KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
BALKAN KOORDİNASYON KOMİTESİ (ВСС)
işbirliğiyle
Bildiri Çağrısı
12. ULUSLARARASI KONFERANS
“STANDARTLAŞMA, PROTİPLER VE KALİTE:
BALKAN ÜLKELERİ İŞBİRLİĞİ İÇİN BİR YÖNTEM”
Ana Tema:
“PROTİPLER – ANTİKİTEDEN GELECEĞE MİMARLIKTA MODELLER”
22-24 Ekim 2015,
Kocaeli Üniversitesi İzmit, Kocaeli, Türkiye
İnsan etkinliklerinde standartlaşmanın büyük önem taşıdığı yerel ve
uluslararası düzeylerde kanıtlanmıştır. Balkan Koordinasyon Komitesi (BCC)
“Standartlaşma, Protipler ve Kalite: Balkan Ülkeleri İşbirliği İçin Bir Yöntem”
kapsamında her yıl farklı bir Balkan ülkesinde olmak üzere uluslararası
konferanslar düzenlemektedir.
Bu konferansların ana hedefi, bilim insanlarının Standartlaşma konuları
üzerine uluslararası bilgi ve deneyimden kaynaklanan bilgiler sunmaları
yoluyla Balkan standartlarına ilişkin altyapının değerlendirilmesi, gözden
geçirilmesi ve zenginleştirilmesidir. Elbette sürekli değerlendirmek kaydıyla,
“Bilim”in Aristocu yaklaşımla “bilgi tek bilimdir” tanımı üzerinden, bilim
insanları (akademisyenler, uzmanlar, yöneticiler) Uluslararası Konferanslar
için davet edilmektedir.
Bu kapsamda, Batı Avrupa Aydınlanma Çağı deneyiminden
yararlanmaktayız. Sözedilen süreçte, Batı Avrupalı Bilim İnsanları uyum
içinde işbirliği yaparak “Bilimsel ve Teknolojik Devrim”i başarmış; bu yolla
insanlığın gelişiminde çığır açan “Endüstri Devrimi”ni tetiklemişlerdir.
Tekrar eden küresel krizler ile Teknoloji ve Bilim pazarında gerçekleşen
köklü değişiklikler, geçtiğimiz birkaç onyıl sürecine damgasını vurmuş;
“Endüstri Çağı”nın bitişini ve Endüstri Sonrası bir çağın başlangıcını işaret
etmiştir. İçinde yaşadığımız Bilgi ve Küreselleşme Çağı, yeni iş biçimleri,
yeni düşünce biçimleri ve yeni toplum biçimleriyle nitelenmektedir.
12.si düzenlenen “Standartlaşma, Protipler ve Kalite: Balkan Ülkeleri
İşbirliği İçin Bir Yöntem” başlıklı Uluslararası Konferans, uluslararası içerik
ve kalitede alanın tüm çeşitliliğine kucak açmakla birlikte, temelde
“Protipler – Antikiteden Geleceğe Mimarlıkta Modeller” temasına
odaklanmaktadır.
Serinin 12. konferansı, Balkanlar’ın akılcı ve kapsamlı bir biçimde yeni
Çağ’a girmesinde ek bir adım olacaktır. Bunun ötesinde, Balkan insanlarının
uyum içinde işbirliği yaparak Avrupa’nın diğer ülkeleri için bir gelişme
modeli oluşturacağı bilimsel ve sosyal bir ortam oluşacaktır.
Konferans Başkanı Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan
Konferansın Konuları
Mimari Planlama, Tasarım ve Üretimde
Standartlar-Protipler ve Kalite
İlgili Konular:













Hizmetler
Eğitim
Sağlık Hizmetleri
Çevre
Lojistik
Gıda, Ürün ve Tüketiciler
Yapılar
Tarım
Ölçüm-Testler and Kontroller
Akreditasyon ve Sertifikalandırma
İşletme ve Ekonomi
Bilim ve Teknoloji
İlgili Diğer Konular
BAŞVURULAR
Tüm bildiri metinleri Bilimsel Komite üyelerince
değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiri metinleri ISBN
numaralı Konferans Bildiri kitabında basılacaktır.
Konferansın dili İNGİLİZCE’dir.
ÖNEMLİ TARİHLER
Özet Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2015
Kabulün Bildirilmesi: 20 Mart 2015
Tam metin teslim tarihi: 19 Haziran 2015
Erken Kayıt: 6 Temmuz 2015
Geç Kayıt: 27 Temmuz 2015
INTERNATIONAL CONFERENCES
Konferans Web Sayfası: www.12thconference-kou.com
“STANDARDISATION, PROTYPES AND QUALITY:
A MEANS OF BALKAN COUNTRIES
COLLOBORATION”
İletişim e-posta: [email protected]
CENTRAL SECRETERIAT of the BALKAN COORDINATING COMMITTEE (BCC) by the Union of Hellenic
Scientists of Protypation and Standardisation (ENEPROT): 19, Epimenidou str., 54633 ThessalonikiGreece Tel +fax: +30 2310 995461
www.bcc-central.org
facebook.com/12.standardization
KOMİTELER
BALKAN KOORDİNASYON KOMİTESİ
Adriana Fota,
Agim Anxhaku,
Aleksander Janeš,
Angelos Zachariadis,
Badea Lepadatescu,
Branimir Sandalski,
Ivana Mijatovic,
Jovan Filipovic,
Konstantinos Athanassiadis,
Laszlo Kocsis,
Mehtap Özbayraktar,
Nevnihal Erdogan,
Radoslav Kotev,
Sonja Cerepnakolvska,
Vladimir Misha,
Transylvania University of Brasov, Romania
Albanian Organization for Quality, Albania
University of Primorska, Slovenia
Chairman of ENEPROT, Greece
Transylvania University of Brasov, Romania
Bulgarian Union of Standardizers, Bulgaria
University of Belgrade, Serbia
University of Belgrade, Serbia
Alexander Technological Educational Institute, Greece
South East European University, FYROM
Kocaeli University, Turkey
Kocaeli University, Turkey
Bulgarian Union of Standardizers, Bulgaria
Standardization Institute of the FYROM–ISRM, FYROM
Directorate of Accreditation, Albania
BİLİMSEL KOMİTE
Angelos Zachariadis,
Ayşe Zerrin Yılmaz,
Ayşin Sev,
Badea Lepadatescu,
Deniz Demirarslan,
Evangelos Chrysafides,
Henk de Vries,
Ivana Mijatovic,
İlkay Koman,
Konstantinos Athanassiadis,
M. Lütfi Süzen,
Marco Pretelli ,
Mehtap Özbayraktar,
Milka Vicheva,
Minas Bakalçev,
Nevnihal Erdoğan,
Oya Şenyurt,
Pilar İzquierdo
Safa Bozkurt Coşkun,
Ertürk,
Sema Soygeniş,
Semiha Kartal,
Tasleem Shakur,
Tineke M. Egyedi,
Tülay Esin Tıkansak,
Vedia Dökmeci,
Vladan Djokic,
Chairman of ENEPROT, Greece
Istanbul Technical University, Turkey
Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey
Transylvania University of Brasov, Romania
Kocaeli University, Turkey
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Erasmus University Rotterdam, Netherlands
Belgrade University, Serbia
Mimar Sinan Fine Arts University, Turkey
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece
Middle East Technical University, Turkey
University of Bologna, Italy
Kocaeli University, Turkey
Technical University of Sofia, Bulgaria
University of Ss. Cyril and Methodius Skopje, FYROM
Kocaeli University, Turkey
Kocaeli University, Turkey
Polytechnical University of Madrid
Kocaeli University, Turkey Sarp
Kocaeli University, Turkey
Bahçeşehir University, Turkey
Trakya University, Turkey
Edge Hill University, UK
TU Delft , EURAS, Netherlands
Gebze Institute of Technology, Turkey
Istanbul Technical University, Turkey
Belgrade University, Serbia
DÜZENLEME KOMİTESİ
Belma Alik
Büşra Çat
Deniz Gerçek - İletişim
Eda Ölçer
Emre Demirtaş
Ersan Koç
Filiz Ertürk
Gülhis Duygun
İ. Talih Güven
İrem Uslu Öztürk
Mehmet Şener
Mehtap Özbayraktar
Meltem Ezel Çırpı
Neşe Çakıcı Alp
Nevnihal Erdoğan – Konferans Başkanı
Nurdan Kuban
Oya Şenyurt
Özgü Özturan
Pelin Şentürk
Seda Kaplan
Senem Müştak
S. Ahmet Çağlayan
Sonay Ayyıldız
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Duyurusu: 27 Kasım 2014
Özet Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2015
Kabulün Bildirilmesi: 20 Mart 2015
Tam Metin Teslim Tarihi: 19 Haziran 2015
Erken Kayıt: 6 Temmuz 2015
Geç Kayıt: 27 Temmuz 2015
Konferans Tarihi: 22-23-24 Ekim 2015
BAŞVURULAR
Başvuru özetleri, tam metnin içeriğini ve işlenecek konuları kapsayan kısa (en fazla 400 kelime) bir
metin olmalıdır.
Tüm özetler Bilimsel Komite üyelerince (iki defa ve isim kapalı olarak)
değerlendirilecektir. Tüm bildiriler konferans web-sayfası üzerinden iletilmelidir.
Kabul edilen tüm bildiri özetleri, tam metin olarak (en fazla 8 sayfa) sunulmaya uygundur.
Tüm bildiri tam metinleri ISBN numaralı konferans bildiri kitabında yayınlanacaktır.
KAYIT
Kayıt Ücretleri:
Kategori
Erken Kayıt
(06/07/15)
Geç Kayıt
(27/07/15)
Katılımcı
100 euro
120 euro
Kahve molaları, hafif öğlen
yemekleri ve bildiri kitabı dahildir.
Ulusal Standartlaşma
Birliği Üyeleri
60 euro
60 euro
Öğrenciler
30 euro
30 euro
Kahve molaları, hafif öğlen
yemekleri ve bildiri kitabı
dahildir.
Kahve molaları ve hafif öğlen
yemekleri dahildir.
Detaylar
Ödeme Bilgisi:
Banka: Türkiye İş Bankası
SW IFT: ISBKTRIS
Alıcı: T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ; Hesap Numarası: 2407-0044438; IBAN:
TR190006400000224070044438
YER
Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi
Konferans, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilecektir.
Konferans katılımcılarının ulaşımı için servis sağlanacaktır.
Umuttepe Yerleşkesi, Kocaeli Üniversitesi
Download

Bildiri Çağrısı