T.C.
VAN VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Van H&K
Mütfûrio&ir
Sayı: 10912266/900/ " )
Konu; Görevlendirme
bUB
/3.10/2014
VALİLİK MAKAMINA
VAN
Müdürlüğümüz, Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından Aile Hekimi ve:
Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapan personellere yönelik 21 -22 Ekim 2014 tarihleri
arasında îpekyolu Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda “Oryantasyon Eğitimi’
düzenlenecektir. Anılan talihlerde eğitici ve katılımcı olarak katılması planlanan personellerin
isimleri ekte belirtilmiş olup görevlendirilmesi hususunda;
Takdirlerinize arz ederim.
Dr.ÎYakup İMREN'
Van Halk Sağlığı Müdürü
Ek:-4(dört)Adet Liste
,o.Lim
DÜNDAR
Vali a.
Vali Yardımcısı
t>.|./10/2014 Aile Hek.Uygulama Şube Hemşire
0 .İT/10/2014 Aile Hek.Uygulama Şube Müdürü V.
.. /10/2014 Müdür Yardıma sı_______________
'C%
N.YILDIZ
İ- KOÇJ3K/V
F. A L T U N Ö
Abdurrahman Gazi M.. Bediüzzaman C. Arapbaba 1. S. 65040 VAN Ayrıntılı bilgi için: M. Salih TURGUT
Telefon: (0432) 215 84 76 (pbx) Dahili : 149
Faks : (0432) 216 84 76 Aile Hekimliği Uygulama Şub Müd.
Elektronik Ağ: www. vanhsnugov.tr____________________________________ e-posta : ahusm(a)yanhsm.gov.tr
/
i
V*rt
-
\
• i
T.C.
VAN VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
S2§?ı»jMMOdcvîû^u
Sayı: 10912266/900/
Konu: Görevlendirme
Jf %
P l0 /2 Ö 1 4
VALİLİK MAKAMINA
VAN
Müdürlüğümüz, Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından Aile Hekimi ve
Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapan personellere yönelik 21 -22 Ekim 2014 tarihleri
arasında İpekyolu Toplum Sağlığı Merkezi: toplantı salonunda “Oryantasyon Eğitimi’
düzenlenecektir. Anılan tarihlerde eğitici ve katılirneı olarak katılması planlanan personellerin
isimleri ekte belirtilmiş olup görevlendirilmesi hususunda;
Takdirlerinize arz ederim.
»rjYakup İMREN
Van Halk Sağlığı Müdürü
Ek:*4(dört)Adet Liste
İbrahim DÜNDAR
Vali a.
Vali Yardımcısı
Abdurrahman Gazi M. Bedıüzzaman C. Arapbaba î. S. 65040 VAN Ayrıntılı bilgi için: M. Salih TURGUT
Telefon: (0432) 215 84 76 (pbx) D ahili: 149
Faks : (0432) 216 84 76 Aile Hekimliği Uygulama Şub Müd.
