İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
………………………………………………….HASTANESİ
MENOPOZ OKULU KABUL PROTOKOLÜ
KOD : FR….
YAY. TRH:
…/…/….
REV. TRH:
…/…/…..
REV.NO:
0
SAYFA: 1 / 17
1.AMAÇ: İlimizde yaşamakta olan 40-55 yaş arası kadınların menopoz konusunda bilgi ve
bilinç düzeylerinin arttırılması, kişilere psikolojik destek ve yönlendirme hizmetlerinin
sağlanması ile üreme sağlığına ilişkin fiziksel ve psikolojik durumlarının iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır.
2. SORUMLULUK: İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı, Prof. Dr. Sefa Kelekçi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Ebe Ayşe Horzum, Tıbbi Teknolog Emine Coşkun
Ulusan, Titre Devlet Hastanesi’nden Ebe Emine Kaynar, Kiraz Devlet Hastanesi’nden Ebe
Ayten Uysal, Ödemiş Devlet Hastanesi’nden Ebe Sevgül Bakıcı, Urla Devlet Hastanesi’den
Ebe Mine Emre Acar ve Ebe Selcan Demirşahin, Torbalı Devlet Hastanesi’nden Ebe Fatma
Çetin, Gaziemir Devlet Hastanesi’nden Nilgün Kaya İzmir İli Güney Bölgesi Kamu
Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan
görevlerden sorumludurlar.
3.TALİMAT DETAYI
3.1. Menopoz Okulu Hedef Kitlesi: Hastanelerimizde takip olan ve olmayan tüm
premenopoz, menopoz ve post menopoz döneminde olan kadınlar hedef kitlemizi
oluşturmaktadır.
3.2. Menopoz Okuluna Katılacak Kadınların Belirlenmesi: Jinekoloji polikliniğine gelen,
web sayfasından duyan, ilan ya da broşür sayesinde bilgisi olan kadınlar başvurularını ilgili
birime yaparlar. İlgili birimde saha sorumlusu eğitimi yürüten ebeler tarafından ön
değerlendirme anketi uygulanır ve kadınlara eğitim planlanır.
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
………………………………………………….HASTANESİ
MENOPOZ OKULU KABUL PROTOKOLÜ
KOD : FR….
YAY. TRH:
…/…/….
REV. TRH:
…/…/…..
REV.NO:
0
SAYFA: 1 / 17
3.3. Menopoz Okuluna Alınan Kadınların Özellikleri:
A. Premenopoz, menopoz ve postmenopoz döneminde olan,
B. Egzersiz yapmaya engeli olmayan,
C. Sistemik bir hastalığı olmayan,
D. Kadın doğum doktorunun onayından geçen,
E. Ağır psikiyatrik bir hastalığı olmayan,
F. Eğitime katılımda sürekliliği sağlayabilen,
G. Menopoz okuluna katılmak için onay veren kadınlar alınır.
3.4. Menopoz Okulu Eğitime Katılan Kadınların Gruplandırılması:
A. Eğer mümkünse eğitim düzeyi ve kültürel düzeyi yakın olan kadınlar aynı gruba alınır.
B. Eşleri ile katılmak isteyenler eşli gruba alınır.
C. Eşleri ile katılmak istemeyip eşli gruba dâhil olmak istemeyenler bayan yakınlarını ile
katılan gruba alınır.
3.5. Menopoz Okuluna Katılacak Kadınların Yapması Gerekenler:
A. Menopoz okuluna katılmak isteyen kadınlar hastanenin menopoz okulu yürütme merkezine
başvuracaklar.
B. Katılımcı düzenlenen eğitim programından kendisine uygun olan gruba kaydı yaptıracak.
C. Katılımcı kurs zamanı kadın doğum polikliniğinden bilgisayar fişi alacak ve eğitime
katılacaktır.
Download

KOD : FR…. YAY. TRH: REV. TRH: …/…/….. REV.NO: 0 1.AMAÇ