FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI
IŞIK OKULLARI
AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI
AYAZAĞA KAMPÜSÜ
444 1 368 (444 1 FMV)
0212 – 286 11 30 (pbx)
LİSE DAHİLİ
: 2200 / 2201
İLK OKUL-ORTA OKUL DAHİLİ : 2300 / 2301
ANAOKULU DAHİLİ
: 2400 / 2402
OLAĞANÜSTÜ DURUM
BÜLTENİ
Faks: (0212) 276 40 58 Lise
(0212) 276 11 97 İlk Okul-Orta Okul
(0212) 286 33 47 Anaokulu
Büyükdere Cd. No: 194/3 Maslak 34460 Sarıyer-İSTANBUL
2014-2015
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
Sayfa No
Önsöz
1
Amaçlar
1
Acil Durum Kriz Masası
2
Acil Durum Kriz Masasının Görevleri
2
Acil Durum Kriz Grupları
3
Acil Durum Kriz Gruplarının Görevleri
3
Acil Servis İstasyonu
4
Acil Durumda Yapılacak İşler
4-5
Depremler dünyanın birçok yerinde meydana gelen doğal
olaylardır. Ülkemizin
%96’sı deprem kuşağındadır. Her ne kadar uzun vadede tahminler olsa da, günümüz
teknolojisi ile kısa vadede ne zaman bir deprem olacağı hakkında önceden tahmin
yapmak mümkün değildir.
Bu noktada, içinde bulunduğumuz riski anlamak ve meydana gelecek can ve mal
kaybını azaltmak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır.
Olağanüstü Durum Özel Bülteni ; her veli ve öğrenciyi, deprem ve diğer afetlerin
yaratacağı tehlikelere karşı bilgilendirmek, afete hazırlığın aşamalarını tanıtmak,
velilerle öğrencilerimizi deprem ve diğer afetlere hazırlamak için gerekli adımları atmak
onları cesaretlendirmek ve kendilerini bütünün bir parçası olarak görmesine yardımcı
olmak amacı ile hazırlanmıştır.
Deprem Tehlike Avı
6
Deprem Tehlike Avı Çalışmasında Önceliklerinizi Belirleyin
Aile Afet Hazırlık Planı Çalışmasında
Önceliklerinizi
Belirleyin
İlkyardım
7
AMAÇLAR
8-10
10-11
Acil Durum İhtiyaçlarının Hazırlanması
11-12
Aile Afet Hazırlık Planı
12-13
Deprem Tatbikatları
13-14
Kuvvetli ya da büyük bir deprem felaket yaratabilir. İnsanlara yardım edecek
kaynaklar onlara ulaşmayabilir. Bütün dünyada felaketlerden edindiğimiz ders, ilk 72
saatte yardımın en büyük kısmının yakın çevremizde bulunan insanlardan geldiğidir. Bu
kitabın amacı, afet bilincini yükseltmek, kendimizi ve çevremizdekileri gelecek bir afete
hazırlamak için, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin
azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmaktır.
Depremde Yangın Güvenliği
Depremde Yangın Riski
15
Depremde Yangına Karşı Alınabilecek Önlemler
15
15-17
Deprem Sırasında Neler Yapmalısınız?
17-18
Depremden Sonra Neler Yapmalısınız?
18-19
Depremde Hayatta Kalmanın Altın Kuralları
Deprem hissedildiğinde ya da Kesik Kesik Alarm
Verildiğinde Öğrencilerin Hareket Tarzı
Tahliye Başlamadan Önce Dikkat Etmemiz Gereken Konular
Psikolojik Destek
19
20-23
24
24-25
Kriz Merkezleri ve Telefon Numaraları
26
Hastaneler ve Telefon Numaraları
27
Bu çerçevede bizim amacımız;

Her bireyi, deprem ve diğer afetlerin yaratacağı tehlikeler hakkında
bilinçlendirmek,

Her bireyi, içinde bulunduğu tehlikeyi azaltmak için neler yapabileceği
konusunda eğitmek,

Bireylere, afete hazırlığın aşamalarını tanıtmak ve bireyleri afete
hazırlamak için gerekli adımları atmak üzere cesaretlendirmek,

Her bireyin, kendisini bütünün bir parçası olarak görmesine yardımcı
olmaktır.
1
1



ACİL DURUM KRİZ MASASI
1.
MÜDÜRLER



LİSE
İLK OKUL- ORTA OKUL
ANAOKULU
2.
MÜDÜR BAŞYARDIMCILARI VE MÜDÜR YARDIMCILARI



İLK OKUL- ORTA OKUL
LİSE
İLK OKUL- ORTA OKUL
:
:
:
:
:
:
Ömer ORHAN
Faika TOPAL
Zeynep ENGİN
LİSE
OKUL MÜDÜRÜ
:
Ömer ORHAN
MD.YARDIMCISI
:
Serhat KURT
MD.YRD/KORD.PSK.DAN :
Kadriye ÖNDER
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
2- İLK OKUL- ORTA OKUL





Didem ŞIRANUR ( Müdür B.Yrd.)
Serhat KURT
( Müdür Yrd.)
Veysel LAÇİN
( Müdür Yrd. )
OKUL MÜDÜRÜ
:
MD.BAŞYARDIMCISI
:
MD.YARDIMCISI
:
KOORD. PSK. DAN.
:
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
Faika TOPAL
Didem ŞIRANUR
Veysel LAÇİN
Fatih KALKANDELENLİ
3- ANAOKULU




ACİL DURUM KRİZ MASASININ GÖREVLERİ
OKUL MÜDÜRÜ
:
Zeynep ENGİN
ÖĞRETMEN
:
Melek KÖKSALAN
PSİKOLOJİK DANŞ.
:
Elif KUNTER
OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI
1.
Olağanüstü bir durumda, durum değerlendirmesi yaparak gerekli kararları alıp
uygulatmak.
2.
KAMPÜS’te kurulan ACİL SERVİS istasyonlarının işlerliğini sağlamak.
1.
Okulu boşaltma planının eksiksiz uygulanmasını sağlamak.
3.
Gerekli kurumlar (Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Trafik Müdürlüğü,
İtfaiye, Hastane vb.) gibi kurumlarla iletişimi sağlamak ve işbirliği kurmak.
2.
Olağanüstü durumlarda Okul-Aile Birliği desteği ile oluşturulan veli
temsilcileriyle telefon zincirini sağlamak.
4.
Görevli ve yöneticileri koordine etmek.
3.
Sivil Savunma ekiplerinin çalışmalarını kontrol etmek.
4.
Öğrencilerin paniğe kapılmasını önleyerek düzenli bir şekilde binayı terk etmeleri
için gereken önlemleri almak.
5.
Boşaltma sonrasında, öğrencilerin kontrol edilip ailelerine teslim edilmesini
sağlamak.
6.
Okulda kalacak öğrencilerin barınması ve beslenmesi için gerekli önlemleri almak.
ACİL DURUM KRİZ GRUPLARININ GÖREVLERİ
ACİL SERVİS İSTASYONU
ACİL DURUM KRİZ GRUPLARI
2
Kampüsümüzde ACİL SERVİS İSTASYONLARI oluşturulmuştur.
3
Bu istasyonda :
5.