Elektronik Ağ: w w w. vanhsnugo v. ir____________________________________ e-posta : ahusm(a),vanhsm. ggy. ir
22.10.2014 ORYANTASYON KATILIMCI ÜSTESİ
SIRA NO AD-SOYAD
1 HALİT ÖCAL
2 NEVZAT DUMAN
3 ZÜHAL ALTINBAŞ
4 SERAP OFLAS
5 AYTAÇ GÖZCÜ
6 MEHMET EMİN KESKİN
7 HAZAL SEVAL YAMAN
8 RESUL ÇİFTÇİ
9 HAŞAN ŞAHİN YÜCEKAYA
10 SAYNUR DİLEK
11 UĞUR TUNÇ
12 YUNUS ÖZTOPRAK
13 ABDULLAH BERTUĞ BERKYEZ
14 ABDULVAHAP ŞEN
15 MUHAMMED YUSUF MİLA
16 AYKUT DURAK
17 DİLEK DOĞAN
18 TALAT CEM ÖZDEMİR
19 İBRAHİM KESKİN
20 VEDAT ÖZYÜMLÜ
21 SAMET SARUHAN
22 BİLAL BAYRAM
23 MURAT BURAK YÜCE
24 MUHSİN KURT
25 BAHADIR SELİM AKIN
26 ŞULE KOCA
27 GAMZE DEMİREL
28 ABDUL6ANİ AVCİ
29 SUNA TAŞ
30 HATİCE GÖKASLAN
31 ELİF KELEŞ
GÖREV YERİ
TUŞBA 1 NOLU ASM
TUŞBA 1 NOLU ASM
İPEKYOLU 15 NOLU ASM
GEVAŞ 1 NOLU ASM
SARAY 1 NOLU ASM
TUŞBA 2 NOLU ASM
İPEKYOLU 5 NOLU ASM
EDREMİT ÇİÇEKLİ ASM
İPEKYOLU 7 NOLU ASM
GEVAŞ GÜZELKONAK ASM
MURADİYE ÜNSELİ ASM
ERCİŞ 2 NOLU ASM
ÇALDIRAN UMUTTEPE ASM
TUŞBA KASIMÖĞLU ASM
BAŞKALE 1 NOLU ASM
SARAY MERKEZ ASM
MURADİYE 1 NOLU ASM
ERCİŞ KOCAPINAR ASM
ÖZALP AŞAĞISAĞMALI ASM
ÖZALP AŞAĞISAĞMALI ASM
ÖZALP KIRKÇALİ ASM
ÖZALP KIRKÇALİ ASM
ÇALDIRAN SOĞUKSU ASM
BAŞKALE 2 NOLU ASM
ERCİŞ 4 NOLU ASM
ERCİŞ KOCAPINAR ASM
İPEKYOLU 7 NOLU ASM
TUŞBA KASIMÖĞLU ASM
EDREMİT 2 NOLU ASM
ÇALDIRAN UMUTTEPE ASM
İPEKYOLU 7 NOLU ASM
UNVANI
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
UZMAN AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMAN!
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞ LIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
1.8,2014
1,8.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
26.9.2014
15.8.2014
4.8.2014
8 .8 .2014
14.8.2014
25.8.2014
28.8.2014
21.10.2014 ORYANTASYON KATILIMCI LİSTESİ
SIRA NO AD-SOYAD
a ÖNDER OKALİN
2 ÖZNUR AYDOĞDU
3 RAHŞAN ŞAHİN
4 BEYZA DURAN
5 DİDEM AVCİ
6 HAZAL AÜYEVA ERDİNÇ
7 CEMİL GÜNER
8 YUSUFCAN MULAMAHMUTOĞLU
9 SEFA MALAZGİRT
10 AYŞE ÖZTEKİN
11 EMELGÜRSOY
12 HASKIZ ÇİĞDEM
13 ZEYNEP ERDURUN
14 ARZU ÇAL
15 FATMA TAŞ
16 LOKMAN TURAN
17 DİLEK KORKMAZ
18 SUAT BEŞENK
19 EMİNE BUSE GÖK
20 İLYAS BİLEK
21 SEVDA AÇAR
22 ARZU YÖNSEL
23 EMİNE KOCAMANOĞLU
24 M.BETÜL DURAN
25 ZEHRA TEKİN
26 ELİF KARACA
27 GÜLEDA POYRAZ
28 FATMA DEDE
29 EMİR AYŞE HAZER
30 ESRA BENLİ
31 AYŞE EKER
GÖREV YERİ
ÇALDIRAN 1 NOLU ASM
İPEKYOLU 3 NOLU ASM
İPEKYOLU 14 NOLU ASM
EDREMİT 1 NOLU ASM
GEVAŞ GÜZELKONAK ASM
MURADİYE ULUŞAR ASM
ÇALDIRAN 2 NOLU ASM
İPEKYOLU 11 NOLU ASM
ERCİŞ 3 NOLU ASM
TUŞBA 3 NOLU ASM
İPEKYOLU 7 NOLU ASM
GÜRPINAR GÜZELSU ASM
İPEKYOLU 7 NOLU ASM
EDREMİT 4 NOLU ASM
EDREMİT 7 NOLU ASM
ÇATAK MERKEZ ASM
ÇATAK MERKEZ ASM
ÖZALP AŞAĞITURGAU ASM
MURADİYE BABACAN ASM
GÜRPINAR TUTMAÇ ASM
GÜRPINAR GÜZELSU ASM
ÖZALP DORUTAY ASM
TUŞBA KASIMÖĞLU ASM
TUŞBA 4 NOLU ASM
İPEKYOLU 15 NOLU ASM
İPEKYOLU 14 NOLU ASM
ERCİŞ 3 NOLU ASM
ERCİŞ ÇELEBİBAĞ 2 NOLU ASM
ERCİŞ ÇELEBİBAĞ 2 NOLU ASM
EDREMİT 6 NOLU ASM
GEVAŞ GÜZELKONAK ASM
ÜNVANI
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE HEKİMİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMAN!
AİLE SAĞLIĞI ELEMAN!
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMAN!
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
26.2.2014
26.2.2014
24.3.2014
24.3.2014
28.4.2014
27.6.2014
27.6.2014
28.4.2014
24.2.2014
28.2.2014
1.4.2014
17.3.2014
30.4.2014
18.4.2014
22.4.2014
29.5.2014
28.5.2014
26.5.2014
26.5.2014
27.5.2014
27.5.2014
30.5.2014
29.5,2014
28.5.2014
20.6.2014
20.6.2014
25.6.2014
2.6.2014
2.6.2014
4.6.2014
6.6.2014
32 İNCİ TAKVA
SAYİMSAMUR
34 OMERŞENSES
35 ŞAHİN ELMA
36 MELİKE YİĞİT
37 SULTAN OFLAS
38 MUHABBET İLÇİ
39 SEÇİL AKMEŞE
40 MURAT ORALI
41 ARİFE ŞEN
42 BERNA BOSTANCI
43 MELTEM KERTMEN
44 ESRA 6ÜLAÇAR
45 HAMİDE DOĞAÇ
46 FATMA ÇELİK POYRAZ
47 MERVE BEKERECİ
48 DİLEK YAŞLAK
49 SERAP BAYKAL
50 HATİCE AKDAĞ
EDREMİT 3 NOLU ASM
ÖZALP A jTURGALLI ASM
ÖZALP A.SAG MALLI ASM
MURADİYE DOĞANGÜN ASM
BAŞKALE ALBAYRAK ASM
İPEKYOLU 5 NOLU ASM
TUŞBA 2 NOLU ASM
BAHÇESARAY MERKEZ ASM
GEVAŞ GÜZELKONAK ASM
İPEKYOLU 4 NOLU ASM
ERCİŞ 3 NOLU ASM
EDREMİT ÇİÇEKLİ ASM
İPEKYOLU 3 NOLU ASM
İPEKYOLU 13 NOLU ASM
ERCİŞ YUKARI IŞIKLI
GEVAŞ MERKEZ ASM
EDREMİT 1 NOLU ASM
MURADİYE 2 NOLUASM
İPEKYOLU 3 NOLU ASM
Düzenleyen
Nura! YILDIZ
Ai!e.Hek.i|yşuiama Şube
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMAN!
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
27.8.2014
>r;v:49,8;2014
29.8.2014
28.8.2014
28.8.2014
27.8.2014
1.9.2014
11.9.2014
15.9.2014
11.9.2014
15.9.2014
15.9.2014
15.9.2014
16.9.2014
18.9.2014
17.9.2014
23.9.2014
24.9.2014
24.9.2014
Onaylayan
Uzm.Dr.Ferhat EKİNCİ
Aile.Hek.Uygulama Şube Müdürü
21/22.10.2014 ORYANTASYON EĞİTİMCİ LİSTESİ
AD! SOYADI
BİRİMİ
Melİksİna Rahîme ÇELİK
Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü DOKTOR
Neğmetullah ALAN
Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü
Bİ0L06
Mehmet Salih TURGUT
Aile Hekimliği Uygulama Şube
SAĞLIK MEMURU
Rıdvan SAYDAN
Bulaşıcı Hastalrklar Şube Müdürü
SAĞLIK MEMURU
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şube Müdürü
EBE
Büşra Tapan SOĞANDA
/
UNVANI
Dr. Yakup İMREN
Halk Sağlığı Müdürü
Download

VAN ,o.Lim İ- KOÇJ3K/V - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü