T.C.
ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuracak adayların puan sıralamaları aşağıda belirtilen değerlere
göre yapılacaktır.
TÜR
Alt Dönemlerden Alt Dönemlerden Alt Dönemlerden 2 Alt Dönemlerden 3 Alt Dönemlerden 4 Alt Dönemlerden 5
Dersi Olmayan 1 Dersi Kalanlar Dersi Kalanlar
Dersi Kalanlar
Dersi Kalanlar
ve daha fazla Dersi
/Mezun olacak
Kalanlar
durumda olanlar
için
ANO
% 70
% 68
% 66
% 64
% 62
% 60
ÜGP
% 30
% 30
% 30
% 30
% 30
% 30
ANO: Akademik Not Ortalaması
ÜGP: Üniversiteye Giriş Puanı
Download

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz