T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzmir İli Güney Bölgesi
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ACİL DURUM PLANI
PARAF
Kod
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Yayın Tarihi
İGB-PL-01
15.10.2014
Rev. No/Tarihi 00
ACİL DURUM PLANI
Sayfa
1 / 92
REVİZYON İZLEME SAYFASI
Sayfa No
Revizyon No-Tarih
Hazırlayan
Birim Sorumlusu
PARAF/2014
Revizyon Nedeni
Kontrol Eden
Kalite ve Akreditasyon Temsilcisi
Onaylayan
İdari Hizmetler Başkanı
Sayfa 1
İŞYERİNİN BİLGİLERİ
ÜNVANI
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU
HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ADRESİ
123/11 Sokak NO:6 Poligon Mah. Karabağlar /İZMİR
İŞVEREN VEYA
VEKİLİ
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN
TEHLİKE SINIFI
Az Tehlikeli
HAZIRLAMA
TARİHİ
12/ 08/ 2014
GEÇERLİLİK
SÜRESİ
12/ 08/ 2014 - 12/ 08/ 2020
GÜNCELLEME
TARİHİ
12/ 08/ 2020
PARAF/2014
Sayfa 2
İÇİNDEKİLER
1 AMAÇ
2 KAPSAM
3 TANIMLAR
4 GENEL DURUM
4.1- Rüzgar ve İklim
4.2-Deprem Durumu
5 İÇ VE DIŞ KAYNAKLAR
6 ATIKLAR
7 UYARI VE LEVHALAR
8 ACİL DURUM YÖNETİMİ
8.1 EKİPLER VE GÖREVLERİ
8.1.1 Acil Durum Koordinatörünün Görevleri
8.1.2 Yangınla Mücadele Ekibi
8.1.3 Arama-Kurtarma ve Tahliye Ekibi
8.1.4 İlk Yardım Ekibi
9 YANGIN
9.1.YANGINLARIN SEBEPLERİ VE SINIFLANDIRILMASI :
9.2 YANGIN TİPLERİNE GÖRE YANGINA MÜDAHELE
9.3-YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI
9.4-YANGINA MÜDAHALE
9.5 MALZEMELER VE DONANIM
YANGINLARA KARŞI KORUNMA TEDBİRLERİ
YANGINA MÜDAHALE:
10 ACİL DURUM ÖNCESİ YAPILACAK İŞLER VE TANIMLANAN ACİL DURUMLAR
10.1 İşaretlemeler
10.2 Alarm Sistemi Kurulması
10.3 Periyodik Bakım Programları
10.4 Risk Analizleri
10.5 Diğer Hususlar
11 YETKİ DAĞILIMI
12 ACİL DURUM UYGULAMALARI
12.1 Kurum İçi Küçük Risklerde ACİL DURUM Uygulamaları
12.2 Kurum İçi Büyük Risklerde Acil Durumlar
PARAF/2014
Sayfa 3
12.3KURUM DIŞI KÜÇÜK RISKLERDE ACİL DURUMLAR
12.4 Kurum Dışı Büyük Risklerde Acil Durumlar
1.ENERJİ KESİLMESİ
2.DEPREM VE DOĞAL AFETLER
3. SABOTAJ
13 TATBİKAT VE ACİL DURUM PLANININ YENİLENMESİ
14 EĞİTİMLER
15 ALT İŞVEREN VE GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAN İŞVERENİN ÇALIŞANLARI İLE MÜŞTERİ VE
ZİYARETÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ
16 YASAL DAYANAKLAR
17 EKLER
HAZIRLAYANLAR
KAYNAKÇA
PARAF/2014
Sayfa 4
ACİL DURUM YÖNETİM PLANI
1-AMAÇ
Gerek kurum içinde, gerekse kurum dışında gelişip kurum çalışanlarını, işyerini, çevreyi ve üretimi olumsuz
yönde etkileyebilecek acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk
yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu
konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile bilinçli, doğru ve çabuk hareket edebilme kültürünü
sistematik olarak öğretmektir.
Acil durum planlanmasında;
-Acil Durum Öncesi
-Acil Durum Sırasında
-Acil Durum Sonrasında
Olmak üzere,
-kurum içi kaynakların kullanılması ve yönetilmesi
-Topluluk içi kaynakların kullanılması ve yönetilmesi
-Topluluk dışı kaynakların kullanılması ve yönetilmesi
İçin uygulamaların doğru şekilde yapılmasına yol göstermektir.
2-KAPSAMİ. İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği çalışanları, yüklenici şirket çalışanları, her ne
nedenle olursa olsun Acil Durumda işyerinde bulunanlar ile protokollerle işbirliği yapılması karar altına
alınan;
1-Özel Veya Tüzel Kişiliği Olan Kamu Kurum Ve Kuruluşlari
2-Özel Şirket veya Kuruluşlar
Doküman da İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği olarak veya ‘’kurum‘’, kurum sahibi ise işveren olarak
ifade edilecektir. Prosedürün uygulanmasından İşveren sorumludur.
3- TANIMLAR
3.1 Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli
kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye
gerektiren olayları,
3.2 Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş veişlemler dahil bilgilerin
ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,
3.3 Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta
belirlenmiş yeri,
PARAF/2014
Sayfa 5
3.4 Tehlike : Zarar, hasar veya yaralanma yaratabilme potansiyelidir.
Risk: Tehlikenin açığa çıkma olasılığı ve verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetini önceden
görebilmektir. İşyerinde yapılan risk analizleri sonucu kurum için değişik riskler ortaya çıkmıştır. Bunlar;
3.5-Kurum İçi Risk: Kurum içindeki çalışmalardan, çalışanlardan, ekipman veya diğer malzemelerden doğan
risklerdir. Bunlar büyük veya küçük riskler olabilir. Unutulmamalıdır ki küçük riskler her zaman büyük
risklere dönüşebilir.
Kurum İçi Küçük Risk: Lokal olarak, kurum içinde sınırlı bir birim veya bölgede ortaya çıkan ve etkisi kurum
içinde sınırlı olarak kalan Acil durum
Enerji kesilmesi
Küçük İş Kazası
Kimyasal madde kazaları (sızıntı, dökülme ve parlama)
Trafik kazaları
Yangın (lokalize)
Kurum İçi Büyük Risk: Kurum içinde lokal veya genel olarak ortaya çıkan ve etkisi kurum içinde veya kurum
dışında geniş bir alanı etkileyen acil durum
Büyük iş kazaları
Yüksekten düşme
Sabotaj veya bomba ihbarı
Yangın
Elektrik kazaları
Can ve mal kayıplı trafik kazaları
3.6 Kurum Dışı Risk: Kurum dışındaki tesislerden veya doğadan gelen risklerdir.
Kurum Dışı Küçük Riskler:
Fırtına
Hava veya su kirliliği
Trafik kazaları
Kurum Dışı Büyük Riskler:
Deprem
Enerji kesilmesi
PARAF/2014
Sayfa 6
Savaş ve genel seferberlik hali
Dış kaynaklı yangınlar
4-GENEL DURUM 123/11 Sokak No:6 Poligon Mah. yerleşim olarak Karabağlar/İZMİR de yer almaktadır.
Yerleşim Bölgelerine Olan Uzaklıklar;
Konak ilçe 5Km/12 dak.
Balçova ilçe 5km/11dak.
Sağlık Tesislerine Uzaklıklar
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2.2 Km/6dak.
İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 4.7km/11dak.
Havaalanlarına Uzaklık İzmir Adnan Menderes Hava Alanı 20Km/ 26Dak
İtfaiye Teşkilatlarına Uzaklık ve Ulaşım Süreler
Konak itfaiyesi 3.3 km/9dak.
Karabağlar itfaiyesi 5.7Km/13dak.
PARAF/2014
Sayfa 7
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
MÜESSESEYE GELİŞ PLANI
PARAF/2014
Sayfa 8
KURUM ADI: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliği;
ADRESİ: 123/11 sok. Poligon Mah. KARABAĞLAR/İZMİR
SINIFI: Kamu Hizmeti
VARSA ÜNİTELERİN ADLARI ADRESLERİ
Ek- 3 de sunulmuştur.
BULUNDUĞU ŞEHİR VE HASSASİYET DERECESİ:
İzmir Hassas Şehir (A-2 Hassasiyet)
KILAVUZUN 8.MAD.GÖRE SORUMLU TEMSİL ORGANI AMİR VEYA SAHİBİ:
Genel Sekreter
BAĞLI DENETLENMESİNE TABİ BAKANLIK VEYA TÜZEL KİŞİLİĞE HAİZ
GENEL MÜDÜRLÜK :
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
KURUMUN HASSAS BÖLGELER İCİNDEKİ YERİ VE DURUMU
a)Kurumumuz Şehir Tahlil Planına göre tam tahrip sahası içindedir.
b) Şehir Acil Eylem Planına göre Poligon Mahallesi Muhtarlığı Kılavuzluk bölgesi .Basın Sitesi Karakolu Baş
kılavuzluk, Karabağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü Şef Kılavuzluk Bölgesi içindedir.
KURUM BİNA VE TESİSLERİ YAPI TARZI:
a) İşgal ettiği saha:
b)Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel
Sekreterliği 3900m2 alan üzerine kurulmuştur. Kapalı alan 7626 m2.dir.
c) Açık Alan:
Otopark, Park ve Bahçe
Kapalı Alan:
İdari Bölümler, Depolar, Yemekhane, WC. v.s
KURUM BÖLGESİ VE CİVAR DURUMU:
Ek-2’de gösterilmiştir
KURUM İŞTİGAL KONUSU TESİSLERİ VE KAPASİTESİ:
İştigal Konusu: Genel idari Hizmetler.
ÇALIŞMA DEVRESİ VE ŞEKLİ:
Gündüz mesai saatleri,08: 00-17: 00
17: 00-08:00 saatleri arası güvenlik personelleri tarafından nöbet hizmeti yerine getirilmektedir.
ÇALIŞTIRDIĞI PERSONEL(Bknz.Ek-4)
PARAF/2014
Sayfa 9
TOPLANMA YERİ
Güvenli yer: Kurumumuz binasının bahçesi güvenli yer olarak belirlenmiştir. Kurumumuzda acil bir
durum meydana geldiğinde acil çıkış kapılarından toplanma yeri olarak belirlediğimiz bina
bahçesine çıkılacaktır. şu kurumlarla irtibat kurulacaktır.(Ek -9)
Olağanüstü durumlarda sivil savunma ile ilgili kanun gereğince yapılan prtokol anlaşması
doğrultusunda hareket edilecektir.
Komşu müesseselere yapılacak veya müesseselerden alınacak yardım şekilleri
a)Sığınaklar: Kurumumuz binası bodrum katı olağanüstü halde sığınak olarak kullanılacaktır.
Kurumumuzda özel olarak yapılmış bir sığınak bulunmamaktadır. Sığınak yeri ancak personelimiz
için yeterlidir.
Komşu müesseselere bu konuda yardımda bulunulmayacak,
yardımda
alınmayacaktır.
b) Makine – Malzeme – Malların Korunması ve Yedeklenmesi: Genel Sekreterlik hizmetleri için
olanaklar ölçüsünde malzeme stoku yapılacaktır. Enkaz kaldırma, bina onarım ve yangınlarla
mücadele konularında Valilikten yardım alınacaktır.
c) Gizleme – Yedekleme ve Gömme: Müesseseler gizleme ve karartma konularında birbirlerinin
faaliyetlerini destekleyeceklerdir.
d) İkaz-Alarm: Müesseselerin Sivil Savunma Amirleri herhangi bir tehlikede telefonla veya diğer
haberleşme cihazlarıyla birbirlerine haber vereceklerdir.
e) Sağlık ve Sosyal Yardım: Kurumumuzun olanaklarının yetmediği konularda (Yedirme, barındırma
vs) Kurumumuza bağlı hastanelerden, Sağlık müdürlüğünden ve Valilikten yardım istenecektir.
Herhangi bir Taarruzdan sonra meydana gelecek durum ve İhtiyaca göre İzmir İli Kuzey Bölgesi
Kamu Hastaneler birliği Genel Sekreterliği ile karşılıklı yardım ve işbirliği yapılarak temin
edilecektir. Bununla ilgili protokol:
PARAF/2014
Sayfa 10
PROTOKOL
7126 sayılı kanun ve bu kanuna ilişkin çıkarılan 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet,
Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzük gereğince;
İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneler birliği Genel Sekreterliği, Barışta ve olağanüstü hallerde talep
karşılığında, savaş halinde talepsiz, aşağıda maddeler, açıklanan Sivil Savunma hizmetleri hususunda
İzmir İli Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile karşılıklı olarak birbirlerine
yardımda ve işbirliğinde bulunmayı taahhüt eder.
1. İkaz ve Alarmı ilk duyan müessese her türlü vasıtaya başvurarak bu gibi halleri diğer müesseseye
duyurur.
2. Sivil Savunma hizmetleri konusunda meydana gelecek hadiselere eleman ve malzemeleriyle beraber
yardım yapmak üzere servis amirlerine gönderirler.
3. Bir alarm vukuunda birbirlerinde vazifeli personelin sığınaklarda kendi personeli gibi korurlar.
4. Gizleme ve karartma konularında gündüz ve gece yapacakları dış kontrollerde birbirlerinin faaliyetleri
desteklerler.
5. Mevcut durum her iki kuruluşu aynı bölgede seyrekleştirmeye tabi tuttuğu takdirde muhabere, ulaşım
ve mümkün olduğu hallerde iskan bakımlarından eldeki imkan nispetinde birbirlerine yardım ederler.
6. Mahalli Mülki İdare Amirlerinden gelecek yardım ve karşılıklı işbirliği isteklerini de aynen uygulamayı
taahhüt ederler.
7. Kılavuzlarla irtibat konusunda birbirlerine yardım ederler.
KURUM AMİRİ
KURUM AMİRİ
Prof.Dr. Behzat ÖZKAN
Prof..Dr. Osman Nuri DİLEK
Güney Bölgesi Genel Sekreter
Kuzey Bölgesi Genel Sekreter
PARAF/2014
Sayfa 11
4.1- Rüzgar ve İklim
PARAF
Sayfa 12
PARAF
Sayfa 13
4.2-Deprem Durumu
İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği 1.dereceden deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır.
PARAF
Sayfa 14
5 İÇ VE DIŞ KAYNAKLAR
5.1 Dış Kaynak: Kurum içinden sağlanamayan malzeme, donanım ve personeldir.
Gerekli iletişim bilgileri için bakınız Dış Kaynaklar İletişim Bilgisi
5.2 Topluluk Dışı Kaynaklar: Topluluk dışı kaynaklar ve iletişim bilgileri için bakınız. Dış Kaynaklar
İletişim Bilgisi
6 ATIKLAR
6.1 Atık: Her türlü operasyonel faaliyet sonucunda ortaya çıkan, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
nedeniyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerini değiştirerek zararlara yol açan ve o ortamın
kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı ve gaz halindeki maddedir.
6.2Tehlikeli Atık
Tehlikeli Atıkların Kontrol Yönetmeliğindeki Ek-1’e göre atık kapsamında olan ve Ek-5 ve Ek-6 da yer alan
ve/veya Ek-7 de belirtilen özelliklerden birkaçını taşıyan atıklar ile bu atıklarla kirlenmiş olan maddedir.
6.3Tehlikeli Kimyasal
Parlayıcı, oksitleyici, alevlendirici, toksik, üreme için toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen,
mutajen ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip olan maddedir.
6.4Tıbbi Atık
Bölümlerden kaynaklanan patolojik veya patolojik olmayan, enfekte, kimyasal ve farmasötik atıklar ile kesicidelici malzemeler ve sıkıştırılmış kaplardır.kurumda tıbbi atık bulunmamaktadır.
6.5 Deşarj
Arıtılmış veya arıtılmamış atık suların, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortamlara veya yeraltına boşaltılması
işlemidir.
6.6 Emisyon
Yakıt ve türevlerinin yanmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin ayrılması,
taşınması gibi mekanik işlemlerle bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileridir.
6.7Malzeme Güvenlik Bilgi Formları
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS), MSDS (Material Safety Data Sheet ) olarak da adlandırılırlar.
Kimyasal maddelerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin ayrıntılı bilgi içerirler. Bu
formlar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, WHO),Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP) ortak faaliyeti olan Uluslararası Kimyasal Güvenlik Programı (IPCS) tarafından veya
kimyasal madde üreticileri tarafından hazırlanmakta ve kullanıma sunulmaktadır. Bir MSDS’in ihtiva etmesi
gereken bilgiler ve alt başlıklar, Çevre Bakanlığı’nın 24692 Resmi Gazete Sayılı ve 11.03.2002 Resmi Gazete
tarihli tebliği ile belirlenmiş durumdadır. Kurumda kullanılan her türlü kimyasal maddeye ilişkin MSDS’ leri
PARAF
Sayfa 15
işyerinde hazır bulundurulur. Alınması düşünülen kimyasal maddeye ait MSDS’ i, satın alma aşamasından önce
Satın alma Birimi tarafından temin edilir .
MAK Değerleri
Çeşitli kimyasal maddelerin çalışma ortamında bulunması ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlamalar
kullanılmaktadır. Ülkelere göre her madde için bir değer söz konusudur. Kanserojen (kanser yapan) maddelerin
MAK değeri yoktur.
MAC (Maximum Allovable Consantration) = MAK (Müsade edilen Azami Konsantrasyon)
Günde 8 saat ve haftada 40 saatlik çalışma süresi için ortamda bulunmasına izin verilen ve çalışanların
sağlıklarını bozmayacak maksimum konsantrasyondur. Hacim birimi ppm (cm3/m3), ağırlık birimi mg/m3 ve
parçacık birimi ppm/m3 tür.
TLV (Thresold Limit Value)=ESD (Eşik Sınır Değer)
Kimyasalların havada bulunmasına izin verilen ve uzun süreli ,yinelenen maruziyetlerde herhangi bir işçide
olumsuz etkiye yol açmadığına inanılan sınır değerdir.
TLV-TWA (Thresold Limit Value-Time Weighted Average)=ESD-ZAOD (Eşik Değer Sınır-zaman
Ağırlıklı Ortalama)
Günde 8,haftada 40 saat çalışan işçinin bir kimyasala uzun süreli, tekrarlanan bir biçimde maruz kalması
durumunda sağlığının zarar görmeyeceği düşünülen zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyondur.
TLV-STEL (Thresold Limit Value –Short time Exposure Limit)
ESD-DMMS (Eşik Sınır Değer-Kısa Süreli Maruziyet Sınırı)
Bu değer, çalışma günü boyunca asla aşılmaması gereken ve 15 dakikalık maruziyet temelinde belirlenmiş
zaman ağırlıklı ortalama sınır değerdir. Bu konsantrasyonlara maruziyet 15 dakikayı aşmamalı, günde 4 defadan
fazla yinelenmemeli ve 2 maruziyet arası süre 60 dakikadan kısa olmamalıdır.
TLV-C (Thresold Limit Value –Ceiling)=ESD-TD (Eşik Sınır Değer-Tavan Değer)
İşgünü boyunca hiçbir şekilde aşılmaması gereken değerdir.
PARAF
Sayfa 16
7 UYARI VE LEVHALAR
7.1 İşaretleme ve Renkler
Gerek çalışma ortamında ve gerekse koruyucu malzemelerde değişik renkler kullanılmaktadır. Artık bu renkler
uluslararası standart gibi işlev kazanmıştır.
Kırmızı renk tehlike işaretidir. Çeşitli tehlikeli maddeyi tanımlarken kullanılır. Ayrıca Yangın sistemlerinde
bilgilendirme amacıyla da kullanılır. Yasak işareti olarak kullanılır.
Sarı renk genelde Uyarı ve dikkat çekmek içindir. Korkuluklar, üzerinde yürünebilen küçük köprüler sallanan,
düşebilecek çeşitli bölümler sarı renge boyanır. yol sınırları, merdivenler, yön vb işaretler için kullanılır.
Yeşil iş güvenliği ve sağlık bilgilendirme işaretleri ve Acil Çıkış işareti olarak kullanılır
Mavi renk bilgilendirme, dikkat ve daire şeklinde ise emredici işaretler için kullanılır
Sarı-Siyah radyasyon tehlikesini bildirir.
7.2 Uyarı Levhaları
Çalışılan bölgedeki riskler veya tehlikeler konusunda, üzerinde gerekli uyarıların yer aldığı levhalardır.
7.3 Bilgi Levhaları
Çalışılan bölgedeki riskler veya tehlikeler konusunda, üzerinde gerekli bilgilerin yer aldığı levhalardır. Ayrıca iş
ve güvenlik malzemeleri konusunda bilgi içerir.
1.4 Piktogramlar: Çeşitli konularda, herkesin anlayabileceği tarzda çizilmiş resim ve şekiller.
ULUSLARARASI STANDART TEHLİKE İŞARETLERİ
A sınıfı :Sıkıştırılmış gaz
Sıkıştırılmış gazlar
Çözünmüş gazlar
Sıvılaştırılmış gazlar
PATLAMA TEHLİKESİ
KABI ISININCA VE DÜŞÜRÜLÜNCE PATLAR
Ör. Asetilen, Su silindirleri
PARAF
B sınıfı: Alevlenebilir ve Tutuşabilir Madde
Katı Sıvı Gaz
Olası yangında yanma tehlikesi
Düşük ısılarda bile yanabilir
Su ile temasta patlayabilir
Beyaz fosfor, aseton, bütan
Sayfa 17
D sınıfı, Bölüm1: Zehirli ve Enfeksiyöz Madde
C sınıfı : Oksidan Madde
Yanabilir, tutuşabilir madde ile temasta yangın,
patlama riski (oksijen üreterek)
Ani ve ciddi toksik etki Küçük miktarda
maruziyet ile ölüm Solunum, yutma, deri
teması ile kalıcı hasar, Göz ve ciltte yanma
Deri ve gözle temasta yanık
Ör.:Hidrojen sülfit, Na-Siyanid
Ör.: Na-hipoklorit, Perklorik asit İnorganik peroksitler
E Sınıfı: koroziv Madde
D Sınıfı ,Bölüm 2:Zehirli ve Enfeksiyoz madde
İrritan, kanserojen, mutajen Göze, deriye irritan
etki Sürekli maruziyette kalıcı hasar veya ölüm
Kimyasal alerji Kanser, kısırlık, oğumsal etki
Deri, yutma sonucu hasar yapan asit ya da
kostik madde ,Uzun süreli temasta ciddi doku hasarı
Ör: Muriatik asit
Ani etki göstermezler
Örnek:Aseton, toluen, diizosiyanat, asbest
Avrupa Birliği Ülkelerinde Kullanılan Semboller
O (Oksitleyici)
F (Yüksek alevlenebilir)
Xn (zararlı)
C (Koroziv)
Xi (tahriş edici)
T (Toksik)
N (Çevre için zararlı)
Kavuniçi renkli,siyah yazılı olmak üzere (90x90 mm için 30mm yüksek ve 5 mm geniş)
PARAF
Sayfa 18
7.5 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
Ortamdaki risk veya tehlikelere karşı, çalışanı, çevreyi ve kurumu koruyan veya korumak üzere kullanılan
malzemelerdir. bunlar riski veya tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmazlar ancak minimize ederler. TS, EN
standardı ve CE onayı olmayan malzemeler işyerlerinde kullanılmamalıdır.
7.6 Toplanma Bölgesi: Alarm sonrası, personelin toplanması gereken güvenli bölgedir. Krokide acil toplanma
yeri levhası ile belirtilen yer toplanma bölgesidir. Alarmdan sonra çalışan bütün çalışanlar burada toplanır.
Toplanma Bölgesi Personel Sayısı
Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların ve ziyaretçilerin belirlenmesi için sayım Hüseyin
ALBAŞ tarafından yapılır. Sayım sonuçlarına göre gerekli arama kurtarma çalışmaları başlatılır.
7.7 Güvenlik Önlemleri : Olay bölgesine yetkisiz veya ilgisiz kişilerin girmesini önlemek üzere, aramakurtarma-tahliye ekibi tarafından emniyet şeritleri, uyarı işaretleri veya bariyerler yerleştirilir. Gereksiz veya
yetkisiz kişilerin olay bölgesine doluşması yanıt/baş edebilme uğraşını engelleyebilir. emniyet ekiplerinin
uyarılarına rağmen dağılmayanlar hakkında disiplin cezaları uygulanır. Gerekli durumlarda yerel güvenlik
güçlerinden de takviye alınabilir.
8 ACİL DURUM YÖNETİMİ
Acil durum ortaya çıktığında, personel, malzeme-donanım ile Acil Durum plan ve uygulamalarının yönetimidir.
Arama: Acil durum oluştuktan sonra, kayıp olan personelin ölü, yaralı veya sağ olarak bulunması için yapılan
çalışmalardır.
Kurtarma: Yaralı veya sağ olan personelin felaket bölgesinden kurtarılmasıdır.
İlk Yardım :Yaralı veya sağ olarak kurtarılan personele felaket bölgesinde veya dışında, hayati fonksiyonları
korumak ve sağlamak için yapılan tıbbi çalışmalar.
Yangın :Kontrolden çıkmış ateş.
Güvenlik :Acil durum öncesinde, acil durum sırasında ve sonrasında işyerine ait malzeme ve donanımın
yağmalama, hırsızlık ve sabotaja karşı korunması.
Arama-Kurtarma-Tahliye: Malzeme, donanım ve personelin risk veya afet bölgesinde bulunup kurtarılıp
güvenli olarak uzaklaştırılması.
Alarm: Acil durum haber vermek amacıyla yapılan her türlü görsel ve işitsel iletişim şekli.
Halkla İletişim: Acil durum ve sonuçları hakkında kamuoyuna bilgi aktarımı.
İç Kaynak: Acil durum öncesinde, acil durum sırasında ve sonrasında acil durumla ile baş edebilme ve yanıt
verme gücünü ortaya koyan, tamamen kurum içinden sağlanan malzeme-donanım ve personel gücü.
8.1 EKİPLER VE GÖREVLERİ
PARAF
Sayfa 19
Ekiplerin her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı (ekip üyesi)
olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40
ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
8.1.1 Acil Durum Koordinatörünün Görevleri
1.Kurtarma ile ilgili mücadeleyi sevk ve idare eder, paniğe mani olur.
2.Kurtarma bölgesinde mücadeleye başlamış olan ekip personelinin çalışmalarını izler. Olayın yeri; şekli ve
şartlarına göre gerekli tertip, tedbir ve düzenlemeler veya takviyeler için emirler verir.
3.Kurtarma personelinin güvenli çalışmasını temin eder.
4.Olay yerine gelen itfaiye ekibine bilgi aktararak yangın yeri amirliği görevini itfaiye Müdürü veya adına yetkili
itfaiye Ekip Şefine devreder.
5.Ekipleri ve gelen itfaiyenin uyumlu ve koordineli çalışmasını sağlar.
8.1.2 Yangınla Mücadele Ekibi:
Kuruluşu: Her vardiyada çalışan personel arasından kurumun büyüklüğü ve yangın riskine uygun olarak
yönetmelikte belirtilen sayıda kişiden meydana gelen söndürme ekip/ekipleri kurulur. Ekip şefliğini bir teknisyen
veya usta başının yaptığı söndürme ekibinin görevi; yangın çıkmasını önleyici tedbir almalarına ilaveten ekip
olarak çıkabilecek yangınlara ilk müdahaleyi yaparak söndürmek veya itfaiye teşkilatı gelinceye kadar
büyümesini önleyecek tedbir ve tertipleri almaktır. Bu ekiplerde görev alan personele kurum yetkililerince uygun
zamanlarda yangın ve söndürme yöntemleri hususunda eğitim verilir/yaptırılır. Kurum içindeki yangın söndürme
işleri ile ilgilenir.
Görev yerleri
:Tüm alan
İç Kaynaklar
:Ek:2,3,4,5 deki malzemeler ve ekipte tanımlanan elemanlar
Dış Kaynaklar :İç kaynaklar, protokolle bağlanmış ve devamında tanımlanan kaynaklar
Sorumlulukları :Kurum içindeki yangınlarda koordinasyon ve kaynakların yönetiminden sorumludur. Ayrıca
Acil durum sonrasında hasarlı/enkaz bölgesinde olası yangına karşı önlem alır.
-Yangın Amirinin Görevleri
1.Yangınla mücadeleyi sevk ve idare eder, paniğe mani olur.
2.Yangın alarmını duyar duymaz yangın mahalline gider; yangın yerini keşfe çalışır ve uygun söndürme
sistemini belirler.
3.Yangın bölgesinde mücadeleye başlamış olan yangın söndürme personelinin çalışmalarını izler. Yangın yeri;
şekli ve şartlarına göre gerekli tertip, tedbir ve düzenlemeler veya takviyeler için emirler verir.
PARAF
Sayfa 20
4.Yangının biran evvel kontrol altına alınarak söndürülmesine çalışır.
5.Yangınla mücadele personelinin güvenli çalışmasını temin eder.
6.Yangına gelen itfaiye ekibine bilgi aktararak yangın yeri amirliği görevini itfaiye yetkilisine devreder.
7.Ekipleri ve gelen itfaiyenin uyumlu ve koordineli çalışmasını sağlar.
-Yangın Amir yardımcılarının (Ekibin Görevleri)
1.İkaz ve alarm haberleriyle birlikte yangınla mücadele plan ve talimatları uygulamaya konulur.
2.Yangınla mücadelede yangın amirine yardım eder, yangının başka bölgelere atlamasına mani olur
3.Yangına müdahale ederken önce can emniyeti göz önünde bulundurulmalıdır.
4.Ekip Amiri’nin talimatı ile yangın mahalline sevk edilen ekip tarafından yangına hemen müdahale edilir.
5.Yangına mücadele civardaki yangın söndürme cihazları ile yapılır.
6.Su ile yangın mahalline yakın olan binaların çatı ve duvarlarını diğer eşyaları ıslattırarak soğutur, alevlere karşı
su ile sis perdesi yaptırır.
7.Bölge İtfaiyesi yangın mahalline intikal edinceye kadar yangının çevreye sirayeti ve genişlenmesinin
önlenmesine çalışılmalıdır
8.Yangına henüz maruz kalmamış fakat yangın sıcaklığından etkilenebilecek stok tanklarını ve tüpleri soğutur.
Çevre kontrolünü sağlar.
9.Can kurtarma faaliyetleri ve enkaz kaldırmasına yardımcı olacaktır.
-Ünitelerdeki Yangın Söndürme Elemanları
Listede belirtilen unvan ve sayıdaki elemanını yedekleri ile beraber ismen belirlenir. Listeler, personel
değişiminde (izin, istirahat, işten ayrılma vb) güncellenerek ilgili birimlere gönderilir.
Operasyon ekipleri İK tarafından organize edilen yangın mücadele eğitimlerine katılırlar. Kritik noktalara
yerleştirilmiş olan özel yangın donanımını kullanırlar.
Bazı şefliklerin personel sayısı kendi bölümlerindeki yangınlarla baş etme kapasitesi altındadır. Buralarda
oluşabilecek yangınlarda , diğer yangın operasyon ekip elemanlarını yardıma çağırır.
8.1.3 Arama, Kurtarma ve Tahliye Ekibi
Kuruluşu: Her vardiyada çalışan personel arasından kurumun büyüklüğüne uygun olarak 4-8 kişiden kurulan bir
ekiptir. Görevi; Yangın, deprem, su baskını vs. olağan üstü durumlarda can ve malzeme kurtarılmasını temin
etmektir. (Mal tahliyesinde malzeme vs. paketlemek/taşımak üzere emre mevcut personelden istifade edilir.) Bu
maksatla kurtarma ekibinde görev alan personel özellikle yangından can ve mal kurtarılması, depremden
kurtarma ve tahliye konularında eğitilmelidir.
Afet, olay, yangın bölgesinde, enkaz içinde ölü, yaralı veya sağ personelin olup olmadığını arayarak saptar ve
kurtarır. Ayrıca PC, dosya, vb yüksek öncelikli malzemelerin kurtarılmasını sağlar.
Görev yerleri
: Bütün kurum sahasındaki enkazlar.
Dış Kaynaklar : İç kaynaklar, protokolle bağlanmış ve devamında tanımlanan kaynaklar
Sorumlulukları :Afet bölgesinde, enkaz içinde ölü, yaralı veya sağ personelin olup olmadığını arayarak saptar.
Kurtarma işlemine başlamadan önce ilk yardım ekiplerine haber verir.
PARAF
Sayfa 21
Bölümlerde tahliye ekibi: başka bir ekipte görevli olmayan, o bölümün en yetkili elemanı ekip lideridir .O
anda kendine, çalışanlardan bir yardımcı belirler. Her ekip kendi bölümü bünyesindeki tahliyeden sorumludur.
Personelin afet bölgesinden güven içinde uzaklaştırır. Bölgede canlı, yaralı ve ölü personel olup olmadığını
kontrol eder. Bölgesini en son bu ekip terk eder.
Arama, Kurtarma Ve Tahliye Ekibinin Görevleri
1.Arama ekibi toplanma alanında bulunmayan personelin çalışma alanlarına giderek arama çalışmaları başlatır.
Kurtarma ekibi bu alanda çalışan personelin kurtarılması ve tahliyesinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar ve
sistemin kapatılması görevini yürütür.
2.Kurtarma personeli ana binada bulunan kurtarma ekipmanları alınır.
3.İkaz ve alarm haberiyle birlikte tesisin toplanma bölgesinde toplanacaktır. Olaya müdahale ederken önce can
emniyeti göz önünde bulundurulmalıdır.
4.Olay mahallinde açılacak / kapatılacak valf - kapı vs. varsa verilen talimata göre gerekeni yapar.
5.Talimatlar ışığında yangın veya olay mahallinde kurtarılacak can ve mal varsa kurtarır. Kurtarılacak malzeme
ve eşyayı öncelik sırasına göre toplama / paketleme yapar
6.Deprem, su baskını vs. olağan üstü durumlarda can ve malzeme kurtarılmasını temin eder. Bu maksatla
kurtarma ekibinde görev alan personel özellikle yangından can ve mal kurtarılması, depremden kurtarma
konularında eğitilmelidir. Enkaz altında kalanların kurtarılmasında diğer personele kılavuzluk yapar. (Göçükten
parça çekilmemeli, depremden sonra artçı şokların olabileceği unutulmamalı vs.)
7.Bölge İtfaiyesi olay mahalline intikal edinceye kadar can ve mal kaybının minimuma düşürülmesi için önlem
alır.
8. Söndürme, Koruma ve Trafik / Kılavuzluk ve ilk yardım ekipleri ile koordineli olarak görev yapar.
9.İtfaiyesi gelince tesisin kurtarma ekibi İtfaiye yetkilisinin talimatına göre görevine devam eder. Can kurtarma
faaliyetleri ve enkaz kaldırmasına yardımcı olur.
10.Koruma ekibi hasta ve çalışanların eşyalarının korunmasını sağlar.
PARAF
Sayfa 22
8.1.4 İlk Yardım Ekibi
Kuruluşu: Her vardiyada çalışanlar arasından seçilen ve İlk Yardım Yönetmenliği gereği istihdam edilen
personelden oluşan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta her 10 kişi için 1 personel, az tehlikeli sınıf için her 20
kişi için 1 personel ‘İlk Yardımcı’ olarak görevlendirilir. Görevi; Yangın, deprem, su baskını vs. olağanüstü
durumlarda meydana gelebilecek yaralanma ve kaza olaylarında yaralıları doktora ulaşıncaya kadar, o anki
durumun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut malzemelerle ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık
kuruluşuna sevk etmektir.
Bu maksatla ilk yardım ekibinde görev alan personel kırıklar, kanamalar, elektrik çarpmaları, boğulmalar, yanma
ürünleri ve yanıklara yapılacak ilk yardımlar konusunda eğitilmelidir. Unutulmamalıdır ki; ilk yardımı yapan
kimse doktorun yerini alamaz/tutamaz.
Yaralanan personele kurtarma sırasında veya kurtarma işleminden sonra ilk yardım yapar.
Malzemeleri
:İlk Yardım Çantasındaki malzemeler. Görev yerleri: Afet bölgesi, enkazlar.
Dış Kaynaklar : İç kaynaklar, protokolle bağlanmış ve devamında tanımlanan kaynaklar Sorumlulukları
: Yaralanan personelin ilk yardımını yapmak, gerekiyorsa Ek12 de tanımlanan hastanelerden
birine sevk etmek.
-İlk Yardım Personelinin Görevleri
1.Yangın alarmının duyulması ile birlikte Sağlık ilkyardım malzemeleri ve sedyeleri ile derhal tesisin toplanma
bölgesine gider ve ilkyardıma hazır olur.
2.Yaralı var ise ilkyardım personeli 112 ye haber verilir.
3.İlkyardımı yaparken seri, dikkatli ve kaidelere uygun hareket eder.
4. Kazazede açık alana çıkarılabilme durumuna uygunsa Kurtarma ekibi dışarı çıkarır. Yaralılar taşınırken
sarsmamaya dikkat edilir.
5. Yaralanan ve hastalananlara aldığı eğitim gereğince gerekli ilk yardımı yapar gerekenleri hastaneye sevk eder.
6.Gerekirse mevcut araçlardan istifade ile yaralıyı en yakın ilkyardım merkezine nakleder.
7.Yangın amirine bağlı olarak diğer ekiplerle koordine içerisinde görevini yürütür.
PARAF
Sayfa 23
9 YANGIN
9.1.YANGINLARIN SEBEPLERİ VE SINIFLANDIRILMASI :
Sebepler;
Yangın emniyeti ile ilgili emir ve talimatlara uymamak,
Yangından korunma ve söndürme hususlarında bilgisizlik,
Dikkatsizlik ve ihmal,
Kasıt ve sabotaj,
Herhangi bir kaza veya yayılma,
Doğal afetler,
Tesislerdeki elektrik, havagazı, ısıtma ve su tesisatlarının yangına karşı emniyetli olmaması ve mevcut
yönerge/yönetmeliklere uygun kullanılmaması,
Yangın Durumunda Genel Uygulamalar
Görgü tanığı, kendisine en yakın Yangın İhbar Düğmesine basarak yangın alarmını başlatır. Alarm ile birlikte;
Yangın Mücadele Ekibi olay yerine gelir.
Ekipler yangına müdahale etmeye başlarlar. Çalışması gerekli görülen ekipler aşama aşama devreye girerler.
-Genel İlkeler
-Yangınla Mücadele Prosedürüne ve Planlarına göre hareket edilir. Ancak yine de aşağıdaki kurallara uyulması
gereklidir.
Hakim rüzgar yönüne göre yangının genişleme yönü belirlenir.
Yangına neden olan kaynak saptanmaya çalışılır (gaz, akaryakıt, katı madde, kimyasal madde A,B,C sınıfı vb)
ve buna göre söndürme çalışması yapılır.
Rüzgar arkaya alınarak müdahale edilmelidir.
Özellikle kapalı alan yangınlarında ortaya çıkabilecek gazlar öldürücü olur. Bu nedenle yetkisiz ve donanımsız
personel yangın alanından uzaklaştırılmalıdır.
Yangını kontrol altına alabilmek ve söndürebilmek için gerekli görülen bütün ünitelerde çalışmalar durdurulur ve
elemanlar oradan tahliye edilir.
