EDI Entegrasyon
Otomatik İş Süreçleri İle
Tasarruf Edin
Avantajlarınız
Sorunsuz ve ekonomik süreç geliştirme
Maksimum esneklik
Elektronik satınalma süreçlerinizle birleştirerek, tedarik zincirinizin verimliliğini artırın. Sipariş süreçleri, faturalar (e-faturalar)
ya da depo yönetimi olsun, otomatik tedarik zinciri süreçleri
her aşamasında size maliyet ve kaynak tasarrufu sağlar:
Kurum içi ya da yönetimli EDI hizmet seçenekleri
üksek erişimli eXite® platformu
Y
üzerinden entegre iletişim
Entegre e-fatura
ok daha az veri işleme çalışması
Ç
Yüksek veri kalitesi, daha nitelikli işlemlere dönüşür
İş ortaklarınızla çok daha gelişmiş işbirliği yapısı
Lojistik hizmet sağlayıcıları ve diğer sağlayıcılarla
sorunsuz entegrasyon
Yasalarla uyumlu dijital arşivleme
İş izleme
İş akışı yönetimi
Bağımsız platform
EDITEL,
tüm
süreçlerinizin
tam
entegrasyonunu
kolaylaştıracak kapsamlı bir dizi EDI çözümleri
sunmaktadır.
Bütün
çözümlerimiz,
müşterilerimizin
ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen esnek özelliklere sahiptir.
Entegrasyon çözümlerimiz, ihtiyacınıza göre, yönetimli
EDI hizmetleri (dışarıdan tedarik seçeneği submIT) ya da
kurum içi (edisuITe) seçeneği olarak sağlanmaktadır.
EDITEL tarafından sağlanan 7/24 destek hizmetleri
Entegrasyon çözümlerimizin teknik özellikleri
hakkında daha fazla bilgi için lütfen bilgilendirme
broşürlerimize bakınız. ((Link zu Downloadbereich))
EDI entegrasyonu
İletişim
Çevirim
CSV
XML
EDI,
...
ERP
€
e-Fatura
Arşivleme
İş Takibi
EDITEL EDI ENTEGRASYONU
EDI Entegrasyon
EDI Entegrasyon Bilgi Notları
Servis odaklı dizayn sayesinde maksimum esneklik
Veri Doğrulama
Data bazlı veri doğrulama
Söz dizimi
Gerekli içerik
Doküman karşılaştırması
Ana veri
Bağlılık ve koşullar
Doğrulama raporları
Çevirim
Any2Any çevrimi
(EDIFACT,CSV,TXT,XML,IDOC,PDF,..)
Çeşitli ERP adaptörleri
(örn: SAP,..)
İçerik zenginleştirme (taramalı tablolar,..)
Alındı bildirimleri
Bireysel doküman ön izleme
EDI platformu eXite arayüzü
Güvenlik
üksek güvenlik standartları
Y
(şifreleme,veri koruması)
Rol tabanlı kullanıcı erişimi
PKI tabanlı elektronik imza
Zaman mühürü
Bu güvenlik modülü tüm bilinen güvenlik standartları
ve algoritmalarına dayanmaktadır: MD5, SHA1, SHA2
(SHA256, SHA384, SHA512), PKCS#7, RC4, RSA, DES,
3DES, CRL. Bu modül EDIFACT,XML ve PDF imza/
doğrulamalarını desteklemektedir.
İş Takibi
İş süreçleri takip ve görüntülemesi
Bireysel raporlar & bigilendirmeler
Çok adımlı onay süreçleri için iş akışı
Mobil cihaz desteği
Arşivleme
üm veri formatları için destek
T
Veri bütünlüğü sağlama
Esnek depolama periyodu
Doküman arama,ön izleme ve indirme
Manuel yükleme
Tam denetim delil süreçleri
EDITEL'den alınabilecek
hizmetler:
apsamlı ön proje desteği, süreç ve
K
­gereksinimlerinizin analizi
Uygulama (eşleme hizmetleri)
Kapsamlı ilk sunuş yönetimi
anlıya geçiş sonrasında EDI sistemleriniz için
C
güvenilir destek hizmetleri
EDITEL Turkey Ltd. Şti., T +90 212 423 50 77,
E [email protected], www.editel.com.tr
Download

Bilgi broşürü: EDI Entegrasyon