Standart Eurobarometer 82
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE
KAMUOYU
SONBAHAR 2014
ULUSAL RAPOR
KIBRIS TÜRK TOPLUMU
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
Standart Eurobarometer 82 / Sonbahar2014 – TNS Opinion & Social
Hayattan memnuniyet
İzlanda
Danimarka
İsveç
Hollanda
Finlandiya
Birleşik Krallık
Lüksemburg
İrlanda
Malta
Belçika
Almanya
Avusturya
Çek Cumhuriyeti
Polonya
Fransa
Slovenya
Kıbrıs Cumhuriyeti
AB 28
Estonya
Letonya
İspanya
Litvanya
Slovakya
Hırvatistan
Makedonya
Karadağ
İtalya
İtalya
Türkiye
Macaristan
Arnavutluk
Romanya
Portekiz
Kıbrıs Türk Toplumu
Bulgaristan
Yunanistan
98
97
96
96
94
93
92
92
90
90
90
88
85
84
83
81
80
79
77
74
71
69
68
66
65
65
65
65
64
64
2
3
4
4
6
7
8
8
10
10
10
12
15
16
17
19
20
21
23
26
29
31
32
34
35
35
35
35
36
36
58
56
54
Memnun değil
42
44
46
47
46
41
Memnun
53
54
59
Ulusal Rapor – Kıbrıs Türk Toplumu
Gelecek 12 ay için beklentiler
Daha iyi
olacak
Daha kötü
olacak
Aynı kalacak
Bilmiyor
AB (28)
27
7
63
3
Kıbrıs Türk Toplumu
36
27
34
3
AB (28)
22
28
45
5
Kıbrıs Türk Toplumu
32
42
22
4
AB (28)
22
14
61
3
Kıbrıs Türk Toplumu
33
22
40
5
AB (28)
21
30
44
5
Kıbrıs Türk Toplumu
29
37
29
5
AB (28)
20
8
60
12
Kıbrıs Türk Toplumu
31
19
41
9
Genelde hayatınız
Ülkede Ekonomik durum
Evinizin parasal durumu
Ülkede istihdamın durumu
Kişisel iş durumunuz
Ulusal Rapor – Kıbrıs Türk Toplumu
Kıbrıslı Türklerin gündemindeki
toplumsal konular (en önemli 2 sorun)
EB 79
EB 80
EB 81
EB 82
Ekonomik durum
39
49
51
47
İşsizlik
44
37
24
33
Kıbrıs konusu
15
15
19
13
Suç
27
14
19
21
Artan fiyatlar/enflasyon
32
37
47
52
Göç
13
6
4
4
Vergilendirme
11
10
14
11
Sağlık-bakım sistemi
6
11
5
6
Terörizm
3
1
4
1
Eğitim sistemi
6
7
4
5
Emekli aylıkları
2
5
1
1
Çevre ve enerji konuları
2
2
2
1
Konut sorunu
3
4
7
7
Ulusal Rapor – Kıbrıs Türk Toplumu
Kıbrıs sorunu ve artan fiyatların önemi
(2007-2014)
Kıbrıs sorunu
Artan fiyatlar
60
52
50
47
44
40
37
37
33
30
28
27
24
20
34
32
30
32
30
27
22
18
14
16
23
18
19
16
19
18
10
10
10
EB 77
EB 78
15
15
EB 79
EB 80
13
0
EB 68
EB 69
EB 70
EB 71
EB 72
EB 73
EB 74
EB 75
EB 76
EB 81
EB 82
Ulusal Rapor – Kıbrıs Türk Toplumu
Avrupa Birliği kurumlarından
haberdarlık
Kıbrıs Türk
Toplumu (%)
AB 28 (%)
Avrupa Parlamentosu
78
92
Avrupa Komisyonu
76
91
Ulusal Rapor – Kıbrıs Türk Toplumu
Avrupa Birliği’yle İlgili çeşitli
konulardaki bilgi düzeyi
Kıbrıs Türk Toplumu
(%)
Avrupa Birliği hâlen 28 Üye Devletten oluşuyor
AB 28 (%)
58
65
Avrupa Parlamentosunun üyeleri doğrudan her
bir üye devlet vatandaşları tarafından seçilirler
44
62
İsviçre Avrupa Birliği'nin üyesidir (YANLIŞ)
37
70
3 DOĞRU CEVAP ORANI
12
36
(DOĞRU)
Ulusal Rapor – Kıbrıs Türk Toplumu
AB ve BM’e güven duyma eğilimi
AB
BM
70
66
60
60
60
57
54
50
49
40
30
51
50
47
44
47
43
48
35
34
49
42
54
51
47
47
49
41
39
32
30
61
37
36
30
20
10
EB68
EB69
EB70
EB71
EB72
EB73
EB74
EB75
EB76
EB77
EB78
EB79
EB80
EB81
EB82
Ulusal Rapor – Kıbrıs Türk Toplumu
Avrupa Birliği kurumlarına duyulan
güven
Kıbrıs Türk Toplumu
AB 28
EB 81
EB 82
EB 81
EB 82
Avrupa Parlamentosu
52
59
37
42
Avrupa Komisyonu
46
55
32
38
Ulusal Rapor – Kıbrıs Türk Toplumu
Avrupa Birliği’nin ne anlama geldiği
Kıbrıs Türk Toplumu (%)
AB 28 (%)
Sosyal güvence
Avrupa Birliği'nde herhangi bir yerde seyahat, öğrenim
ve çalışma özgürlüğü
43
9
31
50
Ekonomik refah
51
15
Demokrasi
38
22
Dünyada daha güçlü söz sahibi olmak
26
25
Kültürel farklılık
19
28
Barış
41
29
Kültürel kimliğin kaybolması
7
13
Euro
11
39
Daha fazla cürüm (suç işlenmesi)
2
15
İşsizlik
8
17
Bürokrasi
5
26
Para israfı
3
25
Dış sınırlarda yetersiz kontrol
2
Ulusal Rapor - 20
KibrisTürkToplumu
Download

Kıbrıs Türk Toplumu