9.2 YANGIN TİPLERİNE GÖRE YANGINA MÜDAHELE
Genel Olarak Yangın, yanıcı özellik gösteren, katı, sıvı ve/veya gaz maddelerinin kontrol dışı yanmasıdır.
Yangınlar 4 sınıfta incelenebilir;
A Türü: Metallar dışındaki katı maddelerin yangınlarını kapsar. Korlu yanan maddelerdir (örneğin, odun,
kömür, kağıt, ot, dokumalar vb. yangını).
B Türü: Yanıcı sıvı maddeler yangınıdır (örneğin, benzin, benzol, makina yağları, laklar, yağlı boyalar,
katran, asfalt vb. yangını).
C Türü: Yanıcı gaz maddeler yangınıdır (örneğin, metan, porpan, bütan, LPG, asetilen, havagazı, hidrojen
vb. yangını).
PARAF
Sayfa 24
D Türü: Lityum, Sodyum, Potasyum, Alüminyum, Magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metallerle,
Radyoaktif maddeler yangınıdır.
Yangın Tehlikesi ise Yangının başlaması ve yayılmasına yol açabilecek riskleri ifade eden bir terimdir. Yangın
Söndürme; Yangının kontrol altına alınması ve etkisinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Temel olarak bir
yangını söndürmenin üç yolu vardır:
1-Soğutarak söndürme: Bir yangın, su sisi kullanarak yakıt sathının sıcaklığını alevlenme noktasının altına
kadar düşüren soğutma yöntemi ile söndürülebilir. Yanan yakıtın yüzeyinin soğutulması buhar teşekkülünü
önler. Buharlaşma durunca yangın söner. Bu yangın söndürme yöntemine soğutma ile söndürme denir. Benzin
gibi alevlenme noktası düşük (0 oF ila - 50 oF ) yakıtlarda, yanmakta olan yakıtın su ile soğutulması
buharlaşmayı durdurmaz. Soğutma, alevlenme noktası düşük yakıtların söz konusu olduğu yangınlarda etkin bir
söndürme yöntemi değildir. Soğutma, alevlenme noktası yüksek yakıtların yangınlarını söndürmede kullanılan
bir yöntemdir. Yakıtlarda, yanmakta olan yakıtın su ile soğutulması buharlaşmayı durdurmaz. Soğutma,
alevlenme noktası düşük yakıtların söz konusu olduğu yangınlarda etkin bir söndürme yöntemi değildir.
Soğutma, alevlenme noktası yüksek yakıtların yangınlarını söndürmede kullanılan bir yöntemdir.
2-Boğarak söndürme: Yangınlar boğma yöntemiyle de söndürülebilir. Bir yangın, yanmak için gereksindiği
havadan mahrum edilerek boğulabilir. Ateşin karbondioksit veya köpük örtüsü altına alınması, oksijenin
kesilmesini sağlar. Bu söndürme yöntemine boğma denir. Derin bir kap içinde yanmakta olan benzinin üzerine
bir su sisi püskürtülürse, suyun bir kısmı buharlaşıp havayı yeterince seyrelterek yangının boğulmasına ve
sönmesine neden olabilir.
3-Yakıt kaynağını keserek söndürme: Bir yangın yakıt kaynağını keserek söndürülebilir. Genellikle yakıt
kaynağı boru devresi üzerindeki bir vanayı kapamakla kesilebilir.
9.3-YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI
Yangın söndürmede şu araçlar kullanılır;
1-Su: Yangınla mücadelede en çok kullanılan mücadele aracı sudur. Suyun ısıyı emmesi nedeniyle, söndürücü
etkisi yüksektir. Su püskürtülmesi yangını başlıca soğutma etkisiyle söndürür.
2-Su sisi: B Grubu sıvı yangınlarında, yakıtın sıcaklığını alevlenme noktasının altına soğutabilmek üzere
kullanılan yöntemdir. Yangınla yakın veya orta mesafeden mücadelede, sis şeklinde su kullanılır. Sabit su sisi
püskürtme sistemleri de yangınları soğutup söndürmede ve ateşe maruz kalan teçhizatın korunmasında
kullanılırlar.
3-Direkt su huzmesi: Yanan sıvıların teçhizatın altından süpürülüp uzaklaştırılması ve uzun mesafeden yangınla
mücadelede kullanılır. Menzilinin sonuna yaklaştığında direkt su huzmesi de damlacıklara ayrılır. Direkt
huzmeler uygun şekilde kullanıldıklarında, uzun mesafede iyi bir sisle soğutma etkisi sağlayabilir. Petrolden
çıkarılan yakıtlar A Grubu yanıcı maddeler tarafından tutuşturulduğunda bu yanıcı maddeler, su ile soğutularak
tekrar tutuşmaları önlenir.
4-Seyyar Yangın Söndürme Cihazları:
a-Köpük: B türü yangınların söndürülmesinde kullanılan, protein köpük, su ve hava karışımının köpürmesi ile
oluşturulan bir söndürme maddesidir.
b-Kuru Kimyasal Toz: Yangın söndürme işlemlerinde kullanılan bazı kimyasal madde tozlarının karışımıdır (
Sodyum klorür, sodyum bikarbonat, mono amonyum fosfat, grafit, magnezyum karbonat, magnezyum oksit gibi
). Yangın türlerine göre toz çeşitleri vardır (ABC, BC, D tozu gibi ).
c-Karbondioksitli Söndürücüler: İçinde yüksek basınç altında sıvılaştırılmış Karbondioksit bulunan ve B , C
ve E türü yangınların söndürülmesinde kullanılan söndürücülerdir.
PARAF
Sayfa 25
9.4-YANGINA MÜDAHALE:
1-Yangına Müdahale Edilmeden Önce yapılması Gerekenler;
a-Yangın ihbarı yapıldıktan sonra, derhal elektrik şalterden ve sigortadan kapatılmalıdır. Ancak, elektrik devre
dışı bırakılmadan evvel, varsa asansörler kontrol edilmeli ve asansörde kimsenin kalmayacağı garantilenmelidir.
b-Müdahalede, kaçış yolu üzerinde bulunan en yakın söndürme sistemi kullanılmalıdır.
c-Yangın uyarısının duyulması halinde, tesislerdeki yangın ekibi derhal yangın kaynağının bulunduğu alana
ulaşmalı ve ekip içinde kendileri için daha önceden tanımlanmış olan görevlerini yerine getirmek üzere harekete
geçmelidir.
d-Yangın ekipleri, oksijenin kesilmesini sağlamak üzere kapı ve pencereleri kapatarak, kurtarma ve söndürme
işlemlerine başlamalıdır. Kapalı mekanlarda müdahalenin sürdürülebilmesi için, kendinden tüplü veya oksijen
takviyeli maskeler kullanılması gerekmektedir.
e-Taşınabilir söndürücülerle yapılacak müdahalede, söndürücün yangının kaynağına uzaklığı doğru
ayarlanmalıdır. Ortalama 2 metre tüm söndürücüler için uygun bir mesafedir. Böylelikle, kaynağa çok yakın
olma halinde, basıncın etkisiyle yanan parçacıkların etrafa dağılması veya çok uzak olma halinde, müdahalenin
yetersiz kalması gibi durumlar ile karşılaşılmaz.
f-İyi bir müdahale için, ateşe en iyi hücum edilecek pozisyon alındıktan sonra püskürtme işlemi başlamalıdır.
Alevlerin öncelikle dibine hedef alınmalı ve sonra yukarıya doğru çıkılmalıdır. Aynı şekilde, bir alev perdesi ile
karşılaşıldığında (örneğin, parlayan benzin), önce dış kenara hücum edilmeli, sonra püskürtme alevlerin içine
doğru yönlendirilmelidir.
g-Söndürme aletleri çok kısa süre için kullanılsalar dahi, yeniden dolumu yapılmalıdır.
2- Yangın Türüne Göre Müdahale:
a-Tesislerde yangının türüne uygun müdahalenin yapılmasında şu hususlara dikkat edilmelidir;

B, C ve E türü yangınlarda Karbondioksitli Yangın Söndürücüler kullanılmalıdır.

B türü yangın çıkabilecek yerlerde, köpüklü tipte söndürücüler de kullanılabilir.

ABC tozlu (Çok maksatlı kuru toz) söndürücüler, A, B ve C türü yangınlarda kullanılabilir. Kirletici
olması nedeniyle, elektronik cihaz, hassas makine ve motor yangınlarında kullanılmamalıdır. Açık
saha yangınlarında ve hassas araçların bulunmadığı bölümlerde kullanılması daha uygundur.

Tesis içinde, yüksek ve alçak gerilim altındaki elektrik tesislerinin bulunduğu yerlerde ve tesisin diğer
alanlarında meydana gelen elektrik yangınlarında su kullanılmamalıdır.

Yağ, akaryakıt, boya veya organik tozlar gibi parlayıcı maddelerin yangınlarında da su kullanılmamalı,
çok ince su serpintisi veya su sisi ile yangına müdahale edilmelidir.

Parlayıcı sıvılar, yağlar veya boyalardan doğacak yangınlarda su kullanılmayacak, su yerine, köpük,
karbondioksit ve tozlu söndürücüler kullanılacaktır.

Bunların dışındaki maddelerin yangınlarına karşı; söndürme araçları olarak, su veya kum dolu kovalar
ve sodyum bikarbonat tozlu, karbon dioksitli, köpüklü, asitli veya benzeri tiplerde seyyar yangın
söndürme cihazları bulundurulacaktır
PARAF
Sayfa 26
b-B Türü Yangınlara Müdahale

Yağların veya hidrokarbon gazlarının yandığı bir B Grubu yangını söndürmenin en etkin yolu, yangını
besleyen yakıt akımını kesmektir. Genellikle bu durumda yangının kontrol altında yanarak tükenmesi
sağlanmalıdır. Bu arada teçhizatı ısı tahribatından korumak için, sabit su püskütme tesisatı (
SPRINKLER ) veya başka yöntemlerle su püskürterek soğutmak gerekir.

Yakıt kaynağını kesmek üzere, vana kapama işlemi sırasında yangınla mücadele edenleri direkt ve
radyant ısı tesirinden korumak için ince su sisi örtüsü kullanılmaldır. Sis nozullarıyla donatılmış
hortumlar kullanılmak suretiyle, yangınla mücadele ekipleri direkt ve radyand ısıdan korunmalıdır.
Böyle durumlarda teçhizat uzun menzili su hüzmeleriyle soğutulmak suretiyle korunur. Yangın bitip
tükeninceye veya söndürülünceye kadar hortumlarla, seyar veya sabit monutörlerle ( su topu ) su
püskütülmek suretiyle teçhizatın korunması sağlanır.

B Grubu yangınlarla mücadele suyun başlıca kullanılış amaçlarından bazıları aşağıdadır :
-Yakıtı alevlenme noktasının altına kadar soğutmak suretiyle yangının söndürülmesi,
-Aşırı derecede ısıya maruz kalan teçhizatın soğutulması suretiyle yarılma yırtılmaların önlenmesi
-Yangın söndürme ekiplerini direkt ve radyant ısı tesirinden korumak,
-Zemin yangınlarını devrede olan ünitelerin altından silip süpürmek.
c-Elektrik Yangınlarına Müdahale

Su elektrik akımı geçirdiğinden, E Grubu yangınlar için uygun bir mücadele aracı değildir. Elektrik
akımı kesilinceye kadar E Grubu yangınlarda su tatbik edilmemelidir. Bir E Grubu elektrik yangınında
elektrik akımını kesmek mümkün olamıyorsa, yangının söndürülmesinde kullanılacak en uygun araç
karbondioksit veya kuru kimyevi tozdur.

Gerilim altındaki cihazların yangınının söndürülmesinde, söndürücülerin gerilim altındaki cihazlara
uzaklığı, gerilim değeri ile orantılı olması gerektiğinden, aşağıdaki bilgilerin verildiği bir tablo
cihazların yakınında bulundurulmalıdır.
PARAF
15kV’a kadar gerilimli cihaz yangınlarında
1 metre
15-35kV’a kadar gerilimli cihaz yangınlarında
2 metre
35kV’dan yukarı gerilimli cihaz yangınlarında
3 metre
Sayfa 27
9.5 MALZEMELER VE DONANIM
Acil duruma yanıt verme, baş edebilme amacıyla kullanılan her türlü malzemeler ve donanımlardır. Bunlar;
KAYNAKLAR VE LOJİSTİK
Arama-Kurtarma Malzemeleri
• İş eldiveni • Balta/tokmak • Kürek (yassı başlı ve sivri uçlu) • Süpürge • Çekiç ve çivi • Tornavida • Kriko
• Plastik kaplama rulosu • İp bobini • Tel bobin • Çadır (aile) • Katranlı muşamba, bez (PVC veya
çadır bezi, en ,az 2 mt. Olacak) • Uyku tulumu, battaniye • Tülbent bezi (sudaki pislikleri süzmek
için) • Bir miktar para • Kurutulmuş yiyecek • Su • Giysi • Yürüyüş ayakkabısı ve çorap, bölgenin
yol haritası • Yangın söndürme aleti • Düdük • Pusula • Su geçirmeyen bir kapta, el feneri ve piller
veya kimyasal ışık çubuğu, kibrit, küçük radyo (taşınabilir pilli)
İlkyardım Malzemeleri
• Yara bandı • Kauçuktan yapılmış ameliyat eldiveni • Ameliyat maskesi • Tekli sargı • Kelebek sargı • Gazlı
bez • İlaç sürmeye veya yara temizlemeye yarayan pamuk parçaları • Yapışkan bant • Sterilize sargı
bezi
• Kırıklar için malzeme
• Eşyaları dezenfekte etmek için %10 çamaşır suyu içeren şişe
(püskürtmeli) • Termometre • İlkyardım el kitabı
Barınma ve Gıda • Kurutulmuş besinler, Konserve et/balık, Konserve sebzeler, Meyve suları, Hazır çorbalar,
Şeker, Tatlı-tuzlu bisküviler, Kuru üzüm-incir, Kuruyemişler saklamak için uygundur.
• Pişirilmesine gerek olmayan hazır besinler tercih edilmelidir. • Depolanan besinler her an kullanılma hazır,
taze olmalıdır. • Depolanan besinler sağlam bir kutuda evdeki gaz, gibi zehirli olabilecek maddelerden
uzak, farelerin veya böceklerin erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır.
PARAF
Sayfa 28
9.6 YANGINLARA KARŞI KORUNMA TEDBİRLERİ :
A-GENEL ÖNLEMLER :
1-Binalar, konveyorler ve cihazlar basınç oluşmasını önlemek üzere patlamalara karşı hava delikleri ile
korunmalıdır. Kapılar, pencereler, panjurlar, havalandırma menfezleri belirli bir basınç karşısında dışarıya doğru
açılacak şekilde olmalıdır.
2-İtfaiyeden "Yangından Korunma Yeterlilik" belgesi almak zorunludur.
3-kurumda parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddeler imal edildiği, işlendiği, depolandığı yerlere, kibrit, hava
gazı gibi kolay yanıcı malzemelerle, yıldırıma karşı korunması gereken yerlere TS 622’ye uygun paratonerler
tesis edilmelidir. Keza yıldırım paratonerleri dizaynına uygun şekil ve zamanlarda, kurum teknik personelince
kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır.
4- Yangın su tankları, kurum elektrikleri kesilse dahi yangın hidrantlarını besleyecek ek kaynaklarla
donatılmalıdır. Su şebekesinden kollektör vasıtasıyla iştiraki sağlanmalıdır. (Jeneratörden direkt beslemeli
tulumba/pompa veya motopomp gibi )
5-Sekreterlik yangın su tank çıkışı ve yangın hidrantlarından, bölge ve belediye itfaiye araçlarının istifade
edebileceği (su alabileceği) şekilde dizayn edilmelidir. Farklı standart mevcut ise, azami 5 (beş) yıllık plan
çerçevesinde Karabağlar İtfaiye standardına dönüştürülmelidir. Dönüşüm sağlanıncaya kadar, tank çıkışı ve
hidrant için yeterli adaptör temin edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır. Bu durum, Şehir İtfaiye
Müdürlüğü ile koordine edilmelidir.
6-Yangın hortumları ve su tesisatları yangın amacı dışında, bahçe sulamak ve çevre temizlemek gibi
maksatlarla kullanılmamalıdır.
7-Merkezi yangın istasyonları, yangın dolapları (Yangın hidrant ve muslukları dahil) seyyar yangın söndürme
cihazları, sprinkler vb. sabit söndürme sistemleri, otomatik ve manuel alarm/ikaz sistemleri, gibi yangın
malzeme ve yerlerinin ön ve yanları asla kapatılmamalıdır. Yerlerinin görünmesi ve her an kullanıma hazır
bulundurulması ön planda tutulmalıdır.
8-Yangın dolapları TS ’e uygun olmalı, yangın dolaplarının hortum uzunluğu 20 metre olarak
düşünüldüğünde aynı hacimdeki iki yangın dolabı arasındaki mesafe 45-50 metre olmalıdır.
9-Yangın dolapları kırmızı renge boyanmalı, üzerine beyaz renkle "YANGIN" kelimesi yazılmalıdır. Hemen
altına o dolabın sıra numarası yazılmalıdır. Çift kapılı yangın dolaplarında yazı ve numara için sol kanat
kullanılmalıdır.
PARAF
Sayfa 29
RENK VE ÖLÇÜLER :
Zemin kırmızı yazı, çizgi ve rakamlar beyaz renktedir
Harf kalınlığı BİR cm.
Harf yüksekliği ON cm.
Rakam kalınlığı BİR cm.
Rakam yüksekliği BEŞ cm
Daire iç çapı SEKİZ cm.
Daire dış çapı ON cm.
Dolaplar kırmızı, yazı ve rakamlar beyaz renktedir. İdari binalarda yangın dolabı duvar renginde boyanabilir.
Ancak; bu durumda yazı ve rakamlar kırmızı renk olarak yapılmalıdır.
10-Her işyerinde kapalı hacimlerin büyüklüğü ve ulaşım imkanlarına göre bir veya daha fazla merkezi yangın
istasyonu kurulmalıdır. Merkezi yangın istasyonu, giriş çıkış yerlerine yakın olarak bina içi veya dışına
kurulabilir.
11-Yangın dolap kapağı alt kısmına (9.maddedeki şekilde görülen yere) aşağıdaki YANGIN ANINDA
YAPILACAK İŞLER talimatı yerleştirilmelidir.
PARAF
Sayfa 30
YANGIN ANINDA YAPILACAK İŞLER
1) SAKİN OL, ....... YERDE YANGIN VAR DİYE BAĞIR.
2) BAŞINDA ÇALIŞTIĞIN MAKİNE – MOTOR VARSA DURDUR.
3) ALARM/İKAZ ZİLİNE BAS.
4) SEYYAR SÖNDÜRÜCÜ TÜP İLE YANGINA MÜDAHALE ET.
5) İTFAİYEYE HABER VERİLMESİNİ SAĞLA.
6) SÖNDÜRME EKİBİ GELDİĞİNDE YANGINDA GÖREV YERİNE GİT
DOLAP KULLANMA TALİMATI
1) DOLAP KAPAĞINI AÇ. LANS-NOZULDAN TUTARAK HORTUMU AÇ.
2) HORTUM HAZIR OLUNCA SUYU AÇARAK YANGINA MÜDAHALE ET.
3) KULLANDIKTAN SONRA HORTUMU TEMİZLE VE GÖLGEDE KURUT. (LASTİK-BEZ
HORTUMLAR İÇİN)
4) HORTUM VE NOZULU MONTE EDEREK HAZIR HALE GETİR.
5) HORTUMU 6-12 AYDA BİR TEST ET.
6) FOAM-SU KULLANILDIĞINDA HORTUM VE DEVRESİNİ TEMİZLE.
7) HER AY DOLAP MUHTEVİYATINI KONTROL ET.
8) DOLAP MUHTEVİYATINDA EKSİKLİK OLDUĞUNDA SORUMLUSUNA BİLDİR.
9) YANGIN HORTUMLARINI YOL, ARAÇ, BAHÇE YIKAMA VS. MAKSATLARLA KULLANMA.
PARAF
Sayfa 31
KONTROL (SORUMLU:…………………………………….)
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
İTFAİYE:110
POLİS:155
JANDARMA:156
AMBULANS: 112
Bu talimat 14x20 cm ebadında PVC kaplı karton veya fiber vs. üzerine oyma şeklinde yazılarak dolap kapağı dış alt
kısmına monte edilir.
12-kurumumuzda bina dışında bulunan yangın hidrantları kırmızı renge boyanmalı ve üzerine aşağıdaki şekilde
görüldüğü gibi beyaz renk boya ile sıra numarası yazılmalıdır. Ölçüler yangın dolap numaralandırmasında
olduğu gibidir.
SEYYAR YANGIN
SÖNDÜRME TÜPÜ
13-Yangın
hidrantlarının
zincir vs. ile hidrant üzerine asılmalıdır.
HİDRANT
anahtarları,
bir
14-Kapalı hacimlere dağıtılan seyyar yangın söndürücü tüpler, en az 20 metre uzaktan görülecek şekilde
yerleştirilmeli ve tüp üzerine yangın dolaplarında olduğu ve yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi numara yazılmalıdır.
Ayrıca tüplerin konulduğu duvar-direk vs. üzerine de tüp numarası, yerden 2-4 metre yüksekliğe
yazılmalı/asılmalıdır.
15-Elle taşınabilen seyyar yangın söndürücü tüpleri, mümkünse duvar/direk üzerine, yerden 90 cm yüksekliğe
asılmalıdır. Ancak; asılma imkanı yoksa paslanmayı önlemek üzere tüp altlarına tahta/plastikten altlık konulmalıdır.
16-Kurumumuzda zor ve dar giriş/çıkışlar yangınla mücadeleyi güçleştirdiğinden, her kurumda üretim faaliyeti,
personel, araç vs. hususları göz önüne alarak giriş/çıkış rahatlığını sağlamalıdır. Mümkün olduğu kadar kapılar dışa
doğru açılacak şekilde yapılmalıdır.
17-kurumumumuzda yangına hassas yerler (kalorifer kazan dairesi, akaryakıt tesisleri, tehlikeli maddeler için
ambar/depo vs.) ayrı bölmeler olarak düşünülmeli ve yapılmalıdır.
18-Kurum ambar/depo ve atölyelerde, muhtemel bir yangında kullanılan suların eşiklerden taşarak ünitelere
yayılmasını önleyecek bariyer tipi seyyar setler yapılmalı, keza bu suların akıtılacağı direnaj devreleri ve atık su
depoları yapılmalıdır.
PARAF
Sayfa 32
B-İDARİ BİNALARDA ALINACAK ÖNLEMLER :
1-Sabit sulu yangın devresi ve tercihen otomatik sprinkler sistemi ile donatılmalıdır.
2-Kapalı kullanım alanı 1000 m2den küçük Fabrikalarda, alarm/ikaz maksatlı bazer/büton, kapalı
kullanım
alanı 1000 m2den fazla olan Fabrikalarda, dedektör/sensörlü otomatik alarm/ikaz sistemi kurulmalıdır.
3-Dahili ve harici haberleşmenin sağlanacağı telefon-telsiz vb. haberleşme sistemi kurulmalıdır.
4-Koridorlarda her 20 m.yi geçmeyen aralıklarla bir seyyar yangın söndürme cihazı konulmalıdır.
( CO2, KKT, kullanım maksadına uygun olanı itfaiye Müdürlüğü’nce önerilir.)
5-Münferit bilgisayar odaları, 40 m2den büyük oda ve toplantı salonlarına, riske uygun bir seyyar yangın
söndürme cihazı konulmalıdır.
6-Bilgi işlem merkezlerine TS 10547’ye uygun önlemlere ilaveten, tercihen gazlı otomatik söndürme sistemi
yapılmalıdır.
7-Çöp kutuları kontrollü olar e ak vdolmasını beklemeden her günün akşamı boşaltılmalıdır.
8-Sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılması önlenmeli, kül tablaları zaman zaman ve emniyetli olarak
boşaltılmalıdır. Ancak, yanan izmarit olmadığından emin olunmalıdır.
9-Çöp ve sigara izmaritleri bina dışındaki saç varil/kutulara konulmalıdır.
10-Isıtma amaçlı soba veya elektrikli ısıtıcıların kullanma zorunluluğu olduğu hallerde, bu cihazların riziko
şartlarına uygunluğu sağlanmalıdır. Yaşam mahalleri içerisinde LPG tüpü kullanılmamalıdır.
11-Mesai bitiminde elektrik, gaz, soba, kalorifer vs. emniyet hususları kontrol edilerek bölümler terk edilmelidir.
12-Bütün oda kapıları numaralanmalıdır. Oda anahtarlarına 3x3 cm. ebadında ve üzerinde oda numarası yazılı
madeni etiket takılmalıdır. Bu anahtarlar, oda kapıları kilitlendikten sonra ilgilisince bekçi ve aynı maksatla
görevlendirilen personele ait odalardaki anahtar dolabına takılmak üzere teslim edilmelidir. Bu dolaplarda
muhafaza edilen anahtarlara ilaveten Kurum
müdürlerince uygun görüldüğü hallerde kapalı bulunan ambar, trafo merkezi, jeneratör ve kazan daireleri gibi
önemli tesis ve bölmelerin kapı anahtarları kapının yanında mühürlü, camekanlı veya kilitli camekanlı bir kutu
içinde muhafaza edilebilir. (Acil durumlarda kutu camekanı kırılmak suretiyle anahtar kullanılır ve kullanılmak
üzere kutunun açış gerekçesi tutanakla tespit edilir.)
13-Yangından korunması gereken para, kıymetli evrak ve eşyalar önem derecesine göre kasa veya özel kilitli
bölmelerde muhafaza edilmelidir.
14-Yangın mahallerinde kurtarılması gereken eşya, dolap ve kasa üzerine "YANGINDA İLK ÖNCE
KURTARILACAKTIR" yazılı etiketler konulmalıdır.
15-Yangın anında kıymetli evrakın tahliye edilmesi için buralarda ve merkezi bir yerde brandadan yapılmış ağzı
bağlanabilir olan yeteri kadar büyüklükte çuval/torbalar bulundurulmalıdır.
C-ARŞİVLERDE ALINACAK ÖNLEMLER :
1-Arşivlerde sigara içilmez, ısıtmak için ne tip olursa olsun asla soba kullanılmaz. Aydınlatma sadece elektrikle
yapılmalıdır.
2-Mesai bitiminde görevli memur tarafından arşiv dairesinin elektrikleri ana şalterden kesilmeli, kapıları
kilitlenmelidir. Güvenlik görevlileri/nöbetçileri kontrollerini kapı pencerelerinden yapmalıdır.
5-Arşivlerde yeteri kadar seyyar yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
6-Arşiv malzemesini tahliye edebilecek kadar ağzı bağlanabilir branda torbalar, uygun yerde bulundurulmalıdır.
PARAF
Sayfa 33
D-ELEKTRİK TESİSATI VE TEÇHİZATINDA ALINACAK ÖNLEMLER :
1-Kurumda yapılacak elektrik tesisatları Elektrik İç Tesisatı Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi "
standartlarına uygun olarak ve yasal yetkiye sahip teknik personele yaptırılmalıdır. Kuvvetli akım tesisatının
kuruluş ve işletilmesi esnasında Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ve Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yönetmeliği” kurallarına uygunluk sağlanmalıdır.
2-Elektrikli cihaz ve malzemelerin bulunduğu mahallerde yanma ve parlamalara karşı kullanılmak üzere
tercihen halokarbon, karbondioksit veya kuru kimyevi toz sıralamasına uygun olarak, seyyar yangın söndürme
cihazları ve/veya sabit söndürme sistemleri yerleştirilmelidir. Kurum personelince, elektrik/elektronik
sistemlerindeki yangınlarda su ve sulu söndürücüler kullanılmamalıdır.
3-Kurumun elektrik tesisat durumları kendi mühendis, teknisyen veya ustaları tarafından en az yılda bir kez
kontrol edilmelidir. Teknik arızalar ilgililerce onarılmalı, kontrol ve arıza onarım sonuçları rapor halinde tanzim
edilerek muhafaza edilmelidir.
4-Geçici bile olsa, gelişi güzel bağlantılarla elektrik kablosu çekilmemeli, tesisat yapılmamalıdır.
5-Kurumun elektrik tesisat projeleri, cam çerçeveli olarak ilgili şefliğin odasında asılı bulundurulmalıdır.
6-Kurumlardaki elektrik kutularında otomatik sigorta kullanılmalıdır.
7-Bazı özel atölye ve laboratuvarlar dışında elektrikli soba, ocak vs. kullanılmamalı, kullanılma zarureti ve
müsaadesi fabrika müdürü veya adına yetkilisince yazılı olarak belirtilmelidir.
8-Kurum içindeki muhtelif elektrik pano ve sigorta kutularının önleri asla kapatılmamalıdır.
9-Elektrik kablo ve tesisatı üzerinde veya yanında, kolay tutuşabilen pamuk, kağıt gibi maddelere ait toz,
elyaf ve parçacıklar sık sık temizlenerek birikmesine müsaade edilmemelidir.
10-Kurumda kullanılan elektrikli cihazlarda priz-fiş uyumuna dikkat edilmeli, tam temas etmeyen, bozuk
olan priz-fiş kullanılmamalıdır.
11-Kurumda meydana gelebilecek yangınlarda, hangi kısmın elektriklerinin kesileceğine olay yerindeki
elektrik görevlisi ve bölge itfaiye yetkilisi müştereken karar vermelidir.
12-Acil olaylarda elektriklerin kesilmesi işlemini, trafo merkezlerindeki nöbetçi elektrik sorumlusu
yapmalıdır. Böylece zorunlu olmadıkça yangın sistemleri durdurulmadan çalıştırılmalıdır.
13- Bina içerisinde transformatör yapılması gerektiğinde;
Transformatörün bulunduğu hacim en az 90 dakika yangına dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
Yağ toplama çukuru bulunmalıdır.
Transformatörler yangın halinde çıkan dumanların ve alevin kaçış yollarında serbest hareketi
engellemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.
Otomatik yangın alarm ve söndürme sistemi yapılmalıdır.
14-Trafo merkezleri daima temiz bulundurulmalı, yağlı temizlik malzemeleri dışarı atılmalı ve bu mekanlar
personel soyunma veya istirahat mahalli olarak kullanılmamalıdır.
15-Yangın çıktığında elektrik akımını kesmek için, Neon tesisatının transformatörlerinin (Balast) primer
devrelerini besleyen hat üzerine yangın emniyet şalteri konulması faydalıdır. Bu şalterin, itfaiye ekiplerinin
müdahalesine imkan verecek şekilde, Neon tesisatı konulan binaya giriş kapısının sağ veya sol dış kısmında,
zeminden en çok 4 m. yüksekliğe konulması, şalter kolunda elektrik akımını kolayca kesmeye yarayacak
biçimde bir halka bulunması ve şalter üzerine “Yangın emniyet şalteri” ibaresinin yazılması zorunludur.
16-Uyumsuz aydınlatma malzemeleri kullanılmamalı ve lüzumsuz yanan ampullerin söndürülmesi
sağlanmalıdır.
17-İhbarlı alarm sistemlerinin kumanda panelleri, binada mümkünse sürekli bir görevlinin bulunduğu, kolay
ulaşılabilen ve itfaiyece uygun görülen bir yere konulmalıdır. Yangın kontrol paneli bir yangın esnasında bina
PARAF
Sayfa 34
elektriğinin kesilmesi halinde de çalışmasını, kendi bağımsız yedek enerji kaynağından beslenerek
sürdürebilmelidir.
18-Yangın alarm sistemleri, en geç altı ayda bir periyodik test ve bakım kontrolüne tabii tutulmalıdır.
Otomatik yangın ihbar, alarm ve söndürme sistemlerini yapan kurumlarda, dünya standartlarına uygun nitelikte
üretim, montaj ve bakım yapmaları aranmalıdır.
19-Kurum bütün bu tedbirlere ilaveten, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün" 117. sayfası beşinci kısım
beşinci bölümdeki, elektrik tesisatlarında alınacak güvenlik tedbirlerini yerine getirmelidir.
20-Kullanıcı yükü 1000’den fazla olan bütün yapılarda, bütün penceresiz yapılarda, kuvvetli akım besleme ve
dağıtım kabloları ve aydınlatma tesisatı kabloları, kullanılacak kablo ve bus-bar gibi her türlü akım taşıyıcılarda
yalıtım amacıyla kullanılan malzemeler, halojenden arındırılmış, yangına maruz kaldığında herhangi bir
zehirleyici gaz üretmeyen nitelikte malzemeler olmalıdır.
21-Kaçış yolları her zaman aydınlatılmış durumda olmalıdır. Acil durum aydınlatma ve yönlendirmesi için
kullanılan aydınlatma üniteleri, normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçildikleri takdirde,
normal kaçış yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek şekilde tesis edilmelidir.
22-Kaçış yollarında aydınlatma, bina veya yapıda kaçış yollarının gerekli olacağı tüm zamanlarda, sürekli
olarak yapılmalıdır. Aydınlatma, bina ya da yapının genel aydınlatma sistemine bağlı aydınlatma tesisatı ile suni
aydınlatma şeklinde sağlanacaktır.
23-Kaçış yollarında tabanlarda, döşemelerde ve yürüme yüzeylerinde ölçülen aydınlatma seviyesi en az 10
lux olacaktır. Toplanma amaçlı binalarda, gösteri veya projeksiyon yapılan sürelerde bu aydınlatma seviyesi en
az 2 lux olabilir.
24-Aydınlatma armatürlerinin yerleştirilmesi, herhangi bir armatürün çalışamaz hale gelmesi durumunda,
kaçış yollarının herhangi bir noktasındaki taban ve döşeme aydınlatma seviyesinin en az 2 lux olmasını
sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
25-Acil durum aydınlatma sistemi; şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin kesilmesi,
yangın, deprem, vb. nedeniyle bina ya da yapının elektrik enerjisinin güvenlik amacıyla kesilmesi, bir devre
kesici veya sigortanın açılması nedeniyle normal aydınlatmanın kesilmesi durumunda otomatik olarak devreye
girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
26-Aşağıda belirtilen yerlerde; bütün kaçış yolları, toplanma için kullanılan yerler, asansörler, yüksek risk
oluşturan hareketli makineler ve kimyasal maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlar, elektrik dağıtım ve
jeneratör odaları, merkezi batarya ünitesi odaları, pompa istasyonları, ilkyardım ve emniyet ekipmanının
bulunduğu yerler, yangın uyarı bütanları, yangın dolapları, yangın söndürme tüpleri ve diğer yangınla mücadele
ekipmanının bulunduğu yerler, kapalı otoparklar ve benzeri bölümlerde, acil durum aydınlatması yapılmalıdır.
Toplanma, ofis binalarında,
Kullanıcı yükü 400' den fazla olan bütün yapılarda,
Çıkış seviyesinin altında 50 veya daha fazla kullanıcısı olan binalarda,
Tüm penceresiz yapılar ve yer altındaki yapılarda,
İçinde yalnız gündüz saatlerinde insan bulunan ve kaçış yolları gün ışığıyla yeterli düzeyde
aydınlatılmış olanların dışındaki tüm depolama amaçlı binalarda
27-Acil durum aydınlatması, normal aydınlatmanın kesilmesi halinde, en az 1 saat süreyle sağlanmalıdır. Acil
durum çalışma süresi kullanıcı yükü 100’den fazla olduğu takdirde 2 saat, 500’den fazla olduğu takdirde 3 saat
olmalıdır.
28-Acil durum aydınlatmasının sağlanması, şehir şebekesi vb. bir enerji kaynağından, statik invertör vb. diğer
bir enerji kaynağına aktarılmaya dayanıyorsa, aktarma süresi 3 saniyeyi geçmemelidir.
29-Hareketli makineler ve kimyevi maddeler gibi tehlike oluşturan yüksek riskli mahallerde acil durum
aydınlatma seviyesi, normal aydınlatma seviyesinin %10’u ya da en az 15 lux olacak ve en yüksek ve en düşük
PARAF
Sayfa 35
aydınlatma seviyesine sahip noktalar arasındaki oran 10:1’i geçmeyecektir. Yüksek riskli mahallerde normal
aydınlatmanın kesilmesinde, acil durum aydınlatmasının devreye girme süresi 0.5 saniyeyi geçmemelidir.
30-Birden fazla çıkışlı olan bütün yapılarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum
yönlendirmesi yapılmalıdır.
31-Acil durum yönlendirmesi, normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az 1 saat süreyle sağlanmalıdır.
Acil durum çalışma süresi kullanıcı yükü 100’den fazla olduğu taktirde 2 saat, 500’den fazla olduğu takdirde 3
saat olmalıdır.
32-Yönlendirme işaretleri, yeşil zemin üzerine beyaz olarak TSE standartları veya TSE tarafından eşdeğerliği
kabul edilen standart ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Bir yönlendirme işaretinin azami görülebilirlik
uzaklığı, işaret boyut yüksekliğinin 200 katına eşit olan uzaklık olacak, bu uzaklıktan daha uzak noktalardan
erişim için gerektiği kadar yönlendirme işareti ilave edilmelidir.
33-Bu yönergede belirtilen yangın alarm sistemi, yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme
fonksiyonlarını içeren komple sistemdir. Yangın alarm sisteminin beslemesi, sadece yangın alarm sistemini
besleyen bir otomatik sigorta üzerinden ve eğer binada mevcut ise jeneratör ya da kesintisiz güç kaynağı gibi bir
ikincil besleme kaynağından yapılmalıdır. Bu beslemenin de kesilmesi durumunda, yangın alarm sistemi,
algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve
haberleşme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek şekilde, tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım
gerektirmeyen akümülatörle teçhiz edilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde bu sürelerin daha uzun olması
sağlanmalıdır.
34-Yangın alarm sistemini oluşturan tüm kablolar ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletişim
maksadıyla kullanılan tüm hatlar; kopukluk, kısa devre ve toprak kaçağı gibi arızalara karşı sürekli olarak
denetim altında tutulmalıdır.
35-Elle yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılmalıdır. Yangın uyarı butonları yangın kaçış yollarında
tesis edilecekler ve her kaçış çıkış noktasında bir adet yangın uyarı butonu bulunmalıdır. Yangın uyarı
butonlarının yerleşimi, bir kattaki her hangi bir noktadan o kattaki her hangi bir yangın uyarı butonuna yatay
erişim uzaklığı 50 m' yi geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.
36-Tüm yangın uyarı butonları görülebilir ve kolayca erişilebilir olmalıdır. Yangın uyarı butonları, yerden en
az 1.1 m ve en fazla 1.4 m yükseklikte monte edilmelidir.
37-Duman algılama cihazları, aşağıda belirtilen bina ve yapıların duman detektörlerinin yanlış uyarılara
neden olmadan, kullanımına elverişli, tüm yerleşime açık alanlarında, ortak alanlarında ve çalışma alanlarında
otomatik duman algılama cihazları tesis edilmelidir.
