Başlıklar:
AÇILIŞ TÖRENİ VE KONUŞMALARI
İsmail Mete İTİL ( Asistan Okulu Sorumlusu
Süleyman Cansun DEMİR ( TJOD Başkanı )
Linkler:
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/efee544517294bc3bdd4528184dc05521d
OTURUM - I : PERİNATAL ULTRASONOGRAFİ
Oturum Başkanları : Süleyman Cansun Demir, Selçuk Özden, Dursun Baştuğ
Fetal SSS değerlendirilmesi
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/7c990a68b1454e06a534adb55c8a6c3e1d
İnanç Mendilcioğlu
Fetal abdomen değerlendirilmesi
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/b8714c257eac4000a16355ee676883eb1d
Babür Kaleli
Fetal iskelet sistemi değerlendirilmesi
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/fe3c86d209cc42e99ca898e0650094601d
Metin İngeç
Fetal ekokardiyografi endikasyonları
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/87d349390a3c40459817f255b1ed005b1d
Deniz Cemgil Arıkan
OTURUM - II : JİNEKOLOJİ
Oturum Başkanları : Faik Mümtaz Koyucu, Volkan Kurtaran, Uğur Deniz Türel
IVF ve IUI tedavisinde rekombinant yeri
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/e6c14eb2cfa14012928cb6eaf4c0d5f11d
M. Bülent Tıraş
Junevil kanamanın yönetimi
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/f14056d91d2c43d3a0a87b7b11cb0efa1d
İsmail Mete İtil
Endometriosis : Patogenez, tanı ve tedavi algoritması
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/3901ff865b15460088ac3f891b31b13b1d
Serdar Dilbaz
Jinekolojide akut batın -Yönetimi – Ektopik gebelik
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/68185a6025ee4c9091ddb274efc0570c1d
Hanım Güler Şahin
OTURUM - III : İNFERTİLİTE
Oturum Başkanları : Hilmi Baha Oral, Fehmi Koray Altunay, Mehmet Temel
İnfertil çiftin değerlendirilmesi
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/c85c9228cb85429880ae781d56dc87b91d
Mehmet Yılmazer
Ovulasyon indüksiyonu / IUI
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/9ac72663fd7148118a9e84881d7371d71d
Mustafa Kara
IVF endikasyonları değerlendirme ve yönetim
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/b06e25d5eeb74207ae40e5821ca5f2311d
Ali Rıza Odabaşı
Ovaryan hiperstimulasyon sendromu
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/ee72c760e29e4022a7658b5983351f7b1d
Semra Oruç Koltan
Menoraji yönetimi
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/500459c070284f269f72851faa8d8e8c1d
Remzi Abalı
Akılcı ilaç kullanımı
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/aac033869f0f450583d56077a79d230b1d
Eray Çalışkan
OTURUM - IV : GENEL
Oturum Başkanları : Ali Yanık, Nadi Keskin, Adem Özden
Kadın doğum pratiğinde medikolegal sorunlar
Samet Bayrak
Hasta – hekim ilişkisi
Kemal Öztekin
Makale yazma – değerlendirme
Hulusi Bülent Zeyneloğlu
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/d9bf13c7a7c54ca998a6ded13119bac31d
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/137f8b8d43d347e3872426b0883121811d
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/2ad35f10132e46abb222f2a3410121ad1d
Eray Hocanın yaptırdığı çekimler
POLİKİSTİK OVER SENDROMU
Prof. Dr. ALİ BALOĞLU
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/b67c7597439d4b5da56c7604b9367d201d
