www.ytuyapikulubu.com
2014 - 2015
Tanıtım Kataloğu
Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpasa Kampüsü 34210 Esenler, Istanbul / Türkiye
Civil İstanbul
YTÜ Yapı Kulübü
Nedir ?
02
Yapı Kulübünün
Amacı
02
YTÜ Yapı Kulübü
Projelerimiz
02
1
03
İlk Baretim
05
Civillage
07
Teknik Geziler
09
SSP
Yönetim
Kurulu
11
19
Civilfun
15
YTÜ YAPI KULÜBÜ NEDİR ?
Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü, 2002 yılında İnşaat fakültesinde kurulmuş bir öğrenci
organizasyonudur. Kurulduğu yıldan itibaren YTÜ‘nün en aktif ve adından söz ettiren öğrenci
kulüplerinden biri olmuştur.Öğrenciler sosyo kültürel ve iş hayatı anlamında geliştirmeyi hedefleyen
kulübümüz bu bağlamda birçok farklı ve örnek projeye 10 yılı aşkın bir süredir imza atmaktadır.Yapı
Kulübü ailesi Yıldızlı olmanın ayrıcalığını öğrencilere daha iyi hissettirmek ve onların kişisel
gelişimlerine katkıda bulunabilmek için çalışır.Öğrenciler kulüp çalışmalarında takım olabilmenin
önemini kavrayarak hayatlarında daha aktif ve sosyal roller üstlenmektedirler Kulübümüzü ; iş
sektörünü öğrencilerle bir araya getiren ve onların mesleki dünyayı daha iyi tanımasını sağlayan ,
sosyal ve kültürel anlamda gelişmeyi sağlayan bir köprü olarak da tanımlayabiliriz.
YAPI KULÜBÜNÜN AMACI
Kulübümüzün amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz ;
-Öğrencilerin mesleki ve liderlik yeteneklerini geliştirmek.
-Takım çalışmasını ve görev bilincini aşılamak.
-Sosyal sorumluluk hareketlerine katkı sağlamak ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek.
-Toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarının farkında mühendisler yetiştirilmesine yardımcı olmak.
-Problem çözme becerisini kazandırmak.
-Sosyal ve kendi kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek.
PROJELERİMİZ







