CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İSTEĞE BAĞLI STAJ PROGRAMI
ÖĞRENCİNİN STAJ YERİNİ
DEĞERLENDİRME FORMU
(EK- 3)
TARİH
İyi
Çok İyi
Aşağıdaki her bir değerlendirme için yandaki verilen beş seçenekten sadece bir tanesini
işaretleyerek fikrinizi belirtiniz.
Orta
…....../........./..................
Zayıf
:................................................
:…………………………………………….
:………………................................
:……………………………………………..
Çok Zayıf
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
FAKÜLTE
BÖLÜM/YARIYIL
OKUL NUMARASI
1
2
3
4
5



































Stajın Sağladığı Kazanımlar
1
2
3
4
5
6
7
Zayıf olduğum alanları belirlememe yardımcı oldu.
Planlı çalışma ve zamanımı verimli kullanma becerimi geliştirdi.
Teorik bilgilerimi pratiğe aktarma olanağı sağladı.
Sorumluluk bilincim gelişti.
Görüşlerimi ve bilgilerimi ifade edebilme olanağı sağladı.
Takım içinde uyumlu çalışabilme becerisi sağladı.
Sosyal ilişkilerimin gelişmesine yardımcı oldu.
Staj Yerinin Değerlendirilmesi
8
9
10
11
Stajınızı staj esaslarına uygun olarak sürdürme olanağı sağlandı mı?
Staj yaptığınız işletmenin farklı bölümlerinde çalışma olanağı verildi mi?
Staj yaptığınız kurum/kuruluşta sizinle bir mühendis/teknisyen/idareci yeterince ilgilendi
mi?
Stajınız kendinizi mühendis/idareci adayı olarak görmenize yardımcı oldu mu?
BÜTÜN BUNLARA GÖRE GENEL OLARAK
STAJ YAPTIĞINIZ KURUM/KURULUŞTA STAJ YAPILMASINI ÖNERİR MİSİNİZ?
Celal Bayar Üniversitesi, Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Tel
(ÜSİTEM), Mühendislik Fakültesi A-Blok 3. Kat, Muradiye Kampüsü 45140 YUNUSEMRE Fax
MANİSA
E-posta
Web
    
    
    
    
    
Evet 
Hayır 
: 236-201 20 45
: 236-241 21 17
: [email protected]
: http://usitem.cbu.edu.tr/
Download

ek- 3 - Celal Bayar Üniversitesi