SPONTAN VE NDÜKLENMİŞ DÜŞÜKLER
Doç. Dr. METİN ALTAY
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/7074d93d61184a48a92d65a325bb512c1d
OVERIN MALİGN HASTALIKLARI
Doç. Dr. EVRİM ERDEMOĞLU
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/2dc038458e94435284f55e1d9c295f481d
LOHUSALIK
Doç. Dr. SABİHA ÖZDEMİR ÖZKAN
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/7253c7c50aa642319ddb0e94bca97f6d1d
PELVİK ORGAN PROLAPSUSU
Doç. Dr. ÖNDER KOÇ
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/a8f317b5815b4022ba4def299aad8e191d
KONTRASEPSİYON
Doç. Dr. BERNA DİLBAZ
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/5ad5894f0b654268b0fdd47cb25f7b3d1d
PLASENTASYON BOZUKLUKLARI
Prof. Dr. YUSUF ÜSTÜN
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/392cdbda2f7d4b7eba3134965031925d1d
ENDOMETRİYUMUN MALİGN
HASTALIKLARI
Doç. Dr. MURAT APİ
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/bd914f3f9258427796b5b13994da68261d
GEBELİKTE HİPERTANSİYON
Doç. Dr. OLUŞ APİ
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/5be74c2ac8d94721a002a65d053dcce11d
ANORMAL SERVİKAL SMEAR DE YÖNETİM
Prof.Dr.FARUK KÖSE
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/8946a2d3fdb9492c85b460c136684ae91d
MENSTRUEL SIKLUS FİZYOLOJİSİ
Yard. Doç. Dr.YİĞİT ÇAKIROĞLU
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/56f89950fa494ed490887572ed99ee151d
ERKEN MEMBRAN RUPTURU
Prof. Dr. CENK SAYIN
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/1dce625d489f4506a1d9e5e269f64d2f1d
15 Mayıs 2014 Perşembe
SPICA SALONU
İNFERTİLİTE OTURUMU / KLİNİK ART I
Oturum Başkanları: ÜMİT GÖKTOLGA, KAZIM GEZGİNÇ
IVF’de siklus iptalleri insidansı ve sınıflaması - BÜLENT ERGUN
Uterin anomallilerde yaklasim - MÜNİRE ERMAN AKAR
IVF için ovaryan stimülasyonda Gnrh agonistleri mi antagonistleri mi?
ERBİL DOĞAN
Luteal faz desteği: Kanıta dayalı yaklaşım - TAYFUN BAĞIŞ
Endometrial sidualizasyonu ve anjiyogenesis: İmplantasyonu hazırlık
ROBERT TAYLOR
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/70c9146ac5104b93831eaf1d3f2a69cf1d
İNFERTİLİTE OTURUMU/KLİNİK ART II
Oturum Başkanları: EGE TAVMERGEN - HAKAN ÖZÖRNEK
IVF öncesi cerrahi yaklaşımlar - TİMUR GÜRGAN
40 yaş üzeri yardımcı üreme teknikleri ve uygulamaları - EROL TAVMERGEN
Tekrarlayan IVF başarısızlıklarında yaklaşım - FARUK BUYRU
Tubal hastalıklarda IVF mi? Cerrahi mi? - HULUSİ BÜLENT ZEYNELOĞLU
Stres, obezite ve üreme - SARAH L. BERGA
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/fbf128e46dda41b2a21c8a63e20978021d
ÜROJİNEKOLOJİ OTURUMU/CERRAHİ TEDAVİ I
Oturum Başkanları: MEHMET TURUNÇ, HÜSEYİN YEŞİLYURT
3 ve 4 derece obstetrik yırtıkların tanı ve tedavi yöntemleri
EVRİM ERDEMOĞLU
Urogenital fistülün tanı ve tedavisi - SHERIF MOURAD
Rektovajinal fistüllerin etyolojisi tanı ve tedavisi - DAĞISTAN TOLGA ARIÖZ
Pelvik organ prolapsusunda ve inkontinansta pesser uygulamalarının
püf noktaları - MURAT EMANETOĞLU
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/4a2469defb0849a894f858f1f01fe5391d
AÇILIŞ OTURUMU
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/1f2ea49898464e2ca393e6c7fd94689c1d