Kötü hava koşullarında, öğrencilerin uzun süreli dışarıda kalması durumunda
öncelik küçük yaş gruplarında olmak üzere, öğrenciler sağlam ve en güvenli yere
götürülecektir.
6.
Acil Servis İstasyonunda bulunan telefon zincirine göre Velilere ulaşılmaya
çalışılacak, velilerin çocuklarını almak üzere okullara gelmemeleri veya gelmeleri
istenecektir, okullardan telefonla bilgi beklemeleri söylenecektir. Bu bilgiler sınıflar
bazında olup, telefon zinciri sınıf temsilcisi, veli ve sınıf rehber öğretmenleri’nin
organizasyonlarıyla düzenlenecektir;
Binaların hasar durumuna göre öğrencilerin evlerine gönderilmesi durumlarında ;

















Enkaz çalışmalarında kullanmak üzere delici ve kırıcı aletler,
Aydınlatma gereçleri,
Gaz maskeleri,
Yangın söndürme tüpleri,
Okulların bilgi dosyaları (telefon zincirleri, öğrenci bilgileri, servis
listeleri),
İlk yardım malzemeleri,
Sedye
Acilen kullanılacak battaniyeler,
Dayanıklı yiyecek (konserve) ve içecekler,
İletişim için haberleşme araçları (radyo,megafon ve pilleri),
Portatif merdiven,
Cankurtarma ipleri,
Çengelli makara,
Emniyet kemeri,
Baret,
Demir testeresi ve ağaç testeresi,
Kargaburun,
Su ve doğalgaz anahtarları,
Çeşitli ebatta tornavidalar,
Demir kesme makası,
Malzeme çantası,
Balta, kazma, kürek, kanca, varyos, küskü demiri
(Sapları ile birlikte)
7.





Ayrıca:
Revirimizde çok fonksiyonlu sedye, oksijen tüpü, oksijen maskesi, muayene cihazları,
gerekli ilk yardım kiti ve tıbbi müdahale malzemeleri bulunmaktadır.
ACİL DURUMDA YAPILACAK İŞLER
1.
Acil durum uygulama
boşaltılacaktır.
2.
Kampüste bulunan herkes planda belirtilen alanlarda toplanacaktır.
3.
Müdür Yardımcıları ve Kampüs Amiri, yeterli teknik eleman ile binaların hasar
durumlarını inceleyip, içeri girilip girilmeyeceği araştıracaktır.
4.
programları
doğrultusunda
bütün
kapalı
alanlar
Çeşitli nedenlerden ötürü yaralanan veya rahatsızlananlar belirlenerek, okul
doktoru , okul hemşireleri ile ilkyardım eğitimi alan öğretmenler tarafından
sağlanan güvenli ortamlarda rahatsızlananların tedavilerine başlanacak ve süratle
yaralıların ilkyardım merkezlerine veya hastanelere nakillerine çalışılacaktır.
4
Öncelikle Kampüs Müdürü tarafından yetkili makamlardan şehrin trafik akış
durumlarıyla ilgili bilgiler alınacak.
Trafik yol durumuna göre açık olan yönlere öğrenciler, okul servis araçları ile
gönderilecektir.
Servis sürücüleri, öğrenciyi teslim edecek kişi ya da yer bulamaması durumunda,
dağıtım işi bittiğinde öğrenciyi tekrar okula getirecektir.
Kendi koşullarıyla okula gelip giden öğrenciler, okula gelen velisi ya da yakınına
teslim edilecektir.
Servisle gelen öğrencilerimizin velilerinin istemesi durumunda, öğrenciler okuldan
velisine ya da bir yakınına teslim edilecektir.
8.
Çeşitli nedenlerden ötürü, deprem sonrasında okulda kalan öğrenciler için;



Beslenme önlemleri alınacak,
Barınma ve dış hava koşullarına karşı korunma tedbirleri belirlenip sağlanacak,
Kampüs Alanı’nda bulunanların diğer gereksinimlerinin de sağlanmasına
çalışılacaktır.
9.
Yukarıda sıralanan Acil Durum Sonrası davranışların düzeni başta Kampüs
Müdürü olmak üzere, diğer okulların müdürleri tarafından sağlanacaktır.
Yöneticilerin tümü, öncelikle sınıf ve ders öğretmenleriyle diğer öğretmenler ve
Kampüs’te görevli diğer çalışanlar, bu işlerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır.
10. Kampüs Müdürlüğü tarafından dağılma izni verilmeden hiçbir elaman Kampüs
Alanı’ndan asla ayrılmayacaktır.
DEPREM TEHLİKE AVI
Deprem Tehlike Avı ile hazırlığa başlamak iyi bir noktadır. Burada amacımız,
yerinden kayıp düşerek bize zarar verebilecek eşyaları belirlemek ve yerlerini
değiştirmektir.
5
Örnek: Yatak odasındaki giysi dolapları
“Lütfen, elinizdeki her şeyi bırakın. Arkanıza yaslanın ve rahat oturun. Şimdi, evinizde
olduğunuzu düşünün.”
2.
Salondasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Güçlü bir sarsıntı sırasında düşüp,
kayabilecek küçüklü büyüklü ne tür eşyalar var?
Bu eşyalar düşerek ve kayarak size ve aile üyelerine nasıl zarar verebilirler? Bu
eşyaların isimlerini zihninizde tutun.
Yapısal olmayan hasarların giderilmesi çalışmasına devam etmek için, Deprem Tehlike
Avı formunu gözden geçirerek, neler yapacağınızı kontrol edin.
Şimdi mutfağa gidiyoruz. Mutfaktasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Burada da
düşebilecek ve kayabilecek pek çok eşya var. Aklınızda bulunsun, dolap kapakları
sarsıntı ile açılabilir, dolaplar devrilebilir, ağır mutfak eşyaları döşeme üzerinde hareket
edebilir.
Ekonomik kayıp olabilecek eşyaların sabitlenmesi.
Örnek: Bilgisayar
Banyodasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz.
Deprem tehlike avı tüm aile üyelerinin katılımıyla evde başlatılmalıdır. Evin her yeri,
oda oda dolaşılıp sarsıntı sırasında nelerin tehlike yaratabileceği belirlenmelidir. Aile
üyelerinin evde en çok zaman geçirdiği yerler kontrol edilmelidir. Örneğin, aile
üyelerinin uyuduğu, yemek yediği ve çalıştığı yerler. Bir araştırmacı gibi çalışarak
yapılması gerekenler bir liste halinde sıralanıp bulunan tehlikeler giderilene kadar takip
edilmelidir.
Yatak odasındasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz.

Genel olarak evinizi düşünün. Çıkış yollarında, koridorlarda, kapı arkalarında büyük bir
sarsıntı sırasında düşüp, kayabilecek küçüklü büyüklü ne tür eşyalar var… Bu eşyalar
düşerek ve kayarak size ve aile üyelerine nasıl zarar verebilirler? Bu eşyaların isimlerini
zihninizde tutun.

Az önce, evinizde yaptığınız kısa gezinti sırasında düşüp kayarak size ve ailenize zarar
verebilecek neler buldunuz?
Tüm aile üyeleri ile birlikte lütfen ekteki Deprem Tehlike Avı formunu kullanın. Ailenizle
evi dolaşın ve bulduğunuz tehlikelerin listesini çıkarın. Her bir tehlikeyi gidermek için
neler yapabilirsiniz? Aranızda tartışın. Her bir tehlikeyi gidermek için ne tür
malzemelere gerek duyuyorsunuz bunu tespit edin. Bunlardan hangilerinin en önemli
olduğuna karar verin. Her bir tehlikeyi giderdikten sonra kayıt edin.
Bazen, sadece bir tek mobilyanın yerini değiştirerek tehlikeyi giderebilirsiniz. Yatağınızı
pencerelerden uzak yere koyun. Yatağınızın üzerine denk gelen ağır eşyaları veya çıkış
yolu üzerindeki eşyaları sabitleyin.
1.