Tehlike sınıfı orta ve yüksek olan bütün binalarda,
İkamet amaçlı binalar dışındaki tüm yüksek binalarda,
38-Tüm endüstriyel binalarda, duman detektörlerinin yanlış uyarılara neden olmadan kullanımına elverişli
koridorlar, depolar, tesisat/teçhizat odaları ve benzeri, sürekli insan bulunmayan bölümlerde veya otomatik
sprinkler olmayan bölümlerde, tüm ortak alanlarında ve çalışma alanlarında otomatik duman algılama cihazları
tesis edilmelidir.
39-Tüm detektörler periyodik testler ve bakımlar için ulaşılabilir olmalıdır. Diğer algılama ve uyarı cihazları,
duman algılama cihazlarının kullanımının uygun ya da yeterli olmadığı mahallerde, gerekli görüldüğü takdirde
sıcaklık ve/veya alev detektörleri tesis edilmelidir.
40-Bir bina ya da yapının kullanılan tüm bölümlerinde yaşayanları, yangın veya benzeri bir acil durumdan
haberdar etme işlemleri sesli ve ışıklı alarm cihazları ile gerçekleştirilmelidir.
41-Binada otomatik sprinkler sistemi bulunuyorsa, sprintlerin açılması durumunda yangın alarm sisteminin
otomatik algılama yapması sağlanacaktır. Bu amaçla, her bir zon hattına su akış anahtarları tesis edilecek ve bu
akış anahtarlarının kontak çıkışları yangın alarm sistemine giriş olarak bağlanacaktır. Bu hallerde, otomatik
sprinkler olan yerler, otomatik sıcaklık detektörleriyle donatılmış gibi işlem görecektir. Bu mahallerde otomatik
sıcaklık artış detektörlerinin kullanılması zorunlu değildir.
PARAF
Sayfa 36
42-Yangının haber verilmesi için en büyük birim olarak yangın bölgeleri kullanılacaktır. Tüm binalarda her
bağımsız kat en az bir yangın bölgesi olarak kabul edilecektir. Eğer bir katın alanı 2000 m² den büyükse, birden
fazla yangın bölgeleri belirlenecektir. Bir bina ya da yapının toplam alanı 300 m² ya da daha küçük ise, birden
fazla katlı olsa da tek bir yangın bölgesi olarak kabul edilebilir. Bir yangın bölgesinin herhangi bir doğrultuda
uzunluğu 100 metreyi geçmeyecektir. Bir yangın bölgesinin içerisinde bir yangın başlangıcını görsel olarak
saptamak için alınması gereken uzaklık 30 m' yi geçmeyecektir
43-Bir yangın esnasında uzun süre çalışır durumda kalması gereken,
Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ışıklı alarm cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve
hoparlörlerine, acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kabloları,
İtfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber verme için kullanılan kabloların bina içerisinde kalan
kısımları,
Ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki
haberleşme ve besleme kabloları,
Tüm yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kabloları, yangına karşı
en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olmalıdır. Kademeli tahliye uygulanan binalarda olduğu gibi,
özel durumlarda, yangına daha uzun süre dayanabilecek kablolar gerekli görülebilir.
E-AMBAR/DEPOLARDA ALINACAK ÖNLEMLER :
1-Ambar/depoların açılış ve kapanışlarını gösterir bir talimat kurum müdürlüklerince hazırlatılarak
ambar/depoların görünür bir yerine asılmalıdır. Açılış ve kapanışlar bu talimata uygun olarak yapılmalıdır.
2-Çalışma saatleri sonunda, görevlisi tarafından gezilen ambar/depo elektrikleri kesilerek (ana şalterden
kapatılır) kapıları kilitlenip, anahtarları gece bekçi güvenlik görevlisine teslim edilmelidir.
3-Ambar/depoda ambalaj maddeleri, ambalajlı ham ve mamül maddeleri ile yanıcı özellikteki ambalajsız
maddeler riziko şartlarına uygun olarak istiflenmelidir.
4-Depolanan malzemelerin herhangi bir yangın anında ıslanarak genişlemesi düşünülerek planlanmalıdır.
5-Depo/ambarlar istiflenen malzeme özelliklerine uygun olarak, seyyar yangın söndürme cihazları ile
donatılmalıdır. Depo/ambarlar riziko şartlarına uygun olarak, tabii ve cebri olarak havalandırılmalıdır.
9.7 YANGINA MÜDEHALE
1-Yangına Müdahale Edilmeden Önce yapılması Gerekenler;
a-Yangın ihbarı yapıldıktan sonra, derhal elektrik şalterden ve sigortadan kapatılmalıdır. Ancak, elektrik devre
dışı bırakılmadan evvel, varsa asansörler kontrol edilmeli ve asansörde kimsenin kalmayacağı garantilenmelidir.
b-Müdahalede, kaçış yolu üzerinde bulunan en yakın söndürme sistemi kullanılmalıdır.
c-Yangın uyarısının duyulması halinde, tesislerdeki yangın ekibi derhal yangın kaynağının bulunduğu alana
ulaşmalı ve ekip içinde kendileri için daha önceden tanımlanmış olan görevlerini yerine getirmek üzere harekete
geçmelidir.
d-Yangın ekipleri, oksijenin kesilmesini sağlamak üzere kapı ve pencereleri kapatarak, kurtarma ve söndürme
işlemlerine başlamalıdır. Kapalı mekanlarda müdahalenin sürdürülebilmesi için, kendinden tüplü veya oksijen
takviyeli maskeler kullanılması gerekmektedir.
e-Taşınabilir söndürücülerle yapılacak müdahalede, söndürücün yangının kaynağına uzaklığı doğru
ayarlanmalıdır. Ortalama 2 metre tüm söndürücüler için uygun bir mesafedir. Böylelikle, kaynağa çok yakın
PARAF
Sayfa 37
olma halinde, basıncın etkisiyle yanan parçacıkların etrafa dağılması veya çok uzak olma halinde, müdahalenin
yetersiz kalması gibi durumlar ile karşılaşılmaz.
f-İyi bir müdahale için, ateşe en iyi hücum edilecek pozisyon alındıktan sonra püskürtme işlemi başlamalıdır.
Alevlerin öncelikle dibine hedef alınmalı ve sonra yukarıya doğru çıkılmalıdır. Aynı şekilde, bir alev perdesi ile
karşılaşıldığında (örneğin, parlayan benzin), önce dış kenara hücum edilmeli, sonra püskürtme alevlerin içine
doğru yönlendirilmelidir.
g-Söndürme aletleri çok kısa süre için kullanılsalar dahi, yeniden dolumu yapılmalıdır.
HERHANGİ BİR YANGIN DURUMUNDA YAPILACAK İŞLER
1.
Anormal bir durum ile karşılaşan kimse (duman, yanık kokusu, yangın v.s.) aşağıdaki hususlara dikkat
edecek.
(a)
Soğuk kanlılığını muhafaza etmeli YANGIN diye bağırmalıdır.
(b)
Yangın görülen yerin acele tahliyesi sağlanıp hava cereyanını azaltmak için kapılar kapalı tutulmalıdır.
(c)
Yangın olan bölümün elektriği kesilmelidir.
2.
Yangın ikaz sistemi kullanılmalıdır.
(a)
Yangın ve tehlike sireni ile ikaz yapılmalıdır.
(b)
Varsa yangın çanı ile ikaz yapılmalıdır.
(c)
Yangınla mücadele(itfaiye) ekibine yangın bildirilmelidir.
3.
Binanın sorumlusuna; koruma amirine durum bildirilmelidir.
4.
Yangınla mücadele(itfaiye) ekibi yangın söndürmeye sevk edilmelidir.
5.
Kurtarma ekibi eşyaların tahliyesine yardım etmelidir.
6.
Koruma ekibi tahliye edilen eşyanın güvenliğini sağlamalıdır.
7.
İlk yardım ekibi hazır duruma getirilmelidir.
YANGIN SONUCU TANZİM EDİLECEK KAZA RAPORU (İlk-Ayrıntılı Kaza Raporu)
1.
Bir sureti Valiliğe
2.
Bir Sureti bağlı olduğu Kaymakamlığa
3.
Bir sureti üst kuruluşuna
4.
Bir sureti de kendisinde kalacak şekilde düzenlenerek ilgili mercilere gönderilir.
PARAF
Sayfa 38
PARAF
Sayfa 39
10 ACİL DURUM ÖNCESİ YAPILACAK İŞLER VE TANIMLANAN ACİL DURUMLAR
Acil durum sırasında bilinçli davranabilmek, kayıpları en az düzeyde tutmak ,güvenliği artırmak için ciddi
önlemler almak gereklidir. Bunun için de , riskler gerçekleşmeden önce bazı çalışmalar yapılmalıdır.
10.1 İşaretlemeler
Risk noktaları ve yürüme-tahliye yollarının renk kodlarına uygun olarak işaretlemesi ve boyaması yapılır.
Boru Sistemi ve Vanalar
Boru tesisatındaki borular, vanalar kullanma noktasında akış yönü oklarla belirtilir ve işaretlenir.(Bknz TSE 853)
Tahliye Yolları
Yürüme yolları ve yönleri boyanarak işaretlenir.
Uyarı ve Bilgi Levhaları
Genelde uyarı ve dikkat çekmek için tehlike işaretlerinde SARI renkli levhalar,
Acil çıkış kapı ve yönleri ile sağlık için YEŞİL levhalar,
Emredici durumlar için MAVİ renkli uyarı ve bilgi levhaları,
Yangın önleme işaretleri, yasaklama işaretleri, yanıcı ve parlayıcı maddelerin depolandıkları yerler, yangın
söndürme cihazları ve malzemeleri veya tehlikeli madde ile ilgili yasaklar KIRMIZI renkli olmalıdır.
10.2 Alarm Sistemi Kurulması
İşyerine ,mutlaka acil durum halinde operasyonu
durdurma, işyerini tahliye etme, gerekiyorsa
toplanma
noktalarına personeli yönlendirme, Her türlü acil durumu haber verme amaçlı olarak sesli, ışıklı alarm ve ikaz
sistemi kurulur.Herhangi bir alarm durumunda bütün çalışanların görebilecekleri veya duyabilecekleri şekilde bu
sistem çalıştırılır.Deprem,yangın,yanıcı veya amonyak gazı kaçağı,fırtına hortum gibi durumlarda personel ışıklı
veya sesli uyarı sistemleri ile haberdar edilirler.Zaman zaman haberli veya habersiz olarak değişik vardiyalarda
sistem denenir.
10.3 Periyodik Bakım Programları
Yasalarda adı geçen makine ve donanım için yasal süreleri içinde ilgili birimlere periyodik muayeneler ve
bakımlar yaptırılır. Yasada adı geçmeyenler için ise o işyeri sorumluları tarafından bir periyodik muayene süresi
belirlenir ve bu süreler içinde periyodik muayeneler ve bakımlar yapılır. (Bknz ek:15)
Motopomplar
kurumlarda, suyu çekecek motorlu pompa ve boru tesisatı ile motopomplar her an iyi işler halde
bulundurulacaktır. Motopomplar en az 6 ayda bir defa kontrol, kontrol tarihleri motopompun üzerine
yazılacaktır. Motopomplarla günde bir defa 5 dakikalık su ile kurum deneyi yapılacaktır.
PARAF
Sayfa 40
Yangın Hortumları
İşyerlerinin uygun yerlerinde yeterli miktarda yangın hortumu bulundurulacak, yangın hortumları ve diğer
yangın söndürme tertibatının bağlantıları (rekor ve vanaları) mahalli itfaiye normlarına uygun olacaktır. Lastik
olmayan hortumlar her kullanışından sonra boşaltılıp kurutularak kontrol edilecektir. Lastikli hortumlar en geç 3
ayda bir defa kontrol edilecektir. Yırtık, delik ve bağlantıları bozuk hortumlar kullanılmayacaktır.
Seyyar Yangın Tüpleri
Seyyar yangın söndürme cihazları, en az 6 ayda bir defa kontrol edilecek ve kontrol tarihleri cihazlar üzerine
yazılacaktır. Köpüklü tip (sodyum bikarbonat-asitli) yangın söndürme cihazları, en az senede 1 defa tamamen
boşaltılıp yeniden doldurulacaktır.
Karbondioksitli, bikarbonat tozlu, karbon tetraklorürlü ve benzeri kimyasal maddeli yangın söndürme cihazları
kullanımdan sonra derhal yeniden doldurulacaktır
Basınçlı Kaplar
Basınçlı kapları kontrol ve deneyleri, hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından,
imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlamadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük
onarımlardan sonra, en az 3 ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanılmaya
başlamadan önce ve periyodik olarak yılda 1 defa yapılır. Kontrol ve deney sonuçları düzenlenecek bir raporda
belirtilip,bu raporlar işyerlerinde saklanır.
Kaldırma Makinaları
Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik
halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular yetkili teknik bir eleman
tarafından 3 ayda bir defa bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel
dosyasında saklanması sağlanacaktır. Asansörler için ayrıca madd.25 uygulanacaktır.
Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank ve Depolar
Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar en geç yılda 1 defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen
boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya yanları kapatılacaktır.
Aydınlatma Devresi (Parl.Patly.Madd.Tüz. 40.mad)
Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmeyen süreler içinde muntazaman
ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulacaklardır.
10.4 Risk Değerlendirmesi
Periyodik olarak işyeri tehlike sınıfına göre iş ve iş ortamı ile ilgili risk değerlendirmeleri güncellenir. Ancak
makine-donanım veya proseste bir değişiklik varsa değişiklikle beraber güncelleme yapılır. Her güncelleme
raporlanır. Genel Sekreterliğimiz az tehlikeli olduğu için 6 yılda bir yenilenir. Risk olduğu zaman hemen
güncellenir.
PARAF
Sayfa 41
10.5 Diğer Hususlar
Personel taşıma
- Personel taşımacılığı ile ilgili olarak karayollarında olabilecek kazaları önlemek üzere taşıma işini yüklenen
kurumlarla yapılan anlaşmalara, sürücü ve araç niteliği konusunda maddeler koyulur. Sürücüler ve araçlar sık sık
kurallara uyulması ve araçların teknik emniyeti bakımından denetlenir. Yüklenici şirketnin, sürücülerine
personel taşımacılığı ve trafik kuralları konusunda eğitim aldırması istenir.
Deprem
- Yakın çevremizde olabilecek yıkıcı bir deprem kurum çalışanlarını ve operasyonu etkileyebilir. Her bölüm
kendi çalışma bölgesindeki makine-donanımın sarsıntıda devrilmemesi için gerekli sabitleme çalışmasını
yapar/yaptırır. Kontrollerini düzenli olarak yapar.
Enerji Kesilmesi
- Enerji kesilmesine karşı yedek besleme sistemleri düzenli olarak Teknik Servis tarafından bakım ve
kontrollerle çalışılır durumda tutulur.
Ciddi İş Kazaları
- İş Kazalarının önlenmesi çalışmaları ilgili yasal mevzuat ve İş Güvenliği Prosedürüne uygun olarak yürütülür.
Zehirlenmeler
-Toplu gıda zehirlenmesine karşı, mevcutsa işyeri hekimi ve kurum yönetimi ortak çalışmalar yapar. Personele
verilen gıda maddelerinin ve yemeklerin Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne uygun olması için gerekenler ortak olarak
yapılır.
Hasarlar
- Kurum içinde bina, direk vb. yapılara çeşitli araçların çarparak zarar vermelerini önlemek üzere gerekli
tamponlar/bariyerler Teknik Servis Şefliğince yapılır ve bunların sağlamlıkları düzenli olarak kontrol edilir.
İç-Dış Kaynaklar ile Protokol Yapılması
Eklerde verilen protokol taslağına uygun olarak ,acil durumlarda uygulamaya koymak üzere,
Topluluk içi ve dışı birimlerle sözleşmeler yapılır. Bunlar değişen koşullara bağlı olarak sürekli güncellenir. Bu
çalışmayı Kurum yönetimi yapar. Genel sekreterlikte sivil savunma servisin yaptığı protokol anlaşmas acil
durum için aynan uygulanır.
11 YETKİ DAĞILIMI
Operasyonun durdurulması ve tahliye: Acil durumlarda, operasyonun kısmen veya tamamen geçici veya
sürekli durdurulması, hatta kurumun tahliyesi gerekebilir. Operasyonun durdurulması konusunda Üst Yönetime
danışarak karar verir.
Alt düzeyde durdurma : Eğer, kurum içinde bir acil durum ortaya çıkmış ve devamında bir veya birkaç kişinin
hayatı ciddi olarak tehdit altında ise, bir makine veya ardışık makine sistemini durdurmak gerekebilir.
Bu durumda herhangi bir hiyerarşi aranmadan,o makineye ait durdurma aparatına en yakın personel durdurma
işlemini yapabilir.
PARAF
Sayfa 42
12 ACİL DURUM UYGULAMALARI
12.1 KURUM İÇİ KÜÇÜK RİSKLERDE ACİL DURUM UYGULAMALARI
Bilgisayar Sisteminin Çökmesi
Anlaşmalı bilgisayar servis firma’sının vereceği talimatlara göre hareket edilir.
Büyük Üretim Arızaları
Arızanın ortaya çıktığı Ünite ’de duruma göre hareket edilir.
Enerji Kesilmesi
Hangi Ünitede enerji kesintisi veya enerji dalgalanması olmuşsa, Acil müdahale Talimatlarına göre hareket
edilir. Genel Sekreterlikte elektrik teknisyeninden yardım alınır.
İş Kazası
İş Kazası durumunda İş Güvenliği Prosedürü ve İşyeri Sağlık Uygulamalarına yönelik prosedür ve talimatlara
göre hareket edilir. Hayati tehlike , ağır yaralanma uzuv kaybı gibi durumlar söz konusu ise hastaneye sevki
derhal sağlanır.
Sızıntı, Dökülme ve Parlama Tarzındaki Kimyasal Madde Kazaları
Olayın görgü tanığı hemen haber verir. Personel tarafından güvenlik önlemleri alınır. zehirlenme veya yaralanma
durumu varsa mevcutsa işyeri hekimine ve yönetime haber verir.
Basit döküntülerde, Takım liderinin nezareti ile, insan kaynakları tarafından sağlanan personel tarafından
temizlik yapılır.
Kimyasal maddeler aşağıdaki depolama martrisine göre depolanır
Toplu Gıda Zehirlenmesi
Kurum elemanları, kendilerine verilen yemeklerden dolayı topluca zehirlenebilirler. Zehirlenmeler genellikle
yemekten 2-4 saat sonra başlar. İlk olgular ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma ve terleme yakınmaları ile normal
hastalıkmış gibi gelmeye başlarlar. Zehirlenme kaynağını bulmak amacıyla personel yemekhanesinde çıkan
yemeklerden her gün, her vardiyada yemek numunesi alınır ve 3 gün boyunca bu numuneler saklanır. Bu süre
sonunda numuneler atılır.
PARAF
Sayfa 43
Personelin tedavilerinin yoğun olarak yapılabilmesi amacıyla hastaneye sevk için 112 den yardım
istenir. Operasyonun aksamaması ve gerekli hazırlıklarını yapabilmeleri için kurum tarafından,tedavi altına
alınan elemanların listesi ait oldukları birimlere bildirilir.
Bütün vakalar kontrol altına alındıktan sonra Şahit Numuneler analiz için Halk Sağlığı Laboratuarına veya bu
konuda yetkisi olan laboratuarlara resmi yazı ile gönderilir. Gelen rapor İnsan kaynakları tarafından
dosyalanarak saklanır
Yangın (lokalize)
Yangın başladığında,ilk gören kişi kendisine en yakın yangın ihbar bütonuna basar.
İlgili bölümün,yangın operasyon elemanları kendisine en yakın yangın söndürücüyü çalıştırarak söndürme
işlemini başlatır.
İhbarı alan Yangınla Mücadele Ekibi olay yerine gelir ve yangın söndürme işlemini artık bu ekip üstlenmiş olur.
