06.02.2015
Acil Kontrasepsiyon
Acil
Kontrasepsiyon
Hormonal
kontraseptif
10.Sınıf
Kadın Sağlığı Hastalıkları ve
Bakımı
36.Hafta ( 01 -05 / 06 / 2015 )
a.) ACİL KONTRASEPSİYON
b.) CERRAHİ STERİLİZASYON
Slayt No : 49
4
Acil Kontrasepsiyon
5.) ACİL KONTRASEPSİYON
Acil kontrasepsiyon gebelik oluştuktan sonra asla etkili
değildir. Bu durumlarda
kullanılmaz. Acil kontraseptifler gebeliği önleyici
yöntemler olarak kabul edilmemelidir.
Korunmasız cinsel ilişkiden sonra sürdürülmesi
kesinlikle istenmeyen gebeliklerin,
implantasyondan önce önlenmesidir.
Acil Kontrasepsiyon
Diğer bir yöntem ise postkoital RİA uygulamasıdır.
Cinsel ilişkiyi izleyen ilk 5-7
gün içerisinde bakırlı RİA uygulamasıdır. En etkili acil
kontraseptif yöntemlerdendir.
Başarısızlık oranı % 0,01 olarak bildirilmektedir
2
5
Acil Kontrasepsiyon
Acil Kontrasepsiyon
İki farklı acil kontrasepsiyon yöntemi bulunmaktadır.
Bunlar, hormonal acil kontrasepsiyon
ve postkoital RİA uygulamasıdır.
Hormonal acil kontrasepsiyon, en çok kullanılan acil
kontrasepsiyon seçeneğidir.
Korunmasız cinsel ilişkiden sonraki ilk 72 saat içinde,
gebelik oluşmasını önlemek amacıyla
hormonal kontraseptif kullanılmasıdır. Hormonal acil
kontrasepsiyonda yüksek doz östrojen
kullanımı, sadece progesteron kullanımı ve östrojen +
progesteron uygulamaları vardır.
3
Acil
Kontrasepsiyon
BAKIRLI
RİA
6
1
06.02.2015
Cerrahi Sterilizasyon
6.) Cerrahi Sterilizasyon
a.) Tüp Ligasyon ( fallop tüplerinin bağlanması
b.)Vazektomi ( vans defenslerin bağlanıp, kesilmesi )
7
Cerrahi Sterilizasyon
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
HUZURLU,,MUTLU BİR
YAZ TATİLİ DİLİYORUM
8
2
Download

36. Hafta