Yaşadığınız mekanlarda kayabilecek ve düşebilecek her şey kontrol
edilmelidir.
Yükseğe yerleştirilmiş herhangi bir eşya var mı? Eğer varsa bu en kısa
boylu aile üyesinin baş hizasından daha aşağıda bir yere indirilmelidir.
Mobilyalar vida ile duvara sabitlenmelidir.
Duvardaki resimler kanca vidalarla güvenli şekilde asılmalıdır.
Avizelerin sağlam şekilde tavana asılması sağlanmalıdır.
Mutfak dolaplarının kapaklarına sarsıntı sırasında açılmasını önlemek
için kapı mandalları takılmalıdır.

Tüm zararlı ve yangın nedeni olabilecek maddeler kontrol edilmeli ve
güvenlik önlemi alınmalıdır.

Su ısıtıcıları duvara sıkıca sabitlenmelidir.
Bulduğumuz Tehlikeler
Düzeltilme Tarihi
6
AİLE AFET HAZIRLIK PLANI ÇALIŞMASINDA ÖNCELİKLERİNİZİ
BELİRLEYİN
DEPREM TEHLİKE AVI ÇALIŞMASINDA
ÖNCELİKLERİNİZİ BELİRLEYİN
Deprem Tehlike Avı’nın ardından, Aile Afet Hazırlık Planı gelmektedir. Aile Afet Hazırlık
Planı, aile toplantısı ile başlar.
Yaşamsal tehdit yaratacak olan eşyaların sabitlenmesi.
Aile Toplantısı
7
Depreme hazırlık olarak okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile
üyelerinin katılımı ile bir aile toplantısı yapılır. Bu toplantıda deprem öncesi hazırlıklar,
deprem sırasında ve sonrasında öncelikle yapılacaklar ele alınır.
şalterini kapatın. Eğer su borularında hasar varsa, su vanalarının da kapatılması
gerekebilir. Bu vanaları kapatmayı ailenizin her üyesi öğrenebilir.
Buluşma Noktaları
Güvenli Yerler
Bulunduğunuz mekanlarda tehlikeli yerleri belirleyin. Örneğin: pencere önleri, asılı
duran büyük ve ağır aydınlatma araçları, büyük, ağır ve devrilebilen eşyaların yanı,
ocak gibi yangına neden olabilecek eşyaların yanından uzak durun.
Ev içinde, ev dışında ve mahalleniz dışında tekrar bir araya gelebileceğiniz yerler
belirleyin. Deprem olduğunda bütün aile üyeleri bir arada olamayabilir. Eğer birbirinizi
tekrar nerede bulacağınızı bilirseniz, içiniz rahat olacaktır. Birbirinize ulaşmak çok
zaman alabilir ve önce yakınınızda yardım etmeniz gereken diğer insanlar olacaktır.
Ancak bu plan ailenizle yeniden buluşma konusunda panik yaşamanızı engelleyecektir.
Korunabileceğiniz daha güvenli yerleri belirleyin: sağlam bir masanın
altı, sağlam bir koltuk ya da divanın yanı başı, yatağınızın yanı, bir köşe dibi ya da iç
duvarlardan birinin yanı. Çömelip, kapanıp, tutunmak için en güvenli yeri bulun.
Çocuklarınızla, bir deprem sonrasında siz ya da sizin adınıza bir akrabanız ya da bir
arkadaşınız onları almak üzere ulaşana kadar okuldan kesinlikle ayrılamayacaklarını
planlamalısınız.
Çıkış Yolları
Aile bireylerinin birbirlerini haberdar etmek amacıyla mesaj bırakabilecekleri yerler
belirleyin. Ayrı yerlere olmanız durumunda ve evde olmadığınız durumlarda ailenize sizi
nerede bulabileceklerine dair haber bırakabilirsiniz.
Olağan çıkış yollarını ve belki de ilk anda aklınıza gelmeyen pencereler ve arka kapılar
gibi diğer çıkış yollarını belirleyin. Eğer pencerenizde demir parmaklık varsa, bunları
kesmeniz gerekebileceğini düşünerek, bina içinde demir keseceği bulundurun.
Düşüp kayarak kapı, koridor gibi çıkış yollarında engel oluşturacak eşyalar varsa
bunları kaldırın. Örneğin, kapı arkalarında rulo halinde duran halı, elektrik süpürgesi
gibi eşyalar, koridorlardaki kitaplıklar.
Su ve Yiyecek
Su yaşamsal bir gereksinimdir. Deprem sırasında hem sokaklardaki hem de evimize su
getiren pek çok su borusunun kırılacağı beklenebilir. Su, pek çok kaynaktan
kirlenebilir. Depremin hemen ardından eğer eviniz sağlamsa banyo küvetini ve
lavaboyu su ile doldurun yedek su kaynağı oluşturabilirsiniz. Bu sırada su kaynağı
kesilebilir.
Alternatif su depolanması esastır. Her kişi için günlük dört litre su depolayın. Bu miktar
en az üç gün için hazırlanmalıdır. Eğer bir haftalık su depolanabilirse çok iyi olur. Bu
miktardaki su; içmek, yemek hazırlamak, diş fırçalamak, diğer asgari hijyenik
gereksinimler ve ufak çapta bulaşık yıkamak için gereklidir. Suyu, sağlam, ışık
almayan, testi veya şişede depolayın. İçine su koyduğunuz plastik bidonları beton
zemin üzerine bırakmayın.
Evde olmadığınızı başkalarının bilmesini istemeyebilirsiniz. Bu yüzden mesajları
bırakacağınız yerler, bir taşın altı, teneke kutu ya da arka bahçe gibi gözden uzak,
gizli, sadece aile üyelerinin bildiği yerler olabilir.
Bölge Dışı Bağlantı Kişisi
Bir afet sonrasında bütün telefon hatlarını açık olması yardım çağrılabilmesi açısından
çok önemlidir. Oysa telefon hatları hasar ve aşırı yüklenme nedeniyle kilitlenmektedir.
Hem yerel hatlar hem de başkent hatları yoğun olarak kullanılacaktır. Bu yüzden hem
oturduğunuz bölge, hem de başkent dışında bir irtibat kişisi seçin ve bu kişiyi bölge
dışı bağlantı kişisi olarak belirleyin. Bu kişiye sizi merak edecek bütün arkadaş ve
akrabalarınızın telefon numaralarını verin. Arkadaşlarınıza da bu kişinin telefon
numarasını verin. Bundan sonra iyi olduğunuzu bildirmek için yalnızca bir telefon
konuşması yapmanız yeterli olacaktır ve bölge dışı bağlantı kişiniz gerisini
halledecektir. Daha sonra bu kişiye tekrar ulaşıp sizi arayan kişiler hakkında bilgi
almanız da kolay olacaktır.
Aile üyeleri yer,
bulundurmalıdırlar.
isim,
adres
ve
telefon
numaralarını
daima
üzerlerinde
Önemli Evrakların Hazırlanması
Tesisatların Kapatılması
Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın. Bir deprem sonrasındaki en büyük tehlike
yangındır. İlk tehlike gaz sızıntısıdır. Gaz vanalarını en önce kapatın. Gaz sızıntısı
tehlikesi geçtikten sonra, elektrik kablolarında bir kopma tehlikesi varsa, elektrik
8
Düşünün ki, bir afet sonrasında evinize bir daha asla giremediniz. O zaman yaşamınızı
devam ettirebilmek için hangi belgelere gerek duyarsınız? Deprem sırasında
belgelerinizin kaybolmasını önlemek için birer kopyalarını hazırlayın. Bunları bölge
dışındaki bir akrabanıza gönderin veya su geçirmeyen bir torbada ayrı bir yerde
9
saklayın. (Banka defterleri, kimlik kartları, bono ve iş belgeleri, okul diplomaları,
pasaport ve tapu)
Yatağınızın Yanında Fener, İş Eldiveni
ve Ayakkabı Bulundurun
Depremin gece olması durumunda, çıkış yolunuzu bulmaya çalışırken ellerinizi ve
ayaklarınızı korumanız gerekebilir. Bunun için, yatağınızın yanında fener, ayakkabı ve
iş eldiveni bulundurun.
Bunları yatağınızın altına plastik bir torba içine koyun ki depremi hissettiğiniz anda
hemen uzanıp alabilesiniz. Karanlık bir odada bunlara kolaylıkla erişmek için bir kaç kez
deneme yapın.
Sağlıkla İlgili Acil Durumlar Dışında
Telefonu Kullanmayın!
Depremden sonra acil müdahale gerektirecek bir durum yoksa telefon hatlarını meşgul
etmeyin, başkalarının bu hatlara gereksinimi olabilir.
Deprem sırasında telefon ahizeleri yerinden oynayabilir. Deprem sonrasında ahizeleri
tekrar yerine yerleştirmek, telefon hizmetinin daha çabuk normale dönmesine yardımcı
olacaktır.
İLKYARDIM KİTİ
İlk yardım çantasında bulunması gereken şeylerin ayrıntılı listesi aşağıya çıkarılmıştır.
Bunları günlük ilk yardım ihtiyaçlarınız için de kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri
kullanıldıkça ya da tarihleri geçtikçe yenileyin.
İlkyardım Seti Malzemeleri Şunlardır













