Yatağa Bağımlı Engelli
Hastalarınızın Evde Sağlık Hizmeti
Alması İçin Size En Yakın Olan
Sağlık Kuruluşuna Başvurunuz A
*
■
TQ Sağlık Bakanlığı
Van Halk Sağlığı Müdürlüğü
Evinizde Yalnız
değilsiniz..!
V
T
İl 11
wj
i
Hflır
Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi
444 Ö O ö ö
AbdurahmanGaziMah.BediüzzamanS.ArapbabaSk.Tuşba/VAN
AAA
www.vanhsm .gov.tr
F \ /
U
F
12158476 Dahili (131)
Download

Backup_of_Backup_of_evde bakım hizmetleri afiş.cdr