MAXIMUS III SALONU
FGOM OTURUMU/PRENATAL DIAGNOSIS
Fetal terapotik girişimler - CİHAT ŞEN
Santral sinir sistemi malformasyonlarının prenatal teşhisi - ARIS ANTAKLIS
CVS and perinatal complications - SİNAN BEKSAÇ
Modern Perinatal Tanı - SERDAR URAL
İnvaziv ve non-invaziv perinatal teşhis prosedürlerinin karşılaştırılması
GIOVANNI MONNI
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/bc7f6eb136f0405389449994be605e0a1d
FGOM OTURUMU/PERİNATOLOJİ
Oturum Başkanları: CANSUN DEMİR - GIAMPAOLO MANDRUZZATO
Birinci trimester kanama - WALID SAGHIR
Üçüncü trimester kanama yönetimi - ALEX FINDERLE
Skar gebelik ve CS sonrası plasenta akreta - GIAMPAOLO MANDRUZZATO
Postpartum kanama yönetim - CANSUN DEMİR
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/48835746a67d48099d6cd212d9d8a6cf1d
SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: HALİL ASLAN - FEHMİ KORAY ALTUNAY
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/69698d1aa3474645af5f1054ed5fc2c71d
SB01-SB11
16 Mayıs 2014 Cuma
SPICA SALONU
İNFERTİLİTE OTURUMU / MENOPOZ
Oturum Başkanları: HAKAN SEYİSOĞLU - SERDAR ÖZŞENER
Menopozda hormon tedavisi: Güncel durum - NEVİN SAĞSÖZ
Menopozda hormon dışı tedaviler - OYA GÖKMEN
Osteoporoz tedavisi : Günümüzde neredeyiz? - SERVET HACIVELİOĞLU
Menopozda geldiğimiz son nokta (Türkiye ve diğer ülkelerdeki durum)
SEVİM DİNÇER CENGİZ
Meme kanseri ve anti-oksidatif enzimler: Kanser ilerlemesinin mekanizması
GAUTAM CHAUDHURI
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/f7c5618b8c3b4ee09467228732e3fe0d1d
ÖZEL OTURUM
Oturum Başkanı: CANSUN DEMİR
Fetal kayıplar ve endometrial reseptivite - SİNAN BEKSAÇ
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/bf0a7f303c154f18a66ac74b326762021d
İNFERTİLİTE OTURUMU/ENDOMETRİOZİS
Oturum Başkanları: GÜRSEN GÜNDEM - EBRU ÖZTÜRK
Rekürrent endometriozis tedavisinde Yeni gelişmeler - CİHAT ÜNLÜ
Derin yerleşimli endometriozisde laparoskopik yaklaşım nasıl olmalı ? - MERT
GÖL
Endometriosis evreleme sistemlerinin kritik analizi - KUTAY BİBEROĞLU
Ağır endometrioz olgularında medikal tedavi - SAİT YÜCEBİLGİN
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/6706d0919c7f42b5b69f1acd12afdfa41d
UYDU SEMPOZYUM / ABDİ İBRAHİM
Oturum Başkanları: CANSUN DEMİR - ALİ BALOĞLU
ALİ BALOĞLU
GILBERT DONDERS
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/39a628ec0bb74b84824efbafd4de7b661d
PERİNATOLOJİ OTURUMU/ULTRASON I
Oturum Başkanları: MEHMET TAYYAR - ALPASLAN ÖZDARENDELİ
Fetal iskelet displazileri - FİLİZ ÇAYAN
Plesenta ve kordon ultrasonografisi - FEHMİ YAZICIOĞLU
Gebelikte genetik sonografi: Ne zaman - kime - nasıl ? - MURAT YAYLA
Oligohidraminoyos durumlarının değerlendirilmesi ve yönetimi - GÜLENGÜL
KÖKEN
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/f90f2b1aafcc4bc7b2381d5ff72514401d
ÖZEL OTURUM / HEKİMLİK MESLEĞİNİN UYGULAMASINDA HUKUKA
UYGUNLUK- ONAM VE RIZA
Oturum Başkanları: HALDUN GÜNER - SİNAN ÖZALP
Hekim aleyhine açılan davalara hekim gözü ile bakış - SAMET BAYRAK
Hekimlerin cezai sorumluluğu - ALİ SANCAR
Hekimlik mesleğinin uygulamasında hukuka uygunluk - CEYDA ÜMİT
Hekimlerin hukuki sorumluluğu - FİLİZ YENİPINAR
Malpraktis olgularının avukat gözü tahlili ve hukuki risklere karşı yapılabilecekler
MERT VAN
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/d78fe53f108d416b9b47a587a18248d31d
MAXIMUS III SALONU
FGOM OTURUMU/IVF
Oturum Başkanları: BÜLENT TIRAŞ - OKTAY KADAYIFÇI
Kanser hastalarında fertilite korunması - EMRE SELİ
IVF öncesi ofis histeroskopi: Gebelik oranları arttı mı? - BÜLENT TIRAŞ
AMH yönlendirmeli overyan stimülasyonu - BÜLENT URMAN
ART de ICSI'nin yeri - ORHAN BÜKÜLMEZ
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/8b25d327c81c413f973c14cbce5e5c361d
UYDU SEMPOZYUM / MSD
Oturum Başkanı: HAKAN ÖZÖRNEK
Geçmişten Geleceğe Gonadotropinler ve Son Tedavi Protokolleri
ERAY ÇALIŞKAN
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/d35e052756b345019aae38ed8c3356b41d
FGOM OTURUMU - UTERIN CERVIX CANCER :
FROM PREVENTION TO THERAPY
Oturum Başkanları: ISSAM LEBBI - MEHMET ALİ VARDAR
HPV aşısı ve tarama: Geleceğe yönelik yollar - XAVIER BOSCH
Prekanseröz lezyonların yönetimi - ISSAM LEBBI
İtalya'da serviks kanserinin yönetimi - VINCENZO GIAMBANCO
Türk deneyimi: Serviks kanseri laparoskopik cerrahi - MEHMET ALİ VARDAR
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/3d643dd50c80441681eb89936fb0f0781d
ONKOLOJİ OTURUMU/JİNEKOLOJİK KANSER II
Oturum Başkanları: AYDIN ÇORAKÇI - ALİ ÖZLER
Overin Non epithelial malign tümörlerinde yönetim - HASAN YÜKSEL
Borderline over tumörlerinde yönetim : Restaging gerekli mi ?
ÖZCAN BALAT
Gestasyonel trofoblastik hastalık, epidemiyoloji, genetik tanı - SİNAN ÖZALP
Gestasyonel trofoblastik hastalıkta tedavi moniterizasyon
GÖKHAN TULUNAY
Uterus sarkomlarında yönetim - ORHAN ÜNAL
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/1fb474c94fed4dcda7e596444e34b4331d
ÜROJİNEKOLOJİ OTURUMU / ÜROJİNEKOLOJİDE TEMEL DEĞERLENDİRME II
Oturum Başkanları: SADULLAH BULUT - İBRAHİM SÖZEN
Antiinkontinans cerrahisinde olgu seçiminde temel kriterler ne olmalı?
FATMA FERDA VERİT ATMACA
Urojinekolojide ultrasonografisin artan güncel rolü - ÖMER TARIK YALÇIN
Stres üriner inkontinansın tanısında ürodinami - SHERIF MOURAD
Pelvik organ prolapsus cerrahisinde hastanın beklentileri önceliğimiz olmalı mı?
CANAN KABACA
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/b2e4df92f7e844c8acb46bec05f1d80c1d
17 Mayıs 2014 Cumartesi
SPICA SALONU
ÜROJİNEKOLOJİ OTURUMU/STRES ÜRİNER İNKONTİNANS
Oturum Başkanları: MUSTAFA EROĞLU - TURHAN ÇAĞLAR
Midurethral sentetik slingler: TVT/TOT güncel durum. - İSMAİL METE İTİL
Miduretral sling sonrası stres üriner inkontinans yönetimi ve zorluklar
LEVENT YAŞAR
Pelvik organ prolapsusu cerrahisi sonrası ortaya çıkan stres üriner inkontinansın
prediksiyonu ve yönetimi - ÖNAY YALÇIN
Mid uretral sling cerrahisi komplikasyonları ve yönetimi. - FULYA DÖKMECİ
Stres üriner inkontinansın mini sling ve bulking ajanlar ile tedavisi
TEVFİK YOLDEMİR
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/6b6bb5e3680548a08a48a3a9025b200e1d
ÖZEL OTURUM
Oturum Başkanı: BÜLENT TIRAŞ
Polikistik over sendromlu hastalara güncel yaklaşım - EMRE SELİ
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/4283aee6d78f4f05ac9027de7a02fd6a1d
