2-Yatay dengeleyici alanı, kanat alanının %50’sinden büyük olamaz.
3-Modelin inşaatında sadece balsa ve yapıştırıcı kullanılabilir. Pervane şaftı, lastik kancası,
sürtünme azaltıcı malzemeler ( pul, boncuk) yüzey bağlantı parçaları ve ek destekleri bunun
dışındadır.
4-Gerdirme ve destek için balsa çıta dışında malzeme kullanılamaz.
5-Motor çubuğu masif ahşap ve tek parça olmalıdır.
6-Kuyruk çubuğu masif ahşap ve tek parça olmak zorundadır. İstenirse kuyruk çubuğu motor
çubuğundan ayrı yapılıp motor çubuğuna ilave edilebilir.
7-Motor çubuğu ve kuyruk çubuğunun tamiri için kullanılacak parçaların toplamı 1cm den
uzun olamaz.
8-Tüm pervane balsa levhadan yapılmalıdır.
9-Uçuş sırasında modelin geometrisini ve pervane torkunu değiştirecek hiçbir mekanizma
kullanılamaz. Uçuş sırasında, lastik kuvvetine ve hava direncine bağlı olarak meydana gelen
esnemeler kabul edilir.
10-Modelde kaplama malzemesi olarak, (*)ticari olarak satılan herhangi bir kaplama
malzemesi (kâğıt veya plastik malzeme) kullanılabilir, mikrofilm kullanılamaz.
11-Modelin ağırlığında herhangi bir sınırlama yoktur.
(*) Ticari olarak satılan kaplama malzemesi: Sipariş ile özel üretilmeyen, iç veya dış
piyasadan tedarik edilebilen standart malzemedir.
B. GÖVDELİ MODEL:
Tanım :
uçuş kabiliyetini sabit kaldırıcı yüzeylerle sağlayan gövdeli modellerdir.
1- Model; Kanadı yere paralel iken 60cm x 60cm bir kutunun içine sığmalı, bu boyutları
aşmamalıdır.
2- Modelin lastik motoru, kapalı bir gövde içerisinde bulunmalı ve gövde lastik motorun
etrafını tamamen kapatmalıdır.
3- Gövde kesiti ölçüleri 3 cm x 5 cm, kesit uzantısı da 8cm'den az olmamalıdır.
4- Kesit önünde ve yanlarında kabin camları olmalıdır. Kabin camları şeffaf malzeme ile
kaplanmış olmalıdır.Eğer modelin tamamı şeffaf kaplı ise kabin kısmı bir hat ile
belirlenmelidir. Bu iş, kalem, boya veya kâğıt şerit ile yapılabilir.
5- Tüm inşaatta ahşap malzeme kullanılmalıdır. Pervane şaftı, lastik kancası, sürtünme
azaltıcı malzemeler ( pul, boncuk) yüzey bağlantı parçaları bunun dışındadır.
6- Kaplama malzemesi olarak; mylar, kondansatör kağıdı, pelur, japon kağıdı (Esaki,Japico)
kullanılabilir.
7- Her türlü pervane kullanılabilir.
8- İniş takımı opsiyoneldir ancak iniş takımı bulunan model +10 puan ile yarışmaya başlar.
İniş takımı gövdeye sabit olmalı, model yerdeyken modeli taşıyacak kalınlıkta tel veya ahşap
malzemeden yapılmış olmalıdır. Seyyar iniş takımı kullanılıyorsa uçuş süresince iniş
takımının model üzerinde bulunması gerekir. Tekerleğin çapı 19mm den az olamaz. Ekstra
puan için saha hakemine yarışmacı beyanı esastır.
C. SERBEST KATEGORİ:
Tanım :
Uçuş kabiliyetini sabit kaldırıcı yüzeylerle sağlayan bütün model çeşitleridir.
1- Model; Kanadı yere paralel iken 60cm x 60cm bir kutunun içine sığmalı, bu boyutları
aşmamalıdır.
2- Her türlü pervane kullanılabilir.
3- Ağırlık sınırlaması yoktur.
4- Model imalatıyla ilgili kısıtlama yoktur.
A.B.1. FAI-F1L (EZB) SINIFI , GÖVDELİ MODELLER ve SERBEST KATEGORİ
MODELLERİNDE YARIŞMANIN İCRASI İLE İLGİLİ KURALLAR
A. Uçuş Sayısı: Yarışmacıya beş resmi uçuş hakkı tanınacaktır. Resmi uçuşlar programda
belirtilen periyot içinde uçulmak zorundadır. Beş resmi uçuştan en iyi 3'ü değerlendirmeye
girecektir. 09:00-09:45 arasında kayıtlar, yarışmacı grupları ve hakem eşleşmeleri kontrol
edilecektir.
