Kupa
Genç Odası
Tesislerini
İNEGÖL’e
Taşıdı
Çilek, 500
mağazaya
gidiyor
İngiltere’ye “Made in Alfemo” damgası
Ü
retim tesislerini İnegöl’e taşıyan Kupa Genç Odası Genel
Müdürü Recep Dönmez her gün gelişen ve büyüyen firma hakkında bilgi verdi. Dönmez “Kupa genç odası her geçen
gün birikimlerini ve standartlarını yükselterek yolunda emin
adımlarla ilerliyor.
03
2013
yılında Türkiye mobilya ihracatında 9. sırada yer
alan İngiltere, Türk mobilya sektörü için önemli
bir konumda bulunuyor. Alfemo, İngiltere için oluşturduğu 5
yıllık stratejik plan doğrultusunda 2014’te İngiltere’de 2 mağaza daha açacak.
02
Ç
ilek’te çok hızlı bir mağazalaşma gözleniyor. Çok sık yeni mağaza duyuruları geliyor. Bu yıl da 20’si yurtdışında 45 mağaza açacak. Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çilek, “İhracat odaklıyız. ‘Markalı
mobilya’ başlayınca bu hızdan iyi yararlandık. Genç odasında odaklanma da sıçrama yarattı. Başka işlerimizin hepsini devrettik. Sadece genç odasında olmanın dezavantajları da var. Bu branş, sektörün
sadece yüzde 5’i. Bu yüzden yurtdışına yöneldik. Hızlı büyüme için
iç pazar yeterli değil” dedi.
02
Türkiye’nin İlk Mobilya Sektör Gazetesi
Yıl: 1
Sayı:1
Ekim 2014
Ücretsizdir
w w w. m o b i l ya g a ze te s i . co m . t r
‘MOSFED, Çatı Örgütünü Kurdu
Mobilya Sektörü
61 ilde üretim yapan 150
ülkeye ihracat ile 2,2 milyar
dolarlık Türkiye ekonomisine
katkı sağlayan Türkiye mobilya
sektörü büyük bir birleşmeye
gitti. Mobilya Sektörünün
Öncü Dernekleri MOSFED adı
altında birleşti. Hedef 2023’te
10 milyar dolar ihracat.
S
on yıllarda birçok başarılı işe imza atan
Türkiye mobilya sektörü, sektöre ivme kazandıracak yepyeni bir birlikteliğe imza attı. .
Mobilya Sektörünün Öncü Dernekleri MOSFED için bir araya geldi.
Uzun süredir çalışmaları süren ‘Mobilya Federasyonu’ için bir araya gelen mobilya sek-
törünün öncü isimleri, bundan sonraki süreçte
MOSFED adı altında (Mobilya Sanayicileri
ve İşadamları Dernekleri Federasyonu) Türkiye mobilyasını, Türkiye’de ve dünyada hak
ettiği platformlara taşıyacak. Türkiye mobilya
sektörünün öncü isimlerini bir araya getiren
Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri
Federasyonu MOSFED’in kuruluş çalışmaları tamamlandı. Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği MOSDER, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği MAKSDER, Mobilya Sanayicileri İthalat ve İhracatçıları Derneği MOBDER,
Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği
OMSİAD, Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası
Sanayici ve İthalatçıları Derneği MUDER, ve
Mobilya Sanayi ve İşadamları Derneği MOBSAD’ın kuruculuğunda hayata geçirilen MOSFED, sektörün ilk federasyonu olma özelliğini
de taşıyor.
02
Orman
ürünlerinde
hedef
25 milyar
dolar
Boydak Holding CEO’su ve İstikbal Mobilya
Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Boydak:
“ Küresel Hedeflerimiz İçin Var Gücümüzle
Çalışıyoruz ”
14
“Mobilya Ülkesi
Türkiye” Olma Yolunda Yeni Bir Adım
MOSFED
S: 11
Türk Mobilya
Sektörünün İhracat
Haritası
U.Ü. Dış Tic. Öğ. Grv.
S: 06
Mobilya Üretim Sistemleri ve Verimlilik
Teknik Danışman
S: 10
Mustafa Alak
A. Rıza Ercan
S: 09
Gürhan İlhan
Neden Mobilya
Gazetesi
Ali Kütük
İsmail Bilican
50. Yılında
1 haftada
30 mağaza açtı
E. Vural AydIn
Alınan bilgiye göre, zengin bir
biyolojik çeşitliliğe sahip olan
Türkiye, günümüz itibarıyla orman alanını 21,7 milyon hektara,
toplam odun servetini 1,5 milyar
metreküpe, yıllık artımı ise 42,2
milyon metreküpe çıkarttı. 03
Mehmet Sinay
NKARA - Ekonomik büyüklüğü 12 milyar dolar, 2013
yılı ihracatı 2,4 milyar dolar olan
ormancılık sektöründe, 2023 yılında 25 milyar dolar ekonomik
büyüklük ve 8 milyar dolar ihracat rakamı hedefleniyor.
Ahmet Vural
A
03
Artık Kayseri’de
üretilen mallar, satış
sonrası servis garantisi ile satılacak
S: 14
Mobilya Sektör
Analizi
S: 12
Patent Her Şeydir
Sınai Haklar Uzmanı
S: 13
Adana Mobilya
Sektörü Sessiz ve
Derinden İlerliyor.
