2014-2015 Bahar Dönemi TASLAK Ders Programı (YL)
Pazartesi
Salı
Çarşamba
10:45-13:00
E-Devlet
Yrd. Doç. Dr.
Zümrüt Ecevit Satı
Enformatik Bölümü
13:00-15:15
Nesneye Yönelik
Programlama ve
Metodolojiler
Yrd. Doç. Dr.
Zerrin Ayvaz Reis
Enformatik Bölümü
13:00-15:15
İleri İstatistiksel
Yöntemler ve Veri
Analizi
Doç. Dr. Fatih Gürsul
Enformatik Bölümü
Perşembe
Cuma
08:30-10:45
Biyoinformatik
Algoritmalarına Giriş
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem
Erol
Enformatik Bölümü
09:00-10:00
Seminer
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Erol
Enformatik Bölümü
13:00-15:15
İnternet Tabanlı
Uygulama Geliştirme
Öğr. Gör. Dr. Murat
Gezer
Enformatik Bölümü
10:00-12:15
Veri Madenciliği
Yrd. Doç. Dr. Yalçın Özkan
Enformatik Bölümü
14.00-16.15
Yönetim Bilişim Sistemleri
Prof. Dr. Zuhal Tanrıkulu
Boğaziçi Üniversitesi,
Yönetim Bilişim Sistemleri
Bölümü
2014-2015 Bahar Dönemi TASLAK Ders Programı (DR)
Salı
Cuma
10:00 -12:15
Yöneticiler İçin Karar Verme Teknikleri
Prof. Dr. Sıddık Yarman
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
10:30-12:45
İstatistiksel Kalite Uygulamaları
Prof. Dr. Alp Baray
Enformatik Bölümü
15:30-17:45
Web Tabanlı Eğitim Tasarımı ve Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis
Enformatik Bölümü
13:00-15:15
Bilgi Yönetimi
Prof. Dr. Sevinç Gülseçen
Enformatik Bölümü
15:30-16:30
Seminer
Prof. Dr. Sevinç Gülseçen
Enformatik Bölümü
16:30-18:45
Bilişim Hukuku
Prof. Dr. Abdurrahim Karslı
Enformatik Bölümü
Download

Enformatik - Fen Bilimleri Enstitüsü