+
Enerji Verimliliğinde En
İyi Uygulamalar
Ticari Binalar, 6.EVF 2015
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
İçindekiler

Enerji Verimli Şirketlerin 7 Alışkanlığı

Ülkemizdeki Ticari Bina Sektöründen İyi Uygulamalar

Aydın - Adnan Menderes Üniversite Hastanesi

İstanbul - Özyeğin Üniversitesi Kampüsü
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
Enerji Verimli Şirketler
Enerji Verimliliğinde En İyi Şirketlerin 7 Alışkanlığı
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
Enerji Verimli Şirketlerin 7
Alışkanlığı
1.
Enerji Verimliliği Temel Bir Strateji
2.
Yönetimsel ve Organizasyonel Destek Gerçek ve
Sürdürülebilir
3.
Şirketin Enerji Verimliliği Hedefleri SMART*
4.
Strateji Güçlü Bir İzleme ve Ölçüm Sistemine Dayanıyor
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
Enerji Verimli Şirketlerin 7
Alışkanlığı
5.
Enerji Verimliliği İçin Gerekli Kaynaklar Ayrılıyor
6.
Enerji Verimliliği Stratejisi Tasarlanan Sonuçlara Ulaşıyor
7.
Enerji Verimliliği Sonuçları Etkili Bir Şekilde Duyuruluyor
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
1. Enerji Verimliliği Temel Bir
Strateji

Verimlilik, sadece bir maliyet azaltma çalışması ya da
sürdürülebilirlik temalı çalışma değil aksine şirketin stratejik
planının temel unsurlarından birisi durumda.

Verimlilik şirketin kendi için belirlediği niyet ve metriklerin
süregelen bir parçası
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
2. Yönetimsel ve Organizasyonel
Destek Gerçek ve Sürdürülebilir

Enerji performansı için tam zamanlı bir çalışan atanmış

Enerji yönetim yetkilisi tüm birimler ile etkileşim halinde

Enerji performansları çalışanların performans
değerlendirmeleri vev kariyer gelişim planlalarını etkiliyor

Enerji verimliliği şirket kültürünün ve ana operasyonlarının
bir parçası

Çalışanlar enerji inovasyonu için teşvik ediliyor ve
ödüllendiriliyor
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
3. Şirketin Enerji Verimliliği
Hedefleri SMART*

Hedefler şirket genelinde biliniyor

Genel hedefler iş birimleri için özel hedeflere çevrilmiş

Hedefler ölçülebilecek kadar tanımlı

Hedeflerin tarihleri belirli

Hedefler tüm birimlerin iş planlarına entegre

Hedefler zaman içerisinde güncellenip iyileştiriliyor
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
4. Strateji Güçlü Bir İzleme ve
Ölçüm Sistemine Dayanıyor

Tüm iş birimlerinden düzenli olaral veri toplanıyor

Veri normalize ediliyor ve belirli bir zemine oturtuluyor

Veri toplama ve raporlama şekli mümkün olduğu kadar detaylı

Belirli bir raporlama düzeni içinde hedeflere bağlı performans
takip ediliyor

Performans verileri üst yönetimin anlayabileceği ve karar
verebileceği bir şekilde sunuluyor

Enerji performas verileri içeride ve dışarıda paylaşılıyor

Sistem sürekli iyileştirmeye açık
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
5. Enerji Verimliliği İçin Gerekli
Kaynaklar Ayrılıyor

Enerji yöneticisi/takımının yeterli operasyon kaynakları var

İş liderleri projeleri fonlamak için sermaye buluyor

Şirketler insana yatırım yapıyor
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
6. Enerji Verimliliği Stratejisi
Tasarlanan Sonuçlara Ulaşıyor

Şirket enerji performans hedeflerini tutturuyor ya da daha
iyisini yapıyor

Başarılı ve yenilikçi uygulamalar bulanlar takdir ediliyor ve
ödüllendiriliyor

Başarı birden çok yıla yayılacak şekilde sürdürülüyor
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
7. Enerji Verimliliği Sonuçları Etkili
Bir Şekilde Duyuruluyor

Bir iç iletişim planı farkındalığı arttırıyor ve çalışanları konuya
yaklaştırıyor

Başarılar sürekli olarak dışarıda duyuruluyor
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
Ülkemizdeki Ticari Bina
Sektöründen İyi Uygulamalar
Aydın - Adnan Menderes Üniversite Hastanesi
İstanbul - Özyeğin Üniversitesi
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
Aydın Adnan Menders Üniversite
Hastanesi