Çeşitli ölçülerde yara bantları,
5X5 cm steril gazlı bezler (4-6 adet),
10X10 cm steril gazlı bezler (4-6 adet),
Antialerjik yapışkan bant (1 rulo),
Üçgen bandajlar (3 adet),
5 cm eninde sargı bezleri (3 adet),
10 cm eninde sargı bezleri (3 adet),
Makas ve cımbız,
Eldiven,
Çengelli iğne,
Kalem,
Not kağıdı,
Fener,
10


Düdük,
Yağlı kalem (cilde yazılabilen).
ACİL DURUM İHTİYAÇLARININ HAZIRLANMASI
Acil durumda kullanacağınız ihtiyaçlarınızı depolayabileceğiniz bir yer oluşturun. Eğer
mümkünse bunları evinizin dışında, su ve havadan koruyacak bir kutunun içinde
saklayın. Eğer bu mümkün olmazsa evinizin içinde bunlar için bir yer ayarlayın. Bu
malzemeleri sürekli yenileri ile değiştirerek taze olmalarına özen gösterin.
Kişisel Deprem Çantası
Ailenizin hayatta kalması için gerekli malzemeleri hazırlamanız çok önemlidir. Binayı
tahliye etmeniz gerekmese de , kendinizi tekrar güvende hissedene kadar dışarıda
kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu yüzden söz konusu malzemelerin yanınızda olması çok
önemlidir. Ayrıca benzer bir çantayı da, evinizde olmamanız durumunda, arabanız ve
işyerinde bulundurmanız faydalı olacaktır.
Deprem Çantasında Bulunması Gerekenler

Su,

Enerji veren yiyecekler,

Pilli radyo,

El feneri,

Yedek piller,

İlk yardım çantası,

Giysi,

Bir miktar para,

Çok amaçlı çakı,

Düdük,

Kalem, kağıt,

İçinde önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin
bulunduğu su geçirmeyen bir dosya.
Her altı ayda bir planınızı gözden geçirin. Hazırlık çantanızdaki pilleri, reçeteli ilaçları,
su ve yiyecekleri değiştirin.
Okuldaki Öğrenciler İçin
Acil Durum Çantası Hazırlanırken İçindeki
Malzemeler Şunlar Olmalıdır

Öğrencilerin aileleri ile ilgili bilgiler,

Aile fotoğrafı,

Yiyecek(Bisküvi türü),

Bir şişe su,

Düdük,

Küçük bir el feneri( pilleri ile birlikte)
11
AİLE AFET HAZIRLIK PLANI

Deprem sonrasında çevremizde gaz sızıntısı olup olmadığından kesinlikle emin
olana kadar çakmak, kibrit ya da bunun gibi yangına neden olabilecek benzer
şeyler kullanılmayacağını öğrendik.
Planın tamamlanma tarihini yazın

Bu konuda bir aile toplantısı yaptık.

Bu bilgiyi tanıdığımız herkese yaymaya başladık.

Evde ve her odada en güvensiz yerleri belirledik. (pencere önleri, büyük, ağır ve
devrilebilen eşyaların yanı, ocak gibi yangına neden olabilecek eşyaların yanı)

Deprem sonrasında telefonu yalnızca acil durumlarda kullanmamız gerektiğini
öğrendik. Bu şekilde hatlar o anda en çok ihtiyaç duyanlar için açık tutulacaktır.
Bilgilenmeyi TV ve radyo kanalı ile yapacağımızı öğrendik.

Evdeki ve binadaki çıkış yollarını belirledik.


Özürlüler, bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, dilimizi bilmeyenler ve evcil
hayvanlar için gerekli özel erzak ihtiyacını göz önünde bulundurduk.
Deprem Tehlike Avı çalışmamızı bitirdik. Olabilecek tehlikelerin önlemlerini
aldık.

Her altı ayda bir planımızı gözden geçirmeyi planladık.

Bir hafta yetecek kadar su (1 gün: 4 litre/kişi başı), ve üç gün yetecek kadar
yiyecek stoğumuz var.

Elektrik, su ve doğalgaz vanalarını kapatmayı biliyoruz.

Bölge ve başkent dışında bağlantı kuracağımız kişi/kişilerin telefon numaralarını
biliyoruz.
Adı/Soyadı
Adres
Telefon
Bunlar

Tarih
DEPREM TATBİKATLARI
Tekrar nasıl buluşacağımızı biliyoruz.
İnsan beyni acil durumlara en ilkel üç şekilde tepki verir: Kavga, kaçış, donup kalmak.
Bunların hepsi panik belirtileridir. Binalar ve kentlerde yaşayan bizler için bu tepkiler
pek işe yaramamaktadır. Panik olmamak için tepkilerimizi planlamalıyız.
Evin İçinde
Evin Dışında
Evde, okulda ve işyerinde deprem tatbikatı yapmalıyız.
Mahallemizin Dışında

Yangın söndürücülerini nasıl kullanacağımızı biliyoruz.
Kurallar Basittir
Herkesin Yapması Gerekenler Şunlardır:

Yataklarımızın yanında el feneri, ayakkabı bulunduruyoruz.
Çömel - Kapan - Tutun

İlk yardım çantamız var.