Yangın kontrol edilemiyor ve büyüyor ise, dış kaynaklardan yardım istenir.
Yangın söndükten sonra arama-kurtarma-tahliye ekibi tarafından dışarı çıkartılması gerekli malzemeler dışarı
alınır.
12.2 KURUM İÇİ BÜYÜK RİSKLERDE ACİL DURUMLAR
RİSK DEĞERLENMELERİNDE BELİRLENMİŞ ACİL DURUMLAR
YANGIN
YANGIN, MALZEME TUTUŞMASI
ELEKTRİK SİSTEMLERİNDEN ÇIKAN YANGINLAR
YÜKSEKTEN İNSAN DÜŞMESİ
GÖZE YABANCI CİSİM KAÇMASI
UZUV KAYIPLI İŞ KAZALARI
YANIKLAR
GENEL SEKRETERLİĞİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMIŞTIR.
12.3 KURUM DIŞI KÜÇÜK RISKLERDE ACİL DURUMLAR
Aşırı sıcak ve aşırı soğuk: Isıtma veya soğutma sistemleri devreye sokulur. Kurum içerisinde termal konfor
şartları yaz kış sağlanmaktadır. Belli bir sıcaklıkta çalışması gereken cihazlar için ısıtma veya soğutma sistemleri
sürekli devrede tutulur. İnsana yönelik ısıtma ve soğutmada dikkate alınacak
Fırtına: Fırtına başladığında, personelin öncelikle başları ve bedenlerini düşebilecek malzemelerden koruması
gerekir. Açık kapılar kapatılır. Açıkta ateş,kimyasal madde bulundurulmaz. Varsa elimine edilir. Devrilme riski
olan malzemeler ortamdan korunaklı yerlere taşınır. Bu işlemleri her ünite çalışanları kendileri yapar. Güvenlik
levhaları dikkate alınmalıdır.
PARAF
Sayfa 44
Trafik kazaları (personel nakliyesi–ürün taşımacılığı) Personel nakliyesi sırasında trafik kazası
uygulamaları;Olayı haber alan kişiler mutlaka koordinatör arayarak durumu haber verirler.
Olayı başından sonuna kadar yalnızca güvenlik kontrol odası takip eder. Otomobilleri devreye sokulur. Yaralı
ve ölülerin götürüldüğü hastaneler’e güvenlik kontrol odasının yönlendirdiği birimler giderek kendi sorumluluk
alanına giren belgeleri oluşturmaya başlarlar.
12.4 KURUM DIŞI BÜYÜK RİSKLERDE ACİL DURUMLAR
1.ENERJİ KESİLMESİ
Enerji kesilmesi olduğunda çalışanlar panik yapmadan toplanma bölgesi olan Kurum dışarısındaki otoparka
toplanırlar. Sayım yapılır, eksik personel var ise arama-kurtarma-tahliye ekibi tarafından personel kurum içinde
aranır. Gerekli ilkyardım vs. durumunda ilkyardım ekibi olaya müdahale eder.
2.DEPREM VE DOĞAL AFETLER
Yakın çevremizde olabilecek depremler sonrasında iletişim, ulaşım ve diğer hizmetlerin sağlanmasında
aksamalar olacaktır. Bu nedenle deprem veya afet sırasında ve sonrasında aşağıdaki uygulamalara geçilecektir.
DOĞAL AFETLERE KORUNMA TEDBİRLERİ :
A-DEPREM AFETİNDEN KORUNMA
Kurum kaçış güzergahı incelenerek acil aydınlatma için yeterli önlem alınmalıdır.
Deprem sırasında ilk 10-15 saniye binayı terk edebilmek açısından çok önemlidir. Bunun için kurumda
periyodik olarak deprem tatbikatları yapılmalı, farklı senaryolar geliştirilmeli ve süre tutularak
denenmelidir.
Deprem sonrası gerekli olabilecek mekanik yardımcıların tedariki yapılmalı merkezi bir yerde
kullanıma hazır bulundurulmalıdır.
DEPREM; fay üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucu meydana gelen
yer değiştirme hareketleridir. Deprem tamamen doğal bir olaydır. Depremi afet yapan, bu doğal
olayın, negatif etkilerini ortadan kaldıracak veya minimize edecek önlemlerin alınmasıdır. Ülkemiz
topraklarının %92'sinin deprem riski taşıdığı, nüfusumuzun da %95'inin bu bölgeler üzerinde
yaşadığı bilinmektedir. Bu da bize, ülkemizde bu konu ile ilgili hazırlık çalışmalarının sürekli ve
etkili olarak yapılması gerektiğini ifade etmektedir.
Deprem Öncesi Alınacak Önlemler
1. Yapıları deprem etkilerine karşı dayanıklı yapmalıyız.
2. Mevcut binaların dayanıklılıklarını arttırmalıyız.
3. Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerin kayarak düşmesini önlemek için plastik tutucu
malzeme kullanmalıyız.
4. Soba ve diğer ısıtıcıları sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlemeliyiz.
PARAF
Sayfa 45
5. Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara sabitlemeliyiz.
6. Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazları bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde
sabitlemeliyiz.
7. Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeleri düşmeyecek bir konumda sabitlemeli ve kırılmayacak bir şekilde
depolamalıyız. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler koymalıyız.
8. Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortalarını otomatik hale getirmeliyiz.
9. Binadan acilen kaçmak için kullanılacak yollardaki tehlikeleri ortadan kaldırmalı, bu yolları
işaretlemeli, buralara gereksiz eşya ve malzeme koymamalıyız. Bir deprem planı hazırlanmalıdır.
10. Yönetimince önceden belirlenen, mesken veya kurumun özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın
söndürme cihazını mutlaka bulundurmalı ve periyodik bakımlarını da yaptırmalıyız.
11. Asansörlerin kapı yanlarına "Deprem Sırasında Kullanılmaz" levhası asmalıyız.
12. Gerekli İlk yardım malzemesi, yedek pil ve pilli radyo, el feneri, temizlik malzemeleri, sinyal
düdüğü, mum, kibrit, kuru gıda vb.bisküvi gibi malzemeleri bir çanta içerisinde her an hazır bir
şekilde bulundurmalıyız. Deprem Çantasında Bulunması Gerekenler;Düdük, Fener, Yara bandı,
Pamuk, Makas, Çekiç, Kolonya, Radyo,Sargı Bezi
Deprem Sırasında Alınacak Önlemler
Bina İçerisinde
1. Kesinlikle panik yapmamalıyız. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız.
2. Varsa sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık
gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelmeli veya uzanmalıyız. Başımızı iki elimizin arasında
alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korumalıyız. Sarsıntı geçene dek
beklemeliyiz .
3. Mutfak, imalathane, laboratuar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazları
kapatmalıyız.
4. Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşmalıyız. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su
vanalarını kapatmalıyız. Soba ve ısıtıcıları söndürmeliyiz.
5.
6.
7.
Diğer güvenlik önlemlerini almalıyız ve daha önceden hazırlanmış acil durum çantası ile gerekli
olan eşya ve malzemeyi yanımıza alarak derhal binayı daha önce tespit ettiğimiz yoldan terk
edip toplanma bölgesine gitmeliyiz.
Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlerden, kolonlardan ve pencerelerden
uzaklaşmalıyız.
Kesinlikle asansör kullanmamalıyız. Asansörde isek kat çıkış düğmesine basarak asansörü
terk etmeliyiz.
Bina Dışında
1.
2.
Enerji hatlarından, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşmalıyız. Açık arazide
çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıyız.
Deniz kıyısından uzaklaşmalıyız.Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında
bulunmamalıyız. Böyle bir ortamda isek en seri şekilde güvenli bir ortama geçmeliyiz.
Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olmalıyız.
Araç Kullanırken
1.
2.
3.
Bulunduğumuz yer güvenli ise durmalı ve araç içinde kalmalıyız. Araç karayolunda seyir
halinde ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durmalıyız.
Kontak anahtarını yerinde bırakıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklemeliyiz. Ancak
sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gitmeliyiz.Ağaçlardan, direklerden ve enerji nakil
hatlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşmalıyız.
Araç meskun mahallerde ise ya da güvenli bir yerde değilse; aracı durdurmalı, kontak anahtarı
üzerinde bırakılarak aracı terk etmeli ve açık alanlara gitmelidir.
PARAF
Sayfa 46
Depremden Sonra Alınacak Önlemler
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kesinlikle panik yapmamalıyız. Sarsıntı kesilince önceden hazırladığımız afet çantası ile acil
ihtiyaç duyulacak diğer malzemeleri (giysi, battaniye, su ve gıda gibi) yanımıza alarak derhal
bulunduğumuz yeri önceden belirlediğimiz yollardan terk etmeli ve toplanma yerine gitmeliyiz.
Yıkılan binalarda yardıma ihtiyacı olanlara kurtarma, İlk yardım ve enkaz kaldırma
çalışmalarında yardımcı olmalıyız. İkinci sarsıntı ihtimaline karşı tedbirli olmalıyız.
Telefon hatlarını meşgul etmemeliyiz. Yollarda hasta ve yaralı nakli yapılacağı için trafiği
engellememeliyiz.Deprem hakkında söylenti ve dedikodulara inanmamalıyız. ve sosyal
yardımlar sırasında panik ve kargaşaya yol açmadan ilgili ve görevlilere yardımcı olmalıyız.
Bina zarar görmüş ise içeri girmek için en az bir saat beklemeliyiz. İlgililerin duyurusu
doğrultusunda hareket etmeliyiz.
Deniz kenarı yerleşimlerinde, dev dalgaların oluşması olasılığına karşı deniz kenarından
uzaklaşmalıyız.
Toplu iskan bölgelerindeki kurallara ve yöneticilerin talimatına mutlaka uymalı, kargaşa,
dedikodu ve huzursuzluğa izin vermemeliyiz. Özellikle iskan bölgelerinde halkın sağlığı için
temizlik kurallarına uymalı ve uymayanları uyarmalıyız.
Başkalarının da ihtiyacı olabileceğini düşünerek ihtiyacımızdan fazla yardım malzemesi
talebinde bulunmamalıyız.
Yıkıntı Altında Mahsur Kaldıysanız
1.
2.
3.
4.
Paniklemeden durumunuzu kontrol ediniz.
Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için
hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayınız.Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda
size ulaşmak için çaba gösterecektir.
Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutunuz.
El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle
varlığınızı duyurmaya çalışınız.
Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye
çalışınız.
PARAF
Sayfa 47
PARAF
Sayfa 48
B-SU BASKINI AFETİNDEN KORUNMA
Binaların su ile temas etme olasılığı bulunan kısımlarında, suya dayanıklı olmayan yapay ve doğal yapı
malzemeleri (kerpiç, ahşap, tüf, alçı taşı, çamur vs.) kullanılmamalıdır.
Binaların en yüksek su düzeyinden en az 0.30 metre yüksekliğe kadar olan kısımları, 250 doz çimento
harçlı taş duvar, ya da daha dayanıklı malzeme ile yapılmalıdır.
Temel zeminin su altında kalma olasılığı varsa, bu durum göz önünde tutularak gerekli teknik önlemler
alınmalıdır.
En yüksek su düzeyinin altında kalacak depo, çamaşırlık, sığınak ve benzeri yapı bölümleri
yapılmamalıdır.
DOĞAL AFET VUKUUNDA YAPILACAK İŞLER :
A.DOĞAL AFET ÇALIŞMA SAATLERİ İÇİNDE OLURSA :
Herhangi bir doğal afet meydana geldiğinde kurum personeli toplanma yerinde bölümlere ayrılarak kısa
sürede mevcut alınmalı, göçük altında kalan personel mevcudu çıkarılmalıdır.
Eğer haberleşme telefon ile yapılıyorsa, bölge Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü telefonla, irtibat
kurulamıyorsa, personelden bir kişi bir araçla bölge İtfaiyeye haber vermelidir.
Doğal afetler için kurulan ekipler daha önceden (kurtarma, ilkyardım vs.) konularında eğitilmelidir.
Kurtarma ekibindeki personel bölge bölge Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ile koordine halinde
çalışmalıdır.
Özellikle ilkyardım ve kurtarma ekip personeli için bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu teçhizat temin
edilmelidir.
Gerekli olan aydınlatma, su, yemek ihtiyaçları elektrik-su ekibi koordinesinde mevcut personelce
karşılanmalıdır.
.
C.DOĞAL AFET İŞYERİ YAKININDA OLURSA :
Doğal afet komşu kurumlarda olursa ehil personel yardım için olay yerine en kısa zamanda gelmelidir.
Gerekli olan malzemeler işletmeye tutanakla verilerek olay sonrası geri temin edilmelidir.
PARAF
Sayfa 49
3. SABOTAJ
3.1 Sabotaj ve Bomba İhbarı
Kurum üst yönetimi gerekli gördüğü uygulamaları bizzat kendisi başlatır. Böyle bir durumda elemanların
hayatını riske atmamak için bir bölümde veya kurum bütününde operasyona ara vermek ve tahliye söz konusu
olabilir.
Yerel güvenlik güçleri ve koordinatör durumdan haberdar edilir. Güvenlik Güçleri olay bölgesine geldikten
sonra, acil durum yönetimini ele alırlar.
Eğer herhangi bir bölgeye sabotaj yapılmış ve yangın, patlama, göçük vb. durumlar oluşmuş ise; Görgü tanığının
yangın ihbar düğmesine basması ile uygulamalar başlar.
Gerekli görülen bütün ekipler olay bölgesine çağrılır. Yanıt/Baş etme kapasitesini aşan durumlarda Dış
Kaynaklar devreye sokulur.5188 sayılı yasa kapsamında hazırlanan koruma planı çervevesinde hareket edilir.
4.SAVAŞ VE SEFERBERLİK HALİ
Savaş veya Seferberlik ilan edilmesi durumunda, Resmi makamların vereceği talimatlar doğrultusunda hareket
edilir.
13 TATBİKAT VE ACİL DURUM PLANININ YENİLENMESİ
Tatbikatlar ve acil durum yenilenmesi işyerinde çalışan personel sayısına, tehlike sınıfına göre yönetmeliğin ön
gördüğü süreler içinde yapılır. Tatbikatlar sekreterliğimiz için 1 yılda bir olarak planlanmıştır. Acil durum
planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve
altı yılda bir yenilenir. Sekreterliğimiz Az tehlikeli Sınıfta olması nedeniyle 6 Yılda bir güncellenecektir.
14 EĞİTİMLER
14.1 Yangın Eğitimi ve Tatbikatı
İşyerinde, yılda 1 en az 1 defa alarm ve tahliye denemeleri yapılacak ve bu denemeler yetkili ve deneyimli bir
şef,güvenlik elemanları ve yeteri kadar yardımcıdan kurulu bir ekibin gözetimi altında yapılacak ve işyeri
yangın planına uygun olarak tertiplenecektir.
TATBİKAT VE SENARYOLAR
Kurum içinde acil durum önlemlerini canlı tutmak, eksiklikleri görmek ve önlemleri almak amacıyla önceden
belirlenmiş bir senaryo ile tatbikatlar gerçekleştirilir. Her yıl farklı bir senaryo uygulanarak kurumdaki acil
durumlara hazır olma ve acil durumlarla baş etme kabiliyeti artırılır. Senaryolar aşağıdaki başlıklar dikkate
alınarak hazırlanır.
Örnek senaryolar Eklerde bulunmaktadır.
Yangın Senaryosu
15 ALT İŞVEREN VE GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURULAN İŞVERENİN ÇALIŞANLARI İLE MÜŞTERİ
VE ZİYARETÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ
PARAF
Sayfa 50
Alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer
kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir. Alt işveren çalışanları personelle birlikte acil durum eğitimleri ve
tatbikatlara katılımı sağlanır. Ayrıca geçici iş ilişkisi kurulan işverenler işe başlamadan önce acil durumlar
konusunda bilgilendirilir. Müşteri ve ziyaretçiler ise üretim bölümüne girmemekte, ofis bölümlerinde
ağırlanmaktadır. Herhangi acil durumda ise kurum yetkilisi, personelinin sözlü talimatı doğrultusunda hareket
eder.
16 YASAL DAYANAKLAR
İşyerlerinin Acil durumlara hazırlanması ile ilgili olarak bazı yasalarda ve tüzüklerde yol gösterici hükümler
vardır.
Bu yasal düzenlemelerin bazıları aşağıdadır.

4857 SAYILI İŞ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İŞYERİNDE ACİL DURUMLAR YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YÖNETMELİKLER
17 EKLER
1.
Jeolojik Haritalar Bknz.Ek:1
2.
Civar Durumu: Bknz.Ek:2
3.
Genel Sekreterlik Bina Durumu Çizelgesi Bknz. Ek 3
4.
Personel Durum Çizelgesi Bknz . Ek: 4
PARAF
Sayfa 51
Ek- 1 Jeolojik Haritalar
JEOLOJİK DURUM
DURUMU DEPREM
Tesis Türkiye deki deprem bölgeleri arasında 1. derecede deprem bölgesi içinde yer almaktadır.
PARAF
Sayfa 52
EK-2
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ CİVAR
DURUMU
PARAF
Sayfa 53
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BİNA DURUMU (EK-3)
BİNA(EK-3)
ZEMİN KAT
-1 KAT
A- B blok
1.KAT
A-B Blok 2.KAT
A-B Blok 3.KAT
A-B Blok 4.KAT
A Blok
A Blok
A Blok
A Blok
A Blok
Mali Hizt.Bşk.
Hukuk
Depolar
Sekreterlik
Basın
Ana Pano
Stok.Koordin.
Sicil
Tesisat Odası
İdari hizt.Bşk.
Arşiv
Atölye
Atama Görev.
Depo
Kazan Dairesi
Konferans Sal.
Su Deposu
İnsan
Kaynak.
Evrak Kayıt
Santral
Sığınak
İstatistik
İzin Rapor
İd.Hzmt.Bşk.
Tıbbi Hz.Bşk.
Mali Hz.Bşk.
Stok Yönetimi
Genel Sekreter
Makam odası
Konsolide
Özel Kalem
Stok Analiz
Tıbbi Hz.Yazı
Satın Alma
İşleri.
1-2-3-4
Toplantı Salon
Dinlenme od.
Muhasebe
Hukuk
Mutfak.
Soğuk Depo
Sağ.Bak.Hizm.
Sekreterya
Tıbbi
Hizm.Koordin.
Genel
Sekreter
Makam
Tıbbi Hizmet.
Tıb.Hizt.Bşk.
Verimlilik
Toplantı
salon
Sorver odası
Depo
Eğitim Salonu
Mali Hizt.Bür.
Temizlik Od.
Bütçe Muh.
Ofis
Eğitim Büro
Merkezi St.Al.
Soğuk Depo
Ofis
İdari Büro
B Blok
B Blok
B Blok
B Blok
B Blok
Mali.Hztm.Kab.
Mühendislik
Mali Analiz
Yazılım Dest.
Demirb.Tüket.
İnşaat Onarım
Özlük
Tıb.cih.Pl.
Fotokopi
Kalite
Atama Görevl.
Hastane Hizt.
ÇATI KATI
İzin Rapor
Kalite Kooord.
Personel
Veriml.Anl.
A Blok
Bilgi işlem
Çevre Yönet.
Sabim
Eğit.Koord.
Stok.Koord.
İstatistik
Kadro Terfi
Tb.Sos.Hzmt.
Özlük
Maaş
İzin Rapor Arşiv
Sağ.Turizm
Kadro Terfi.
Büro
Depolar
Personel Odası
Arşiv Mescit
Soğuk Odalar,
Depo, Asansör
Odası
YEMEKHANE
KATI
İdari Hizt.
Teknk.Dest.