BRICKER Projesi: amacı ölçeklenebilir, tekrar edilebilir, yüksek
enerji verimliliğine sahip, sıfır karbon emisyonlu ve uygun maliyetli
çözümler geliştirerek mevcut mesken harici kamu binalarının
enerji tüketiminin en az %50 oranında azaltılmasıdır.
%50 
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological
development and demonstration under grant agreement No 60907
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
Proje
Partnerler

6 ülkeden 18 partner
(Türkiye, Belçika, İspanya,
Almanya, Polonya, İtalya)
Prof. Dr. Pınar Mengüç
Onur Enerji - Onur Günduru / BRICKER / 2015 EVF
Prof. Dr. Yunus Çengel
+
Demo Sahaları
Türkiye, Aydın

Kullanım Amacı: Hastane

Alan: 19467 m2

Kullanım: 600 hasta, 350
çalışan

Tahmini Enerji
Tasarrufu: %51

Geri Ödeme Süresi: 7 yıl

Tekrarlanma Potansiyeli:
11920 bina
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological
development and demonstration under grant agreement No 60907
Onur Enerji - Onur Günduru / BRICKER / 2015 EVF
+
BRICKER - ADU
Hastane Binası A Blok

Bir bakışta alınacak tedbirler

7430 m2 cephe yalıtımı

3360 m2 çatı yalıtımı

1300 m2 havalandırmalı cephe

1300 m2 güneş yansıtıcı cam filmi

Güneş Toplayıcılar

ORC Kojenerasyon Unitesi

Adsorbsiyon Chiller

İşletme prosedürleri değişimi
Onur Enerji - Onur Günduru / BRICKER / 2015 EVF
+
BRICKER - ADU
Uydu Görüntüsü
Onur Enerji - Onur Günduru / BRICKER / 2015 EVF
+
Aydın Adnan Menders Üniversite
Hastanesi

Pasif Sistemler



Sürdürülebilir hafif havalandırmalı cephe
Hafifletilmiş ısı yalıtım malzemesi
Akıllı havalandırmalı pencereler (TR’de yok)
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological
development and demonstration under grant agreement No 60907
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
Aydın Adnan Menders Üniversite
Hastanesi

Aktif Sistemler

PTC Parabolik Güneş Kolektörü 1MW Max

ORC Organik Rankine Çevrimi / Kojenerasyon 100kWe Max + Termal
This project has received funding from the European Union’s Seventh Programme for research, technological
development and demonstration under grant agreement No 60907
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
Özyeğin Üniversitesi

Yeşil Kampüs Çalışmaları


Pasif Sistemler

Yeşil Çatı

Güneş Kırıcılar

Doğal Aydınlatma ve Havalandırma
Aktif Sistemler

Toprak – Hava – Toprak Isı Değiştiricisi

PV Paneller

Enerji Otomasyonu ve İzleme
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
Özyeğin Üniversitesi – Yeşil
Kampüs Sertifikasyonlar
ScOLa Binası (NEED4B)
2. Akademik Bina (LEED GOLD)
72 puan
Öğrenci Merkezi (LEED SILVER)
67 puan
1. Akademik Bina (LEED GOLD)
72 puan
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
Özyeğin Üniversitesi – Yeşil
Kampüs

Yeşil Çatı

Güneş Kırıcılar

Doğal Aydınlatma ve Havalandırma
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
Özyeğin Üniversitesi – Yatay Toprak
Hava Toprak Isı Değiştiricisi

Şu ana kadar Türkiye’deki en büyük uygulama

4000 saat işletim kazanımı, yıllık 4125 kg CO2 emisyonu
kazanımı
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
Özyeğin Üniversitesi – Yeşil
Kampüs

Yeşil Çatı

Güneş Kırıcılar

Doğal Aydınlatma ve Havalandırma
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+ Özyeğin Üniversitesi – Yeşil
Kampüs
IP
IP
DD
Enerji Raporu
SON KULLANICI
SON KULLANICI
SON KULLANICI
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
+
Teşekkürler!

Twitter: @gunduru

[email protected]
Onur Günduru
Onur Enerji
Mimar Yasemin Somuncu
Özyeğin Üniversitesi
Onur Enerji - Onur Günduru / 2015 EVF
Download

Onur GÜNDURU - Enerji Verimliligi En İyi Uygulamalar