Hayatımızı sürdürecek gereksinimlerimizi toparlayıp deprem çantalarımızı
hazırladık. (el feneri, pil, pilli radyo, ilk yardım çantası, giysi, nakit para, çakı,
düdük, 1 hafta yetecek kadar reçeteli ilaç, kağıt, kalem, önemli telefon
numaralarını içeren ve kıymetli evrakların konulacağı su geçirmez poşet)






Önemli evraklarımızın kopyalarını deprem çantamıza koyduk ya da bölge dışında
bir yakınımıza gönderdik.
12
14
Güvenli bir yer bulup çömelin.
Başınızı ve boynunuzu koruyacak şekilde kapanın.
Güvenli bir yere tutunun.
Derin derin nefes alarak sakinleşmeye çalışın.
Sarsıntı geçinceye kadar olduğunuz yerde kalın.
Sağlam bir masanın altında, yatağınızın veya bir divanın yanına veya bir iç duvarın ya
da köşenin dibinde çömelin, kapanın ve tutunun.
13
Nerede güvenli olacağınız hakkında düşünmek için zamanınız olmayacaktır. Bunu
önceden düşünmelisiniz ki çabuk, kendiliğinden ve doğru şekilde tepki verebilesiniz.
Peki, nasıl? Alıştırma yaparak. Okulunuzda ya da işyerinizde düzenli deprem
tatbikatları yapmalısınız. Ayrıca evinizde de arada sırada deprem tatbikatı oyununu
oynayabilirsiniz. Bu oyunu şimdi oynamak hem sizi hem de ailenizi ciddi
yaralanmalardan koruyabilir.
Deprem sonrasında yanınızda ışıldak ve pil olması çok önemlidir, çünkü yangın riski
tamamen geçene kadar kibrit ya da mum YAKMAMANIZ GEREKMEKTEDİR.
DEPREMDE YANGIN RİSKİ
Depremde Potansiyel Yangın Kaynakları Şunlardır
Kurallar Şunlardır:
1.
2.
3.
4.
Her odadaki güvenli yerleri belirleyin. Her odaya şahsen gidin ve pozisyonunuzu
tekrar edin.
Bu ilk denemeyi izleyen günlerde sürpriz deprem tatbikatları düzenleyin. Oturma
odasından ya da mutfaktan “DEPREM!” diye bağırın. Ailenizin her üyesi en
yakınındaki güvenli noktaya yönelerek tepki vermelidir. Orada bir dakika boyunca
kalın. Sonra ev içinde belirlemiş olduğunuz buluşma noktasına gidin. Bir ya da iki
dakika sonra “ARTÇI !” diye bağırın ve aynı şeyleri tekrar edin.
Ayda bir kere çocuklarınızdan biri beklemediğiniz bir anda “DEPREM!” diye
bağırsın ve öğrendiklerinizi uygulayın. Birbirinizi kontrol edin. Seçiminiz mümkün
olan en güvenlisi miydi? Mutfaktaki kişi ocağı söndürdü mü? Daha sonra önceden
belirlediğiniz noktada buluştunuz mu? ”ARTÇI!” sırasında da aynı şeyleri yaptınız
mı?
Artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz! Sarsıntı sona erdiğinde birbirinize
yaklaşın. Yaşadıklarınızı paylaşın. Olup biten hakkında konuşun, çocuklarınızın ne
hissettiklerini, ne kadar korkup ne kadar cesur olduklarını anlatmalarına izin verin.
Okulda öğrenciler tatbikatları sessiz, düzen içinde ve öğretmenlerinin
söylediği komutları dikkatlice yerine getirerek yapmalıdırlar.
DEPREMDE YANGIN GÜVENLİĞİ
Bir deprem sonrasında en büyük tehlike yangın tehlikesidir. Örneğin Kobe’de, deprem
sonrası çıkan yangında, depremde hayatını kaybedenlerden çok daha fazla sayıda
insan ölmüştür. Duman ya da yangın nedeniyle birçok kişi hayatını kaybedebilir.
Kırılmış doğalgaz boruları, zarar görmüş LPG tüpleri, devrilen ısıtıcılar ve elektrikli
aletler nedeniyle deprem sonrası yangın riski daha fazladır.
16

Elektrik :
Elektrikli hiçbir şeye dokunmayın; tesisatları kapatın.

Doğalgaz ve LPG Kaçağı :
Kırılan doğalgaz boruları, hasarlı tüp gazlar, devrilen şofbenlere
önlem olarak hemen vanaları kontrol edin. Küçük bir kaçak
ihtimaline karşı bile çok dikkatli olun.

Alev Alan ve Tutuşabilen Sıvılar :
Bu tür sıvıları dökülmesi durumunda hemen temizleyin. Bunların
yanında sigaralar, kibritler ve mumlar da tehlikeyi arttırırlar.
Kolay ulaşabileceğiniz yerlerde fener bulundurun. Fenerden çıkacak herhangi bir
kıvılcım olasılığına karşı, fenerin temiz bir naylon torba içinde bulundurulması önerilir.
Evinizde ve işyerinizde ışıldak bulundurun. Işıldak pille çalışır. Pil elektrik ile şarj olur.
Prizde bekletilen ışıldak, elektrik kesildiğinde ışık kaynağı olarak kendiliğinden devreye
girer.
DEPREMDE YANGINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Yangını Nasıl Önleyebilirsiniz?

Ateşle oynamayın.

Yanabilecek eşyaları kalorifer ya da sobaların yakınına koymayın.

Yatarken sigara içmeyin (sigara yangının en sık görülen nedenidir)

Yıpranmış ya da arızalı kabloları değiştirin. Kabloları halıların altından
geçirmeyin.

Çok fazla sayıda aleti tek bir prize bağlamayın.

Evinizde en az bir yangın söndürücünüz olsun.

Yangın acil çıkış kapılarının her zaman açık olduğundan emin olun.

Sizi yangına karşı uyarması için evinize, iş yerinize ve okulunuza
duman dedektörleri koyun.

Binanızda yangın merdiveni yoksa, en üst kat penceresinin yanında
katlanan merdiven bulundurun.
Eğer Yangın Görürseniz

Eğer yangın küçükse hemen söndürün.
15




Bir alarm çalıştırın ya da insanlardan yardım istemek için bağırın.
Yangının olduğu odanın kapısını ve yangınla sizin aranızdaki diğer
tüm kapıları kapatın.
Binada kimsenin kalmadığından emin olun ve HEMEN DIŞARI ÇIKIN!
Tereddüt etmeden İTFAİYE 110’u ARAYIN! (Açık adresi, yangının ve
yapının türünü, içeride kimse olup olmadığını söyleyin. Her türlü notu
alıp karşı taraf size telefonu kapatmanızı söyleyene kadar bekleyin.)
Bir Depremden Sonra Asla Ateş Kullanmayın
Depremden sonra gaz kaçağı olup olmadığından emin olmadan kibrit, çakmak gibi
kıvılcım yaratabilecek ateş kaynaklarını kullanmamamız gerekir.
Şu Şartlar Altında Bir Yangını Söndürmeyi Asla Denemeyin Yangın Alanını
Hemen Terk Edin ve İtfaiye 110’u Arayın.

Yangın hızla yayılıyorsa,

Çıkış yolunuzu kapatıyorsa,

Yangın söndürücünün nasıl kullanılacağından emin değilseniz,

Yangın güvenliği yalnızca deprem sonrasında değil, her zaman için
çok önemli olan bir konudur.
Yangına Yakalanırsanız
Duman ateşten daha öldürücüdür.

Hemen yere yakın bir pozisyon alın.

Yüzünüzü ıslak bir havlu ile örtün.

Güvenli bir çıkış noktasına doğru sürünerek ilerleyin.

Sıcak olan bir kapıyı açmayın.

Eğer bir yerde kapalı kalırsanız, kapıyı kapatın ve kapının altını ıslak
bezlerle tıkayın.
Eğer bulunduğunuz yerin tek çıkış kapısı ile aranızda küçük bir yangın
varsa hemen çıkışa doğru koşun ve dışarı çıkın.
Yangın konusunda bilinmesi gerekenler :

Yangın, deprem ve diğer olağanüstü durumlarda nasıl hareket edileceğini
öğreniniz.