Medya İletişim
Arşiv
Mutfak
Bulaşıkhane
YemekSalonu
PARAF
Sayfa 54
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL DURUM
ÇİZELGESİ (EK-4)
SÖZLEŞMELİ
ŞİRKET
ÇALIŞANLARI
TOPLAM
MEMUR
78
29
61
168
ACİL DURUM EKİPLERİ
Mevzuatta acil durum ekipleri, “Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini
sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme olaylarına katılan ekip” olarak
tanımlanmıştır.
• Buna göre; Yapı, bina, tesis ve işletmelerden; 10 bağımsız bölümü olan konutlar ile 50 kişiden fazla
insan bulunan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde aşağıdaki ekipler oluşturulur.
Ekiplerin Oluşturulması ;
•
Söndürme Ekibi, • Kurtarma Ekibi, • Koruma Ekibi, • İlkyardım Ekibi,
Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuşsa; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce
yürütülür.
Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda yönergeyi uygulamakla görevli
amirin yardımcısıdır.
OPERASYONUN KAPSAMI VE YÖNETİMİ
Genel sekreterlikte acil durum anında tüm ekiplerimize eğitimleri verilip tüm ekiplerin görev, yetki
ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu tarz bir yaklaşım, acil durumlarda kurum içinde çalışanların nasıl
davranması gerektiğini ortaya koyacaktır.
Plan Geliştirme Yetki-Sorumluluklar ve Revizyon
Tatbikatlardan sonra gerekli ise planların revizyonu ve geliştirmesi, sürekli iyileştirme bilinci
içerisinde çalışılması ve elde edilen veriler ışığında hareket tarzı belirlenmesi gerekir.
PARAF
Sayfa 55
ACİL DURUM KRİZ KOMİSYONUNU
KOMİSYON
KURUM GÖREVİ
ADI SOYADI
TELEFON NO
Genel sekreter
Prof.Dr.Behzat
ÖZKAN
2323232-2323
İdari
Başkanı
Hizmetler
Dr.Eşref
OKUNAKOL
2323232-2366
ÜYE
Sivil
Uzmanı
Savunma
Timur ŞENEL
2323232-2253
ÜYE
Uzman
Safiye COŞKUN
2323232-2219
ÜYE
Uzman
Gül BERBEROĞLU
2323232-2288
İMZA
GÖREVİ
BAŞKAN
BAŞKAN
YARDIMCISI
ACİL DURUM KRİZ KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
Krize yakalanmamak örgütler açısından önemlidir. Ancak yakalandıktan sonra kaçış olanaklı değildir.
Krizin yönetilmesi ve en az zararla atlatılması gerekmektedir. Krizi yönetmek için “kriz yönetim merkezleri”
oluşturulmalıdır. Krize hazırlıklı olunması ve bir kriz anında nasıl davranılması gerektiği bilinmelidir. Durumun
tekrarlamaması için önlemler alınmalı ve erken uyarı sistemleri geliştirilmelidir.
1.
Bu talimatın uygulanmasından Genel Sekreter, İdari Hizmetler Başkanı, Sivil Savunma Uzmanı ve ilgili
bölüm yetkilileri sorumludur.
2.
Acil bir durumda güvenlik görevlilerine, şoförlere, bina sorumlusuna ve acil durum ekiplerine gerekli
talimatlar verilir.
3.
6331 sayılı kanun 11. Maddesinin 4. Bendinin hükmüne göre; iş yeri dışındaki kuruluşirtibatın
sağlanması ve yetkililerin haberdar edilmesi için bir kişi görevlendirilir
4.
6331 sayılı kanunun 11,12 ve 30. Maddesi hükümleri gereğince iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı
sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
5.
Acil durum ekiplerine görevlerini yerine getirmeleri için gerekli talimatlar verilir.
6.
6331 sayılı kanunun 11. Maddesi gereğince komşu kurumlarla irtibat kurulacaktır
PARAF
Sayfa 56
YANGINLA MÜCADELE EKİBİ (İTFAİYE) LİSTESİ
ADI VE SOYADI
ÜNVANI
SERVİS GÖREVİ
GSM
1
ABDULLAH FATİH AKGÜL
Uzman
Ekip Amiri
05362168841
ADNAN SÜVARİ MAH. 108/8 SK.No:25 SILA APT. D:3
KARABAĞLAR/İZMİR
2
CEMAL ÇETİNTAHRA
Memur
Ekip Amir Yrd.
05055609545
AHMET TANER KIŞLALI MAH. 6834 SOK.NO.3
ÇİĞLİ/İZMİR
3
CÜNEYT DEMİR
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
05325260112
VATAN MAH. MIZRAKLI CAD. No: 102/15
KARABAĞLAR/İZMİR
4
EMİN SEZİKLİ
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
05057281679
KOZAĞAÇ MAH. 263 SOK. N.33 D.10 BUCA/İZMİR
5
İSMAİL ÜNALAN
Sağlık Teknikeri
Ekip Personeli
05433880617
BAHÇELİEVLER MAH. 370 SK. No: 45/13
KARABAĞLAR/İZMİR
6
MURAT TURAL
Sağlık Teknikeri
Ekip Personeli
05337496273
VATAN MAH. 9105 SOK. N.65 D.6
KARABAĞLAR/İZMİR
7
ALİ İHSAN ŞAKRU
Hizmetli
Ekip Personeli
05435603654
BOZYAKA MAH. 3127 SOK. NO:21 D.2
KARABAĞLAR/İZMİR
8
SARI ÇETİNKAYA
Hizmetli
Ekip Personeli
05302665117
ALİ FUAT ERDEN MAH. 9754 SOK. NO.101/A
KARABAĞLAR/İZMİR
S.NO
EV ADRESİ
YANGINLA MÜCADELE (İTFAİYE )EKİBİNİN TOPLANMA YERİ
Görev ve toplanma yeri Genel Sekreterlik bahçesidir.
EKİP AMİRİNİN GÖREVi
1. Ekipteki zaman zaman olabilecek değişiklikleri saptamak ve eksiklikleri gidermek.
2. Ekip personeli arasında iş bölümü yapmak.
3. Ekip personelini eğitmek ve tatbikat yaptırmak.
4. Ekip için gerekli araç, gereç donanımını sağlamak.
5. Malzemenin korunmasını ve bakımını Sağlamak.
6. Sürekli olarak idare ile koordinasyonu sağlamak.
PARAF
Sayfa 52
YANGINLA MÜCADELE EKİBİNİN GÖREVLERİ:
1. Genel Sekreterlik içinde çıkacak yangın haberi ulaştığında yangının ne tür yangın olduğunu belirleyerek yangın söndürme malzemelerini kullanarak
yangını söndürmeye ve kontrol altına almaya çalışmak
2. Bölgedeki radyoaktif dekontaminasyonunu (yıkamak suretiyle) yapmak.
3. Can kurtarma ve enkazın kaldırılmasına yardım etmek. Yangın içerisinde kalmış herhangi bir canlı belirlediklerinde kurtarma ve tahliye ekibine
bildirerek kurtarılmasını sağlamak.
4. Yangınları önleyici tedbirleri almak, düzenlemek ve denetlemek.Yangın çeşidine göre uygun söndürücüleri kullanmak.
5. İtfaiye ekibi geldikten sonra söndürme çalışmaları itfaiye ekibine bırakılır, yalnızca yardım istendiği durumlarda itfaiye ekibine yardımcı olunur.
6. Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizat düzenli bir şekilde toplanır, boşalan söndürme cihazları ve eksilen
teçhizat belirlenerek operasyon sorumlusuna bildirir.
7. Yangın söndürüldükten sonra kullanılan yangın söndürme malzeme ve teçhizat düzenli bir şekilde toplanır, boşalan söndürme cihazları ve eksilen
teçhizat belirlenerek operasyon sorumlusuna bildirir.
PARAF
Sayfa 53
KORUMA EKİP GÖREVLİLER ÇİZELGESİ
S.NO ADI VE SOYADI
4
ÜNVANI
SERVİS
GÖREVİ
GSM
EV ADRESİ
510/3Sk. K: 24 d:1Bahçelievler- Hatay İZMİR
1
Hüseyin YILDIRIM Teknisyen
Ekip Başı
05326649296
2
Ömer MANAV
VKHİ
Ekip üyesi
0(530) 6966775
3
Yunus ÖZDEMİR
Sağlık Memuru
Ekip üyesi
05058320637
Ercan ALGÜL
VHKİ
Ekip üyesi
(535) 327-2883
İbrahim Ethem Cad.No:66 D:8
Osmangazi-Bayraklı İZMİR
113/9 S K.No:9/1 Yuvam Apt.İzyuva Bornova İZMİR
Anadolu mah.2492 Sk.No:10
Gültepe İZMİR
KORUMA EKİBİ GÖREVLERİ
1. Yangın çıktığını öğrenir öğrenmez ekip komutanı yangını itfaiyeye ve ilgili kişilere en kısa zamanda telefonla haber verecektir. İtfaiyeye yangın
yerini tam adresini çıkış saatini ve yangının türünü bildirecektir.
2. Yangın bölgesinin çevresini güvenlik şeritleriyle çevirecek ve ilgisiz şahısların yangın bölgesine girmesini engeleyecektir. Bu şahıslar kötü niyetli
olabilirler, ya da bilgisizlikleri ve tecrübesizlikleri nedeniyle yangından zarar görebilirler.
3. Gelecek itfaiye ve ambulans araçlarına yardımcı olmak amacıyla güzergah üzerindeki araçların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayarak yol
gösterirler.
4. Yangın söndürüldükten sonra da çevre güvenlik önlemlerini sürdürerek yangın yerinin temizlenmesini sağlarlar ve diğer ekiplerle birlikte
yangının çıktığı yer, çıkış nedeni, yangın söndürme çalışmaları, yangın sonrası maddi hasar ve diğer kayıplarla ilgili bir rapor hazırlar.
PARAF
Sayfa 54
ARAMA-KURTARMA-TAHLİYE EKİP GÖREVLİLER ÇİZELGESİ
S.NO
ADI VE SOYADI
ÜNVANI
1
HÜSEYİN ALBAŞ
Uzman
2
ERHAN YILDIRIM
3
SERVİS
GSM
EV ADRESİ
Ekip Amiri
05378302092
ÇETİN EMEÇ MAH. K.SÜLEYMAN SOK. NO:3 D.8 BALÇOVA/İZMİR
Uzman
Ekip Amr. Yrd
05436917447
KULOĞLU MAH.KAMİLAĞA SOK. NO:17 D:3 ERZURUM/İZMİR
AKİF KESKİN
Memur
Ekip per.
05545710472
MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. 70 SK. No: 50/23 TORBALI/İZMİR
4
BARIŞ ÇAĞDAŞ
Memur
Ekip Per.
05556002918
1080/1 SOK.NO:10 D.10 EVKA-1 BUCA/İZMİR
5
ASLI ESKİ
Tıbbi Sekreter
Ekip Per
05333125800
VATAN MAH. 9089/1 SK. No: 6/13 KARABAĞLAR / İZMİR
6
AYTEN ÇELİK
Sağlık Teknikeri
Ekip Per
05396366020
EĞİTİM MAH. AHMET HAŞİM SOK. NO.31 D.1 BALÇOVA/İZMİR
7
NİYAZİ YAMAN
Memur
Ekip Per
05302836547
EĞİTİM MAH. İHSAN SUNGUR SOK. N.85 D.10 BALÇOVA/İZMİR
8
Ahmet KESKİN
Güvenlik Pers.
Ekip Per
05544781657
3850 Sk.NO.58/1UMUT MAHALLESİ KARABAĞLAR/İZMİR
GÖREVİ
ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİBİ
Görev ve toplanma yeri Arama-Kurtarma-Tahliye ebibinin görev yeri genel sekreterlik bahçesidir.
EKİP AMİRİNİN GÖREVLERİ:
1.
2.
3.
4.
5.
PARAF
Ekipteki zaman zaman olabilecek değişiklikleri saptamak ve eksiklikleri gidermek.
Ekip personeli arasında iş bölümü yapmak.
Ekip personelini eğitmek ve tatbikat yaptırmak.
Ekip için gerekli araç, gereç ve donanımını sağlamak. Malzemenin korunmasını ve bakımını sağlamak.
Sürekli olarak idare ile koordinasyonu sağlamak.
Sayfa 55
ARAMA KURTARMA TAHLİYE GÖREVLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ekip amiri ekip teşkilini tekrar gözden geçirerek eksikliklerin yerine yenilerini tespit ederek güncel halde bulundurur.
Acil yardım ve kurtarma eğitimlerini, yenileme eğitimini yoğunlaştırarak yapar.
Malzeme ve teçhizatının varsa eksikliklerini acilen tamamlar ve işler halde durumda bulundurarak yeterliliğini sağlar.
Enkaz altında kalanlara yardım şekilleri; gerekli malzemelerinin kontrolü ve yeterliliği sağlanır. Gereken yerler takviye edilir.
İlk acil yardım için yardım ekibi ile işbirliği; İlk yardım malzemeleri kontrol edilir. İlk acil yardımın nerelerde yapılabileceği planlanır. İlk yardım ekibi ile
işbirliği düzenlenir.
Tehlikeli binalarda yapılacak işler; her türlü emniyeti ve tedbiri sağlamak için destek malzemesi temin edilir.
En hızlı şekilde teçhizatları ile birlikte yangın yerine ulaşır ve yangın söndürme ekibinden alınacak bilgiler ışığında kurtarma ve tahliye çalışmalarına
başlarlar.
Kendi can güvenliklerini tehlikeye atmadan yangın içerisinde kalan canlılara gerekli teçhizatını kullanarak ulaşmaya çalışırlar.
Kurtardıkları canlıların ilk yardımı için ilk yardım müdahale bölgesine taşınması sağlarlar.
Yangın içerisinde kurtarılması öncelikli (1. Derece) malzemeler ve eşyalar varsa bunların yangın dışına çıkarılması çalışmalarını yaparlar.
İtfaiye ekibi geldikten sonra itfaiye ekibine tahliye kurtarma çalışmalarında yardımcı olurlar.
“Ekipte olanlar kendi can güvenliklerini kesinlikle tehlikeye atmamalıdırlar.”
TAHLİYEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PARAF
Yangında ilk kurtarılacak eşya, malzeme, evrak önceden işaretlenmiş olmalıdır.
Tahliye yapılacağı binadakilere duyurulmalıdır.
Paniğe kapanılmaması konusu sık sık tekrarlanmalıdır.
Tahliye edilirken kapı ve pencereler hava cereyanı azaltmak için kilitlenmeden kapatılmalıdır.
Çalışma yerleri terk edilirken önemli evrak, eşya, malzeme v.b. beraber alınmalıdır.
Çıkış yerlerine gidişte sükunet sağlanır ve acelecilikten kaçınılmalı sıkışıklığa meydan verilmemelidir.
Binanın tahliyesinden sonra Genel Sekreterlik bahçesi olan toplanma yerinde yeniden toplanılır ve yetkili amirin vereceği emir beklenir.
Sayfa 56
İLK YARDIM EKİBİ GÖREVLİLER ÇİZELGESİ
ADI VE SOYADI
ÜNVANI
1
RENGİN DEĞİMLİ
Tabip
Ekip Amri
05323711847
BAHAR MAH. 2923 SOK. N.1 D.11 KARABAĞLAR/İZMİR
2
RECEP ÖNAL
Uzman
Ekip Amri yrd.
05422122997
ONUR MAH. ÇİÇEK SOK. NO:8 D.6 BALÇOVA/İZMİR
3
BERRİN KOÇAK
Hemşire
Ekip Personeli
05058323127
1637/13 SOK. NO:39 BAYRAKLI/İZMİR
4
EMRAH PAKMAN
Sosyal Hiz.Uzm.
Ekip Personeli
05352339091
SEVGİ MAH. 660 SOK. BATI SİTESİ NO:5 DAİRE:8
GAZİEMİR/İZMİR
5
EMİN SEZİKLİ
Sağlık Memuru
Ekip Personeli
0(533) 620-9849
6
ESMA GÜNEY KIZIL
Hemşire
Ekip Personeli
05336209849
BAHAR MAH. SAİM
KARABAĞLAR/İZMİR
7
SANİYE DİNÇER
Hemşire
Ekip Personeli
05070748449
4555
SOK.
N.11
KARABAĞLAR/İZMİR
8
NURŞEN BAL
PROĞRAMCI
Ekip Personeli
05333839745
Karagöz sok. No:15 Balçova İZMİR
S.NO
SERVİS GÖREVİ
GSM
EV ADRESİ
KOZAĞAÇ MAH. 263 SOK. N.33 D.10 BUCA/İZMİR
ÇIKRIKÇI
SEVGİ
CAD.
MAH.
NO:65
BOZYAKA
İLKYARDIM EKİBİ GÖREVLERİ
Görev ve toplanma yeri ilk yardım ekibi görev ve toplanma genel sekreterlik bahçesidir.
EKİP AMİRİNİN GÖREVLERİ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ekip personelini tespit edip, görevlerini ilgili personele tebliğ etmek.
Ekipteki zaman zaman olabilecek değişiklikleri saptamak ve eksiklikleri gidermek.
Ekip personeli arasında iş bölümü yapmak.
Ekip personelinin eğitim ve tatbikatlarını yaptırır
Ekip için gerekli araç, gereç ve donanımını sağlamak. Malzemenin korunmasını vebakımını sağlamak.
Diğer ekip amirleri ve işveren (Genel Sekreter) ile koordine ve işbirliği yapar.
İLKYARDIM EKİPİNİN GÖREVLERİ:
Kurtarma ve tahliye ekibi tarafından yangından zarar görmüş olarak kurtarılan insanlara gereken ilk yardım müdahalesini yaparak durumuna göre en seri
şekilde en yakın sağlık merkezine gönderilmelerini sağlar. Yangın yerine gelecek olan ambulansa, ilkyardım ekibi yardımcı olur.
PARAF
D.15
Sayfa 57
BAKIM,ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER
BASINÇLI KAP VE TESİSATLAR
KONTROL PERİYODU
(Azami Süre)
EKİPMAN ADI
Buhar kazanları
(İlgili
standardın
gördüğü
süreler
kalmak koşulu ile)
önsaklı
Standartlarda
belirtilmemişse
süre
1 Yıl
Standartlarda
belirtilmemişse
Kalorifer kazanları
süre
1 Yıl
Taşınabilir gaz tüpleri
Standartlarda
belirtilmemişse
(Dikişli, dikişsiz)
Taşınabilir asetilen tüpleri
TS EN 12863 standardında
belirtilen sürelerde
TS EN 12863 standardında belirtilen kriterlere
uygun olarak yapılır.
1 Yıl
tankları
(LPG, ve
Sıvılaştırılmış gaz
benzeri) (yer altı) (1)
tankları
(LPG, ve
TS
EN
12952-6
standardında
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
3Yıl
Standartlarda
belirtilmemişse
Sıvılaştırılmış gaz
benzeri) (yerüstü) (1)
TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
TS EN 1802, TS EN 1803, TS EN 1968, TS
EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve
TS
EN
ISO
16148
standartlarında
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
süre
1 Yıl
Manifoldlu tüp demetleri
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**
süre
Standartlarda
belirtilmemişse
Manifoldlu asetilen tüp demetleri
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
süre
TS EN 12755 ve TS EN 13720 standartlarında
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
TS EN 13385 ve TS EN 13769 standartlarında
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
10 Yıl
TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve
TS EN 12819 standartlarında belirtilen
kriterlere uygun olarak yapılır.
10 Yıl
TS EN12817, TS EN 12819 standartlarında
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(1)
LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.
(2)
Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.
(3)
Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların
sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.
(4)
Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.
(5)
Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.
(*)
Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik
(basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi
ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı
aşmaması gerekir.
(**)
Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da
Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.