Civil İstanbul
Civillage
Baret Giyme Gecesi
3-5 Çayı
SSP
Civil Fun
Teknik Geziler
2
1
CİVİL İSTANBUL
Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü’nün ilkini 12-13 Mart 2012 tarihlerinde İnşaat Fakültesi’nde
düzenlediği, iki günlük seminer dizisi ardından düzenlediği teknik gezilerle sonlandırdığı “RİJİT 2012”
etkinliği akademisyenlerin ve öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Yapı Kulübü gördüğü bu ilgiye
kayıtsız kalmayıp etkinliği her yıl daha da geliştirerek bir marka proje haline getirmeyi yönetim kurulu
olarak hedeflemiştir. Rijit 2013’te yine yoğun katılım ile karşılaşan Yapı Kulübü ünlü isimlerle Yıldızlı
öğrencileri buluşturmuştur. Daha profesyonel bir kimliğe kavuşan kulübümüz, okulumuzun İngilizce
eğitim vizyonunu da göz önünde bulundurarak 2014 yılında etkinliği “Uluslararası Civil Istanbul
Engineering Conferences” adıyla devam ettirme kararı almıştır. Civil Istanbul 2014 çok daha kapsamlı
bir proje olup, içinde teknik geziler, sosyal sorumluluk projeleri ve eğlence programlarını da barındıran
bir proje haline gelmiştir. Proje bu haliyle birçok mühendislik öğrencisini İstanbul’da bir araya
getirmiştir. Proje TAV, ENKA, STFA, ALARKO, SOYAK YAPI, HİLTİ gibi dev firmaların katılımı ve
destekleriyle basında ve inşaat dünyasında büyük ses getirmiştir. Tüm bunların etkisiyle “CİVİL
ISTANBUL” öğrenci etkinlikleri arasında en prestijli proje olmayı başarmıştır.
2014 yılında çıtayı büyük oranda yükselten ve beklentileri arttıran Yapı Kulübü “Civil ISTANBUL 2015”
projesinde bu beklentileri karşılamak ve projeyi çok daha ileri bir düzeye taşımak adına gerekli adımları
atmaktadır.
Etkinliğe kamu ve iş dünyasında faaliyet gösteren,sektörün önde gelen şirketlerin üst düzey
yöneticileri, konularının uzmanı yerli ve yabancı akademisyenler ve inşaat sektöründe danışmanlık
yapan firmalardan konuşmacılar katılmaktadır.”Civil İstanbul” inşaat sektörünün önde gelen yönetici,
akademisyenleri ile sektörün geleceği olan mühendis adaylarını buluşturup; onların bilgilerinden,
tecrübelerinden faydalanmayı amaçlamakta ve soru-cevap bölümüyle katılımcıların merak ettikleri
soruları da sorma fırsatı sunmaktadır.
Seminer konuları belirlenirken inşaat sektörü detaylı bir şekilde incelenmekte, sektördeki gelişmeler ve
gittikçe önemi artan konular göz önünde bulundurulmaktadır. Böylece katılımcıların kendilerini
mesleki anlamda geliştirmeleri, sektördeki yeniliklerden haberdar olmaları ve kendilerine sunulan bu
fırsatta staj ve iş başvurularında bulunmaları sağlanmaktadır.
3
Civil İstanbul
4
İLK BARETİM
Medeniyetlerin inşa edilmesinde İnşaat Mühendisleri’nin rolünü ve önemini öğrencilere daha iyi
anlatabilmek ve mesleğe ilk adımda bu mesleğin neden dünyanın en önemli mesleklerinden biri
olduğunu daha iyi kavratabilmek adına düzenlenmektedir.
Geçen yıl ilki düzenlenen İlk Baretim etkinliği, inşaat mühendisliğini yeni kazanan arkadaşlarımıza,
aileleri ve öğretmenleri ile beraber bir baret takma gecesi düzenlenecektir. Mesleğe attıkları ilk
adımda tıpkı Tıp Fakültesi öğrencilerinin beyaz önlük giyme törenleri gibi İnşaat Mühendisliği okuyacak
öğrencilerin de beyaz baret takma etkinliği ile mesleklerine motive olmuş şekilde adım atmalarını
istiyoruz. Etkinlikte geçen seneden farklı olarak geçtiğimiz dönem içinde dönemi derece ile bitiren
meslektaşlarımıza değerli öğretmenler ve arkadaşlarımızın huzurunda sürpriz hediyelerini takdim
edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda kulübümüze başkanlık yapmış arkadaşlarımızla yeni kazanan öğrenci
arkadaşlarımızı da bir araya getirerek YTÜ’den mezun olmak ve inşaat mühendisliği kavramlarını
entegre etmelerini sağlamak istiyoruz.Etkinliğimizi canlı müzik eğlencesi ile sonlandırmayı planlıyoruz.
Etkinliğimiz 1100 kişi kapasiteli Davutpaşa Kongre Merkezi ‘ nde yapılacak olup son derece lüks bir
konseptte dizayn edilecektir. Protokol konuşmaları, ana bilim dalı tanıtımları, baret takma töreni, toplu
fotoğraflar ve akustik konser performansı akabinde kokteyl ile son bulacaktır. Üniversite medyası ve
kulübümüzün yanında o gün ulusal gazete ve kanallardan temsilciler bizlerle birlikte olacaklardır. Gece
internet üzerinden canlı yayınlanacaktır.
Etkinliğimiz İnşaat Mühendisliği öğrencilerini, ailelerini, İnşaat Mühendisliği Öğrenci Kulüplerini, İnşaat
Mühendisliği Odasını, YTÜ akademik personelini ve İnşaat dünyasını bir araya getirmesi
düşünülmektedir. Bölümümüzde hocalarımız ile birlikte hazırlanmaya devam etmektedir.
5
İlk Baretim
6
CIVILLAGE
Civillage kelimesi civil enginer ve village kelimelerinin birleşimi ile oluşmuş bir medeniyet köyü
anlamına gelir.Civillage’yi tek günlük mühendis festivali olarak da açıklayabiliriz.Yıldız Teknik
Üniversitesi orta bahçede gerçekleştirilecek etkinlik gün boyu devam edecektir.Büyük bir alanda
öğrencilerin dinlenebileceği ve eğlenebileceği bir alan hazırlanacaktır.Uzaktan kumandalı iş
makineleri ile hafriyat taşıma yarışması,minyatür baraj inşası yarışması, büyük matkaplarla beton
kırma yarışması, canlı müzik,catering alanları ve birçok sosyal ve mesleki aktivite civillage içerisinde
yer bulacaktır.
7
Civillage
8
TEKNİK GEZİLER
Kulübümüz;öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri uygulama sahasında görmesi amacıyla örnek
teşkil eden projelere teknik geziler düzenlenmektedir.Her biri özenle hazırlanan gezilerimize
öğrencilerin yanı sıra,öğretim görevlileri ve saha mühendisleri de katılmaktadır.Şehir içi, şehir dışı
ve yurt dışı olarak üç ana kategoriye ayırdığımız gezilerimiz en önemli projelerimizden biri olarak
kabul edilir.
9
Teknik Geziler
10
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
İyi bir mühendis olabilmek için önceliğimizin insanlar ve çevre için sorumluluk olduğuna inanıyoruz.
Projelerimizde ana amaç ve temel kriterimiz toplumdaki ihtiyaçlara çözüm bulmak ve o çözümü
hayata öğrenciler eşliğinde geçirmektir.Yapı kulübü olarak gerçekleştirdiğimiz ve
gerçekleştireceğimiz SSP’ler şunlardır.









