GÜLNAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2015 YILI MART AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
07 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
14 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
21 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
28 Mart 2015 Cumartesi 09:00-17:00
* NÖBET
TUTULACAK AHB
NÖBET TUTULACAK
NO (Not: Kendi
AİLE SAĞLIĞI
ASM'si dışında nöbet
MERKEZİ
tutacak Aile
Hekimleri için)
NÖBETÇİ PERSONELLER
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE HEKİMİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
GÜLNAR ASM
Dr.Zeynep SOLAY
Fatma YAġAR
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi
KUSKAN ASM
Dr.M.Kemal DOĞAN
Zeynep Yasemin ÜNLÜ
Kuskan Mahallesi
GÜLNAR ASM
Dr.Mitat Bilge
Nazlı ULUTÜRK
Meryem ÇÖL
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi
ZEYNE ASM
Dr.Mehmet CEYLAN
Filiz ÇELĠK
Zeyne Mahallesi
GÜLNAR ASM
Dr.Eselim ÜNAL
Zahide Toklu
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi
BÜYÜKECELİ ASM
Dr.Alpay KALAN
Gülbahar TOKER
Büyükeceli Mahallesi
GÜLNAR ASM
Dr.Adem SEYMEN
Dr.BarıĢ GÜRDAĞ
Dilek SARĞIN
Canan ġAHĠN
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi
KÖSEÇOBANLI ASM
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
Alanboğaz Mahallesi,Ermenek Caddesi
Download

Dr. Aytekin KEMĠK Halk Sağlığı Müdürü