B. Resmi Uçuşun Tanımı: İlk 15 saniye içinde bir sona erdirilebilir. Süresi 15 saniyeden az
olan bir uçuş gecikmeli uçuş sayılacak ve beş resmi uçuşun her biri için bir gecikmeli uçuşa
izin verilecektir. Gecikmeli uçuşlar toplama dahil edilmeyecektir.
C. Uçuşun Başlatılması:
a. Yarışmacı, modelini elden bırakmak suretiyle yarışı başlatır.
b. Model uçuş için serbest bırakıldıktan sonra Yarışmacı ve Hakem uçuş sahasının belirtilen
bölgesine çekilmelidir.
c. Lastik motorun kurulması yarışmacı veya yardımcı tarafından yapılır. Her yarışmacının, bir
adet yardımcı bulundurma hakkı vardır.
Ç. Model Sayısı: Model sayısında kısıtlama yoktur. Tüm modeller kayıtlar esnasında
numaralandırılacaktır.
D. Çarpışmada Kural: İki model arasında uçuşta bir çarpışma olması halinde yarışmacıların
her biri, çarpışma anı ile uçuşun sona ermesini takip eden iki dakika arasındaki zaman aralığı
içinde, o ana kadar yapılan uçuşun resmi uçuş sayılması veya uçuşa yeniden başlaması
şıklarından birini tercih edecektir. Yeniden başlama uçuşu bir sonraki resmi uçuştan önce
yapılmalıdır.
E. Modelin Yönlendirilmesi: Modelin rotasını değiştirmek veya uçuş alanının başka bir
kısmında uçmasını sağlamak üzere ipe bağlanmış bir uçan balon veya bir sopa kullanılabilir.
a. Modele yön verme işlemi sadece, modelin, binanın duvarları, çatısı veya diğer modellerle
çarpışmasını önlemek amacıyla uygulanmalıdır. Modelin hareketleri esas itibariyle yatay bir
düzen içinde yapılmalıdır.
Not: Şayet bir zaman tutucu, bir modelin irtifa değişikliğinin yarım metreye veya her 25
metrelik irtifa için bir metreye yaklaştığı (hangisi daha büyükse) kanısındaysa, yarışmacıyı
ikaz edecektir. Zaman tutucunun, ikazını dikkate almayan bir yarışmacının uçuşu sona
erdirilecektir.
b. Modelin uçuş yönünü değiştirmek veya başka bir uçuş alanında uçmasını sağlamak üzere,
bağlı olduğu ip veya sopa 2 ile 8 metre uzunluğunda olan bir balon veya balonlar
kullanılabilir. Yön verme teşebbüsünün zaman sınırlaması veya sayıca yasaklaması yoktur,
ancak bütün yön değiştirmeler modelin ön kısmından yapılacak ve asla arkadan
yapılmayacaktır.
c. Yön verme esnasında pervane ip/balon(lar)/sopa ile temas edebilir ve dönüşü durabilir.
pervane durur durmaz, kronometrede görülen toplam zamandan çıkartılacak olan, toplam
pervane duruş süresini tespit etmek üzere ikinci bir kronometre (tercihen biriken zamanı
kaydeden çift düğmeli bir kronometre) kullanılmalıdır.
ç. Eğer yön verici, yön verme işleminden sonra pervaneyi serbest bırakmazsa, iki kronometre
birden durdurulacak ve pervane durma süresi yukarıda açıklandığı gibi çıkartılacaktır.
d. Yön verme esnasında, başka bir model tarafından faul yapılmadıkça, uçuş tekrarına
müsaade edilmeyecektir.
e. Yön verme kararı yarışmacının sorumluluğudur ve kendisi tarafından yapılmalıdır. Fiziki
özürlü bir yarışmacı, yarışma görevlileriyle koordine ederek yerine bir başkasının vermesini
sağlamalıdır.
f. Kullanılan yön verme malzemelerini gözetlemek ve diğer modelleri tehlikeye sokacağını
yarışmacıya ikaz etmek, zaman tutucularının sorumluluğundadır. Eğer diğer modellere yön
verici tarafından faul yapılmışsa, faul yapılan yarışmacının ilave bir uçuş isteme hakkı vardır.
Eğer uçuş alırsa bu onun o uçuşundaki puanı olacaktır. Yarışmacı bu hakkını, uçuşu sona
erdikten sonra iki dakika içinde zaman tutucuları nezdinde kullanılmalıdır. Yarışmacı eğer
yeniden başlamayı seçerse, uçuşunu bir sonraki resmi uçuş başlamadan önce yapılmalıdır.
F. Sıralama: Her yarışmacının en iyi üç uçuşunun toplamı sıralamadaki yerini tayin
edecektir. Beraberlik halinde dördüncü en iyi uçuş hesaba katılır ve beraberlik devam ederse
aynı şekilde diğer en iyi uçuş nazarı dikkate alınır.