PARAF
KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI
KONTROL
PERİYODU
(Azami Süre)
EKİPMAN ADI
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**
Kaldırma
ve/veya
araçları (1), (2),(3)
Asansör (İnsan
Taşıyan) (4)
iletme
1 Yıl
ve
Yük
Yürüyen merdiven ve yürüyen
bant
İstif
Makinesi
(forklift, transpalet, lift)
Yapı İskeleleri
(5),(6)
Standartlarda süre
belirtilmemişse
Standartlarda süre
belirtilmemişse
1 Yıl
Standartlarda süre
belirtilmemişse
TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 +
A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN
13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS
ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS
ISO
12480-1,
TS
ISO
12482
–
1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755
ve
FEM 9.756
standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme
Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN
81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2,
standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.
TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.
1 Yıl
Standartlarda süre
belirtilmemişse
1 Yıl
Standartlarda süre
belirtilmemişse
6 Ay
TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184,
TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında
belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3
standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK- II’ nin 4
üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.
(1)
Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı,
dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.
(2)
Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili
standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
(3)
Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde
işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı
kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz.
(Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)
(4)
Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile
ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.
(5)
İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık
bölümü mezunları makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi
tarafından yapılır.
(6)
İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.
PARAF
Sayfa 59
TESİSATLAR
KONTROL
PERİYODU
(Azami Süre)
EKİPMAN ADI
PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
(İlgili
standardın
ön-gördüğü süreler
saklı
kalmak
koşulu ile)
Elektrik Tesisatı,
Tesisatı, Paratoner
Topraklama
Akümülatör, Transformatör
1 Yıl
21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de
Yayınlanan
Elektrik
Tesislerinde
Topraklamalar
Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî
Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile
TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.
1 Yıl
İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.
Standartlarda süre
belirtilmemişse
Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının
belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS
EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS
EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun
olarak yapılır.
Standartlarda süre
belirtilmemişse
Yangın Tesisatı ve Hortumlar,
Motopomplar, Boru Tesisatı
1 Yıl
Yangın Söndürme cihazı
TS ISO 11602-2
standardında
belirtilen sürelerde
Havalandırma ve Klima Tesisatı
(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**
1 Yıl
TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlere uygun
olarak yapılır.
Projede belirtilen kriterlere uygun
belirlenmesine yönelik olarak yapılır.
olup
olmadığının
(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada
belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması
gerekir.
PARAF
Sayfa 60
SAHA GÖZLEM RAPORU
TARİH :..............
Sayfa No :
SAHA GÖZLEM RAPORU
ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI
MÜDÜRLÜK
ŞEFLİK / BÖLÜM
GÖZLEMLER VE TESPİTLER :
ÖNERİLER :
Form No :
PARAF
Sayfa 61
İÇ DIŞ KAYNAKLI PROTOKOL ÖRNEĞİ
Bir yanda …………………………………………………………………………….ve öbür yanda
................................................................................................................... ile aşağıdaki koşullarda bu protokol
imza altına alınmıştır.
Bu
sözleşme
ile
taraflar
aşağıdaki
konularda
karşılıklı
yardımlaşma
veya
bedeli
karşılığı
………………………………………………………………... mal ve hizmet almayı taahhüt eder.
12345-
Bu sözleşme .... maddeden ibarettir.
Sözleşme süresi 1 yıllıktır ve günün 24 saati için geçerlidir.
Taraflardan birinin 1 ay önceden haber vererek bu sözleşmeyi iptal etme hakkı vardır.
Taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ……….. mahkeme mahkemeleri
yetkili hukuk mercileridir.
Yetkili imza/kaşe
PARAF
Yetkili imza/kaşe
Sayfa 62
ACİL DURUM SENARYOLARI
TESİS VE BİNALAR İÇİN UYGULANACAK SENARYOLU TATBİKATLAR
Bu tatbikatlar 2-4 ayrı noktadan görüntülü olarak video ve kameraya alınacaklar ve ayrıca rapor halinde
sunulacaktır.
OLAYSIZ TATBİKATLAR
HABERLİ TATBİKATLAR
Yılda 1 defa senaryolu yapılacaktır.
HABERSİZ TATBİKATLAR
Yılda 1 defa senaryolu yapılacaktır.
Yılda 1 defa önceden kararlaştırılan gün ve Haberli olarak yapılan tatbikatın, Yılda bir defa sadece
saatte, uygun bir senaryo ile Yangın, deprem, üst yöneticilerle kararlaştırılan bir tarih ve saatte
kimyasallar veya bunları kombine olarak konu habersiz olanı yapılacaktır. Bu çalışma
acil durum
alan tatbikat yapmak. Bu çalışma ile binada çalışmalarımız hakkında genel bir değerlendirme
çalışan tüm çalışanların Acil durum planlarında yapmamızı
belirlenmiş
ekiplerin
görev
sağlayacaktır.
Tüm
bu
çalışmalar
yetki
ve görüntülü olarak kaydedilecek ve yazılı bir rapor
sorumluluklarına ne kadar uyum sağladıkları eşliğinde teslim edilerek, sonuçlar değerlendirilecektir.
tespit edilecektir.
Tüm tatbikatlar en az 2-4 noktadan kamera ve video ile görüntülü olarak alınacaktır. Haberli tatbikatlar
önceden senaryolu olarak hazırlanacak ve tesis acil durum sorumlularına gönderilecektir. Tatbikat günü,
tatbikat senaryosu görev alacak olan tüm ekip ile değerlendirilecek, tesis veya binanın tüm çalışanları
bilgilendirilecek ve tatbikat saatinde, tatbikat başlatılacaktır. Tatbikat çok yönlü olarak görüntülü
kaydedilecektir. Görüntüler tatbikat filmi haline getirilerek, tüm sorumluların izlemesine sunulacaktır.
Hata ve başarılar bu tatbikatta izlenecek ve acil durum çalışmaları buna göre revize edilecektir.
HABERSİZ TATBİKATLAR, SADECE ÜST YÖNETİMİN ONAYI İLE YAPILACAK OLUP, BAŞKA
KİMSENİN HABERİ OLMADAN YAPILACAKTIR.
PARAF
Sayfa 63
ACİL
DURUM
TAHLİYE
TATBİKATI
………… tarihinde (…………. günü) saat ………’de ..............……………..
(YANGIN
)
da ……………
bölümünde bulunan ………….. tutuşması Yangın çıkmasına neden olmuştur.
Çalışanların çoğunluğunun yemek paydosunda olması yangının geç fark edilmesine neden olmuştur. Yangını ilk
fark eden kişi ………………olmuş ve ‘’Yangın var’’ diye seslenerek çalışanları durumdan haberdar etmiştir.
Yangın alarmını duyan çalışanlar Acil Durum gereği, hızlı bir şekilde kurumu boşaltarak Acil Durum
Toplanma yerinde toplanmışlardır. Yangın Mücadele ekibinden ................................. hemen yangın
söndürücülerini alarak olay yerine koşmuşlar ve Yangına gerekli müdahaleyi yaparak yangını 12 dakika
içerisinde söndürmüşlerdir.
Diğer taraftan Toplanma yerinde yapılan yoklamada ………………… olmadığı fark edilmiştir.
Kurtarma-Tahliye Ekibi’nden ……………………………..,
Arama-
……………. kurtarmak için ……… içerisine
gitmişler.
Dışarı çıkmak için hızla koşarken ayağı kapı eşiğine takılan ……………………. yere düşerek kafasını da yere
çarpmış ve yaralanmıştır. Aldığı darbeden dolayı baygınlık geçirmiş ve dışarı çıkamamıştır. …………………
yerde baygın vaziyette bulan Kurtarma ekibi yaralıyı hemen dışarıya taşımışlardır. Yaralının alnındaki kan
kaybının durdurulması için İlk müdahale İlk Yardım ekibi ………………………………. tarafından yapılmıştır.
İlkyardım ekibinden ……………………….. Ambulans çağırmış ve …………. dakika sonra Ambulans gelmiş
ve yaralıyı alarak ………………………….. Hastanesi ’ne götürmüştür.
Durum Kurum Müdürü
…………………………. telefonla bildirildi.
Toplanma yerinde bulunan çalışanlara “Geçmiş olsun” konuşması yapan …………………. bu gibi olaylarla
bir daha karşılaşmamak için herkesin daha dikkatli olmasını istedi.
İlk Yardım Ekibinden ……………………… ile birlikte Ambulansla hastaneye gönderilen Yaralı
……………………. durumunun iyi olduğu tespit edildi. Ve yapılan pansumandan sonra yaralı evine gönderildi.
Meydana gelen yangın olayı Kurum Müdürü başkanlığında saat …………..’da Acil Durum değerlendirme
toplantısı yapılmış, yangının çıkış sebebinin araştırılması
İçin…………………………………… oluşan bir
komisyon kurulması kararlaştırıldı. ……………………………………, Yangın sonucu meydana hasarın tespit
edilmesi için Arama- Kurtarma- Tahliye Ekibinin, gerekli çalışmalara hemen başlaması talimatını verdi.
PARAF
Sayfa 64
EK 15. İŞ KAZALARINDA YAPILMASI GEREKEN İDARİ İŞLEMLER
1.
Kaza – Sağlık Olayları Acil Durum Planına göre hareket edilir,
2.
İş kazasına uğrayan personel derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.
3.
İşyeri kaza raporu düzenlenir.
-
4.
Mümkün ise olay yeri fotoğrafları alınır.
Şahitlerin ve kazazedenin ifadesi alınır.
-
İfade alımında personelin ilk amirinin olmasına özen gösterilmelidir.
5.
Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir.
6.
İş kazasını işveren öğrendikten sonra en geç 3 iş günü içerisinde internet üzerinden veya yazılı olarak
bağlı bulunduklar Sosyal Güvenlik merkezlerine bildirimde bulunmalıdır.
7.
Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir.
-
İşçinin sigortalı işe giriş bildirgesi
-
İşe giriş sağlık raporu
i. Yüksekte çalışanlar için yüksekte çalışabilir onayı olmalı vb…
PARAF
-
İş Sözleşmesi
-
Alınan Eğitimlerin belgesi
-
Kişisel koruyucu zimmet formları
-
Risk analiz tablosu
-
Kişiye veya kurum yetkilisine yapılan uyarı yazıları (kaza ile ilgili)
-
Kaza ile ilgili İSG Kurul tutanakları,
-
Kazazedeye tebliğ edilmiş olan Görev Tanımları,
-
Kazazedeye tebliğ edilmiş olan İş Güvenliği ve diğer çalışma talimatları,
-
Ustalık ve/veya yeterlik belgeleri (operatör, kazan, elektrik, şoför vb.)
-
Kaza-Olay Araştırma Raporu
Sayfa 65
Kaza/Olay
Rpr.Nr:
Düzenleyen Kişi
Kazanın Tarihi:
Saat:
Yer:
Kazayla İlgili Kişinin Adı:
İşveren kurum:
Ekip Lideri:
Kazanın Türü:
FAT; LTI; LOTI; MT; FA; WPI; EI; HS; OIH; RW
Kazanın Tanımı:
(Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Kim, O anda yapılan iş)
Kaza /Olay / Zararın Tanımı:
Anlık Önlem / Aksiyon:
(Kaza/Olay şiddetinin büyümesini engellemek için hemen yapılan aksiyonlar)
Görünen Neden:
Kök Neden:
İyileştirici Faaliyetler:
(Kazanın tekrarlanmasını engelleyici faaliyetler)
İŞVEREN VEKİLİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
Ad-Soyad /
Tarih
Ad-Soyad /
Tarih
İmza
İmza
FAT (OL)
LTI (KGK)
LOTI (KGH)
MT (TM)
FA (İY)
Ölümcül
Kayıp Gün Kaza
Kayıp Gün Hastalık
Tıbbi Müdahele
İlkyardım
PARAF
Sayfa 66
KAZAZEDENİN İFADESİ
Bölüm Adı:
Çalıştığı bölüm:
Kazanın Tarihi:
FOTOĞRAF(LAR)
Kazanın Tarihi:
Kazanın Zamanı:
Kazanın Tanımı
Kazazedenin Adı
Soyadı
İmza
Tarih
ŞAHİT İFADESİ
Çalıştığı bölüm:
Kazanın Tarihi:
Kazanın Zamanı:
Kazanın Tanımı
Şahit Adı Soyadı
PARAF
İmza
Tarih
Sayfa 67
SABOTAJ ACİL DURUM
SABOTAJI FARKEDEN İLK
KİŞİ
İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ
PANİĞE KAPILMAZ, İŞVEREN VE ÇALIŞANLARA
HABER VERİR
BULUNDUĞU BÖLGEYE AİT ACİL ÇIKIŞTAN ÇIKARAK, ACİL
DURUM TOPLANMA ALANINA GİDER
ACİL DURUM SRENİNİ ÇALDIRIR. İTFAİYE, POLİS,
İLKYARDIM VE ACİL TIBBI YARDIM EKİPLERİNE
HABER VERİR. İŞYERİ YÖNETİCİSİ/GÜVENLİK
GÖREVLİSİNE HABER VERİR.
BULUNDUĞU BÖLGEYE AİT ACİL ÇIKIŞTAN ÇIKARAK, ACİL
DURUM TOPLANMA ALANINA GİDER
POLİS İMDAT:155
SABOTAJ
GÖREVLİ /EĞİTİMLİ
ÇALIŞAN
İŞYERİNDE BULUNA DİĞER
ÇALIŞANLAR
İŞYERİ
YÖNETİCİSİ/GÜVENLİK
GÖREVLİSİ
ACİL DURUM SİRENİNİ ÇALDIRIR. İŞYERİNİN MAKİNE VE EKİPMANLARI ALET
ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ INI KESER
VE CİHAZLARI KAPATIR.
KİMYASALLARIN GÜVENLİĞİNİ
SAĞLAR.
KİŞİ YADA KİŞİLERE YAKLAŞMAZ, MÜDAHALE
ETMEZLER. EMNİYETLİ BİR ALANA GEÇERLER.
SEYİRCİ OLMAZLAR.
BULUNDUĞU BÖLGEYE AİT
ACİL ÇIKIŞTAN ÇIKARAK,
ACİL DURUM TOPLANMA
ALANINA GİDER
GEREKLİ DONANIMA SAHİP VE ÖZEL OLARAK
GÖREVLENDİRİLENLER DIŞINDAKİ ÇALIŞANLAR İŞLERİNE
DEVAM ETMEZLER
SABOTAJI HABER ALINCA TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA İŞYERİNİN KAPILAINI VE ACİL ÇIKIŞ YOLLARINI AÇIK
TUTARLAR
İHTİYAÇ DURUMLARINDA GÖREV TANIMLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDERLER.
ACİL DURUM EKİBİ
PARAF
Sayfa 68
ACİL DURUM VE TAHLİYE PLANI
TAHLİYE PLANLARI
İnsanların çabuk ve kolay bir şekilde tahliyesinin sağlanması amacıyla hangi noktalara doğru hareket edip, hangi noktalardan çıkacaklarını belirten tahliye
planları kurumun ek kat planında gösterilmiştir.
PARAF
Sayfa 69
GENEL SEKRETERLİK A BLOK BODRUM KAT 747M2
PARAF
Sayfa 70
GENEL SEKRETERLİK A BLOK ZEMİN KAT PLANI 747M2
PARAF
Sayfa 71
GENEL SEKRETERLİK B BLOK ZEMİN KAT PLANI 414 M2
PARAF
Sayfa 72
GENEL SEKRETERLİK A BLOK 1. KAT PLANI 747M2
PARAF
Sayfa 73
GENEL SEKRETERLİK B BLOK 1. KAT PLANI
PARAF
Sayfa 74
GENEL SE KRETERLİ K
PARAF
A BLOK 2.KAT PLANI 747 M2
Sayfa 75
GENEL SEK RETE RLİ K
PARAF
B BLOK 2. KAT PLANI 414 M2
Sayfa 76
GENEL SEKRETERLİK A BLOK 3. KAT PLANI
PARAF
Sayfa 77
GENEL SEKRETERLİK B BLOK 3.KAT PLANI 414M
PARAF
Sayfa 78
2
GENEL SEKRETERLİK A BLOK 4. KAT PLANI 747 M
PARAF
Sayfa 79
GENEL SEKRETERLİK B BLOK 4. KAT PLANI 414 M2
PARAF
Sayfa 80
GENEL SEKRETERLİK B BLOK YEMEKHANE KATI PLANI 414 M2
PARAF
Sayfa 81
GENEL SEKRETERLİK TERAS KAT PLANI
PARAF
Sayfa 82
DIŞ KAYNAKLAR İLETİŞİM BİLGİSİ
TOPLULUK DIŞI KAYNAKLAR
TEL NO:
İZMİR VALİLİĞİ
455 82 82
SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ
478 17 01
İZMİR SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ
478 55 15
İZMİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
489 05 00
KONAK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
243 80 84
KARABAĞLAR KARAKOL AMİRLİĞİ
237 09 99
KARABAĞLAR BELEDİYESİ
414 76 01
KARABAĞLAR İTFAİYESİ
2371307
KONAK İTFAYESİ
4694440
KARABAĞLAR KAYMAKMLIĞI
231 22 33
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
244 44 44
BOZYAKA HASTANESİ
250 50 50
KARABAĞLAR İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2501554
METEOROLOJİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
285 39 65
TELEKOM
0288 417 55 55 –
0288 417 49 95
PARAF
Sayfa 83
ÖNEMLİ TELEFONLAR LİSTESİ
ÖNCELİK
SIRASI
TELOFON
MAKAM
1
İTFAİYE
110
2
EMNİYET
155
3
İZMİR ACİL YARDIM
112
4
SU ARIZA
185
5
ZEHİR DANIŞMA UZEM
114
6
ELEKTRİK ARIZA
186
7
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
478 17 01-- 478 17 02
8
ARAMA VE KURTARMABİRLİĞİ
465 01 19 – 465 18 57
9
İZMİR VALİLİĞİ KRİZ YÖNETİM MERKEZİ
489 67 67 – 441 14 40
10
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KRİZ MASASI
483 34 82 – 483 18 18
11
GENEL SEKRETER
2323232-2323
12
İDARİ HİZMETLER BAŞKANI
2323232-2366
13
SİVİL SAVUNMA UZMANI
2323232-2253
PARAF
Sayfa 84
HAZIRLAYANLAR
Eşref OKUNAKOL
ONAYLAYAN
İdari Hizmetler Daire Başkanı
Prof..Dr. Behzat ÖZAN
Genel Sekreter
Gül BERBEROĞLU
Uzman
İmza / Kaşe: ……………………
Safiye COŞKUN
İs Güvenlik Uzmanı
İşyeri Hekimi
Songül BAYRAM
Baş Çalışan Temsilcisi
Destek Elemanları (Ekip Amirleri)
Adı /Soyadı
1.
2.
3.
4.
Rengin DEĞİMLİ
Hüseyin ALBAŞ
Hüseyin YILDIRIM
Abdullah Fatih AKGÜL
PARAF
Sayfa 85
KAYNAKÇA
Bir İşyerinin ODD Hazırlanması (9 Eylül Üni.) ; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi (İLO)
Kimyasallar ve Tehlike Yönetimi (İLO) ; TSE
Yasalar (6331, 4857, Binaların yangından kor. Hak. Yönet. İşyerinde acil durumlar hakkında yönet. v.b.)
İşyerlerinde Acil Durum Planlaması (TTB yayınları) ; NSC
Avrupa Birliği Sosyal Şartı ; Acil Durum Planları (TR Mersin)
http://www.ccohs.ca ; http://www.whmis.org
;
http://www.ilo.org ; http://www.osha.org
,http://www.ttb.org.tr , http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Shared/DepremHaritalari.aspx
http://www.mgm.gov.tr/iklim/iklim-siniflandirmalari
PARAF
Sayfa 86
Download

acil durum planı - İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel