İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ – MİMARLIK BÖLÜMÜ
MIM 162 YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ
CRN 21160, 2014-15 BAHAR YARIYILI, SALI: 10.30-12.30
Doç. Dr. İkbal ÇETİNER
A. DERS PROGRAMI
HAFTA
GÜN
KONU
1
03.02
Giriş, kavramlar
2
10.02
Kullanıcı – çevre - yapı sistemi etkileşimi
3
17.02
Uygulama 1 (yapı alt sistemleri)
4
24.02
Yapı / yapım sistemleri
5
03.03
Yapı / yapım sistemleri
6
10.03
Döşeme sistemlerinin tanıtılması
7
17.03
ARA SINAV
8
24.03
Düşey sirkülasyon sistemlerinin tanıtılması
X
9
31.03
Duvar sistemlerinin tanıtılması
X
10
07.04
Doğrama sistemlerinin tanıtılması
X
11
14.04
Çatı sistemlerinin tanıtılması
X
12
21.04
İç bölme sistemlerinin tanıtılması
X
13
28.04
Uygulama 2 (yığma sistem)
O
14
05.05
Uygulama 3 (iskelet sistem)
O
X
O
ÖDEV
Sayfa: 3-4 e bakınız.
Sayfa: 5-6 ya bakınız.
1
O
X
B. DERSİN AMACI
Yapı, yapım ve yapı alt sistemlerinin, kavramsal düzeyde ele alınarak, öğrenciye
bütüncül bir bakış açısı kazandırıp, bu kavramların farkına varması
amaçlanmaktadır.
C. DERSİN İÇERİĞİ
Yapı, mimarlık teknolojisi ve yapı teknolojisi kavramları. Sistemler yaklaşımı ile
yapı ve yapım yöntemlerinin tanıtılması. Kullanıcı-çevre-yapı sistemi etkileşimi ve
bu bağlamda çevresel etmenler ve yapıdan beklenilen performans özelliklerinin
ortaya koyulması. Yapı alt-sistemlerinin (yapı elemanı sistemleri, taşıyıcı sistem,
servis sistemleri) tanıtılması. Yapı elemanlarının birer sistem olarak ele alınarak,
örnekler ile tanıtılması.
D. DERSİN KAZANDIRACAĞI BİLGİ VE BECERİLER
Yapı ve yapım kavramlarının farkına varma
Yapı alt sistemlerinin farkına varma
Yapı elemanı sistemlerinin farkına varma
E. BAŞARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
ADET
ETKİ ORANI (%)
Yarıyıl İçi Değerlendirmesi
ARA SINAV
Ödevler ve Fuar Raporu
Uygulamalar
1
7
3
% 20
% 20
% 20
Yarıyıl Sonu Değerlendirmesi
YARIYIL İÇİ NOTU
FİNAL SINAVI
% 60
% 40
2
F. YILİÇİ ÇALIŞMALARI
Ödev 1 (Veriliş Tarihi: 10.03.2015 – Teslim Tarihi: 24.03.2015)
Literatürden seçeceğiniz bir döşeme sisteminin (ahşap ya da çelik) 1/20 ölçekli
bir kesit maketini yapınız. Maket boyutu: 20x20 cm.
Ödev 2 (Veriliş Tarihi: 24.03.2015 – Teslim Tarihi: 31.03.2015)
Mevcut bir merdiven sisteminin fotoğrafını çekerek; fotoğraf üzerinde bileşenlerini
gösteriniz ve yazılı olarak malzemesi / yapım sistemi hakkında bilgi veriniz.
Ödev 3 (Veriliş Tarihi: 31.03.2015 – Teslim Tarihi: 07.04.2015)
Literatürden seçeceğiniz bir duvar sistemi kesiti örneğinin fotokopisini çektirerek,
fotokopi üzerinde bileşenlerini gösteriniz ve yazılı olarak malzemesi / yapım
sistemi hakkında bilgi veriniz.
Ödev 4 (Veriliş Tarihi: 07.04.2015 – Teslim Tarihi: 14.04.2015)
Evinizdeki pencere ya da kapı sisteminin bir fotoğrafını çekerek, fotoğraf
üzerinde bileşenlerini gösteriniz ve yazılı olarak malzemesi / yapım sistemi
hakkında bilgi veriniz.
Ödev 5 (Veriliş Tarihi: 14.04.2015 – Teslim Tarihi: 21.04.2015)
Literatürden seçeceğiniz bir çatı sistemi örneğinin fotokopisini çektirerek, fotokopi
üzerinde bileşenlerini gösteriniz ve yazılı olarak malzemesi / yapım sistemi
hakkında bilgi veriniz.
Ödev 6 (Veriliş Tarihi: 21.04.2015 – Teslim Tarihi: 28.04.2015)
Literatürden seçeceğiniz bir iç bölme sisteminin (ahşap ya da çelik) 1/20 ölçekli
bir kesit maketini yapınız. Maket boyutu: 20x20 cm.
Uygulama 2 ödevi (Veriliş Tarihi: 28.04.2014 – Teslim Tarihi: 05.05.2014)
Uygulamada çizdiğiniz yığma binanın planını, 1 kesit ve 1 görünüşünü çiziniz.
Uygulama 3 ödevi (Veriliş Tarihi: 05.05.2014 – Teslim Tarihi: Sınav günü)
Uygulamada çizdiğiniz iskelet binanın planını, 1 kesit ve 1 görünüşünü çiziniz.
FUAR GEZİSİ/RAPOR (Veriliş Tarihi: 14.04.2015 – Teslim Tarihi: 28.04.2015)
YEM Fuarcılık A.Ş. tarafından 21.04-25.04.2015 tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenecek olan YAPI FUARI’na yapacağınız gezi sırasında, seçtiğiniz bir yapı
elemanı, bileşeni ya da malzemesi hakkında bilgi (broşür, numune vb) toplayınız.
Ne şekilde uygulandığına ilişkin yetkili kişiden elde edeceğiniz bilgiyi, bir A4
sayfayı geçmeyecek şekilde rapor ediniz.
YILİÇİ ÇALIŞMALARI TESLİM FORMATI İLE İLGİLİ BİLGİ ARKA
SAYFADA VERİLMİŞTİR:
3
İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ
MİMARLIK ANABİLİM DALI
2014-15 BAHAR YY, MİM 162 YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ
Doç. Dr. İkbal Çetiner
ÖDEV TESLİM TARİHİ
ÖĞRENCİNİN NOSU, ADI, SOYADI
ÖDEV NOSU VE KONUSU
KAYNAK
YILİÇİ ÇALIŞMALARI TESLİM ŞEKLİNE İLİŞKİN NOTLAR

Başlangıç sayfası yukarıda yazılı bilgiyi içerecek şekilde düzenlenmeli ve
birden fazla kağıt varsa iğne, ataş vb. ile birbirine tutturulmuş olarak ya da
bir dosya içinde teslim edilmelidir.

Başlangıç sayfasına yazılacak Ödev nosu ve konusu size verilen föyde
olduğu şekliyle yazılmalıdır:
Ödev 3 (Veriliş Tarihi: 31.03.2015 – Teslim Tarihi: 07.04.2015)
Literatürden seçeceğiniz bir duvar sistemi kesiti örneğinin fotokopisini
çektirerek, fotokopi üzerinde bileşenlerini gösteriniz ve yazılı olarak
malzemesi / yapım sistemi hakkında bilgi veriniz.

KAYNAK: Çalışmaların tümünde seçilen örneğin hangi dergiden/kitaptan
alındığı ya da nerede olduğu (Taşkışla 118 nolu kürsü merdiveni ya da
Şişli’deki bir konut binasının pencere ya da kapı doğraması gibi)
belirtilmelidir.

Hazırlanan ödev istenen bilgiyi net bir şekilde açıklamalıdır (ödev konuları
üzerinde istenen bilginin altları çizilmiştir).
4
G. UYGULAMA ÇALIŞMASI
2014-15 Bahar yarıyılında Yapı Bilgisine Giriş dersi kapsamında toplam 3 adet
uygulama yapılacaktır.
AMAÇ
Öğrencinin yapı ve alt sistemleri ile yapı elemanı sistemlerinin farkına varmasını
sağlamaktır.
Uygulamaların yürütülüşüne, değerlendirilmesine, teslim şekline, konularına ve
tarihlerine ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir:
1. Uygulamaların Yürütülüşü

Uygulama süresi 2 saattir. Derse çizim aletleri ile birlikte gelinmelidir.

Stüdyoda yapılan çalışmalar ders bitiminde grup yürütücüsüne teslim
edilecektir.
2. Uygulamaların Değerlendirilmesi

Uygulama notlarının ortalaması yarıyıl içi notuna %30 oranında etki
edecektir.

Çizimler teknik resim kurallarına uygun olarak yapılmalıdır (Yardımcı
kaynak: Orhan Şahinler-Fehmi Kızıl, ‘Mimarlık’ta Teknik Resim’, Yay
Yayıncılık, İstanbul, 1990).
3. Uygulamaların Teslim Şekli

Uygulama 1 öğrencilere verilecek kağıtlar üstünde yapılacaktır. Ancak
derse renkli kalemler (kurşun kalem) ile gelinmesi gerekmektedir.

