07.11.2014
Kadın Hayatının Dönemleri
10.Sınıf
Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı
5.Hafta ( 13 – 17 / 10 / 2014 )
KADIN
HAYATININ
DÖNEMLERİ
KADIN HAYATININ ÇAĞLARI
( Puberte,, Ergenlik,,Klimakterium,,
Menopoz ve İhtiyarlık )
Slayt No : 5
2
Kadın Hayatının Dönemleri
Kadın Hayatının Dönemleri
KADIN HAYATININ DÖNEMLERİ
1.) Puberte Dönemi ( ergenlik )
2.) Doğurganlık Dönemi ( seksüel ergenlik)
3.) Klimakterium ve Menopoz Dönemi
4.)Senium Dönemi ( yaşlılık)
3
Kadın Hayatının Dönemleri
1.) PUBERTE DÖNEMİ ( ergenlik) :
Adölesan dönemi; fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve
sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme, olgunlaşma
süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir.
Bu dönem 3 grupta incelenir :
..Seksüel
..Bedensel
..Psikolojik
5
4
Kadın Hayatının Dönemleri
Seksüel değişiklikler :
Sekonder seks karakterlerinin görülmesi ve genital
organlarda oluşan değişikliklerdir.
Bu değişiklikler :
..Telarş ( telarche ): meme gelişimi
..Pubarş(pubarche): pubis kıllanması
..Adrenarş(adrenarche): Aksiller kıllanma
..Menarş(menarche): ilk menstruasyon kanaması
6
1
07.11.2014
Kadın Hayatının Dönemleri
Adölesan döneminde telarş
Kadın Hayatının Dönemleri
Adölesan döneminde pubarş
7
Kadın Hayatının Dönemleri
Bedensel Değişiklikler :
.Östrojen hormonuna bağlı değişiklikler görülür.
:boyda uzama
:pelviste genişleme
:kalçalarda yağ toplanması
görülür.
9
Kadın Hayatının Dönemleri
16 yaşına kadar sekonder seks karakterleri ve
menarşın oluşmamasına püberte tarda
(geç püberte) adı verilir. Hipotalamus-hipofiz-over
arasındaki ilişkinin bozukluğu, üreme
organlarında hipoplazi, metabolizma hastalıkları ve
enfeksiyon gibi nedenlere bağlı olabilir.
11
8
Kadın Hayatının Dönemleri
Psikolojik Değişiklikler :
:agresif,
:duyarlı,
:aşırı duygusal olabilir.
Pübertenin 8 yaşından önce ortaya çıkmasına puberte
prekoks (erken puberte) adı verilir. Puberte prekoks
idiyopatik, serabral, ovarial veya sürrenal kaynaklı
olabilir.
10
Kadın Hayatının Dönemleri
2.) SEKSÜEL ERGENLİK DÖNEMİ( doğuganlık ) :
15-45 yaş arasında yer alan bu dönem yaklaşık 30 yılı
yani kadının en üretken ve aktif olduğu yılları kapsar.
Bu Dönemde :
..follikül oluşması,
..ovulasyon,
..korpus luteum oluşumu,
..menstruasyon
Düzenli olarak devam eder.
12
2
07.11.2014
Kadın Hayatının Dönemleri
Gebeliğin ve emzikliliğin yaşandığı bu dönemde besin
gereksinimi de artar.
Bunun karşılanamadığı durumlarda da anemi, diş çürükleri,
guatr, osteomalasia gibihastalıkların ortaya çıkması
kolaylaşacaktır.
13
Kadın Hayatının Dönemleri
Hizmetlerden mahrum bırakılma
Anne ölümü
Toplumsal cinsiyet ayrımcıluğının yapılması
Emziklilik döneminde enerji ve besin ihtiyacının
giderilmediği durumlarda annenin sağlığı bozulur
, süt verimi düşer ve dolayısıyla bebek anne sütünden
mahrum kalır.
Kalsiyumun (Ca+) karşılanamaması sadece gebelik ve
emziklilik dönemlerinde değil ileri dönemlerde de
Ca+ depolarının erken boşalmasına neden olarak
menopoz ve osteoporoz için risk oluşturur.
15
Kadın Hayatının Dönemleri
Klimakterium dönemi WHO ‘ nun sınıflamasına göre;
Kadın Hayatının Dönemleri
Seksüel ergenlik dönemi doğurganlık ile ilgili olayların
en yoğun yaşandığı dönemdir.
Bu dönemde yaşanan en önemli sorunlar şunlardır:
Gebelik, doğum, doğum sonu komplikasyonlar
İstenmeyen gebelikler
İsteyerek düşükler
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
Kansızlık / beslenme bozukluğu
Cinsel taciz / istismar
Cinsiyet temelli şiddet
14
Kadın Hayatının Dönemleri
3.) KLİMAKTERİUM ve MENOPOZ DÖNEMİ:
Klimakterium dönemi ; 45 yaş civarında başlar ve 65
yaş dönemine kadar devam eder.
Bu dönemin en önemli olayı ,menstruasyonun daimi
olarak kesildiği MENOPOZ dur.
16
Kadın Hayatının Dönemleri
MENOPOZ ;
-) Natürel ( doğal ) menopoz
1-) Premenopoz( klimakterium başı-menopoz)
-) Erken Menopoz ( 40 yaş altı )
2-) Menopoz(en son adet kanaması)
3-) Postmenopoz(menopoz-yaşlılık dönemi)
-) Cerrahi menopoz ( overlerin ameliyatla çıkarılması )
olarak incelenir.
olarak 3 bölümde incelenir.
17
18
3
07.11.2014
Kadın Hayatının Dönemleri
MENOPOZA GİRİŞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER :
1.)) Genetik faktörler,
2.)) Genital faktörler,
3.)) Psişik faktörler,
4.)) Fiziki ve çevresel faktörler,
5.)) Sigara kullanımı,
6.)) Genel sağlık durumu,
7.)) Sosyal faktörler.
19
Kadın Hayatının Dönemleri
Yaşlıların çoğunluğunda (%65'i) kronik hastalıklardan
bir ya da birkaçının bulunduğu
bir gerçektir. Bu dönemde öncelikle hastalıklara uygun
beslenme yoluna gidilmeli, doktor veya uzmanlarca
verilmiş bir diyet varsa mutlaka uyulmalıdır. Yaşlılıkta
bazal metabolizmanın yavaşlaması, fiziksel
hareketliliğin azalması gibi nedenlerle enerji
harcaması düşer. Buna karşın protein ihtiyacı değişmez
ancak bu ihtiyacın kaliteli proteinlerden karşılanması
Kadın Hayatının Dönemleri
4.) SENİUM ( yaşlılık ) DÖNEMİ :
Yaşlılık ; organizmanın geriye dönüşü olmayan bir
şekilde yıpranması ve işlevlerinin bozulmaya başlaması
şeklinde tanımlamaktadır. Doku ve hücrelerdeki
yaşlanma dikkate alınarak 64 yaş ve daha yukarı
yaştaki bireylerin yaşlılık döneminde oldukları kabul
edilir. Bu dönemin daha sağlıklı ve daha mutlu geçmesi
için bu yaş grubunda bulunan bireylerin
beslenmelerine önem vermeleri gereklidir.
20
Kadın Hayatının Dönemleri
Yaşlılık döneminin önemli hastalıklarından olan
koroner-arter hastalıkları (KAH) için risk oluturabilecek
diyetteki yağ miktarı ve çeşidine de dikkat etmelidir.
önerilmektedir.
21
22
Kadın Hayatının Dönemleri
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
23
4
Download

kadın hayatının dönemleri