ASKERİ COĞRAFYA DANIŞMA VE KOORDİNASYON KURULU
Askeri Coğrafya Danışma ve Koordinasyon Kurulu (ACDKK); yürütülmekte olan
askeri coğrafya hizmetlerini gözden geçirerek problem sahalarını tespit eden, bunların
çözümü ve hizmetlerin geliştirilmesi için alınabilecek tedbirleri belirleyen bir istişare
kuruludur.
Bu kapsamda ACDKK, Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanı’nın Başkanlığında,
*
Genelkurmay Başkanlığı,
*
Kuvvet Komutanlıkları,
*
Jandarma Genel Komutanlığı,
*
Sahil Güvenlik Komutanlığı,
*
Üretici kuruluşların (Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı ile Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı),
*
Bilgi veren kuruluşların (Karayolları Gn.Md.lüğü, Devlet Su İşleri Gen.Md.lüğü,
T.C. Devlet Demiryolları Gn.Md.lüğü, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)
Gn.Md.lüğü, Belediyeler vb.) askeri coğrafya birimi yöneticilerinin katılımıyla her yıl mart ayı
içerisinde olağan olarak, gerektiği zaman da olağanüstü bir şekilde toplanarak askeri
coğrafyaya ilişkin faaliyetleri görüşmektedir.
Askeri Coğrafya Danışma ve Koordinasyon Kurulu askeri coğrafya hizmetlerinde
karşılaşılan sorunları belirlemesi, bunların çözümü ve çalışmaların daha verimli olması için
alınabilecek tedbirleri Genelkurmay Başkanlığına tavsiye kararlar olarak bildirir.
2001 yılından itibaren 2006, 2009, 2011 yılları hariç her yıl yapılan söz konusu
toplantı; özellikle 2012 ve 2013 yıllarında alt çalışma gruplarının kurulmasıyla daha etkin bir
hale gelmiştir. Kamu kurumlarından toplanan verilere ilişkin konular gündemi oluşturmakla
birlikte, bu kapsamda TSK’nın ve kurumların ihtiyaçları ortaya konulmakta çözüm önerileri
belirlenmektedir.
Download

ASKERİ COĞRAFYA DANIŞMA VE KOORDİNASYON KURULU