Uygulama 2 ve 3’de 35x50 eskiz kağıtları kullanılacaktır. Derse gelmeden
önce her öğrenci paftasını aşağıdaki formatta hazırlamış olmalıdır.
Yazılar 4 mm lik iki çizgi
içine yazılmalı...
1 cm
3 cm
Öğrenci No, Adı, Soyadı
Uygulama No, Tarih
Grup yürütücüsünün Adı,
Soyadı
7 cm
5
4. Uygulama Konuları ve Tarihleri

Uygulama 1 – 17.02.2015
Verilen çizimler üzerinde yapı alt sistemleri (taşıyıcı sistem, servis
sistemleri, yapı elemanı sistemleri) renklendirilecek ve isimlendirilecektir.

Uygulama 2 – 28.04.2015
Uygulama 2 kapsamında planı verilen tek katlı yığma sistemli bir konut
binasının temel planı ve 2 kesiti 1/50 ölçeğinde teknik resim kurallarına
uygun olarak çizilecek ve ders sonunda grup yürütücüsüne teslim
edilecektir.
ÖDEV: Aynı binanın 1/50 ölçeğinde çizilmiş planı, 1 kesit ve 1 görünüşü
evde 35x50 cm boyutunda opak kağıda çizilerek bir sonraki derste
(05.05.2015’de) teslim edilecektir.

Uygulama 3 – 05.05.2015
Uygulama 2’de çizimi yapılan binaya ait plan şemasının, iskelet sistemli bir
bina olduğu varsayılacaktır. Uygulama sonunda teknik resim kurallarına
uygun olarak çizilmiş 1/50 ölçekli temel planı ve 2 kesiti teslim edilecektir.
ÖDEV: Aynı binanın 1/50 ölçeğinde çizilmiş planı, 1 kesit ve 1 görünüşü
evde 35x50 cm boyutunda opak kağıda çizilerek SINAV GÜNÜ teslim
edilecektir.
6
H. YARDIMCI KAYNAKLAR

Allen, E., “Fundamentals of Building Construction, Materials and Methods”,
John Wiley and Sons, Canada, 1990.

Binan, M., “Ahşap Çatılar”, Birsen Yayınevi, 1990.

Binan, M., “Doğramalar”, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 1977-1980.

Binan, M., “Yapı Elemanları, Çizimler ve Açıklamalar”, İTÜ Vakfı, 1986.

Blanc, A., Blanc, S., “Stairs”, Architecture Press, Oxford, 2001.

Brookes, A., Meijs, M., “Cladding of Buildings”, Taylor & Francis, New York,
2008.

Brotrück,
T.,
“Basics
Roof
Construction”,
Birkhäuser-Publishers
for
Architecture, 2007

Charlet, A., J., “Fundamental Building Technology”, Taylor&Francis Group,
2007.

Ching, F. D. K., Adams, C., “Çizimlerle Bina Yapım Rehberi”, Endüstri
Merkezi Yayınları, 2006.

Chudley, R., “Construction Technology, I, II, III, IV”, Longman Ltd., 1999.
Construction Press, 1984.

Davies, R.L., Petty, D.J., “Building Elements”, The Architectural Press,
London, 1960.

Deplazes, A., “Constructing Architecture: materials, processes, structures, a
handbook”, Birkhäuser-Publishers for Architecture, Basel, 2005.

Eldem, S.H., Soygeniş, M., “Yapı 1-2-3-4”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.

Eser, Y., “Yapı Bilgisi: Ders Kitabı”, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 19611962.

Eser, Y., “Yapı Bilgisi: Ders Notları”, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 19671969.

Fleming, Eric, “Construction Technology”, Blackwell Publishing, 2005.

Foster, J. S., “Structure and Fabric” (Mitchell’s Building Construction Series),
B.T. Batsford Limited, London, 1986.
7

Handler, A.B., “Systems Approach to Architecture”, American Elsevier
Publishing Company Inc. New York, 1970.

Morton, N., “Standard structural details for building construction”, New York:
McGraw-Hill, 1968.

Nield, D., “Mitchell's advanced building construction” (revised by Denzil
Nield), London: B. T. Batsfold, 1968.

Olin, H. Schmitt, J.L., Lewis, W. “Construction, Principles, Materials, and
Methods”, Van Nostrand Reinhold, 1995.

Osbourn, D., “Introduction to Building”, Essex: Longman, 1991.

Reid, E., “Understanding Buildings - A Multidisciplinary Approach, Cambridge,
Mass.: MIT Press, 1984.

Sarı, A., “Merdivenler”, İstanbul : Yem Yayınları, 2000.

Şahinler, Orhan, Kızıl, Fehmi, “Mimarlık’ta Teknik Resim”, Yay Yayıncılık,
İstanbul, 1990.

Toydemir, N., “Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme”, Literatür, 2000.

Toydemir., N., “Çatılar”, Yapı Endüstri Merkezi, 2004.

Türkçü, Ç., “Yapım ”, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, 1997.
 Yücesoy, L., “Temeller, Duvarlar ve Döşemeler”, Yapı Endüstri Merkezi
Yayınları, 1998.
8
Download

program - İstanbul Teknik Üniversitesi