Ticaret Sicil No: 730270
Ticaret Unvanı
İntegral Menkul Değerler A.Ş.
Ticari Adresi : Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 K:2
Maslak- Sarıyer / İSTANBUL
İLAN
Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin, devralan olarak bilgileri aşağıya çıkarılan şirket ile Türk
Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus
Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı tescil
tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, İntegral Menkul Değerler A.Ş., Büyükdere Cad.
59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresine müracaatla
alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
157 nci maddesi gereğince ilan olunur.
Devrolan Şirket Bilgileri
Ticaret Sicili Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicili Numarası: 686734
Ticaret Unvanı: Ulukartal Kapital Menkul Değerler A.Ş.
Kadir Cenk Ulukartal Kamile Oya Ulukartal
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Vekili
Download

Birleşme Alacaklıları