USTA ÖĞRETİCİLİK
Usta Öğreticilik belgesi ise ustaların yanlarında çırak
çalıştırabilmeleri için gerekli bir belgedir. Ustalık belgesi alanlar
Çumra Mesleki Eğitim Merkezine müracaat ederek usta öğreticilik
belgesi için istedikleri zaman kayıt yaptırabilirler. Usta öğreticilik
eğitim süresi akşamları 17’den sonra yapılmakta olup toplam 10
gündür. Usta öğretici kursları müracaatlar yeterli sayıya ulaştığında
açılarak kayıt yaptıranlara duyurulur.
LİSE MEZUNLARINA
BÜYÜK AVANTAJ!
Usta
Öğreticilik
LİSE MEZUNU BİR KİŞİ KALFALIK EĞİTİM
SÜRESİNİN YARISI KADAR EĞİTİM GÖREREK
KALFALIK BELGESİ ALIR..
2 YILLIK BİR MESLEK DALI İÇİN 1 YIL EĞİTİMLE
KALFALIK SINAVLARINA GİRER.
Ustalık
Kalfalık
Çıraklık
Adres: Çaybaşı Mah. Plevne Cad.
No :5 (San.Sit.Girişi ) 42500 Çumra / KONYA
Tel: 0 332 447 2107 – 332 447 60 78
Fax: 0 332 447 6078
www.cumramem.meb.k12.tr
Çumra Mesleki Eğitim Merkezinde Kış dönemi çırak öğrenci
kayıtlarımız başlamıştır.
 19 yaşından gün almamış bir meslek dalında çalışanlar,
 Yaşı 19’un üstünde olan ve bir meslek dalında çalışan şahıslar
da askerlikle ilişkisinin olmadığını belgelendirmeleri halinde
02-30 Ocak tarihleri arasında Çumra Mesleki Eğitim Merkezi’ne
gelerek kayıt yaptırabilirler.
 Yaz dönemi kayıtlarımız 01 Temmuz – 30 Eylül tarihleri
arasındadır.





 Her hangi bir mesleki eğitim almamış fakat geçmiş yıllarda
mesleği üzerine çalışan kişilerde, çalıştıkları mesleklerde eğitim
süresinin iki katı kadar sigortalı çalıştığını belgelendirenler
denklik yaptırarak kalfalık sınavına girmeye hak kazanırlar.
Ustalık eğitimine hiç kayıt yaptırmayanlar ise mesleklerinde;
 5 yıl sigortalı çalıştıklarını belgelendirirlerse veya
 5 yıllık bağkur kaydı ile denklik yaptırarak ustalık sınavına
girmeye hak kazanırlar.
ÇIRAĞA SAĞLADIĞI FAYDALAR;
Çırak öğrenciler sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmakta
iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigorta primleri
devlet tarafından karşılanmaktadır.
Askerlik işlemleri eğitim sonuna kadar tecil edilmektedir.
Diğer örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilerin faydalandığı
bütün öğrencilik haklardan faydalanmaları sağlanmaktadır.
Çıraklık eğitimlerini tamamlayanlar kalfalık, kalfalık
eğitimlerini tamamlayanlar da ustalık belgesi almaktadır.
Kalfalık ve ustalık belgesine sahip olan ilkokul mezunları
fark dersleri vermek sureti ile ilköğretim, ilköğretim
mezunları meslek liselerinin fark sınavlarını vermeleri
halinde meslek lisesi diploması alarak yüksek öğrenime
devam etmeleri mümkündür
İŞVERENE SAĞLADIĞI FAYDALAR;
 İşyerinde çalışan ve eğitime alınan çırakların sigorta
primlerinin devlet tarafından ödenmesi işverenlerin maddi
yükünü azaltmıştır.
 Çırak öğrencilere ödenen ücretler her türlü vergiden muaf
tutulmuş ve işverence gider olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
 Eğitime bir sözleşme ile başlamak suretiyle, aday çırak ve
çırakların gelişigüzel işyeri değiştirmeleri önlenmiş, iş hayatına
çalışma disiplini getirilmiştir.
 İşyeri açmanın belli kurallara bağlanması sağlanmış ve
gelişigüzel işyeri açması önlenmiştir.
Download

USTA ÖĞRETİCİLİK