ENGELLİ MİLLETVEKİLİ
ADAY ADAYI OTÇİKEN
AK PARTİ'DEN
ADAYLIĞINI AÇIKLADI
14 Şubat 2015 Cumartesi - Yıl : 11 Sayı : 2875 - 30 Krş.
BİRLEŞİK HAZİRAN
HAREKETİNDEN GENİŞ
KATILIMLI MİTİNG
Birleşik Haziran Hareketi
Ödemiş Meclisi Ödemiş'te
Engelsiz cafe önünde toplanan
grup geniş katılımla yürüyüş
gerçekleştirdi. Pankartlarla
yürüyen grup AKP hükümeti
aleyhinde tezahüratlar
yaparken, toplandıkları yerde
ayrıca basın açıklamasında
bulundular.
BİRLEŞİK HAZİRAN
HAREKETİ ADINA KONUŞAN
CENGİZ ÖZEN “BU GİDİŞATA
DUR DEMEK YARINIMIZI AKP
PENÇESİNDEN KURTARMAK
İÇİN BİR ARAYA
GELİYORUZ.”
Birleşik Haziran hareketi adına
Ödemiş Salı pazarında
konuşma yapan Cengiz Özen
yaptığı konuşmasında “Bir
çocuğun gözlerine bakalım. Bir
Çocuğun gözlerinde
yetişkinlerin
görebileceği,
çocuğu Çocuk
yapan üç önemli
şey vardır:
KARARLILIK,
İNATÇILIK VE
UMUT. Kararlılık,
inat ve umut daha küçükken bir
çocuğun elinden alınırsa onu
hayat boyu bekleyen şey güce
ve güçlüye itaat etmek olur.
Kararlılık, inat ve umut
çocuklarımıza sunabileceğimiz
bilimsel ve laik eğitimle
mümkün olur. Çünkü bir çocuk
ancak sorgulayarak, eleştirerek
ve şüphe duyarak kararlılığını
kınadım ve umudunu
koruyabilir.
Biz, çocukların gözlerindeki
kararlılığa inadı ve umudu
sürekli kılabilmek için Bilimsel
ve Laik Eğitim İçin Ayaktayız
ve Boykot'tayız.
Bu nedenle bugün iktidarı
uyarmak için okulları boykot
ediyoruz. Bugün mümkün
olabildiğinde çocuklarımıza
bilimsel eğitimin önemini
anlatacağız. Yapabildiğimiz
ölçüde alternatif dersler, çocuk
oyunları ve şenliklerle özgür bir
geleceğe olan umudumuzu
güçlendireceğiz.
devamı sayfa 3'te
AKÜ HIRSIZLARI İŞ ÜSTÜNDE YAKALANDI
EGE SUCUKLARI
ÖDEMİŞLİLERLE
BULUŞTU
Ege sucuklarının
Ödemiş Bayii
Mithatpaşa caddesinde
Uygan işhanında
görkemli bir törenle
hizmete girdi..
devamı sayfa 4'te
MHP ÖDEMİŞ KÜÇÜKBAŞ
HAYVANCILIĞI
ELE
ALDI
Hukuk işlerinden
Milliyetçi Hareket
Partisi Ödemiş ilçe
başkanlığından, Küçük
menderes havzasında
bulunan Küçükbaş
hayvanların ıslah
edilmesi gerektiğini
vurgulayan bir bildiri
paylaşıldı.
MHP Ödemiş Yönetim
kurulu üyelerinden
Araştırma ve geliştirme
(Arge) sorumlusu Okan
Katkıcı ve Basın,
sorumlu başkan Ahmet
Ergüz tarafından
yapılan açıklamada
Ödemişte ve Küçük
Menderes Havzasında
bulunan küçük baş
hayvanların ıslah
edildiği takdirde
değerlerinin %300
oranında artacağı ifade
edildi
devamı sayfa 4'te
14 Şubat 2015 Cumartesi
2
MHP ÖDEMİŞ KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI ENGELLİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI
ELE ALDI
OTÇİKEN AK PARTİ'DEN ADAYLIĞINI
AÇIKLADI
Milliyetçi Hareket Partisi
Ödemiş ilçe başkanlığından,
Küçük menderes
havzasında bulunan
Küçükbaş hayvanların ıslah
edilmesi gerektiğini
vurgulayan bir bildiri
paylaşıldı.
MHP Ödemiş Yönetim
kurulu üyelerinden
Araştırma ve geliştirme
(Arge) sorumlusu Okan
Katkıcı ve Basın, Hukuk
işlerinden sorumlu başkan
Ahmet Ergüz tarafından
yapılan açıklamada
Ödemişte ve Küçük
Menderes Havzasında
bulunan küçük baş
hayvanların ıslah edildiği
takdirde değerlerinin %300
oranında artacağı ifade
edildi
Havzamızdaki küçükbaş
hayvanların ıslah edilmesi
ve kaliteli damızlık ve
sürüler oluşturulması
halinde fiyatlarda büyük
ilerlemeler kaydedileceğinin
de altını çizen MHP
Ödemiş yönetim kurulu
üyesi ve ayrıca Katkıcı
Küçükbaş hayvan besiciliği
sahibi Okan Katkıcı
:“Ödemiş ve küçük
menderes havzasında
küçükbaş hayvanlar ıslah
edildiği takdirde kaliteli
damızlıklar ve sürüler
meydana gelecek ve
küçükbaş hayvanlardaki
hastalıklar sıfır düzeyine
indirilecektir. Bu proje
sayesinde bölgemizde çok
düşük fiyatlara alıcı bulan
küçükbaş hayvanlarımız.
Seferihisar gibi öncü
ilçelerde uygulanan fiyatlar
seviyesine rahatlıkla
ulaşacaktır.”dedi
Ardından projede izlenmesi
gereken yolları aktaran
Katkıcı, açıklamasına
şunları ekledi.
“Küçükbaş hayvancılığın
ilçemiz Ödemişte ve
havzamızda
yaygınlaştırılması, küçükbaş
hayvancılıkla uğraşan
çiftçimizin sorunlarına ortak
olunması, ancak ve ancak
kaliteli küçükbaş hayvancılık
sahası elde edilmesi
gerçekleşecektir. Bu saha
elde edilmesi halinde,
küçükbaş hayvancılığın
kaliteli damızlıklarla ıslah
edilip çoğaltılması ,
havzamızda bulunan
çiftçimize büyük bir gelir
sağlamış olacaktır. Bunun
için de tarım ve
hayvancılıkla uğraşan
çiftçimize doğru ve yerinde
bilgiler aktarılması
gerekiyor. Yersiz
toplantılar ve
hengamelerin yanı sıra bir
festival, hatta panayır
düzeyinde bir fuarın Küçük
Menderes havzasının yani
tabiri yerindeyse tarım ve
hayvancılığın İzmir deki
başkentinde
gerçekleştirilmesi bu
projede de Kiraz, Beydağ,
Bayındır ve Tire ilçelerinin
dahil edilmesi sağlandığı
takdirde , havzamız
ekonomisine büyük katkıları
olacaktır.”
PROJENİN AMACI
Bu projenin amacı siyasi
içerik dışında olup ; kişilerin
, şahısların ve ödemişin
önde gelen yetkililerin, bir
arada olarak, havzamızda
küçükbaş hayvancılığın ve
ıslahının kaliteli
damızlıklarla veriminin
arttırılması için çalışma
sağlaması, küçükbaş
hayvancılıkta et ve süt
olarak küçük menderes
havzasının bir ilçesi olan
ödemişin isminin ön planda
tutulması, Türkiye'nin sayılı
hayvan pazarlarından biri
olan ödemiş canlı hayvan
pazarının kaybetmiş olduğu
prestijinin yeniden
kazandırılması, yeni
kurulacak olan et entegre
tesisimizin tanıtılması,
ödemişin sadece peyzaj,
tarım ve patatesle
anılmasından ziyade
hayvancılığının da kaliteli
olduğunun ve küçük baş
hayvancılık olarak ödemişin
belirli bir yeri olduğunun
farkındalığının sağlanması.
Bu proje ile başlayacak olan
faaliyetlerin katılımcılar ve
konuşmacılar tarafından
küçükbaş hayvanlardan
elde edilen et ve süt
ürünlerinin kalitesinden ve
faydalarından bahsedilmesi,
bölgemizde sık yaşanan
hayvan hastalıklarının
önüne geçile bilecek bir
ortam ve alt yapı
sağlanması, üreticilerin bir
birleri ile tanışması,
küçükbaş hayvancılık da
önemli bir yer olan iyi bir
damızlık için kan değişikliği
yapılarak damızlıkların
değiştirilmesi. Süt veriminde
önemli bir faktör olan
meraların ve otlakların ıslah
edilerek çiftçiye kaliteli yem
bitkilerinden bahsedilmesi.
Tek tip süt yemi projesine
geçilerek süt yemi üreten
firma ile görüşülüp süt
verimlerinin yem
desteklemesi ile kontrol
altına alınarak tüketicinin
bilinçlendirilmesi.
Bunların dışında ödemişin
isminin duyurulması,
dışarıdan gelecek olan
katılımcıların ve
ziyaretçilerin ödemişimize
döviz bırakması, ödemişimiz
'de turistlik gezi yapması,
reklam ve televizyonlarda,
sosyal medyada ödemişin
isminin ön planda tutulması,
dışarıdan bakan, vali
müsteşar getirilerek
Ödemiş'te küçükbaş
hayvancılığının
sosyapolitesinin arttırılması.
Bu projeye büyük baş
hayvancılığında eklene
bilirliği ile birlik te Türkiye'de
ve İzmir'de süt ve et
ürünlerinin serbest piyasa
rekabetinde söz sahibi
olabilirliğimizin arttırılması.
PAROJEDE
KULLANILACAK ALAN VE
YER.:
Proje kapsamında
belediyenin tahsis edeceği
fuar alanı, nikah salonu ya
da kültür park gibi yerlerde
proje kapsamında etkinlik
için yer vermesi ve yardımcı
olması.
ORTAK BİR PROJE
OLABİLİRLİĞİ.:
Ödemiş belediyesi
öncülüğünde diğer çevre
belediyelerden örnek :
Beydağ-Kiraz-Tire-Bayındır
belediyelerinin 'de maddi
manevi desteği alınarak
bölgemize özel bir küçükbaş
hayvancılık etkinliği, şenliği,
festivali yapılabilirliğinin
sağlanması. STK'ların ve
kooperatiflerin büyük ve
küçük baş hayvancılık birlik
başkanlarına konunun
bildirilmesi ve ortak hareket
ederek bölgede büyük bir
sinerji yaratılmasının
sağlanması
PROJENİN GENİŞLETİLE
BİLİRLİĞİ.:
Küçükbaş hayvancılık
üreticilerinin ve bunun
yanında büyük başa hayvan
üreticilerinin'de konuya dahil
olması ayrı bir ahenk ve
katkı sağlaması planlana
bilir. Bunlara istinaden
hayvancılık sektöründe
kullanılan makina ve
ekipmanlarda tanıtıma ve
projeye dahil edilerek katıla
bilir ve böylece sadece
hayvancılığa özel bir
panayır bir etkinlik bir
Festival olması sağlanabilir.
2015 Genel seçimleri ile
ilgili milletvekili aday
adayları tek tek isimleri
belli olurken, 2. bölgeden
Ak parti aday dayı olan
engelli Kenan Otçiken
adaylık başvurusunu Ak
parti ödemiş ilçe başkanı
Halil Demir'e takdim
ederek ayrıca basın
açıklaması yaptı.
AK PARTİ ÖDEMİŞ İLÇE
BAŞKANI HALİL
DEMİR “KENAN
ARKADAŞIMIZIN
MECLİSTE HEM
ENGELLİLERİN
HEM DE TÜM
BÖLGEMİZİN SESİ
OLACAĞINA
ŞİMDİDEN
İNANIYORUM.”
Ak parti ödemiş ilçe
başkanı Halil Demir
Ödemişli engelli
Kenan Otçiken'in bu
milletvekili aday adaylığı
konusunda başvurusunu
alırken, burada yaptığı
konuşmasında “Ödemiş Ak
parti ilçe teşkilatına gelerek
2. Bölge'den milletvekili
aday adaylığını açıklayan
engelli kardeşimiz Kenan
Otçiken arkadaşımıza
şimdiden başarılar
diliyorum. Eminim ki eğer
milletvekili
olursa tüm
engellilerin ve
bölgemizin de
sesi olmasını
diliyorum.” Dedi.
ÖDEMİŞ AK
PARTİ
TEŞKİLATINA
MİLETVEKİLİ ADAY
ADAYLIK BAŞVURUSUNU
AÇIKLAYAN OTÇİKEN “
HEM TÜM ENGELLİLERİN
HEM DE BÖLGEMİZİN
TÜM SORUNLARI İÇİN
ADAYLIK BAŞVURUSUNU
VERDİM.”
Ödemiş'te sürpriz bir çıkışla
2. Bölgeden aday adaylığını
açıklayan Kenan Otçiken
“Milletvekili aday adaylığı
konusunda ailemden büyük
destek geldi. Bende uzun
yıllardan beri Ak parti ilçe
teşkilatının bazı
kademelerinden severek
görev aldım. Eğer hem
sıralamada da hem de
gerekli desteği bulduğum
anda engellilerin bölgemizin
tüm sorunlarında değerli
vatandaşların emrinde
olacağıma şimdiden söz
veriyorum. Yeter ki
milletvekili olayım. Eğer
meclise girdiğim anda
engellilerin tüm yaşadığı
sıkıntıları kaldırmak için
gerekli önergeleri vermek
için de elimden geleni
yapacağıma şimdiden söz
veriyorum.”dedi.
Haber : Turgay Konuralp
EGE SUCUKLARI ÖDEMİŞLİLERLE
BULUŞTU
Ege sucuklarının Ödemiş
Bayii Mithatpaşa caddesinde
Uygan işhanında görkemli
bir törenle hizmete girdi.
Yapılan açılış törenine
Ödemiş kaymakamı Celal
Ateşoğlu, Ödemiş belediye
başkanı A. Mahmut Badem,
Ödemiş ilçe emniyet müdürü
Okan Kestek olmak üzere
ilçedeki bazı kamu ve
kuruluş temsilcileri katıldılar.
Mithatpaşa caddesi yolu
üzerinde dualarla açılırken,
açılışta konuşma yapan
Ödemiş Belediye başkanı A.
Mahmut Badem “Ödemiş
ilçesi böyle modern
işyerlerinin tek tek hizmete
girmesiyle daha da modern
hale gelmektedir. Ödemiş'te
Ege sucuklarının bir
bayisinin açılmasıyla burada
ödemişlilere en iyi hizmeti
vereceğine şimdiden
inanıyorum.“ dedi.
İşyeri sahibi Ege Sucukları
fermente sucukların
Ödemiş bayii Levent
Aktepe “Ege ve Türkiye
genelinde ün yapan Ege
sucukların bir bayiini
burada Ödemişlilerle
buluşturmanın sevincini
yaşıyoruz. Son derece
lezzetli, hijyenik olan Ege
sucuklarının tüm çeşitlerini
burada bulundurarak bu
lezzeti, tüm
müşterilerimizle
paylaşacağız.”dedi.
Haber : Turgay Konuralp
14 Şubat 2015 Cumartesi
BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİNDEN GENİŞ
KATILIMLI MİTİNG
Eşitlikçi, özgürlükçü,
demokratik, kamucu,
dayanışmacı, laik, bağımsız,
toplumcu bir cumhuriyet ve
ülke için; gericiliğe, faşizme,
emperyalizme, piyasacı
yağma düzenine ve bunları
temsil eden AKP rejimine
karşı birlikte yola çıkıyoruz.
Ülkemiz emperyalizmin
bölge politikalarıyla uyum
içinde, mezhepçi faşist bir
diktatörlüğe sürükleniyor.
AKP iktidarı baskı ve hileyle,
sokak çeteleri kurup, devlet
şiddetini sonuna kadar
kullanarak bu yolda ilerliyor.
Bu gidişata dur demek,
yarınımızı AKP'nin
pençesinden kurtarmak için
bir araya geliyoruz.
"Ülkemizin bugününe ve
geleceğine sahip çıkmanın
direnmekten ve halkın
birleşik örgütlü
mücadelesinden geçtiğini
biliyoruz. 2014
Haziranındaki büyük
direnişin izinde şimdi de
birleşik bir mücadeleyi
birlikte yaratıp, Haziran'daki
Gezi ateşinin ortaya
çıkardığı barikatları daha da
ileri taşıyacağız.
Bu toprakların ortaya
çıkarttığı ilerici ve devrimci
birikimi sahipleniyoruz.
Özgür bir geleceği bu
birikimle Gezi-Haziran
direnişini buluşturarak
kurabileceğimize inanıyoruz.
Birleşik Haziran Hareketi,
anti-kapitalist, antiemperyalist, anti-faşist ve
gericiliğe karşı amaçlar
doğrultusunda harekete
geçecek bir halk
örgütlenmesinin çağrıcısıdır.
Evimizi, ocağımızı,
ekmeğimizi, doğamızı,
aşımızı birlikte savunalım.
Sokaklarımızı, okullarımızı,
derelerimizi, özgürlüğümüzü
geri alalım. Bu köhnemiş
düdeni zalimlerin başına
yıkalım. Eşitlikçi, özgürlükçü,
bağımsızlıkçı, laik, kamucu,
dayanışmacı yeni bir
toplumsal düzenin kurucu
iradesini birleşik
direnişimizle inşa edelim.”
Dedi.
Eğitim-Sen adına konuşan
başkan Selim Şahan “Laik
ve bilimsel eğitim için
sendikamız tarafından
düzenlenen, değişik parti ve
kurumların desteklediği
mitingimize hepiniz hoş
geldiniz.
Bilindiği gibi 2014-2015
eğitim-öğretim yılının ikinci
yarısı 17 milyonu aşkın
öğrenci ve 910 bin öğretmen
için geçtiğimiz pazartesi
gününden itibaren başladı.
Bir ülkenin en aydınlık
kurumlarının içinde yer
alması gerekin eğitim
sistemi yıllardır
çözülemeyen sorunlar
yumağı haline gelmiş
bulunuyor. Öyle ki bu
sorunlar yumağı artık
kutusuna sığamaz hale
geldiği için bu olumsuz
gidişe dur demek ve bilimsel
eğitimden yana tavrımızı
ortaya koymak için tüm
Türkiye'de olduğu gibi
bugün burada da tepkimizi
belirtmek için bir araya
gelmiş bulunuyoruz.
Eğitim sisteminin sağlıklı
yürümediği dünyadaki
yerimize göz attığımızda
ortaya çıkmaktadır. Her ne
kadar her şeyin toz pembe
olduğuna dair yandaş
basına müjdeli haberler
servis eden siyasi iktidarın
eğitimi ve toplumsal yaşamı
'kendi siyasal ihtiyaçları
doğrultusunda'
biçimlendirme çabaları,
eğitim sisteminde giderek
artan özelleşme/
piyasalaşma, yandaş
kadroların uyduruk puanlarla
idarecilik görevlerine
atanması ve dinselleştirme
uygulamaları ile sürmektedir.
Biz biliyoruz ki buradaki
amaç itiraz etmeyen itaatkar
bir toplum yaratmaktır.
Öğretmen ve derslik açıkları,
atama bekleyen
öğretmenlerin durumu,
kalabalık sınıflarda eğitim
görmeye çalışan binlerce
öğrenci, taşımalı eğitim,
okulların altyapı eksiklikleri
ve ödenek yetersizliği,
okullarda esnek, güvencesiz
ve angarya çalışma
uygulamaları gibi acil çözüm
bekleyen çok sayıda
sorunun çözümü için ciddi
adım atmak yerine sorunları,
laik eğitime balta vurarak
çözmekte gören siyasi
iktidar arka bahçesini
güçlendirmeye, itiraz eden
ve hak arayan kitlelere karşı
önlem almaya çalışmaktadır.
Siyasi iktidar sorunları
çözmek yerine, tam tersine
karma eğitimi tartışmaya, kız
öğrencilere kadın öğretmen,
erkek öğrencilere de erkek
öğretmenin girmesi gibi
ülkemizin çocuklarını daha
ilkel eğitim ve gerici
sistemlerine mahkûm
etmeye çalışmaktadır.
Bugün burada eğitimin
biriken sorunlarını
değerlendirmek için bir
araya gelmedik.
Burada toplanma nedenimiz,
eğitim sistemimizin evrensel
ilke değerler çizgiden,
demokratik ve laik yapıdan
her geçen gün
uzaklaştırılma çabalarına
tepki göstermektir.
Biz bugün daha bilimsel ve
demokratik bir eğitim
sistemini savunmak için
buradayız..
Bugün burada, gelecek
adına kaygı duyan aydınlık
yarınlar için mücadele veren
vatandaşlar olarak
dayanışma ruhu ile bir araya
gelmiş bulunuyoruz.
Biliyoruz ki sorunlarımızı
anlar ve doğru çözümler
peşinde gidersek,
kazanacağımız çok şey
vardır.
Çok sayıda yurttaşımızın
'din derslerinin zorunlu
olmaktan çıkarılması', 'din
kültürü derslerinin farklı
mezhep ve kültürleri de
dikkate alarak
düzenlenmesi” ve 'anadilde
eğitim' taleplerini biliyoruz.
Eğitim sistemimizin önünde,
çözülmesi gereken çok
sayıda önemli sorunları
vardır.
19. Milli Eğitim Şurasında
alınan, laik-bilimsel eğitim
anlayışı ile temelden çelişen
kararlarının bakanlık
tarafından uygulanması için
somut adımlar atılmaya
başlanmış, özellikle Milli
Eğitim Bakanlığı ile Diyanet
İşleri Başkanlığı ve kimi dini
vakıflarla yapılan protokol ve
etkinlikler ile okulları bilimsel
eğitim yuvası olmaktan adım
adım uzaklaştırmakta, tüm
okullar imam hatip okulu
haline getirilmeye
başlanmıştır.
Eğitim sisteminin siyasi
iktidarın anti demokratik
emir ve talimatları, yandaş
sendikal referanslar aracılığı
ve uyduruk puanlar gerekçe
gösterilerek atanan eğitim
yöneticileri tarafından
düzenlenmeye başlanması,
başta öğrenci velileri ve
öğretmenler olmak üzere
toplumun geniş bir
bölümünde büyük bir tepki
ve rahatsızlık yaratmaya
başlamıştır.
Zorunlu din dersleri ile ilgili
olarak Avrupa İnsen Hakları
Mahkemesi kararlarının
uygulanmaması,
öğrencilerin mecburen imam
hatiplere yönlendirmesi,
normal ortaokullar içinde
imam hatip sınıflarının
açılması, fiziki koşulları
sınırlı olan okullarda
kütüphane ve
laboratuarlarının kapatılarak
okullara mescit açılması
uygulamasının zorunlu hale
getirilmesi ve bu konuda
okul yönetimlerine baskı
yapılması, Milli Eğitim
Bakanlığı`nın, çocukların
bilimsel çerçevede eğitimini
gözden çıkardığını, bilimsel
eğitime meydan okurcasına
dini eğitimin yaygınlaşması
için bütün imkanlarını
seferber ettiğini
göstermektedir.
Eğitim sisteminde ve genel
olarak toplumsal yaşamda
iktidarın kendi dünya
görüşüne ve yaşam tarzına
uygun nesiller yetiştirme
yönündeki uygulamaları tüm
topluma yönelik fiili bir baskı
ve dayatma haline gelmiş
durumdadır.
Kısacası ülkemiz hedefini
çağdaş ve uygar ülke olma
yönüne çevirecekken,
aksine geri kalmış bir
Ortadoğu ülkesi olma
yolunda hızla ilerlemektedir.
Bu konuda özellikle eğitim
sisteminin ülkemizde
yaşayan herkese "tek din,
tek dil, tek mezhep"
anlayışına uygun olarak dini
kurallara göre
biçimlendirilmek istenmesi
kabul edilemez.
Bu farklı kültürlere hayat
hakkı tanımamak anlamına
gelmektedir.
Siyasi iktidar ve Milli Eğitim
Bakanlığı, yıllardır eğitimin
sorunlarına kalıcı çözümler
üretmek yerine, attığı her
adımda farklı inançlar,
mezhepler ve kimliklere
yönelik aşağılayıcı, baskıcı,
dışlayıcı ve dayatmacı bir
tutum izlemektedir.
İktidarın benimsediği 'tekçi'
anlayış üzerinden toplumu
ayrıştırarak karşı karşıya
getirme ve yeni çatışma
alanları yaratma girişimleri
karşısında sessiz ve tepkisiz
kalmamız mümkün değildir.
Eğitim Sen olarak bugün
demokratik tepkimizi
kullanıp, toplumu uyarma
görevini yerine getirerek,
çeşitli kişi ve güçler
tarafından dile getirilen laik,
bilimsel, demokratik eğitim
ve yaşam için bir günlük iş
bırakma eylemi uyguluyoruz.
Her geçen gün daha fazla
piyasa ilişkileri içine çekilen,
okul öncesinden
üniversiteye kadar bilimin
değil; inançların referans
alındığı bir eğitim sisteminde
eğitim ve bilim emekçilerinin,
öğrenci ve velilerle birlikte
kamusal, bilimsel,
demokratik ve laik eğitim
hakkı için mücadelemizi tüm
emek ve demokrasi güçleri
ile birlikte omuz omuza
sürdüreceğimiz bilinmelidir.
Siyasi iktidarın ülkemizde
yaşayan farklı din, mezhep
ve kimliklerin yıllardır
savunduğu talepleri yok
sayan dayatmacı anlayışına
karşı, baskıcı ve ayrımcı
uygulamalarına en güçlü ve
etkili yanıtı vermek için,
çocuklarının ve ülkenin
geleceğinden endişe eden
herkesi daha duyarlı olmaya
davet ediyoruz.
Yaşasın bilimsel ve laik
eğitim. Yaşasın demokrasi…
Yaşasın Eğitim Sen “dedi.
3
T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ
2014/1 72 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir il, Ödemiş İlçe 91 Parsel, Kemenler Mahallesi Parselin
kuzey cephesi köy yolu,
güneyi dere, doğu ve batı komşu parsellerle çevrilidir. Parselin içinde yedi
adet tek katlı yığma, kısmen tuğla, briket, kapı ve pencereleri kısmen
ahşap, pimapen ve profil doğrama, çatılar ahşap makas, örtüler kiremit olan
bağ-bahçe evi niteliğinde yapılar mevcut olup, elektrik ve suyu mevcuttur.
Yapıların toplam alanı 500,00 m2'dir. Yapılara bitişik tek katlı besi damları
mevcuttur. Kısmen yemlikler mevcuttur. Toplam alanı 210,00 m2'dir. Parsel
tarla vasfındadır. Taşınmaz az meyilli olup, verimli topraklardır. Organik
madde orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, 1. sınıf tarım arazisidir.
Taşınmazın suyu mevcuttur. Taşınmazın içinde muhtelif yaşlarda 30 adet
kayısı, 5 adet C. elması. 96 adet incir, 2 adet mandalın, 8 adet dut, 1 adet
erik, 1 adet şeftali, 1 adet ceviz, 6 adet asma, 5 adet çam, 2 atici ıhlamur ve
70 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Borçlunun hissesi 1398/2400'dür.
Yüzölçümü : 10.440,00 m2
Kıymeti : 128.849.00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 01/04/2015 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 30/04/2015 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Ödemiş Adliyesi Mezat Salonu
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırımı gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Satış peşin para İledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler İle
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları taptı
sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun (33 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra İhale bedelini yatırmamak sureti ile İhalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son İhale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/172 (Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/02/2015
BASIN : 24215
ÖDEMİŞ İÇİN 3 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
14 Şubat 2015 Cumartesi
AK PARTİ'DEN BASIN AÇIKLAMASI
Ak parti Ödemiş ilçe başkanı
Halil Demir ve teşkilat
temsilcileri ayrıca ilçedeki
yerel gazete temsilcileri ile
Saray cafede bir araya geldi.
KAHVALTIDA ÖNEMLİ
AÇIKLAMALAR YAPAN AK
PARTİ İLÇE BAŞKANI
DEMİR “BUNDAN SONRA
YAPTIĞIMIZ
ÇALIŞMALARLA İLGİLİ
OLARAK YEREL
GAZETELERLE BİR ARAYA
GELMEYE DEVAM
EDECEĞİZ.”
Ak parti ödemiş ilçe başkanı
Halil Demir “Göreve
geldiğimiz günden beri bir
takım çalışmalarla ilgili
olarak yere basın
mensuplarıyla bir araya
gelmeye devam ediyoruz.
Yapımı devam eden
Hastane inşaatı ile ilgili
eski inşaat firması ile
ihale feshedilmiş olup
yeni ihalenin yapılması
için çalışmalar bitirilme
noktasına gelmiştir.
İnanıyoruz ki ihale
yapılarak inşaatın 9 ayda
biteceğine şimdiden
inanıyoruz.”dedi.
AK PARTİ ÖDEMİŞ İLÇE
BAŞKANI DEMİR
“İLÇEMİZE GÜMRÜK
ŞUBESİ AÇILMASI
KONUSUNDA
GİRİŞİMLERİMİZ VAR.”
İlçeye Gümrük şubesi
açılması konusunda
girişimlerin olduğunu dile
getiren Ak parti Ödemiş ilçe
başkanı Halil Demir
“İlçemize büyük bir hizmet
olacağına inandığımız
Gümrük şubesinin açılması
için gerekli girişimlerimizin
önümüzdeki günlerde sonuç
alacağımıza inanıyoruz.
Ayrıca teşkilatımızda 2 ayrı
kongre heyecanımız güzel
bir atmosferde geçmiştir.
Bilindiği gibi kadın kolu
kongresi ve aynı zamanda
gençlik kollarının kongresi iyi
www.guvenemlak.com
bir hava ile gerçekleşmiştir.
Bu anlamda görev alan her
iki arkadaşımıza
görevlerinde başarılar
diliyorum.” dedi.
BAŞKAN DEMİR “BAZI
KESİMLERİN İZMİR SOLUN
KALESİDİR SÖZÜNE ASLA
KATILMIYORUZ.”
CHP'nin devamlı olarak
söylediği “İzmir Solun
Kalesidir. Sözüne asla
katılmıyoruz. Çünkü şu anda
il teşkilatımızda çok güçlü bir
il başkanı ve ayrıca yönetimi
vardır. İzmir'de bir takım
şeyler değişecektir. Ayrıca
İzmir'e ve bölgemize önemli
bir müjde sayın
başbakanımız bir ofisini
İzmir'e açarak, bundan sonra
tüm bölgemizin sorunlarını
birebir anlatma konusunda
sayın başbakanımıza çok
rahat ulaşacağız.”dedi.
Başkan Demir konuşmasının
devamında “Ayrıca doğal
gaz ile ilgili girişimlerimiz
olmuştu. Ancak bu anlamlı
açıklamaya MHP'li bazı
arkadaşların “Doğal Gazın
ilçemize İhtiyaç yoktur.
Sözünü de kamuoyunun
görüşlerine bırakıyoruz.”
Dedi.
Haber : Turgay Konuralp
4
AkÜ HIRSIZLARI İŞ ÜSTÜNDE
YAKALANDI
Geçtiğimiz gün ilçe
dışından gelip Tire'de
hırsızlık yapmak
isteyen iki şahıs, şehir
içindeki sanayi
sitesinde gece
saatlerinde, bir aracın
aküsünü çalmak
isterken iş üstünde
yakalandı.
Son yıllarda, dışarıdan
ilçemize hırsızlık,
soygun ve dolandırıcılık
yapmak için gelen şahısların
sayısında artış yaşanmakta.
Huzurlu haliyle bilinen
kentimizin huzurunu bozmak
ve bazı vatandaşların canını
yakmak niyetindeki
suçluların önündeki en
büyük engel yine güvenlik
güçleri ve onlara yardım
eden dikkatli ve duyarlı
vatandaşlar olmakta.
GECE YARISI ŞÜPHELİ
KİŞİLER !
Önceki gün gece
saatlerinde, yine benzer
şekilde, ilçe dışında gelen iki
şahıs, Tire'de hırsızlık
yapmak istedi. Edinilen
bilgilere göre; R.S. isimli
arkadaşlarının aracını alan
ve onunla Tire'ye gelen U.B.
(27) ve F.K. (28) isimli
şahıslar, ilçe merkezindeki
sanayi sitesinde, bir düğün
salonun karşısında bulunan
hurdacının yanı başında
gece saat 22:00 sıralarında
şüpheli şekilde dolaşırken
bazı vatandaşlarca görüldü.
VATANDAŞIN İHBARI
HIRSIZLIĞI ENGELLEDİ
Şahısların şüpheli
durumlarını polisi arayıp
ihbar eden vatandaşların
ihbarını kısa sürede
değerlendirip olay yerine
gelen polis ekipleri, U.B. ve
F.K. isimli zanlıları M.Ö.
isimli vatandaşa ait olan “35
M 29..” plakalı araçtan aküyü
çalmak isterken iş üstünde
yakaladı.
ZANLILAR TEDBİRLİ
GELMİŞ
Şahısların araçlarında
yapılan aramalarda; eldiven,
yan keski, anahtar, pense,
demir makası bulundu.
Dikkatli ve duyarlı tutumları
bir hırsızlık vakasını
engelledi. Gözaltına alınan
şahıslar Emniyetteki sorgu
ve araştırma işlemlerinin
ardından Tire Adliyesi'ne
sevk edildiler.
TİRE SÜT KOOPERATİFİ'NDEN "İZMİR
ÇIKARMASI"
Tire Süt Kooperatifi ve İzmir
Tarım Grubu Bakanı Mahmut
Eskiyörük'ün İzmir Tarım
Fuarı kapsamında yapacağı
“Kooperatifçilik ve küçük aile
işletmeciliği” paneline Tire'den
15 otobüsle 600'ün üzerinde
üretici katıldı. Tarım Fuarına
damga vuran Tireli üreticilerin
birlik ve beraberliğini gören
İzmirliler, “Her ilçeye bir Tire
Süt lazım” diye slogan atarak
destek verdiler.
Uluslararası Tarım, Sera ve
Hayvancılık Fuarı
Agroexpo'da konuşma yapan
Mahmut Eskiyörük,
kooperatifleşmeyi teşvik eden
tarım politikalarının
uygulanması gerektiğini
söyledi. 23 milyon hektar
işlenebilir tarım arazisi, 500
milyar dolarlık tarımsal üretim
yapabilecek doğal kaynakları
ve yüzde 27'lik istihdam
sağlamasıyla tarımın
Türkiye'nin en önemli
kalkınma gücü olduğunu dile
getiren Eskiyörük şöyle
devam etti: "Verimli topraklar,
uygun iklim şartları, işgücü
potansiyeli ve ürün çeşitliliği
gibi olumlu durumların yanı
sıra kooperatifçiliğin yeterince
gelişmemesi, tarımda
politikasızlık ve ithalat gibi
olumsuz durumlar da mevcut.
Yapısal sorunlarımızın
çözümü kooperatifleşmedir.
Örgüt karmaşası, üretim
maliyetlerinin yüksekliği, gıda
güvenliğinin yeterince
sağlanamaması, denetim
yetersizliği, üreticinin pazar
güvencesinin olmaması,
kayıtdışılık ve haksız rekabet,
plansız üretim ve fiyat
istikrarsızlığı en önemli
yapısal sorunların başında
geliyor"
www.odemiskentgazetesi.com
BEYDAĞLI VATANDAŞLARDAN İZSU'YA KARŞI İMZA
KAMPANYASI
Aktepe, Büyükşehirin
varlığını bile
hissetmediklerini su
fiyatlarının metropol ilçe
fiyatlarıyla aynı şekilde
faturalandırılmanın,
mantıksız olduğunu
belirterek şunları ifade etti
“Beydağ ilçesi olarak il
merkezine 120 kilometre
uzaklıktayız. Gelirlerimizin
büyük çoğunluğu sezonluk
tarım mahsülleri ve
hayvancılıktır. İzmir'deki
Beydağ Ülkü Ocakları
Bütünşehir yasasıyla
yürürlüğe giren İzsu'nun
uyguladığı fiyatların halkı
mağdur ettiğini vurgulayarak.
İmza kampanyası
başlatacaklarını açıkladı.
30 Mart 2014 yerel seçimleri
öncesinde yürürlüğe giren
bütünşehir yasasıyla tüm
köy, ilçe ve mahalleler
Büyükşehir belediyesine
dahil edilmiş, su tüketim
faturaları da bu sebeple
İzmir su ve
kanalizasyon idaresi
(İZSU) 'ya devredilmiş,
su tüketiminde, zamlar
ve vergiler dahil
edilmişti.
Yapılan uygulamanın Beydağ
adına anlamsız olduğuna
değinen Beydağ Ülkü
Ocakları Başkanı Özay
imkanlarla ilçemizdeki
imkanlar eş değer değildir.
Geçmiş dönemlerde bile zoru
zoruna su faturalarını ödeyen
halkımız bu fiyatlarla, nasıl
bu işin içinden çıksın. Su
hayattır deniyor. Fiyatlara
neredeyse %100 oranında
zam uygulanıyor. Su hayattır
deniyor. İki fatura ödemedin
mi suyun kesiliyor. Sorarım
sizlere.sosyal belediyecilik
anlayışı bu mudur?” dedi
Konuyla ilgili imza
kampanyası başlatacaklarını
belirten Beydağ Ülkü
Ocakları Başkanı Özay
Aktepe ”21 mahalle
statüsüne dönüşmüş
köylerimizde ve ilçe
merkezinde bulunan dört
mahallemizde bu
konuyla ilgili imza
kampanyası
başlatacağız. Bu soruna
dur! Diyebilmek için tek
yumruk oluşturacağız.
Bu bağlamda bizlerden
desteğini esirgemeyen
Küçük Menderes
Milliyetçi Platformu (KMMP)
ekibine ve tüm Beydağ
halkına sonsuz teşekkürler
ediyorum.” Dedi.
Download

14 Şubat 2015 Cumartesi.cdr