S: 15
Manşetten
Gazete
Çilek, 500. mağazaya gidiyor
MEKSİKA’YA KADAR
UZANDI, 12 MAĞAZA AÇTI
Yurtdışına açılma, anlattığına göre epeyce maceralı
geçmiş. “Bizi fuarlara almadılar, kapıdan kovulduk bacadan
girdik. Sürekli katılmakta ısrar edince, daha önce önünden
geçenler durup bir bakmaya
başladı. Dünyada da bilinirlik
oluştu” diye anlattı. Çilek’in
444 satış noktası var. Bunların
300’ü konsept mağaza, 144’ü
corner. 300 mağazanın 130’u
yurtdışında. Corner’ların da
ağırlığı yurtdışında. Mağazaların tamamı franchise. Yurtdışında çeşitli ülkelerde Möbel
Pfister, Kika Leiner, Alghanim,
Liverpool, Porta ve Hoff gibi
prestijli zincir mağazalarıyla
çalışıyor. Rusya’da 37, Ukrayna’da 31, Meksika’da 12, Yunanistan’da 12, Hindistan’da
9, İran’da 8 mağazası var. Toplamda 66 ülkeye ihracat yapıyor. Talha Çilek, “G. Kore’ye,
Tayvan’a girdik. Kuzey Afrika, Körfez ülkeleri, Irak, İran
önemli pazarlarımız. Asya’da
iyi potansiyel görüyoruz” dedi.
Avrupa’da ağırlıkla Almanya ve İngiltere ile çalışıyor
Talha Çilek’in verdiği bilgiye göre çatışma bölgelerinden
Irak’ta, görece sakin Kuzey’de
bulunan 4 mağaza açık, işleri de iyi. Suriye’de 2 yıl önce
mağaza kapatmışlar. Şam’daki mağaza açık. Libya’daki 4
mağazada satışlar gerilemiş.
Ukrayna’da çatışmalı bölgelerden çekilmişler. “Bu yıl hiçbir
ülkeden çekilmedik. Avrupa’da
ağırlıkla Almanya ve İngiltere
ile çalışıyoruz. Balkanlar’da
iyiyiz” dedi.
AR-GE MERKEZİ KURACAK Turquality programına
kabul edilen ilk mobilya markası olan Çilek’in genç yöneticisi Talha Çilek’in verdiği bilgiye göre son beş yıldır şirketin
ortalama büyümesi yüzde 15
düzeyinde. 2013’te yüzde 12
büyümüş. 2014’te büyüme hedefini yüzde 20 olarak koymuş.
Bu hızı yansıtan en önemli göstergelerden biri mağazalaşma.
“25’i yurtiçi, 20’si yurtdışı 45
yeni mağaza açacağız” dedi.
Mobilyada tasarım önem kazanıyor. Talha Çilek, “Bizim genç
tasarımcılarımız sektörün duayeni oldu. Şu anda 4 tasarımcı,
15 kişilik Ar-Ge kadrosu var.
Ar-Ge merkezi kuracağız, danışmanlık alıyoruz. Tasarım ve
Ar-Ge sayesinde ihracatımızın
kilosu 15 - 16 dolara geliyor”
diye konuştu. Türkiye ihracatında kilo geliri ortalamasının
1.5 dolar civarında olduğu dikkate alındığında Çilek’in rakamı hayli iyi gözüküyor.
İngiltere’ye
“Made in Alfemo” damgası
Konsept mağazalarıyla özgün tasarıma sahip şık ve
kaliteli ürünlerini ülkemizde ve
yurtdışında müşterilerle buluşturan Alfemo’nun İngiltere’deki ilk mağazası, şehrin ticari açıdan en önemli lokasyonlarından
biri olan Tottenham High Road’da 8 Şubat Cumartesi günü
hizmete girdi. Alfemo mağazasının açılışını, Edmonton Milletvekili Andy Love, Haringey
belediye Başkanı Sheila Peacock, Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Reyhan Yılmaz, Türkiye’nin
Londra Ticaret Başmüşaviri
Yavuz Mollasalihoğlu, Enfield
Belediye Meclisi üyeleri Ahmet
Karahasan/ Yusuf Çiçek, Alfemo Genel Müdürü Ramazan
Davulcuoğlu, Alfemo üst düzey
yöneticileri ile Açıl Group yöneticileri Şükrü Açıl ve Veyis
Açıl birlikte yaptı. Açılışta iş
dünyasının önde gelen temsilcileri ile beraber kalabalık ve
seçkin bir davetli topluluğu da
hazır bulundu.
Davulcuoğlu;“Alfemo
olarak, modern ve şık tasarımlarımız, ulaşılabilir fiyat politikamız, geniş pazarlama ve
reklam faaliyetlerimiz ile kısa
sürede İngilizlerin ve Londra
nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan yabancı uyrukluların mobilya tercihlerinde ilk
sırada yer alacağımıza inancımız tam. Dünya standartlarında
üretimini gerçekleştirdiğimiz
ve bir dünya markası olmaya
aday Alfemo için pazar araştırmalarımıza istinaden planlamamız, 2014 itibari ile ekonomisi
büyüme gösteren İngiltere’de
mobilya pazarındaki açık noktaların kapatılması üzerine kurulu. Alfemo olarak hedefimiz
dünyanın birçok önemli merkezinde konsept showroom açılışlarımıza yılın ilk aylarından itibaren ciddi bir ivme ile devam
etmek. Önümüzdeki günlerde
bir çok farklı ülkede yeni Alfemo mağazalarının açılışlarına
katılıyor olacağız.” dedi.
AYLIK SEKTÖREL GAZETE
Ekim 2014 Yıl:1 Sayı:1
İmtiyaz Sahibi
Sorumlu Yz.İşl.Md.
İlan / Reklam
Dizgi/ Grafik
Görsel Yönetmen
Basım Yeri
: İsmail Bilican
: Murat Bilican
: İsmail Bilican - Murat Bilican
: Süveybe Bilican
: Nurullah Güneş
: İhlas Matbaa / 0 212 454 30 00
YÖNETİM YERİ
: Media Anemon Mahmudiye
Mah. Sanayi Cad. No: 19 16400
İnegöl / Bursa
Tel.: 0 224 718 57 77 - 88
Fax : 0 224 712 21 00
GSM :0 532 583 01 44
Abone
Olmak İçin
Web
Sayfamızdaki
www.mobilyagazetesi.com.tr
Formu
Doldurabilirsiniz [email protected]
Gazetesi
Reklam
Rezervazyon
0 532 583 01 44
0 505 386 87 87
Bu gazete basın meslek ilkelerine göre yayın yapmayı taahhüt eder
02
Mobilya Sektörü Çatı Örgütünü Kurdu
MOSFED
Pazar payı konusunda
rakam
vermenin güç olduğunu belirten Talha Çilek, “Hesaplama sıkıntıları var. Hem
kayıtdışılık hem de bazı mobilyacıların her şeyi üretmesi
nedeniyle. Ama marka bilinirliğinde bir numarayız. Genç odası markası olarak yüzde 90’ın
üzerindedir. Yılda 500 bin oda
satıyoruz. İnegöl fabrikada 700
kişi, bayilerle birlikte istihdam
2 bin 300 kişidir” dedi. Şirketin cirosu konusunda bir rakam
telaff uz etmedi Talha Çilek,
“Ancak perakende ciromuz
220 milyon liradır, bu yıl da
250 milyonu bulur” dedi.
