ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI
VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK BELGESİ
ÇTSO Ailesi’nin bir ferdi olmaktan gurur duyuyor ve gelişmesine katkıda bulunmayı görev
sayıyorum.
Öğrenim sürem boyunca başarı düzeyimi ÇTSO Burs Yönergesinde belirtilen esasların da
üstünde tutmak için çalışacağım.
ÇTSO etkinliklerine katılacağım.
ÇTSO Ailesi ile ilişkilerimin sürekli olması için öğrenim sırasında ve mezun olduktan sonra
adres, telefon, e-mail bilgilerimde olacak değişiklikleri zamanında ÇTSO’na bildireceğim.
Öğrenimimi tamamlayıp iş hayatına atıldıktan sonra, ÇTSO’nın bana ödediği burs tutarını,
ödemeye başlayacağım tarihteki değeri üzerinden belli bir ödeme planı ile geri ödemeyi veya
benim gibi en az bir Türk gencine ÇTSO aracılığı ile burs vermeyi, başkasının ÇTSO Burs
Fonu’na bağışta bulunmasını sağlamaya çalışmayı, vicdani bir yükümlülük biliyor; yerine
getirmeyi kabul ediyorum.
Burslu Öğrencinin
Adı ve Soyadı :.........................................................................
Öğretim Kurumu : ………………………………………………
……………………………………..................
Daimi (Aile) İkametgah Adresi :.........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Ev Telefonu :Alan Kodu:.............Tel: ...................................
Cep Telefonu : Kodu………………Tel: ………………..…..
e-mail adresi :………………………………………………..
Tarih ve İmza :..........................................................................
Size Ulaşılamadığı Takdirde Kendi Aileniz Dışında Bir Yakınınızın
Adı-Soyadı : ……………………………………………….
Yakınlık Derecesi : ……………………………………………….
Adresi :.........................................................................
………………………………………………..
………………………………………………..
Ev Telefonu : Alan Kodu:.............Tel: ................................
Cep Telefonu : Kodu……………….Tel: …………………..
Download

vicdani yükümlülük belgesi - Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası