ENSTİTÜ ADI: DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Deniz Politikası Bilim Dalı
Deniz Ekonomisi Bilim Dalı
4
2
KİMYASAL OŞİNOGRAFİ ANABİLİM DALI
3
(* )Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyruklu adaylar için
Deniz Jeolojisi Bilim Dalı
Deniz Jeofiziği Bilim Dalı
SAY
SAY
SAY
SAY
Özel Koşul
Sanatta Yeterlik
Yatay Geçiş (**)
Doktora
Yatay Geçiş
Yüksek Lisans
Yatay Geçiş (**)
Doktora
Yüksek Lisans
Sanatta Yeterlik
Yatay Geçiş (**)
Doktora
Yatay Geçiş
Yüksek Lisans
Yatay Geçiş (**)
Doktora
SÖZ
FİZİKSEL OŞİNOGRAFİ VE DENİZ BİYOLOJİSİ A.B.D.
Deniz ve Kıyı Koruma Bilim Dalı
DENİZ JEOLOJİSİ VE JEOFİZİĞİ ANABİLİM DALI
ALES
Puan Türü
SÖZ
1
1
1
1
1
Kıyı Bölgeleri Yönetimi Bilim Dalı
Yurtdışı Kontenjan
2
2
2
2
2
2
2
Kıyı Mühendisliği Bilim Dalı
DENİZEL ÇEVRE ANABİLİM DALI
Sanatta Yeterlik
Bilim Dalı/Sanat Dalı
Yüksek Lisans
Anabilim Dalı/Anasanat Dalı
Genel Kontenjan
Sanatta Yeterlik
Programın Adı
Üniversitelerin, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Deniz Ulaştırma ve İşletme, Turizm,
İletişim, İşletme Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Türk Silahlı
Kuvvetleri İlgili Bölümleri, Elektronik Haberleşme bölümlerinden mezun olmak
Üniversitelerin İnşaat, Çevre, Geomatik ve Su Ürünleri Mühendislikleri,
Biyoloji, Geomatik, İktisat/İşletme, Siyasal Bilgiler/Uluslararası İlişkiler,
Kamu Yönetimi yanı sınıra TSK'nın ilgili bölümleri, Deniz Bilimleri,
Denizcilik ve Fen Fakülteleri ile ilgili veya dengi bölümlerinden mezun olmak
Üniversitelerin, Jeoloji ve Jeofizik Mühendislikleri bölümlerinden mezun olmuş olmak.
SAY
1*
SAY
SAY
Üniversitelerin, Fizik, Biyoloji, Kimya, İstatistik ve ilgili mühendislik bölümlerinden
mezun olmuş olmak
Üniversitelerin, Kimya, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Denizcilik
Fakültelerinin ilgili bölümlerinde mezun olmak,
Download

İndir