ONKOLOJİ OTURUMU/OVER KANSERİ I
Oturum Başkanları: MERAL ABAN - SÜLEYMAN BARIN
İleri evre over kanserinde neoadjuvant kemoterapi ve primer cerrahi
FARUK KÖSE
Over kanseri üst abdomen cerrahisinde püf noktalar - FIRAT ORTAÇ
Over kanser nüks olgularda yönetim - MACİT ARVAS
Over kanserinde hipertermik intraperitoneal kemoterapi
DEMİR ÖZBAŞAR
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/9e4ba5544f5643d788d0f14f5a2f41761d
UYDU SEMPOZYUM / MERCK SERONO
Oturum Başkanı: CANSUN DEMİR
KOH Protokollerinde LH'ın Yeri, eklenmeli mi? - ALBERTO REVELLI
Hangi hasta, ne zaman, hangi doz eklenmeli? - ALBERTO REVELLI
Progesteron yüksekliğinin gebelik oranlarına etkisi - ALBERTO REVELLI
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/ba711fcd4f6c47989e9d508840862eb61d
ONKOLOJİ OTURUMU/SERVİKS KANSERİ II
Oturum Başkanları: EKREM TOK - CEYHUN NUMANOĞLU
Erken evre servikal kanserinde yönetim; az agresif cerrahi yaklaşım uygulanabilir
mi? - ALİ AYHAN
Erken evre servikal kanserde sentinel nod uygulamaları standart yaklaşım olma
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/41dc3efc32074aacaf7517bfefd3c3b51d
yolunda mı? - TEVFİK GÜVENAL
Servikal kanserde neoadjuvant kemoterapi - HÜSNÜ ÇELİK
Lokal ileri evre servikal kanser yönetimi - BARIŞ GÜZEL
Servikal kanserin primer veya adjuvant KRT sonrası gelişen pelvik nüksde tedavi
yaklaşımları - SİNAN BERKMAN
İNFERTİLİTE OTURUMU/OVER REZERVİ
Oturum Başkanları: HİKMET HASSA - ABDÜL AZİZ GÜL
Over rezerv testleri - HÜSEYİN GÖRKEMLİ
Meme kanseri olgularında ovulasyon indüksiyonu - ILGIN TÜRKÇÜOĞLU
Prematür over yetmezliği gerçekten korkulu bir sorun mudur ?
HİKMET HASSA
Overyan rezerv koruyucu cerrahi teknikler - MURAT SÖNMEZER
Over rezervinin değerlendirilmesi - ALİ BALOĞLU
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/51378379399d432fb632e0066d9ecb181d
VEFA OTURUMU
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/71987bb1dd494294a8786b6f26ba8ba61d
18 Mayıs 2014 Pazar
SPICA SALONU
PERİNATOLOJİ OTURUMU/TARAMA TESTLERİ
Oturum Başkanları: NURİ DANIŞMAN - GÖKHAN AÇMAZ
Kromozom anomalileri: Yeni tarama ve yeni tanı testleri - CİHAT ŞEN
1. trimesterde fetal anomali taraması - ALPER TANRIVERDİ
ACGH / microarray: Prenatal tanıda kullanımı - ATIL YÜKSEL
Prenatal taramada güncel durum; artık ultrason gereksiz mi?
ALİ ERGÜN
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/89f845d82f484275a097912ef888f7ac1d
ÖZEL OTURUM
Oturum Başkanı: ATEŞ KARATEKE
İleri evre over kanserine yaklaşım - ALİ AYHAN
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/07a138fb6ffb475d9fd48074b57c45321d
PERİNATOLOJİ OTURUM / ULTRASON III
Oturum Başkanları: SEYFETTİN ULUDAĞ - ORHAN GELİŞEN
Ultrasonda fetal santral sinir sistemi değerlendirilmesi
EBRU TARIM
Fetal toraks anomalileri değerlendirmesi - İNANÇ MENDİLCİOĞLU
Fetal yüz ve boyun değerlendirmesi - SERMET SAĞOL
Fetal abdomen duvarı ve dastrointestinal sistemin değerlendirilmesi
FATMA TUNCAY ÖZGÜNEN
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/9499a8bb326140bf8afaae657791ac141d
LUVİVA UYDU SEMPOZYUMU
Multimodal Hyperspectroscopy Tekniği İle Rahim Ağzı Kanseri Taraması
