GÜLNAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2015 YILI NİSAN AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
04 Nisan 2015 Cumartesi
11 Nisan 2015 Cumartesi
18 Nisan 2015 Cumartesi
25 Nisan 2015 Cumartesi
* NÖBET
NÖBETÇİ PERSONELLER
TUTULACAK AHB
NÖBET TUTULACAK
NO (Not: Kendi
SAAT
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE SAĞLIĞI
ASM'si dışında
MERKEZİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
AİLE HEKİMİ
nöbet tutacak Aile
Hekimleri için)
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi
GÜLNAR ASM
Dr.Adem SEYMEN
Dilek SARĞIN
09:00-17:00
Alanboğaz Mahallesi,Ermenek Caddesi
Dr.BarıĢ GÜRDAĞ
Canan ġAHĠN
KÖSEÇOBANLI ASM
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-17:00
Dr.Zeynep SOLAY
Fatma YAġAR
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi
KUSKAN ASM
Dr.M.Kemal DOĞAN
Zeynep Yasemin ÜNLÜ
Kuskan Mahallesi
GÜLNAR ASM
Dr.Mitat Bilge
Nazlı ULUTÜRK
Saray Mahallesi Akkavak
ZEYNE ASM
Dr.Mehmet CEYLAN
Filiz ÇELĠK
Zeyne Mahallesi
BÜYÜKECELİ ASM
Dr.Alpay KALAN
Gülbahar TOKER
Büyükeceli Mahallesi
Dr.Eselim ÜNAL
Zahide Toklu
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi
Meryem ÇÖL
Saray Mahallesi Akkavak Caddesi
GÜLNAR ASM
GÜLNAR ASM
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
e-imzalıdır
Download

Gülnar