ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SPK EĞİTİM SEMİNERİ
BAŞVURU KILAVUZU
Başvuru linki kılavuzun sonundadır. Başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
1. Eğitim Seminerine Katılmak İçin Başvurabilecekler
a- Kurulumuz uzman yardımcılığı, uzman hukukçu yardımcılığı veya bilişim uzman
yardımcılığı sınavına kabul edilen fakülte ve bölümlerde okuyan öğrenciler,
b- Seminerin açıldığı aydan geriye doğru son eğitim/öğretim döneminde söz konusu fakülte
ve bölümlerden mezun olanlar,
c- Yurt dışındaki üniversitelerin benzer bölümlerinde eğitim gören öğrenciler ve seminerin
açıldığı aydan geriye doğru son eğitim/öğretim döneminde mezun olanlar,
d- Eğitim süresi 4 yıldan az olmakla birlikte yüksekokulların sermaye piyasası bölümlerinde
okuyan öğrenciler ve seminerin açıldığı aydan geriye doğru son eğitim/öğretim
döneminde mezun olanlar,
başvurabilir. Her öğrenciye bir kez seminere katılma hakkı tanınır. Daha önce açılan staj programları
ile aynı içerikte olan bu seminere, staj programına katılanlar başvuruda bulunamazlar. Seminere
katılmak için kabul edilen fakülte ve bölümleri görmek için tıklayınız.
2. Seminer Dönemi, Seminer Süresi ve Başvuru Tarihleri
Seminer programı 26-30.01.2015 ve 02-06.02.2015 tarihleri arasındaki 5’er işgünlük sürede sabah ve
öğleden sonra grubu olmak üzere ders anlatımı ve örnek olay incelemesi şeklinde düzenlenecektir.
a. Başvurular,
sadece
internet
üzerinden
alınacaktır.
İnternet
başvuruları,
www.spk.gov.tr adresinde 08.12.2014 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve
19.12.2014 Cuma günü saat 18.00'e kadar devam edecektir. İnternetten başvuruda bulunanlar
arasından kura ile tespit edilecek adayların elektronik posta adreslerine 24.12.2014 Çarşamba
günü bildirimde bulunulacaktır. Bu sebeple başvuru ekranına doğru ve geçerli bir elektronik
posta adresi girildiğinden emin olunmalıdır. Başka kaynaklardan edinilen başvuru sonuçları
geçerli olmayacaktır. 24.12.2014 tarihinde kazanan adaylara yapılan bildirimden sonra, şehir,
zaman ve dönem değişiklik talepleri için 26.12.2014 Cuma günü son tarihtir.
b. Seminere kabul edilen adaylar, gerekli olan belgeleri 02.01.2015 Cuma günü saat
18.00’e kadar Kurula ulaştırmak zorundadırlar. Bu belgeler aşağıda sayılmaktadır:

Seminer Başvuru Formu (zip | pdf)

Devam edilen üniversiteden onaylı öğrenci belgesi. Mezun durumda olanların da
Seminer Başvuru Formunu eksiksiz doldurup, mezuniyet belgesinin fotokopisini
göndermeleri gerekmektedir. Eksik başvuru belgesi gönderen adayların seminere
katılma hakları iptal edilecektir. Seminer için başvuran adayların adli sicil
sorgulamaları Kurulumuz tarafından yapılacaktır. Türk Ceza Kanunu’nun 53’ncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar
ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûmiyeti bulunan adaylar seminere kabul edilmeyecektir.
c. 02.01.2015 tarihine kadar başvuru evraklarını Kurula ulaştırmayan adayların
başvuruları ve seminere katılma hakları iptal edilir. Başvurusu iptal edilen adayların yerine,
kontenjanın doldurulması amacıyla daha önce elektronik başvuruda bulunanlar arasından
yeniden adaylar belirlenir. Belirlenen bu adayların e-posta adreslerine 07.01.2015 tarihinde
bildirimde bulunulur. İkinci elektronik kura sonucu seminere katılmaya hak kazanan
adaylar, seminer başvuru belgelerini, 14.01.2015 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar
Kurula iletmeleri gerekmektedir. 07.01.2015 tarihinde seminere katılmaya hak kazanan
adaylara yapılan bildirimden sonra şehir, zaman ve dönem değişiklik talepleri için 09.01.2015
Cuma günü son tarihtir.
d. Seminere katılmaya hak kazanarak başvuru evraklarını gönderip gerekçesiz olarak
seminere gelmeyenlerin hakkı başka bir döneme devredilemez ve diğer adayların şansını
azaltmamak için tekrar başvuru yapmaları engellenir.
e. Seminere kabul edilen adaylar başvuru belgelerini "Sermaye Piyasası Kurulu,
Eskişehir Yolu 8.Km No:156 / 06530 Çankaya/Ankara" adresine elden getirebilecek
(başvuru sahibi dışındaki bir kişi de evrakları teslim edebilir) veya posta/kargo ile
gönderebilecektir. Dolayısıyla belgelerin 02.01.2015 tarihine kadar (yedek olarak
açıklanan adayların belgelerinin 16.01.2015 tarihine kadar) Kurulun evrak sistemine
ulaşması esastır. Belgelerin kabulünde, postaya veriliş tarihi dikkate alınmayacaktır.
3. Seminerin Yapılacağı Yerler:
Seminer;
* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ankara merkez binasında (Eskişehir Yolu 8. Km No:156
/ 06530 Çankaya/Ankara [Orta Doğu Teknik Üniversitesi karşısı])
* İstanbul Temsilciliği'nde (Harbiye Mahallesi, Askerocağı Caddesi No:15 Şişli/İstanbul
[İnönü Stadyum’u arkasında Süzer Plaza]) yapılacaktır.
Adayların büyük çoğunluğu Ankara'da seminere kabul edilecektir. Adaylar Ankara-İstanbul şehir
tercihlerini başvuru esnasında yapacaklardır. Seminerin yapıldığı yer dışında ikamet edenler,
konaklama ve ulaşımı kendileri karşılayacaklardır.
4. Devamsızlık:
Seminer dönemi boyunca her gün yoklama alınır ve mazeret bildirmek koşuluyla seminere 1 gün
devamsızlık hakkı bulunmaktadır. 5 iş günü süren seminere 2 gün gelmeyen adaylara “Katılım
Belgesi” (Sertifika) verilmez.
5. Elektronik Başvuru Dışında Seminere Katılma Hakkı Kazananlar:
Kariyer günleri, tanıtım ve toplantı amaçlı olarak Kurulun üniversitelere ziyaretleri esnasında sınırlı
sayıda belirlediği öğrenciler ve Kurul ile üniversiteler arasında yapılan mutabakat anlaşmaları
çerçevesinde ilgili üniversitelerden seminere davet edilen öğrencilerin de yukarıda belirtilen başvuru
belgelerini 02.01.2014 tarihine kadar Kurulun evrak sistemine ulaştırmaları gerekmektedir.
6. Seminerle ilgili sorular için [email protected] adresine e-posta gönderilebilir veya (312)
292 82 68 numaralı telefon aranabilir.
Eğitim Seminerine başvurmak için tıklayınız.
Download

Sermaye Piyasası Kurulu