Başvuru Formu:
Türkiye-Mali İş Forumu
04.02.2015 / Wyndam Grand Istanbul Levent Oteli, İstanbul
Temsilci
:
Firma
:
Ünvan (Pozisyon):
(Lütfen İngilizce doldurunuz)
Tel
:
E-posta
:
Faks :
Faaliyet Alanı :
(Lütfen İngilizce doldurunuz)
*Toplantıda Türkçe-Fransızca simültane tercüme yapılacaktır.
Toplantı Yeri: Wyndam Grand Istanbul Levent Oteli
Toplantı Saati: 13.00-14.30
Download

Başvuru Formu: Türkiye-Mali İş Forumu 04.02.2015 / Wyndam Grand