Tahliye planlarında acil kaçış kapılarını ve toplanma yerini öğreniniz.
Evinizde doğalgaz ve su ana vanasının yerini,onları açmasını veonların nasıl
kapatılacağını öğreniniz.
İlk yardım yapmasını öğreniniz.
Yangın söndürme tüplerinin yerini ve kullanılmasını öğreniniz,
Yangın dolaplarının yerini ve onları kullanılmasını öğreniniz.
Yangın motorlarının yerini ve onları açıp kapatmasını öğreniniz
Yangın butonlarının ve yangın algılama santralının yerini öğreniniz.






İtfaiye, Polis, Doğalgaz, Elektrik, İlk yardım gibi olağanüstü durumlarda görev
yapan kuruluşların telefon numaralarını öğreniniz.
Yangın Söndürücünün Kullanımı
Yangın söndürme cihazları, erken müdahale edilmediği durumlarda hızla büyüyebilecek
ve daha fazla hasar verebilecek küçük yangınları ortadan kaldırarak, can ve mal
kaybının önlenmesinde çok önemli rol oynarlar.
Herkesin ilk öğrenmesi gereken şey, küçük bir yangının nasıl söndürüleceğidir; çünkü
büyük yangınların çoğu küçük başlar.
Her evde ve ofiste en azından bir tane çok amaçlı, TSE damgalı, ABC tipi, yeterince
büyük ve etkili ancak herkesin kaldırabileceği kadar da hafif bir yangın söndürücü
bulundurulmalıdır. Yaklaşık 6 kg’lık (kuru kimyevi tozlu) olması uygundur. Ailedeki her
üye, yangın söndürücünün nasıl kullanılacağını öğrenmelidir.
Yangın Söndürücüyü Kullanmak İçin
P.A.S.S. (Pimi Çek, Ateşe Yönelt, Sık, Süpür)

Pimi çekin.

Ateşin kaynağına doğru yöneltin. Yangın söndürücüyü aşağıdan ve ateşe
doğru tutun. Zehirli gazı solumaktan kaçının ve sıçrayabilecek şeylere dikkat edin.

Sık. Yangın söndürücüyü ateşe doğru sıkın. Sıkarken belirli bir mesafeden
uzaktan sıkın ve ateş sönmeye başladıkça yaklaşın.

Süpür. Yangın sönünceye kadar süpürür gibi yaparak, söndürücü maddeyi
sıktığınız alanı genişletin. Yangın sönmediği takdirde, ilk müdahaleden sonra geri
çekilip durumu gözden geçirin.
DEPREM SIRASINDA NELER YAPMALISINIZ ?




Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın.
Balkona çıkmayın.
Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın.
Asansör kullanmayın.
A)
Bina içindeyseniz : Deprem sırasında sakin olun, paniğe kapılmayın, cesaretinizi
toplayın, konuşmayın. Deprem genellikle hafif bir sarsıntı ve gürültü ile başlar.
Bir kaç saniye sonra daha yıkıcı sarsıntılar gelir. Bu birkaç saniye içinde ne
yapacağınızı belirleyin EV DEPREM PLANI’ nın uygulanmasıyla hayatınızı
kurtarırsınız.
Büyük bir depremde ayakta durmayınız, depremde koşmanız mümkün değildir.
Çömelin ya da döşemeye yatın. Sağlam bir masa, sıra, mobilya veya kapı
kasasının altına girin ve başınızı koruyun. Masaya tutunun ve onunla birlikte
hareket etmeye hazır olun. Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin.
Okul, tiyatro, sinema, market veya alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerde iseniz,
kesinlikle merdivenlere koşmayın. Asansöre binmeyin, kendinizi koltuk, sıra,
19
17


tezgah altı gibi yerlerde korumaya çalışın. Raflardan, dolaplardan uzak durunuz.
Sakin olun, başkalarını da aynı şekilde davranmaya davet edin.
B) Bina dışındaysanız : Yüksek binalardan yıkıntılardan, camlardan, elektrik direk
ve tellerinden uzak durun. Güvenli bir yerde sarsıntının-depremin durmasını
bekleyin.
C) Araç kullanıyorsanız : Bulunduğunuz yer eğer güvenli ise durun ve araç içinde
kalın. Normal trafikten olabildiğince uzaklaşın. Köprülerden, üst geçitlerden,
tünellerden uzak durun. Eğer mümkünse ağaçlar, direkler ve enerji nakil
hatlarından uzak durun.
D) Servisteyseniz: Servis sürücüsü aracı bina ,elektrik direği ve ağaçlardan uzak bir
yere çekip park ettikten sonra panik yapmadan Servis sorumlununuz velinizle
iletişime geçmesini bekleyin.Velilerine ulaşılamayan öğrenciler okula geri
getirileceklerdir.
Yerlere devrilmiş elektrik tellerinden, hasarlı binalardan uzak durun ve
bunlara temas eden cisimlere dokunmayın.
Dışarı çıkarken hasar ya da yangın tehlikesi olup olmadığını kontrol edin. Bir hasar
yoksa, gaz kokusu veya yangın tehlikesi yoksa o zaman acil müdahaleyi
gerektirecek bir tehlike içinde değilsiniz demektir. Binanız hasar görmüşse sakin
bir şekilde orayı terk edip, güvenli bir yere gitmelisiniz. Binanız hasar görmediyse
telefonunuzu kontrol edin ve ahizenin telefonun üstünde olduğundan emin olun.


Yetkililere ve kurtarma ekiplerine yardımcı olun. Enkaz ve yıkıntılar arasında,
cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayın. İhtiyacınızdan fazla yardım
malzemesini kesinlikle almayın.
Fısıltı dedikodularına inanmayın, öğrenmek istediklerinizi yetkililere sorun.
DEPREMDEN SONRA NELER YAPMALISINIZ?
DEPREMDE HAYATTA KALMANIN ALTIN KURALLARI
Sakin olun. Panik yapmayın. Sakin olmasanız bile öyleymiş gibi görünün. Böyle
davranmanız çevrenizdekilerin sakinleşmesini sağlayacaktır.
Deprem sırasında hayatta kalmak çok basit bazı kuralların bilinmesi ve uygulanması ile
mümkündür.
Çevrenize bakın ve yaralı veya yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol
edin. Eğer tehlikede değilse kimseyi hareket ettirmeyin. Çevrenizdekileri yardıma
çağırın.
1.
Öncelikle yaşadığınız yerleşim biriminin deprem tehlikesi hakkında doğru bilgileri
ilgililerden öğrenin.
2.
Aile bireyleri arasında olağanüstü bir durumda nasıl davranacağınızı konuşun, bir
DEPREM PLANI yapın ve :
Her odada üzerinize bir şeyin düşmeyeceği sağlam bir masa altı veya bir iç duvar
yanı gibi güvenli bir yer seçin.
Çocuklarınıza yere yatma, başını koruma ve bir şeye tutunmayı öğretin.
Sağlam bir masa veya sıra altına girin, masa veya sıra ayaklarını tutunun, iç
duvarın yanına oturun. Pencere camlarından ve üzerinize düşebilecek kitaplık ya
da yüksek mobilyalardan uzak durun.
Evinizin elektrik , gaz ve suyunu kapatmak için elektrik sigortasının gaz ve su
vanaların yerlerini ve nasıl kapatılacağını öğrenin.
Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaları duvarlara
veya döşemeye sıkıca bağlayın.
Yatak odalarınızda, üzerinize kolayca devrilip yaralanmanıza neden olabilecek
tablo, gardrop v.s. gibi eşyalarınızı sabitleştirin.
İlkyardımı öğrenin.



Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. İkinci
bir depreme karşı hazırlıklı olun. Yetkililer izin vermedikçe sağlam evinize
dahi girmeyin. Bazı artçı sarsıntılar zayıflamış yapıların yıkılmasına neden
olabilir.
Deprem-sarsıntı durduğunda elektrik sigortasını, gaz, su vanalarını ve yanan
ocakları hemen kapatın. Kırılan camlara dikkat edin. Kendinize güvenli bir
çıkış yolu arayarak hemen binayı terk edin.
Olası gaz sızıntıları nedeniyle, deprem sırasında olduğu gibi deprem
sonrasında da kesinlikle kibrit, çakmak, mum yakmayın. Parlamalara ve
yangınlara yol açabilirsiniz. (El feneriniz aydınlatma ihtiyacınızı
karşılayacaktır.)

Aile bireylerinizi bir arada tutun, açık bir yerde bekleyin. Yaralılar varsa
ilkyardımı yapın. Ciddi şekilde yaralanmış kişileri hareket ettirmeyin, güvenli
bir yerde yetkililerin gelmesini bekleyin.

Evinizi veya binanızı terk ederken kıymetli eşyalarınızı, kalın giyecek,
battaniye gibi eşyalarınızı yanınıza alın. Kalın ayakkabılarınızı giyin. Biraz
yiyecek ve içme suyu temin edin.
18









Olağanüstü bir durumda hemen kullanabileceğiniz el feneri, radyo ve yedek pilleri,
ilkyardım çantası ve gerekli ilaçlarınızı, iş eldivenini önceden bir çantaya koyup
kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.
Ailenin bağlantı kuracağı şehir dışından birilerini belirleyin.
DEPREM HİSSEDİLDİĞİNDE YA DA KESİK KESİK ALARM
VERİLDİĞİNDE ÖĞRENCİLERİN HAREKET TARZI


Sakin olunuz, sağa sola koşmayınız.
Yakınınızda masa veya sıra yoksa en yakın kolon veya binaların iç köşelerinden
birinin altına girerek cenin pozisyonu alınız.
A - DEPREM SIRASINDA :
Yemekhane ve kütüphanedeyseniz :








Öğretmenlerinizin söylediklerine uyunuz. Onları dinleyiniz.
Korkmayınız, korkunuzu yenmeye çalışınız.
Sakin olunuz, paniğe kapılıp sağa sola ve merdivenlere koşmayınız, çünkü
buralarda birbirlerinizi ezerek yaralayabilirsiniz.
Okul yönetiminin uyarılarını dinleyiniz. Anonslarına dikkat edin ve onlara uyunuz.
Bina içinde veya sınıftaysanız :
















Hemen sıra, masa veya kapı kasasının altına gizleniniz ya da sıranın altına yan
yatarak cenin pozisyonunu alınız. Eğer sıranın altına giremiyorsanız ellerinizle ya
da yumuşak bulduğunuz çanta, minder,
kitap ve klasör gibi şeylerle başınızı ve boynunuzu korumaya çalışınız.
Sıranızın ayaklarına tutununuz.
Yüzünüzü pencere ve camlardan uzak tutunuz.
Merdiven ya da çıkışlara doğru koşmayınız,
Pencerelerden veya balkonlardan atlamayınız.
Varsa asansör kullanmayınız.
Güvenli bir yer bulup çömeliniz.
Başınızı ve boynunuzu koruyacak şekilde kapanınız.
Güvenli bir yere tutununuz.
Derin derin nefes alarak sakinleşmeye çalışınız.
Pencerelerden uzak durunuz. Kırılan pencerelerden üzerinize gelebilecek cam
parçaları sizi yaralayabilir.
Kapı ve pencereleri açık tutunuz, çünkü deprem sırasında kapı ve pencereler
sıkışarak dışarı çıkmanızı engelleyebilir.
Eğer okulda yangın çıkarsa dumandan korunmak için ağzınıza bir mendil veya bez
tutunuz. Sürünerek ya da eğilerek yangın yerinden uzaklaşınız.
Kopmuş elektrik tellerinden ve tehlikeli yerlerden uzak durunuz.
Sarsıntı geçinceye kadar olduğunuz yerde kalınız, dışarı çıkmayınız. Çünkü sarsıntı
anında başınıza bir duvar veya sıva parçası düşebilir. ya da diğer bir eşya
üzerinize düşerek sizi yaralayabilir.
Yanınızdaki arkadaşlardan ayrılmayınız. Birlikte ve toplu hareket ediniz.
Sakin olunuz, sağa sola koşmayınız.
Masaların altına giriniz.
Masa üstündeki cisimlerden, pencere ve raflardan kendinizi koruyunuz.
Pencerelerden uzak şekilde dizlerinizi büküp ellerinizi ensenizle kenetleyerek cenin
pozisyonu alınız.
Toplantı salonundaysanız :

Sakin olunuz, sağa sola koşmayınız.

Sıraların altına çömeliniz ya da başınızı ve boynunuzu koruyarak cenin pozisyonu
alınız.
Merdivenlerdeyseniz :



Merdivenleri derhal terk ediniz.
En yakınızdaki kolonun yanına giderek çömeliniz ya da cenin pozisyonu alınız.
Koridorda uzaktaysanız duvar dibine çömeliniz ya da cenin pozisyonu alıp başınızı
ve boynunuzu koruyunuz.
Spor salonundaysanız :


Oturma yerlerinin arasına çömeliniz ya da cenin pozisyonu alınız.
Başınızı ve boynunuzu koruyunuz.
Asansördeyseniz :



Bütün düğmelere basarak asansörün bir katta durmasını sağlayınız.
Hemen asansörden ininiz.
Koridorlardaki en yakın sağlam bir kolonun yanına cenin pozisyonu alınız.
Okul bahçesindeyseniz :


Pencerelerden, binalardan, elektrik tellerinden ve direklerden uzak, boş bir alana
doğru gitmeye çalışınız.
Eğer gidemiyorsanız yukarıda belirtilen tehlikelerden uzak olmak üzere çömeliniz
ve ellerinizle başınızı , boynunuzu koruyunuz.
Servis aracındaysanız :

Koridordaysanız :

20
Servis aracının köprü, alt geçit veya elektrik hatlarında uzakta bir yere park
etmesini bekleyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız.
Servis sürücüsünün söylediklerini dinleyiniz.
21
İster okul içinde ister okul dışında olsun, deprem başlar başlamaz harekete geçip
yukarıda söylenenleri derhal yapınız. Vakit kaybetmeyiniz.








