1. Kalfalık belgesi olan şahıslar bir
meslek dalında iş yerinde çalışmak
şartıyla
kurumumuza
kayıt
yaptırırlarsa
ve
kurumumuz
tarafından açılan kurslara katılırlarsa
2.yılın sonunda ustalık sınavlarına
girmeye hak kazanırlar. (Kurslar
mesai saatleri dışında açılmaktadır. )
2. Kalfalık belgesi olan şahıslar
mesleğinde bir iş yerinde çalışmak
şartıyla
kurumumuza
kayıt
yaptırırlarsa 5. yılın sonunda ustalık
sınavlarına girmeye hak kazanırlar.
3. Mesleğinde 5 yıl çalıştığına
dair SGK veya BAĞKUR kaydını
belgelendirenler ustalık sınavlarına
girmeye hak kazanırlar.
4. 3 yıllık meslek lisesi mezunu
olanlar da sınav döneminden önce
kurumumuza
müracaat
ederek
ustalık sınavlarına girerler ve ustalık
belgesi alırlar.
ÇUMRA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
USTALIK BELGESİ NASIL
ALINIR?
USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ
NERELERDE KULLANILIR?
Usta Öğreticilik belgesi
ise ustaların
yanlarında çırak çalıştırabilmeleri için gerekli bir
belgedir. Ustalık belgesi alanlar Çumra Mesleki
Eğitim Merkezine müracaat ederek usta öğreticilik
belgesi için istedikleri zaman kayıt yaptırabilirler.
Usta öğreticilik eğitimi mesai saatleri dışında
yapılmakta olup toplam 10 gündür. Usta öğretici
kursları müracaatlar yeterli sayıya ulaştığında
açılarak kayıt yaptıranlara duyurulur.
İŞ YERİ AÇMA BELGESİ
USTA ÖĞRETİCİLİK
USTALIK
KALFALIK
ÇIRAKLIK
İŞ YERİ AÇMA BELGESİ NASIL ALINIR?
Meslek Lisesini 3 yıl okuduktan sonra aynı
meslek
dalında
yüksek
okula
gidenler
kurumumuza başvurarak doğrudan iş yeri açma
belgesini alabilirler.
Düz lise mezunu olup, meslek yüksek
okulunu bitirenler mesleklerinde bir yıllık sigortalı
çalıştıklarını belgelendirirlerse doğrudan iş yeri
açma belgesini alırlar.
Meslek dallarından birinde iş yeri açmak için
Ustalık belgesi veya İş yeri açma belgesi
gerekir. Bu belgelerden herhangi birine sahip
olmak iş yeri açmak için yeterlidir.
Adres:
Çaybaşı Mah. Plevne Cad.
No :5 (San.Sit.Girişi ) 42500
Çumra / KONYA
Tel: 0 332 447 21 07
0332 447 60 78
Fax: 0 332 447 60 78
www.cumramem.meb.k12.tr
Download

Ustalık