25.12.2014
ORTAKLIK GEÇİŞİ DUYURUSU HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
Soru 1. Tüm ortaklar başvuru formu dolduracak mı?
Cevap: Hayır, sadece mevcut ortaklık tipini değiştirmek isteyen ortaklarımız geçiş talimatını
doldurarak sandığımıza ulaştıracaktır.
Soru 2. Hangi tip ortaklık daha fazla getiri sağlayacaktır?
Cevap: Ortaklık türlerinde sağlanan yardımlar aynı olmakla beraber, sadece emeklilik yardım
tutarında farklılık olabilecektir. 01.01.2015 tarihinden itibaren ilk kez yapılacak hesaplamalar için şimdiden
bir öngörüde bulunmak mümkün görünmemektedir. Geçiş işlemlerindeki esas gayemiz her ne olursa olsun
faizli sisteme karşı hassas olan ve bu sistem dışında kalmak isteyen ortaklarımıza imkan sağlamaktadır. Bu
hassasiyeti taşıyan ortaklarımızın iki türün getirilerini kıyaslamayacağı düşünülmektedir.
Soru 3. Yönetim Kurulu üyesinin Katılımcı Tip ortaklığa geçeceği bilgisi bu sitemin daha avantajlı olduğu
anlamını mı taşımaktadır?
Cevap: Hayır, katılımcı ortaklığa geçeceği bildirilen Yönetim Kurulu üyemizin tercihi tamamen
faizli-faizsiz sistem hassasiyetinden kaynaklanmakta olup mali açıdan bir anlam taşımamaktadır. Bu bilgiye
katılımcı ortaklık hakkında kamuoyu ve ortaklarımızın nezdinde gereksiz spekülasyonlar oluşmaması
amacıyla duyuruda yer verilmiştir.
Soru 4. Mevcut kredim varken ortaklık tipimi katılımcı olarak değiştirebilir miyim?
Cevap: Kredi borcu bulunan ortaklarımız borcunu kapatmaları dahilinde tip geçişi yapabilecektir.
Soru 5. Katılımcı ortak hangi tür kredileri kullanabilecektir?
Cevap: Sandığımız yeni yazılım sistemine (POLSİS) geçiş yapıldığı andan itibaren (muhtemelen
Şubat 2015) dileyen katılımcı tip ortaklarımız da standart tip ortaklarımızın yararlandığı tüm kredilerden
yararlanacaktır.
Soru 6. Faks, e-posta yoluyla başvuru yaptım, başka işlem gerekiyor mu?
Cevap: Tip değişikliği talimatı veren ortaklarımız, bu talimatların ıslak imzalı dökümünü şahsen
veya posta yoluyla Ocak ayı sonuna kadar Sandığımıza ulaştırmalıdır.
Soru 7. Duyurudan sonra Tip değişikliği başvurusu yaptım, tercihimden vazgeçebilir miyim?
Cevap: Göndermiş olduğunuz ortaklık tip geçiş talimatından en geç 30.12.2014 tarihine kadar
vazgeçebilirsiniz.
POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Download

Cevap: Hayır