METE GÜNGÖR
GENEL JİNEKOLOJİ OTURUMU/TÜRKİYE VE DÜNYADA ÜREME SAĞLIĞI
Oturum Başkanı: BERNA DİLBAZ - ARİF SERHAN CEVRİOĞLU
Dünyada isteyerek düşüklerle ilgili uygulamalar ve sonuçları
ANIBAL FAUNDES
Türkiye’de kadın sağlığı parametreleri - SEMA SANİSOĞLU
Misoprostol hayat kurtarıcı bir ilaç mı? - ERAY ÇALIŞKAN
Türkiye’de geçmişten günümüze anne ölümlerinin analizi
YAPRAK ÜSTÜN
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/d42f370cb3b74cd1b5442fc851ea69d61d
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/06eefa9ce9444e5bb121e699d2c87eab1d
Abdi İbrahim uydu sempozyum
Acil kontrasepsiyonda yenilikler - ENGİN ORAL
ONKOLOJİ OTURUMU/OVER KANSERİ II
Oturum Başkanları: HASAN BOZKAYA - BEYHAN TEVFİK
Herediter over kanserlerinin yönetimi - POLAT DURSUN
Over kanserinde risk değerlendirme, tarama - MURAT NAKİ
İleri evre over kanserinde optimal sitoredüksiyon için preoperatif ve
laparoskopik belirleme - MEHMET ALİ VARDAR
İleri evre over kanserinde primer optimal sitoredüksiyonda komplikasyon ve
mortalite - ÇAĞATAY TAŞKIRAN
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/b9b96f68116246f89a63a15ddb61c5d01d
19 Mayıs 2014 Pazartesi
SPICA SALONU
GENEL JİNEKOLOJİ OTURUMU / LAPAROSKOPİK CERRAHİ
Oturum Başkanları: MUSTAFA ALBAYRAK - DİLEK UYGUR
Adolesenda adneksiyel kitlelere minimal invaziv yaklaşım
GAZİ YILDIRIM
Servikal ve sezaryen skarı gebeliklerde yönetim - İBRAHİM FERHAT ÜRÜNSAK
Premenopozal dönemde saptanan endometrial polipleri rezeke edelim mi ?
CEM DANE
Laparoskopi batına giriş yöntemleri - TEMEL CEYHAN
İnfertil hastalarda endoskopik cerrahi girişimler - MEHMET SIDDIK EVŞEN
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/c8ca421e498c4d558b9bd38d1859997b1d
İNFERTİLİTE OTURUMU/UTERUS
Oturum Başkanları: ŞAHİN ZETEROĞLU - ALİ YAVUZCAN
Endometrial kavite ile ilişkili olmayan myomların IVF başarısına etkisi
SÜLEYMAN GÜVEN
İnfertilite ve myomektomi, kime, ne zaman, nasıl?
ŞAHİN ZETEROĞLU
Endometrioziste yeni tedavi seçenekleri - BÜLENT DURAN
Açıklanmayan infertilitede yanlışlar doğrular - BÜLENT HAYDARDEDEOĞLU
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/cf059fb9edcd4d32bd3ec5b86cc33df11d
MAXIMUS III SALONU
PERİNATOLOJİ OTURUMU/ ERKEN DOĞUM
Oturum Başkanları: MÜNEVVER TUNCEL - ERCÜMENT CENGİZ
Preterm eylemde profilaksi mümkün mü? - SEDA GÜVENDAĞ GÜVEN
Servikal uzunluğun değerlendirilmesi ve tedavi seçenekleri - DENİZ ARIKAN
Erken membran rüptüründe yönetim - CENK SAYIN
Servikal olgunlaştırıcı ilaçlar ve günümüzde kullanımı - ÖZLEM PATA
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/f9e3f56058274223be1e2c868df5df921d
ONKOLOJİ OTURUMU / VULVA
Oturum Başkanları: HALDUN GÜNER - YAVUZ ŞİMŞEK
Vulva prekanseroz lezyonların klinik tanı yönetim
TUFAN BİLGİN
Vulva kanserinde primer tedavi yönteminin belirlenmesi ve adjuvant tedavi
MÜFİT CEMAL YENEN
Vulva kanserinde loko-regional nükste tedavi yaklaşımları - HALDUN GÜNER
Vulva kanserde sentinel nod belirlenmesinde güncel durum
TUGAN BEŞE
http://dds.mediasite.com/mediasite/Play/30478415e84d42759a65b8c7f4d6cba91d
Download

Cilt1 - Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği