DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI
(08.10.2014)
Mehmet KELEŞ
BELEDİYE BAŞKANI
Özel Kalem
Müdürlüğü
Ali GÜNEY
Başkan Yardımcısı
İnsan Kay.ve Eğ.
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Strateji Geliştirme
Müdürlüğü
Şemsettin YENERSOY
Başkan Yardımcısı
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal. İşl. Veteriner Müdürlüğü
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü
Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü
Murat CAYMAZ
Başkan Yardımcısı
İmar ve Şehircilik
Müd.
Ulaştırma
Müdürlüğü
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Download

düzce belediye başkanlığı teşkilat şeması