G. Zaman Tutma: Uçuşlarda, kronometresi veya saniyenin en az 1/5 ‘ini kaydeden zaman
ölçü aleti olan zaman tutucu tarafından zaman tutulacaktır. Her uçuşta zaman tutmaya model
serbest bırakıldığı anda başlanacaktır. Zaman tutma;
a. Model salonun döşemesi üzerinde hareketsiz kaldığında (tekerleksiz modellerde),
tekerlekli modellerde yere değdiği anda (tekrar uçmazsa)
b. Modelden herhangi bir parça kopup ayrıldığında
c. Model döşeme ve benzeri hareketi durdurucu yer dışında, binanın herhangi bir yerine
temas ederse sona erecektir.
Not: Bu durumda hakemler, yer değiştirici hareket sona erdikten sonra 10 saniye daha
zaman tutmaya devam edecektir. 10 saniye sonunda model hala binaya temas ettiği noktada
durmaya devam ederse, zaman tutma durdurulacak ve 10 saniye uçuş zamanından
çıkarılacaktır. Model binaya temas ettiği noktadan 10 saniyeden önce kurtulursa zaman
tutma normal olarak devam edecektir.
C. FAI-F1D SINIFI ÇUBUK MODEL :
Tanım : Sadece kapalı alanda uçan, uçması için gereken enerjiyi lastik motordan alan tek
kanatlı (monoplane) modellerdir.
1-Kanat açıklığı maksimum 550mm olmak zorundadır.
2 - Kaldırıcı yüzeylerin maksimum eni(Wing or stab Chord) 200 mm olmak zorundadır.
3 - Maksimum stab açıklığı(Stab. Span) : 450 mm olmak zorundadır.
4 - Lastiksiz minimum uçak ağırlığı : 1,2 g, maksimum yağlanmış lastik ağırlığı : 1,0 g olmak
zorundadır.
dışındadır.
5 - Kaplama malzemesinde sınırlama yoktur.
6 - Pervane ahşap malzemeden inşaat yapılmış olmalıdır.Ahşap plaka malzemeden
yapılamaz.
C.1. FAI-F1D SINIFI ÇUBUK MODELDE YARIŞMANIN İCRASI İLE İLGİLİ KURALLAR
Uçuş sayısı : (Round sayısı)
Bu kategori 5 round (Uluslararası yarışmada 6 round) olarak icra edilir. Yarışmacının en iyi 3
round (Uluslararası yarışmalarda 2 round) uçuşunun toplamı skor olarak kaydedilir.
Yarışmacı her roundda sadece bir resmi uçuş yapabilir.
Resmi uçuşun tanımı :
Sadece 60 saniyeyi geçen uçuşlar resmi uçuş olarak adlandırılabilir. İlk 60 saniyede uçuş
fiziksel bir yöntem ile sonlandırılabilir. Her 5 round da (Uluslararası yarışmada 6 round),60
saniyeyi doldurmayan veya fiziksel bir yöntem ile sonlandırılan uçuş,aynı round içinde tekrar
edilebilir.
Model sayısı:
Yarışmacı istediği sayıda model ile yarışmaya iştirak edebilir.
Çarpışma durumu :
Havada iki modelin çarpışması durumunda,her iki yarışmacı da iki durumdan birine karar
vermelidir.
a) Çarpışmaya kadar olan uçuş süresi,
b) Uçuşun sekteye uğradığı anı takip eden 2 dakikalık sürenin bitimindeki uçuş süresi.
Yarışmacı,bu sürelerin avantajına olan birini o round resmi puanı olarak kabul edebilir.
Bunun dışında yarışmacı ister ise uçuş tekrarı yapabilir.Ancak uçuş tekrarı aynı round içinde
olmalı, round bitmemiş olmalıdır.
Yönlendirme :
Modelin rotasını değiştirmek veya uçuş alanının başka bir kısmında uçmasını sağlamak
üzere ipe bağlanmış bir uçan balon veya bir sopa kullanılabilir.
a)Modele yön verme işlemi sadece, modelin, binanın duvarları, çatısı veya diğer modellerle
çarpışmasını önlemek amacıyla uygulanmalıdır. Modelin hareketleri esas itibariyle yatay bir
düzen içinde yapılmalıdır.