Sakin bir şekilde saklandığınız eşyaların altından çıkınız.
Öğretmenlerinizin söylediklerine uyunuz. Onları dinleyiniz,
Korkmayınız, korkunuzu yenmeye çalışınız.
Paniğe kapılmayınız. Paniğe kapılıp sağa sola ve merdivenlere koşmayınız, çünkü
buralarda birbirlerinizi ezerek yaralayabilir ve öldürebilirsiniz.
Kırılmış camlar, ortalığa dökülmüş kimyasal maddeler, düşme tehlikesi olan
eşyalar olup olmadığına bakınız.
Ayaklarınızı, ellerinizi ve kafanızı koruyunuz.
Yanınızdaki arkadaşlarınızın yaralanıp yaralanmadığını kontrol ediniz. Yaralılar
varsa öğretmeninize haber veriniz.
Yerlere düşmüş tellerden kesinlikle uzak durunuz. Bunlara temas eden eşyalara
dokunmayınız.
Arkadaşlarınızdan ayrılmayınız, onlarla birlikte hareket ediniz.
Çok acil durumlar dışında telefonu kullanmayın.
Derhal bulunduğunuz binaları terk ediniz.
Okul idaresinin uyarılarını dinleyiniz. Anonslarına dikkat ediniz ve onlara uyunuz..
Dışarıya çıktığınızda veya dışarıdaysanız














Öğretmenlerinizin söylediklerine uyunuz. Onları dinleyiniz.
Arkadaşlarınızdan ayrılmayınız, onlarla birlikte hareket ediniz.
Sarsıntı durduğunda Okul Bahçesi’ndeki toplanma yerinde toplanınız.
Duvar diplerinden, hasarlı ve yüksek binalardan uzak durunuz.
Eğer binaların yanında iseniz düşen kiremitlerden, camlardan, sıvalardan ve diğer
maddelerden uzak durunuz.
Yıkılmış elektrik hatlarından, elektrik direklerinden uzak durunuz,
Devrilebilecek ağır eşyalardan uzak durunuz.
Ağaçlardan, çukurlardan, yer çatlaklarından, yamaçlardan, taş ve kaya
düşebilecek yerlerden uzaklaşınız.
Okul Bahçesi’ne veliniz gelse bile okul müdürünün izni olmadan ayrılmayınız.
Hasar tespiti yapılmadan, gir emri almadan sakın binaya girmeyiniz
Binalara girmek için Okul Müdür ya da yardımcılarından emir bekleyiniz.
Sarsıntı geçti diye kendi başınıza ve izinsiz binalara girmeyiniz.
Tehlikenin devam ettiğini unutmayınız.
İkinci bir sarsıntı için hazırlıklı ve tedbirli olunuz. Zayıflamış yapılar tekrar hasara
neden olabilir.


Deprem hakkında söylenti yaymayınız.
22
Panik ve kargaşa doğar,
Panik ve kargaşa bazen depremden daha tehlikelidir.yghfggghbj
Deprem hakkında bilinmesi gereken diğer konular :




Deprem ve diğer olağanüstü durumlarda nasıl hareket edileceğini öğreniniz.
Tahliye planlarında acil kaçış kapılarını ve toplanma yerini öğreniniz.
Doğalgaz ve su vanasının yerini, elektrik şalterinin yerini ve açıp kapatmasını
öğreniniz,
Yangın söndürme tüplerinin yerini ve kullanmasını öğreniniz.
Yıkıntı altında mahsur kaldıysanız :






Paniklemeden sakin olarak durumunuzu değerlendirmeye çalışınız.
Enerjinizi tasarruflu kullanmaya gayret ediniz.
Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak faaliyetlere
kalkışmayınız.
Tehlikeli durumda iseniz yerinizi belli edecek şekilde ses-gürültü çıkarınız.
Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerine ve çevredekilere sesinizi
duyurmaya çalışınız..
El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer ve gaz tesisatlarına, zemin ve
tavana sert bir cisimle vurmak suretiyle yerinizi belli etmeye çalışınız.
Depremden dolayı yangın çıkmışsa :




Eğer okul içinde ve kapalı yerde yangın çıkarsa dumandan korunmak için ağzınıza
bir mendil veya bez tutunuz. Sürünerek ya da eğilerek yangın yerinden
uzaklaşınız.
Çevrenizdekileri uyarmak veya yardım almak için “Yangın var” diye bağırın.
En yakınınızdaki söndürme cihazını alarak yangını söndürmeye çalışınız.
Eğer yangın söndürülemeyecek kadar büyükse harici 110 telefonla İTFAİYE’ye
haber veriniz.
TAHLİYE BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN
KONULAR


Kesinlikle :

Çeşitli söylentilere inanmayınız.
Dedikodulardan uzak durunuz.
Aksi halde ;
B - DEPREM SONRASINDA
Öğrencilerin hareket tarzı :






Tahliye asla hemen olmamalıdır.
Binanızın ya da bulunduğunuz tesisin dışında içerdekinden daha fazla tehlike
olabilir.
23

Dışarıda güvenli bir toplanma yeri olmayabilir.

Dışarıya çıkış yolları açık olmayabilir.

Alternatif yolların açılması gerekebilir.

Bir deprem sonrasında, bazı alanların tahliye edilmesi için gerekçeler olabilir:
Tahliyeyi başlatmadan önce, gidecek daha güvenli bir yer ve oraya giden yolun güvenli
olduğundan emin olunmalıdır. Gidilecek yerin güvenli olduğundan kesinlikle emin
olmadan, servis araçları hiçbir yere gönderilmemelidir. Çocuklar, güvenlikleri garanti
altına alınana kadar okulda kalacaklardır ve herkes buna hazırlıklı olmalıdır.
PSİKOLOJİK DESTEK
Afetler insanları çok farklı biçimlerde etkiler. Bu olağan dışı şartlar altında olağan olan
bir dizi davranış biçimi vardır.
Afetlerde insanlar çok farklı kayıplar yaşarlar. Herhangi bir kaybın ardından gelen
doğal bir yas süreci vardır ve bu süreçte insanlar çeşitli sıkıntılar yaşarlar.
Afet Sonrasında Olağan Olan Bazı Tepkiler Şunlardır:







Korku,
İnanamama,
Kaybolmuşluk hissi ve hissizlik,
Sahip olunan mal-mülkten ayrılamama,
Bilgi alma ihtiyacı,
Yardım arayışı,
Yardım sunma.
İştahta değişiklik,
Endişe,
Kızgınlık ve şüphe,
Tepkisizlik ve depresyon,
Ağlama,
24
26
Engellenmiş ve güçsüz olma duygusu,
Değişken ruh hali ve sinirlilik,
Artan hastalıklar,
Uyku ile ilgili sıkıntılar,
Baş ağrıları,
Yardım edenlere karşı hayal kırıklığı ve yardımı reddetme,
Suçluluk duygusu,
Aile içi şiddet,
Olağan aktivitelerden zevk alamama.
Küçük Çocuklar Ayrıca Şunları Yaşayabilir






Erken yaşlardaki davranış biçimlerine geri dönüş,
Ebeveynlerden ayrılamama,
Yatağa gitmekte isteksizlik,
Kabuslar görme,
Dikkatini toplayamama,
Okula gitmeyi reddetme.







Kendi duygularınızı anlayın.
Başkalarıyla duygularınız hakkında konuşun.
Yardım etmek isteyenlerin yardımlarını kabul edin.
Yeterince dinlenin.
Bedensel faaliyetlere başlayın.
Birine sarılın, dokunmak her zaman yardımcı olur.
Gerçekten dinlemeyi öğrenin ve dinlediğinizi belli edin. Ancak sorunu
sahiplenmeyin.
Başkalarının duygularını, onları değiştirmeye çalışmadan kabul edin.
Çocuğunuza daha fazla zaman ayırın.
Başkalarına karşı hoşgörülü olun.
Yardım Etmek İçin Yapabileceğiniz En Doğru Şeyler:



Kısa Süre Sonra Başka Tepkiler de Oluşabilir:














KRİZ MERKEZLERİ ve TELEFON NUMARALARI
Başbakanlık Kriz Merkezi ………………....... : (0312) 289 68 05
: (0312) 289 68 10
İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi....................... : (0312) 417 77 13-14
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi..: (0212) 321 17 39
: (0212) 512 55 00
: (0212) 513 85 44
25 27
İstanbul Kriz Merkezi Telefonları.................. : (0212) 455 56 04
: (0212) 520 22 03-04
Faks Numarası............................................. : (0212) 520 22 06-07
Download

TEMEL AFET BİLİNCİ EL KİTABI