Lösev Kermesi
Şehit Aileleri, Gazi ve Gazi Aileleri Kahvaltısı
Huzurevi Ziyareti
Çocuk Yuvası Ziyareti
Okul Yenileme Projesi
Pediatri Bölümü Ziyareti
Down Cafe Kahvaltısı
Hayvan Barınağı Ziyareti
Liselerde İnşaat Mühendisliği Tanıtımı

LÖSEV KERMESİ
İlk defa 2013 yılında orta bahçede gerçekleştirdiğimiz kermesimizde Yıldızlı öğrenciler lösemili
çocuklar için çok güzel bir projeye imza attı. LÖSEV ile beraber hareket ettiğimiz kermesimizde
öğrencilerin hazırladığı yiyecekler haricinde lösemili çocukların ailelerinin hazırladığı ürünler
satılarak LÖSEV’e bağışlandı. Etkinlik günü alanda öğrenciler LÖSEV gönüllü kayıt formu doldurarak
farkındalık anlamında güzel bir gün geçirdi. Gelenekselleşen kermesimiz ile bu yıl da ilkbaharda orta
bahçede öğrencilerle LÖSEV’i buluşturacağız.

HUZUREVİ ZİYARETİ
İlkini 2013yılında Zeytinburnu huzurevi ziyaretiyle yaptığımız Sosyal Sorumluluk Projemiz, 2014
yılında Kurban Bayramında Darülaceze ziyaretimiz ile devam etti ve ulusal basında büyük yankı
buldu. Öğrencilerin aldıkları hediyeleri büyüklerine takdim etmesini sağlıyor ve yaşlı insanların
yalnızlıklarına bir nebze olsun iyi gelmeye çalışıyoruz.
11
SSP
12

ÇOCUK YUVASI ZİYARETİ
Üyelerimizle birlikte gerçekleştireceğimiz çocuk yuvası ziyaretinde çocuklarımızın giyecek ve
oyuncak ihtiyacını sponsorlar ve gönüllülük esası ile karşılamaya çalışacağız.

HAYVAN BARINAĞI ZİYARETİ
Yedikule hayvan barınağına yapacağımız ziyarette öğrenciler olarak onların da sevgiye ihtiyacı
olduğunun farkındayız. Mama ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardımlarımız olacaktır.

PEDİATRİ BÖLÜMÜ ZİYARETİ
Pediatri bölümünde yatan hasta çocuklarımızın hayal ettiklerini gerçekleştirmek için hazırladığımız
isteklerini internet ortamında yürütülecek kampanya ile karşılamaya çalışacağız.

DOWN CAFE ZİYARETİ
İlkini 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz ziyaretin devamını 2014 yılında birden çok defa
gerçekleştirerek sağladık. 2014 yılında ayrıca Down Cafe çalışanlarını YTÜ Yıldız Kampüsü Çatı
Restoranda kahvaltıda rektörümüz ile ağırlayıp ardından kampüsümüzü gezdirerek arkadaşlarımıza
üniversite hayatını bir günlüğüne de olsa yaşattık. Onlarında yetişkin birer birey olduğunu daha iyi
hissettirmek için her zaman yanlarında olacağız.

LİSELERDE İNM TANITIMI
İstanbul’un başarılı liselerinde öğretim üyelerimiz eşliğinde yapacağımız ziyaretle mesleğimizi ve
okulumuzu daha iyi tanıtmayı hedefliyoruz.

OKUL YENİLEME PROJESİ
2013 yılında Artvin YİBO’da gerçekleştirdiğimiz projemizi 2014 yılında Muş Güzeltepe İÖO’nda
devam ettirdik. Bu sene de pilot bir okul belirlenerek yinelenecektir. Öğrenciler Artvin’de ve Muş’ta
bir basketbol, bir voleybol sahası inşa etmiş; okul binasını boyayarak çizgi karakterlerle
süslendirmişlerdi. Ayrıca öğrencilerin kırtasiye ve kıyafet ihtiyaçları da karşılanmaya çalışılmıştı.
13
SSP
14
SOSYAL AKTİVİTELER - CIVIL FUN
Derslerin ve sınavların stresinden biraz olsun uzaklaşabilmek ve üniversite hayatını anlamlı
kılabilmek için birçok sosyal aktiviteye imza atıyoruz. Bowling turnuvası, mangal ve yemek
organizasyonları, rafting, tiyatro ve sinema günleri ve daha birçok sosyal aktivite ile Yapı Kulübü
üyeleri stres atıp güzel vakit geçirmeye devam edecek.
15
Civil Fun
16
USTADAN ÇIRAĞA SEMİNERLERİ
Ayda bir kez düzenlediğimiz salon etkinliğimizde inşaat, sanat, spor, basın ve daha birçok farklı
alanda ünlü isimleri Yıldızlı öğrencilerle buluşturuyoruz. İnşaat Fakültesi konferans salonu ve
Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen seminer ve söyleşilerde öğrencilerin soru-cevaplarla
merak ettiklerinin yanıtlarını bulmasına aracı oluyoruz. 2013-2014 döneminde inşaat dünyası ve
farklı sektörlerden birçok ünlü ismi Yıldızlı öğrencilerle buluşturmuştuk.
17
Ustadan Çırağa
18
19
Gazihan Turan
Yönetim Kurulu Başkanı
0531 506 5617
[email protected]
Murat Alten
Yönetim Kurulu 1. Başkan Yardımcısı
0505 791 2220
[email protected]
Enes Oğuzhan Alataş
Yönetim Kurulu 2. Başkan Yardımcısı
0505 752 7089
[email protected]
Sercan Seğmen
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
0537 730 9455
[email protected]
Kaan Turgut Akkoca
Yönetim Kurulu Saymanı
0537 451 8218
[email protected]
Yahya Kaya
Yönetim Kurulu Üyesi
0539 590 1160
[email protected]
Kaan Berkay Esen
Yönetim Kurulu Üyesi
0545 545 8590
[email protected]
A. Mert Furtun
Denetleme Kurulu Başkanı
0539 982 8382
[email protected]
20
Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpasa Kampüsü 34210
Esenler, Istanbul / Türkiye
Download

Tanıtım Kataloğu