AKTAŞ (ANDAVAL) LOJİSTİK MERKEZİ
 Niğde kent merkezi içinde kalmış olan yüklemeboşaltma istasyonunun Avrupa ülkelerinde olduğu
gibi etkin karayolu ulaşımı olan ve müşteriler
tarafından tercih edilebilir bir alanda, yük lojistik
ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte yeniden
yapılması amacıyla Aktaş Kasabasındaki Andaval
istasyonuna 5 yollu yeni bir yükleme boşaltma
sahası ve lojistik hizmet binası yapımı
planlanmıştır. Aktaş (Andaval) Lojistik Merkezi
250.000 m² alan üzerine projelendirilmiş olup,
kamulaştırma ve proje işlemleri tamamlanarak ihale
aşamasına gelinmiş bulunmaktadır.
 Aktaş Lojistik Merkezi Niğde’nin yanı sıra
Nevşehir’e de hitap edecek olup, bu sayede ildeki
OSB’ler ve bölgede üretilen ürünler Dünya’ya
daha verimli, hızlı ve kolayca ulaşacak; küresel
sermaye ile daha kolay rekabet imkanı
sağlanacaktır.
1
Download

Aktaş (Andaval) Lojistik Merkezi