DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
FAKÜLTELER VE REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER
15.01.2014 Tarihinde ilan edilen Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları Duyurusu
(Öğretim Görevlisi)
Lisans
Lisans
Müracaat Ettiği Bölüm
Adı ve Soyadı
Görev
Mez.
Mez.
Ünvanı
Notu
Notu:%3
0
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Bölümü
ALES
Notu
ALES
Notu:%
30
Yaban
cı Dil
Puanı
Yabancı
Dil
Puanı:%
10
Giriş
Sınav
Yazılı
Notu
Giriş
Sınav
Notu:
%30
Sınav
Sonuç
Değerlen
dirme
Puanı
Sınav
Sonucu
Zahid GÜRBÜZ
Öğr. Gör.
3,3
24,75
74,55
22,36
64
6,4
64
19,2
72,71
Asil
Metin TURAN
Öğr. Gör.
3
22,5
80,35
24,10
80
8
35
10,5
65,10
Yedek
Levent BORAN
Öğr.Gör.
67,38
20,21
82,584
24,77
66,25
6,63
Girmedi
---
---
---
Aydın
TANRIVERDİ
Dalga Derya
TEOMAN
Mübeyyen TEPE
KÜÇÜKOĞLU
Öğr.Gör.
69,75
20,92
70
21
50
5
98.5
29.55
76.47
Asil
75
22.5
70
21
58.75
5.87
53.5
16.05
65.42
Asil
88.5
26.55
87.29
26.19
81.25
8.13
5
1.5
62.37
Yedek
65.23
84.83
68.12
61.96
19.569
25.449
20.436
---
85.25601
81.03525
70
89.11680
25.57680
24.31057
21
---
72.5
68.75
81.25
72.5
7.25
6.875
8.125
---
66
22
22
Girmedi
19.8
6.6
6.6
---
72.196
63.235
56.161
---
Asil
Yedek
Başarısız
---
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Sermet DEMİR
Barış DOĞRU
Haydar ŞAHİN
Elif KOÇ
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. MİTAT UYSAL
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JÜRİ ÜYELERİ
Prof.Dr. Mitat Uysal
Prof.Dr. Selim Akyokuş
Yrd.Doç.Dr. Aysun Güran
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JÜRİ ÜYELERİ
Prof.Dr. Gönül Yenersoy
Doç.Dr. Şule Önsel Ekici
Yrd.Doç.Dr. Bora Çekyay
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
JÜRİ ÜYELERİ
Prof.Dr. A. Ahmet Ceranoğlu
Doç.Dr. Vahan Kalenderoğlu
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Çağatay Yalçın
Download

Sermet DEMİR Barış DOĞRU Haydar ŞAHİN Elif KOÇ