Not: Şayet bir zaman tutucu, bir modelin irtifa değişikliğinin yarım metreye veya her 25
metrelik irtifa için bir metreye yaklaştığı (hangisi daha büyükse) kanısındaysa, yarışmacıyı
ikaz edecektir. Zaman tutucunun, ikazını dikkate almayan bir yarışmacının uçuşu sona
erdirilecektir. (Bu irtifada salonumuz olmadığından yurtiçi yarışmalarda dikkate alınmaz)
b)Modelin uçuş yönünü değiştirmek veya başka bir uçuş alanında uçmasını sağlamak üzere,
bağlı olduğu ip veya sopa 2 ile 8 metre uzunluğunda olan bir balon veya balonlar
kullanılabilir. Yön verme teşebbüsünün zaman sınırlaması veya sayıca yasaklaması yoktur,
ancak bütün yön değiştirmeler modelin ön kısmından yapılacak ve asla arkadan
yapılmayacaktır.
c)Yön verme esnasında pervane ip/balon(lar)/sopa ile temas edebilir ve dönüşü durabilir.
pervane durur durmaz, kronometrede görülen toplam zamandan çıkartılacak olan, toplam
pervane duruş süresini tespit etmek üzere ikinci bir kronometre (tercihen biriken zamanı
kaydeden çift düğmeli bir kronometre) kullanılmalıdır.
d) Eğer yön verici, yön verme işleminden sonra pervaneyi serbest bırakmazsa, iki
kronometre birden durdurulacak ve pervane durma süresi yukarıda açıklandığı gibi
çıkartılacaktır.
e) Yön verme esnasında, başka bir model tarafından faul yapılmadıkça, uçuş tekrarına
müsaade edilmeyecektir.
f) Yön verme kararı yarışmacının sorumluluğudur ve kendisi tarafından yapılmalıdır. Fiziki
özürlü bir yarışmacı, yarışma görevlileriyle koordine ederek yerine bir başkasının vermesini
sağlamalıdır.
g) Kullanılan yön verme malzemelerini gözetlemek ve diğer modelleri tehlikeye sokacağını
yarışmacıya ikaz etmek, zaman tutucularının sorumluluğundadır. Eğer diğer modellere yön
verici tarafından faul yapılmışsa, faul yapılan yarışmacının ilave bir uçuş isteme hakkı vardır.
Eğer uçuş alırsa bu onun o uçuşundaki puanı olacaktır. Yarışmacı bu hakkını, uçuşu sona
erdikten sonra iki dakika içinde zaman tutucuları nezdinde kullanılmalıdır. Yarışmacı eğer
yeniden başlamayı seçerse, uçuşunu bir sonraki resmi uçuş başlamadan önce yapılmalıdır.
Klasman :
Yarışmacıların en iyi 3 uçuş (Uluslararası yarışmada 2 uçuş) sürelerinin toplamı final puanını
belirler. Eşitlik durumunda en iyi 4 uçuş (Uluslararası yarışmada 3 uçuş) toplamı ile birinci
belirlenir.
Uçuş süresi :
Uçuş,iki zaman tutan hakem tarafından,saniyenin 1/100 birimini okumaya haiz mekanik veya
dijital kronometre ile kayıt altına alınır.
Zamanlama,modelin salıverildiği anda başlar.Ancak şu durumlarda zamanlama bozulabilir :
a) Modelin yere temas etmesi,
b) Modelin üstüne bir şey düşmesi veya modelden bir parçanın düşmesinde,
c) Modelin,uçuş yapılan salonun bir yerine çarpması veya takılması durumlarında.
Bu durumların herhangi birinin oluşması halinde hakemler,olayın cereyan ettiği ilk 10 saniye
kronometreyi durdurmayacak,
a) Eğer model bu sürede kendini kurtarıp uçmaya devam eder ise uçuş sonundaki süreyi
resmi uçuş süresi olarak kaydedeceklerdir.
b) Eğer model uçamaz ise,10.(uncu) saniyede kronometreyi durduracak ve okudukları
süreden 10 saniye düştükten sonra kalan süreyi resmi uçuş süresi olarak kaydedeceklerdir.
Yardımcı sayısı :
Her yarışmacı bir yardımcı bulundurmak ve kullanmak hakkına sahiptir.
Uçuşun başlaması / Elden çıkarma :
a) Yarışmacı ,modeli ayağı salon zeminine basacak şekilde elden bırakır.
b) Lastiği,yarışmacı kurmak zorundadır.
c) Yardımcı uçuş esnasında uçuş alanına giremez.Ancak,yarışmacı,yönlendirme esnasında
yardımcısından yardım isteyebilir.
Tavan yüksekliği sınıflandırması :
Yarışma aşağıdaki tavan yüksekliklerinden birinde icra edilir:
a) Kategori I : 8 metreden az,
b) Kategori II : 8 metre ile 15 metre arası,
c) Kategori III : 15 metre ile 30 metre arası,
d) Kategori IV : 30 metreden yüksek.
Tavan yüksekliği, zemin ile dikey olan en yüksek tavan mesafesidir.Bununla beraber 15
metre çapında bir daire yatayda bina parçalarından birine çarpmayacak şekilde açıklık
olmalıdır.
Download

hava harp okulu 6`ncı ulusal salon model uçak yarışması – 2015