Ekim 2014
Kurucu Başkanlığı’nı
aynı
zamanda Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği
MOSDER Başkanı da olan
Ahmet Güleç’in yapacağı
Federasyon’un
Yönetim
Kurulunda ise; Engin Küçük, Murat Tunç, Seyfi Cahit Ayaskan, Munis Tezbaşaran, Ercan Ata ve İsmail
Doğan var.
Türkiye mobilyasını temsil
eden derneklerin, daha güçlü bir
yapıya sahip olmak amacıyla
başlattıkları girişimin bir sonucu olan, Mobilya Sanayicileri
ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED)’in, mobilya sektörüne yeni bir soluk
getirmesi bekleniyor. Konuyla
ilgili olarak MOSFED Başkanı
Ahmet Güleç, Türkiye mobilya sektörünün 2023 hedeflerine
ulaşması konusunda, yeni kurulan federasyonun çok önemli bir kilometre taşı olduğunu
belirtiyor ve ekliyor; “Türkiye
mobilya sektörü, son 10 yılda
ortaya koyduğu başarılı performansı hız kesmeden devam ettiriyor. Türk mobilyacısı son 10
yılda olduğu gibi bundan sonraki süreçte de işine ve Türkiye
mobilyasını dünya standartlarına çıkarmaya odaklanmış durumda olacak. Sektörün ihtiyaç
duyduğu tasarım odaklı üretim,
satış, pazarlama ve bu alandaki
araştırma, geliştirme, analiz ve
raporlama çalışmaları, kurmuş
olduğumuz federasyonun en
önemli hedefleri arasında yer
alıyor. Federasyonumuz, mobilya sektöründe 10 milyar Dolar
ihracat, 25 milyar Dolar üretim
kapasitesi hedefimiz için önemli
bir adımdır.”
Türkiye mobilya sektörü
10. Kalkınma Planı toplantıları
sırasında, Kalkınma Bakanlığı
tarafından, 2023 hedefleriyle ilgili olarak düzenlenen 6 milyar
Dolar’lık ihracat hedefini, kendi
isteğiyle 10 milyar Dolar’a çıkarmış durumda. Geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde ise sektör, ihracat tutarını 350 milyon
Dolar’dan, 2.2 milyar Dolar’a
çıkararak 7 misli bir büyüme
sergiledi.
Son 10 yılda dünyada
Çin’den sonra en büyük artışı
göstererek Türkiye mobilyasını
dünya standartlarına ulaştıran
Türk mobilyacıları, İstanbul,
Ankara, İnegöl, Kayseri, İzmir
başta olmak üzere 61 ilde mobilya üretimi yapmakta. Türkiye
bir mobilya ülkesidir mesajını
yaymaya çalışıyoruz. Üyesi olduğumuz, Avrupa Mobilya Sanayicileri Federasyonu (EFIC)
ve Asya Pasifik Mobilya Üreticileri Federasyonu (CAFA)
platformlarında da hep bu vurguyu yapıyoruz.
Biliyoruz ki, gelecek dönemde yeni işbirliklerinin kurulması kaçınılmaz oldu ve
MOSFED’in sektör oyuncularına yeni fırsatlar doğuracağını
ifade eden Mobilya Sanayicileri
ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı
Ahmet Güleç, “Malumunuz,
mobilya sektöründe başı çeken
gelişmiş ülke pazarları daha
kaliteli ürün istiyor. Daha çok
tasarımla bezenmiş ürün istiyor.
Daha fazla tanınırlık, bilinirlik
istiyor. Ölçek ekonomisi mantığıyla bütün bunların üstesinden
gelebiliyorsunuz. İşte Federasyonumuza bu noktada büyük
görevler düşüyor. Sektör tem-
silcilerini aynı platformda buluşturan MOSFED, sektöre yönelik doğru adımların atılması
konusunda çalışmalar yürüterek
sektöre kılavuzluk edecek ve
sesimizin daha güçlü çıkmasını
sağlayacak.” dedi.
Türk Mobilya Sektörünün
6 güçlü derneği;
• Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER),
• Mobilya Sanayi ve İşadamları Derneği (MOBSAD),
• Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği (OMSİAD),
• Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği (MUDER),
• Mobilya Sanayicileri
İthalat ve İhracatçıları Derneği
(MOBDER),
• Mobilya
Aksesuar
Sanayicileri Derneği (MAKSDER)
Federasyon 10 Temmuz
2014 Perşembe günü yapılan
basın toplantısı ile kamuoyuna
duyurulmuştur.
MOSFED’ in, Ülkemize
ve Türk Mobilya Sektörüne hayırlı olmasını dileriz.
03
Manşetten
Ekim 2014
Mobilya Sektörünün Geleceği Tartışıldı
MÜSİAD
İnegöl
Şubesi tarafından Çilek
Mobilya Genel Müdürü
Muzaffer Çilek’in konuşmacı olarak katıldığı ‘mobilya sektörünün
geleceği ve atılması gereken adımlar’ konulu konferans düzenlendi.
Konferansa İnegöl Belediye Başkan
Yardımcısı Alper Taban, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Metin Anıl, Mobilyacılar Odası
Başkanı Özcan Ayhan ile iş adamları katıldı. Büyük markaların yöneticilerinin İnegöl’e hayranlıklarını
açıkça dile getirdiklerini belirten
Muzaffer Çilek, “İnegöllü mobilyacıların vizyon sahibi, markalaşmaya, tasarım ve ihracata çok önem
verdiklerine şahit oluyorlar. ÖzellikleKayserililer, ‘Kayseri büyük
vilayet. Ağır sanayilerimiz var. 100
yıllık bir geleneğimiz var. Bizim
babalarımız ve dedelerimiz de sanayici. Sizin öyle değil. Sizin fabrikalarınız yeni kuruldu. Sizin 2. ve 3.
neslinizden korkulur. Biz alışkınız,
sanayici olarak doğduk, ama siz sa-
nayici olarak doğmadınız, sanayici
oldunuz. Sizin geleceğiniz çok parlak’ diyorlar. Kurumsallığı da önem
verilince, Kayserilide o yok. Kayseri’de ciro ve ölçek var. 15 taneye yakın geleceği olan markalarımız var.
Biraz sabretmemiz lazım. Küçük
işletmeler büyüyecek. İnegöl’ün
çok büyük fırsatı var. İnegöl’ün önü
açık. Diğer şehirler İnegöl’e özeniyor. İnegöl mobilyasının ihracatı sevindirici yerde. Çilek olarak biz de
bu gurubun içerisindeyiz” dedi.
mamızla oldu. Yine özgün tasarımlar yapmak bizim başarımıza büyük
başarı kattı. Özgün tasarım yapmasaydık zaten etik olmayacaktı ve
istediğimiz fiyata satamayacaktık.
Çünkü taklit yaptığın zaman orijinalinden aşağı vermen lazım ki senden alsın. Sende kimsede olmayan
ürünü gördüğü zaman hem istediğin
fiyatı veriyor, hem de senden alıyor.
Böylece para kazanarak, işini geliştiriyorsun. Farklı ve özgün tasarımlar olduğu için biz dünyanın her yerine mal sattık. Elde ettiğimiz kârla
Çilek Mobilya olarak, her mobilda işimizi geliştirdik” diye konuştu.
yacı gibi bir evin ihtiyacı olan moYurt dışına açılmada fuarların
bilyalar yaptıklarını ifade eden Muzaffer Çilek, “Sonra baktık ki böyle çok fayda sağladığını ifade eden
olmuyor herkes her şeyi yapıyor. Çilek, “Mobilyacılar genellikle yol
Daha sonra bir konuda uzmanlaşa- kenarında yer açmaya çalışıyor. Kalım diye karar verdik. 1997 yılında pının ya da fabrikanın önüne kocaçocuklarla ilgili mobilya yapma man tabela koyuyor ve içeri müşteri
kararı aldık. Buraya odaklandık. bekliyor. Biz bunu hiç yapmadık.
Hedefimiz Türkiye’nin içerisinde Hep arka tarafları tercih ettik. Pasif
olacağı dünya oldu. İlk yıllarda fu- çalışmak istemedik. Birisi ayağımıarlara girmeye başladık. Bizim en za gelsin diye beklemedik. Sahaya
çok kazancımız uzmanlaşma oldu. ekip yolladık. Müşteri bize gelmez,
Bir konuya biz ona gideriz. Kendi müşterimizi
odaklana- kendimiz bulduk. Ayağımıza gelsin
rak, bizden diye beklemedik. İstikrarlı bir şeönceki 50 kilde fuarlara gidin. Fuarları hiç es
ve 100 yıl- geçmememiz gerekiyor. Fuarlara
lık Avrupa- devamlı katılabilmek lazım. Müşteri
lı firmaları ayağımıza gelsin diye beklemeyecegeçmemiz ğiz, biz gideceğiz. Fuarları kullanao konuda cağız” şeklinde konuştu.
odaklan-
Gazete
Orman
ürünlerinde
hedef 25 milyar dolar
Türkiye’de ağaç ve
orman ürünleri sektöründe takriben 400 bin
kişiye doğrudan, nakliyat, satış ve
hizmet gibi alanlarla birlikte toplam 1 milyon kişiye istihdam sağlanıyor.
Ekonomik büyüklüğü 12 milyar dolar civarında olan ormancılık sektöründe, 2023 yılında ise 25
milyar dolar rakamının yakalanması hedefleniyor. 2013 yılı ihracatı 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşen sektörde, yine 2023 hedefi de
8 milyar dolar olarak saptandı.
Türkiye’de her yıl ortalama
19,7 milyon metreküp endüstriyel,
9,4 milyon metreküp de yakacak
odun olmak üzere toplam 29,1
milyon metreküp odun ham maddesi kullanılıyor. Bu ham maddenin yüzde 83’ü yerli kaynaklardan
yüzde 17’si ise ithalat yoluyla karşılanıyor.
Türkiye lif levha üretiminde
Avrupa birincisi
Ülkede kereste, palet, ambalaj gibi oduna dayalı sektörlerde
yaşanan gelişmelerin yanında lif
ve yonga levha sanayisinde, son
Sektörde 13,8 milyon metreyıllarda artan yatırımlarla dünya küp odun ham maddesi kullanıldı
standartlarında, ileri teknolojiyle
Bu tesislerde, 2013 yılında
üretim yapan tesisler kurulurken,
13,8
milyon metreküp odun ham
dünyada söz sahibi bir kapasite ve
maddesi
kullanılırken, bunun yüzüretim teknolojisine ulaşıldı.
de 76’sı yerli kaynaklardan, yüzde
Lif levha sanayi son yıllarda 24’ü de ithalat yoluyla karşılandı.
büyük bir gelişme göstererek üreLevha sektörü, ormandan baştim kapasitesini 2002-2013 dönelayıp,
nihai ürün olan mobilyaya
minde yüzde 620 artırarak 5,7 mildönüşümü
ile katma değeri en yükyon metreküpe, yonga levha sanayi
sek
sektör
niteliğini taşıyor. Yükise yüzde 205 artarak 5,5 milyon
sek
katma
değerli
olması nedeniyle
metreküpe çıkardı.
Türkiye’nin ekonomik hedeflerine
Bunun sonucunda Türkiye, lif ulaşmasında ve cari açığı azaltmalevha (MDF) üretiminde Avru- sındaki katkısı da son derece önem
pa’da 1, dünyada 2. sırada, yonga arz ediyor.
levha (Sunta) üretiminde AvruÜlkede tüketilen levhalapa’da 3, dünyada 5. sırada, lamirın;
yüzde 73,5’i mobilya, yüzde
nant parke üretiminde ise Avru11,2’si
inşaat, yüzde13’ü dekoraspa’da 2, dünyada 3. sırada yer aldı.
yon ve yüzde 0,2’si prefabrik ev
Türkiye’de günümüz itibarıyla yapımında tüketiliyor.
21 lif levha ( HDF - MDF - LDF )
Özellikle levha sektörü tarafınüretimi yapan tesis, 22 yonga levdan
kullanılan ham maddenin ince
ha (Sunta)-Werzalit-OSB üretimi
materyallerden
oluşması, güçlü oryapan tesis olmak üzere toplam 43
manlar
kurmak
adına Türk ormantesis bulunuyor. Bununla birlikte
cılarına
genç
ormanlarda
bakım
halen kurulumu devam eden fabriyapma
olanağı
sağladığı
gibi
bu
kalar olduğu gibi bazı fabrikalarda
sektörün
de
ham
madde
ihtiyada kapasite artırımı yapılıyor.
cını karşılama fırsatı sunuyor.
50. Yılında Bir Haftada
30 Mağaza Açtı
’nci yılında Doğan, “18 Nisan’da açtığımız
50
Türkiye mo- yeni mağazalarla Türkiye’nin
bilya sektöründe 18 noktasında daha tüketiciyle
lider marka olmayı hedefleyen
Doğtaş bu hafta yurtiçinde 18
mağaza açtı. Büyüme stratejileri doğrultusunda güçlerine
güç kattıklarını belirten Doğtaş
Yönetim Kurulu Başkanı ve
CEO’su Davut Doğan, girişimci
tavırlarını önümüzdeki günlerde de sürdüreceklerini söyledi.
buluşuyoruz. 12 Nisan’da farklı
ülkelerde açtığımız 12 mağazayla birlikte bu hafta toplam
30 mağaza açmış olduk” dedi.
Doğan, gerek tüketiciye olan
destekleri gerekse yatırımları ile
50’nci yıllarını kutlayacakları
2022’de sektör lideri olmayı hedeflediklerini söyledi.
Kupa Genç Odası İnegöl’de
Üretim tesislerini İnegöl’e taşıyan
Kupa Genç Odası
Genel Müdürü Recep Dönmez
her gün gelişen ve büyüyen firma hakkında bilgi verdi.
Dönmez “Kupa genç odası
her geçen gün birikimlerini ve
standartlarını yükselterek yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Fabrikamız, BURSA / İnegöl’de 16000 m2 alana kurulmuş yeni tesisimizde üretim kapasitesini ve kalitesini artırarak
üretime start vermiş bulunmaktayız.
Her zaman hedefimiz sektörde 1 numara olmak ve bunun
için; pratik, kullanışlı, kaliteli, dayanıklı ve farklı çizgideki Kupa genç odası ürünlerini
sağlık ve güvenlik standartlarını göz önünde tutarak en son
teknoloji ile üretim yaparak tüketicilerimizin memnuniyetini
sağlamaktır.
Bu uzun, meşakkatli, bir o
kadar zevkli yola 2006 yılında 35 yıllık birikimin verdiği
tecrübe ile İstanbul-Tuzla’daki
fabrikamızda başladık.
Geçen 8 yılda tesisimizi ve
üretim kapasitemizi, 3 katına
çıkararak mobilyanın başkenti
olan İnegöl’de yeni fabrikamızda faaliyetimizi sürdürmekteyiz.
Türkiye, Avrupa ve tüm
dünyada evlerimizde zevkle,
keyifle ve güvenle kullanabileceğimiz Kupa Genç Odası ürünlerimizi tecrübeli kadromuz ve
farklı hizmet anlayışı ilkemizi
siz değerli tüketicilerimiz ile
buluşturmaktan ayrıca bir Türk
markası olmaktan gurur duyuyoruz.
5 Kasım 2014 tarihi itibari
ile İnegöl’de hizmete açacağımız 16 bin m2 kapalı alana sahip yeni tesislerimizde üretime
devam edeceğiz. Tüm sektör
temsilcilerimizi yeni tesisimize
devam ediyoruz”. dedi
Ahşap Kaplamalı Ürünler
Yapay Kenar Bandı
Ahşap Kaplama Çeşitleri
Yapay Kaplama Çeşitleri
Polisan Sıcak Pres Tutkalı
Holmert Kenar BandıTutkalı
Sıcak Pres Hattı
Kalibre Zımpara
Kuper Kaplama Ekleme
Lazer Giyotin
Ahşap Kaplamalı Ürünler
ler
amalı
Ürün
p Kapl
Ahşa
TUĞRA ORMAN ÜRÜNLERİ
K.san.sit.ağaç İşl. Böl. 20. Mob. Sk. No:63
16400 İnegöl / Bursa0(532) 711 45 77
Mobiliyum
04
Türkiye’nin En Büyük Mobilya AVM İnegöl’de Yükseliyor
Gazete
RESMİ AÇILIŞ MART ORTASI
Türkiyenin En Büyük AVM rojelerinden birisi olacak olan MOBİLİYUM
Genel Müdürü Yusuf Şen,
Şen, Kasım ayında Mobiliyumun
birinci etabını bitirmeyi amaçladıklarını fakat tam anlamıyla bitirilip
hizmete açılması için 31 Ocak 2015
tarihine karar verildiğini aktardı.
Şen, A etabında 50 üyenin
Yusuf Şen
Müdürü
mağazasının yanı sıra 2.katta kiralanacak 40 Mobiliyum
mağazaGenel
ile 90
mobilya
firmasının ürünlerini teşhir edeceği Mobiliyum’un B etabında da 40
mağazanın yer alacağını kaydetti.
Ekim 2014
05
Fuar Tarihi
Fuarlar
Ekim 2014
Sektör Fuarın adı ve Açıklama
Gazete
Yer ve Organizatör
21.10.2014 / 25.10.2014 Mobilya Dekorasyon
ORGATEC: Uluslararasi Ofis Yönetim ve Iç Tasarim Fuari
Köln / Koeln Messe
22.10.2014 / 25.10.2014 Mobilya
INFDEX 2014: 12. Uluslararası Katar Ev & Ofis Mobilyası ve Dekorasyon Fuarı
Doha /Qatar Expo
30.10.2014 / 03.11.2014 Mobilya Dekorasyon
AMBIENTE: Uluslararası Züccaciye,Dekorasyon Ve Ev Tekstili Fuarı
Kiev / Primus
01.11.2014 / 04.11.2014 Mobilya
YIWU FOREST: YIWU Orman Urunleri Fuari
Yiwu / Forest Fair
09.11.2014 / 12.11.2014 Mobilya
Index Office: Uluslararası Ofis Mobilyaları Fuarı
Mumbai / UMG
19.11.2014 / 23.11.2014 Mobilya Dekorasyon
2014 Mobilya, Dekorasyon Üniteleri, Aksesuarlar, Züccaciye, Beyaz Eşya Fuarı
24.11.2014 / 28.11.2014 Mobilya
Moskova Mebel 2014: 26.Mobilya Bağlantı Elemanları ve Aksesuarları Fuarı
Moskova / Expocentr
19.01.2015 / 25.01.2015 Mobilya
IMM / Möbelmesse: Uluslararası Mobilya Fuarı, Döşenmiş Mobilyalar
Köln / Koeln Messe
23.01.2015 / 27.01.2015 Mobilya
Meuble Paris: Mobilya Fuarı
Paris / Salondumeuble
03.02.2015 / 07.02.2015 Mobilya
Stockholm Furniture: İsveç Uluslararası Mobilya ve Aydınlatma Fuarı
Stockholm / Stockholmsmässan 11.02.2015 / 14.02.2015 Mobilya
Windows Doors Stairs: Kapı, Pencere ve Merdiven Fuarı
Prag / Incheba & Gurtour
13.02.2015 / 17.02.2015 Mobilya Dekorasyon
Ambiente: Mobilya ,Dekorayon,Aksesuar, Hediyelik Eşya Fuarı
Frankfurt / Frankfurt Messe
03.03.2015 / 05.03.2015 Bahçe Mobilya
Asia Pacific Sourcing: Ev ve Bahçe Ürünler Fuari
Köln / Koeln Messe
03.03.2015 / 07.03.2015 Mobilya
MIFF 2015: Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı
Kuala Lumpur / MIFF Sdn Bhd
11.03.2015 / 14.03.2015 Ahsap Makinaları
WOODMAC CHINA : Ağaç ve kereste işleme makineleri, mobilya malzemeleri Fuari
Shanghai / Deutsche Messe
18.03.2015 / 22.03.2015 Mobilya
CIFF -Çin Uluslararası Mobilya Fuarı Guangzhou / CIFF
18.03.2015 / 22.03.2015 Mobilya
Home Furniture: Çin Mobilya Fuarı
Guangzhou / CIFF
28.03.2015 / 01.04.2015 Mobilya
CIFF - Office Furniture: Uluslararası Ofis Mobilyaları Fuarı
Guangzhou / CIFF
28.03.2015 / 01.04.2015 Mobilya Dekorasyon
Interzum Guangzhou: Uluslararası Mobilya Uretim ve Teknoloji Fuarı
Guangzhou / Koeln Messe
14.04.2015 / 16.04.2015 Mobilya
Dubai Wood Show: Dubai Ahşap ve Ahşap Sanayi Fuari
Dubai / Dubai Woodshow
14.04.2015 / 19.04.2015 Mobilya
I Saloni Milano 5 fuar bir arada : Uluslararasi Milano Mobilya Fuari
Milano / Cosmit
14.04.2015 / 19.04.2015 Mobilya Dekorasyon
Salone Del Complemento Darredo: Uluslararasi Mobilya Aksesuarlari Fuarı
Milano / Cosmit
20.04.2015 / 23.04.2015 Mobilya Dekorasyon
Houseware Fair: Mobilya Ev-Aksesuar Fuarı
Hong Kong / HKTDC
05.05.2015 / 08.05.2015 Mobilya
Interzum: Mobilya üretimi ve Ahşap işçiliği Fuarı
Köln / Koelnmesse
11.05.2015 / 15.05.2015 Ahsap Makinaları
LignaPLUS: Orman Urünleri ve Ağaç Işleme Makinaları Fuari
Hannover / LignaPlus
11.05.2015 / 14.05.2015 Mobilya
ZOW Moscow: 12.Uluslararasi Mobilya Endüstrisi, Aksesuar ve Ekipmanları Fuari
Moskova / Restec
17.05.2015 / 19.05.2015 Mobilya
KBB London : Mutfak ve Banyo Fuari
Londra / UBM Live Media
18.05.2015 / 21.05.2015 Mobilya
UBAI INDEX 2015: Ev Dekorasyon Fuarı
Dubai / Index Expo
03.06.2015 / 06.06.2015 Mobilya Dekorasyon
Kitchen & Bath China : Mutfak ve Banyo Fuarı
Shanghai / WES
23.07.2015 / 27.07.2015 Ahsap Makinaları
FITECMA 2015: Orman Ürünleri ve Teknoloji Fuari
Buenos Aires / Asora
14.10.2015 / 17.10.2015 Mobilya
Vietnamwood: 11. Vietnam Uluslararası ağaç İşçiliği Endüstrisi Fuarı
Ho Chi Minh City / Chan Chao
02.11.2015 / 06.11.2015 Mobilya
IDEO BAIN: Ev eşyası, züccaciye, seramik, tekstil dizayn, kumaş ve ev tekstil Fuari
Paris / Reed Expositions
Tüyap Diyarbakır / Tüyap Fuarcılık
Piyasalar
Gazete
MOBİLYADA YENİLİK VE
UZMANLAŞMA…
Mehmet Sinay
[email protected]
Uluslar arası ticaretin temel teorilerinde
yer alan konuların en başında iş
bölümü ve uzmanlaşma gelmektedir.
Modern toplumun ve iş hayatının en
vazgeçilmez unsurlarından olan bu
iki kavramların ne yazık ki aradan
geçen yüz yılı aşkın sürede yeterince
kıymeti takdir edilememiştir. Bu
sebeple bunların yeniden gözden geçirilmesi ve işin neresinde olduğumuzun farkına varılması gerekmektedir.
Adam Smith’in değindiği iğne
örneği bu hususta en çok verilen
örneklerden birisidir. Dikiş iğneleri
yapan on adam, ayrı ayrı yapmaya
çalışmış ve bu bireysel çalışmanın,
her günde yalnız üç iğne, o ferdî
sanatın meyvesi olmuş. Sonra, iş
bölümü mantığıyla bu on adam
birleşmişler. Biri demir getirip, biri
ocak yakıp, biri delik açar, biri ocağa
sokar, biri ucunu sivriltir, vs. Her
birisi iğne yapmak sanatında yalnız
basit bir işle meşgul olup, kendi çalıştığı iş basit olduğundan vakit kaybı
olmayıp, o faaliyette uzmanlaşarak,
gayet süratle işlerini yapmışlar. Her
birisine bir günde üç iğneye bedel üç
yüz iğne düştüğünü görmüşler.
Ekim 2014
Evet dostun acı sözüne gücenmemek gerekiyor. Yeni ve tutulan modelleri hala tesadüf eseri olarak gören
anlayıştan sıyrılamadığımız sürece
birilerinin arkasında vagon olmaya
devam edeceğiz. Nasip kısmet diye
diye de kendimizi avutup tembelliğimize ruhsat bulmayalım Allah aşkına. “İnsana ancak çalıştığı vardır”
(Necm suresi 39. Ayet). Nasiplerimiz
ise çalışmalarımızın meyveleridir.
(İnayet başka)
nüz 500 milyon dolar değil. Köftemiz
ile övünürken birileri gelip İsveç’in
köftesini (bazı haberlerde at eti
kattığı söylense de)bize yediriyorsa
girişimciliğimizin kitabını yeniden
yazmamız gerekmiyor mu?
Girişimcilik, yenilikçilik ve görülmeyeni görmek… Herkesin bakıp
yaklaşık olarak aynı şeyi gördüğü
Vaziyet böyle iken işi sadece
dünyada bir şeylere farklı bakış
model geliştirmek olan personelin
açıları ile yaklaşıp bunun meyvele“ayak işleri” yapması da neyin nesi?
rini toplamak. Tarih kimleri yazmadı
Gece rüyasında bile model çizecek
Alanında uzman bir arkadaşın
ki. Bilgisayar ile telefonu birleştiren
kadar işine odaklanması gereken
sözleri geliyor aklıma: “mobilya
Steve Jobs’ları (Apple) mı, simidi
çalışanların her işe koşturulmaları
mağazanızda köfte satar mısınız?
tepsiler ve arabalar dışında dükkankopyacı bir zihniyet yapısını doğur- Çoğumuz hayır derdik herhalde.
da satan Simit Saray’larını mı yoksa
evde yoğurulan çiğ köfteyi tezgahmamış mıdır? Hala neden mobilya- İşte birileri bunu ben satarım dedi
(İkea)” ve (bazı kaynaklarda) 1
nın kalbi başka ülkelerde atmakta?
lara taşıyıp küçücük dükkanlardan
Yoksa endekslendiğimiz %20-25 kar milyar dolar ciroyu bu şekilde elde
inanılmaz cirolar elde eden çiğ
etti. Sahi tüm İnegöl olarak toplam
marjları mı bize bu konuyu ihmal
köftecileri mi? Hepsini yazdı fakat
mobilya ihracatımız ne kadardı? He- biz sadece izledik.
ettirmekte?
XU100
Son 1 Ay USD Fiyat Grafiği
Ulusal 100 Endex Son 1 Ay
Zoom 1g
Son 1 Ay EURO Fiyat Grafiği
Son 1 Ay Dolar Fiyat Grafiği
1h Tüm
Zoom 1g
06
Var mısınız bu yazıdan sonra her
şeye bir nebze olsun farklı açılardan bakabilmeye. Birilerinin delilik
dediği işlerle dünyayı değiştirenlerin
bakış açılarını kazanmaya? O halde
artık “ön belleğimiz”i meşgul eden
çalışma alanımızın dışındaki bir çok
şeyi hayatımızdan “kaldırmaya”?
Her işe koştururken asıl görevlerimizi ihmal etmemeye ve yaptığımız işlerin sonuna kadar hakkını vermeye?
İnanıyorum ki binlerce yıllık
kadim medeniyet alt yapımız ve ileri
derecede çalışan zihnimiz; bu yoğunlaşma, iş bölümü ve uzmanlaşmanın
neticesinde oluşacak yenilikçi (inovasyonel) ürünlerle dünyada adından
söz ettirecek markaları doğuracaktır.
At binenin kılıç kuşananındır…
Son 1 Ay Gram Altın Fiyat Grafiği
Son 1 Ay Euro Fiyat Grafiği
1h Tüm
Zoom
Son 1 Ay Gram Altın Fiyat Grafiği
1g 1h Tüm
78,000.00
2.275
90
2.88
76,000.00
2.25
89
2.86
2.225
74,000.00
88
2.2
2.84
22. Eyl
72,000.00
20 Eylül 2014 24 Eylül 2014
22. Eyl
30 Eylül 2014
29. Eyl
29. Eyl
13. Eki
22. Eyl
29. Eyl
6. Eki
13. Eki
87
18. Eyl
24. Eyl
30. Eyl
8. Eki
12. Eki
8 Ekim 2014 12 Ekim 2014
22. Eyl
13. Eki
29. Eyl
Mynet Finans
Şimşek: ‘Gelecek 10
yılda büyüme temel
faktör olacak’
6. Eki
Şimşek, gelecek 10 yılın daha
kritik olacağına dikkati çekerek,
‘’Sebebi de şu; geçtiğimiz 10 yılda
küresel ekonomiye baktığımızda,
gelişmekte olan ülkelere baktığımızda çok yüksek emtia fiyatları görüyorsunuz. Çok düşük faiz ortamı,
şu anda devam ediyor ama eninde
sonunda bitecek. Global likiditenin
Bakan Şimşek, şirket satın almabol olduğu bir dönem. Dolayısıyla
larının ve birleşmelerinin en önemli
aslında büyümenin de göreceli olamotorunun büyüme olduğunu söylerak yüksek olduğu bir dönem’’ dedi.
ğerlendirmesinde bulundu.
Büyüme olursa bu aktivitelerin
Gelecek 10 yılın en önemli kogüçlü olacağını aktaran Şimşek,
nusunun büyüme olacağını belirten
Türkiye’nin bu açıdan önemli bir 10
Şimşek, bu dönemde ‘’Büyüme neyıl geçirdiğini kaydetti.
rede olacak?’’ sorusuna doğru ce‘’Büyümenin de göreceli olarak vap verilebildiği takdirde o zaman
yüksek olduğu bir dönem’’
geçmiş 10 yıl gibi iyi kazançlar elde
‘’Türkiye Özel Sermaye Forumu 2014’’
toplantısında konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘’Gelecek 10
yılda büyüme temel faktör olacak.
Büyümenin son 10 yıla göre kıt olduğu bir ortamda Türkiye gelecek
10 yıl içerisinde farklılaşacak’’ dedi
6. Eki
13. Eki
SonDovizKurlari.com
22. Eyl
29. Eyl
6. Eki
13. Eki
SonDovizKurlari.com
22. Eyl
29. Eyl
13. Eki
SonAltinFiyatlari.com
edebileceğini söyledi.
nesil reform paketini içeren bir pa- etti.
ket üzerinde çalıştıklarını aktaraŞimşek, büyümenin temel faktör
Bu hedeflerin 2007 yılı öncesinrak, bu çalışmaların devam ettiğini
olacağı gelecek 10 yıl içerisinde
de kurgulandığını belirten Şimşek,
ve bu sene içerisinde biteceğini söyveya büyümenin son 10 yıla göre kıt,
‘’O gün, bugün küresel bir kriz var.
ledi.
potansiyelinin düştüğü bir ortamda
Avrupa’da kriz sonrası neredeyse
Türkiye’nin gelecek 10 yıl içerisinBu reformlarında bir kısmını ge- bir durgunluk var. Orta Doğu’da
de farklılaşacağını kaydeden Şim- lecek yıl yapılacak seçimleri bekle- çok büyük çalkantılar yaşandı, yaşek, bu farklılaşmanın da zeminini meden bir kısmını da hemen seçim- şanıyor. Buna rağmen Türkiye, tabii
şimdiden hazırladıklarını, hazırla- lerden sonra uygulamaya koyacak ki bu reform programı ile geçmişte
şekilde hazırladıklarını dile getiren ve önümüzdeki dönemde yapacakmaya devam ettiklerini belirtti.
Şimşek, bu reform programının 25 larıyla 2023 hedeflerini gerçekleş‘’Reformlarla Asya kadar hızlı
dönüşüm alanını kapsadığını ve tirme konusunda yoluna kararlı bir
büyümenin temellerini hazırlıyoruz’’
bu 25 dönüşüm alanına ilişkin bin şekilde devam edecek. Kısa vadeMehmet Şimşek, ekonomi yöne- 200’ün üzerinde reform tedbiri alı- de baktığınızda Türkiye’de büyüme
timi olarak Başbakan Yardımcısı Ali nacağını kaydetti.
ılımlı. Doğrudur Asya kadar büBabacan’ın başkanlığında uzun bir
yüyemiyoruz. Bu reformlarla Asya
Bakan Şimşek, Türkiye’nin 2023
süredir Türkiye’nin değişiminin ve
kadar hızlı büyümenin temellerini
yılı vizyonu ve hedefleri olduğuna
dönüşümünün yeni halkasını oluştuhazırlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.
değinerek, bu hedeflerin iddialı olracak, çok kapsamlı ikinci - üçüncü
duğunu ve bunu kabul ettiğini ifade
0 224 716 05 19
www.ferahkoltuk.com
TÜRKİYE’DE İLK VE TEK
U L U S L A R A R A S I
D A Y A N I K L I L I K
S E R T İ F İ K A S I
Mağaza : Ertuğrulgaz Cdd. No:8 İnegöl / Bursa
Fabr ka : KSS Ağaç İşler Böl. 28. Sk. No : 34
İnegöl / BURSA – TÜRKİYE
T: 0 224 715 98 91 F: 0 224 718 61 69
nfo@ nd van .com.tr pazarlama@ nd van .com.tr
07
Ekim 2014
İnegöl
Gazete
İnegöl, İNSİAD ile Etiyopya pazarında
İnegöl Sanayici ve İşadamları
Derneği İNSİAD üyesi işadamları
Afrika’nın yükselen yıldızı, Afrika
Birliği’nin merkezi Etiyopya pazarına girdi. Mobilya, inşaat, tekstil
ve lojistik sektörlerinde faaliyet
gösteren firmaların katıldığı Etiyopya-Türkiye İş Forumu başkent
Addis Ababa’da gerçekleşti.
BAKAN’DAN TÜRK
OSB KURUN TEKLİFİ..
Türk işadamları heyetini
konutunda ağırlayan Etiyopya
Dışişleri Bakanı Dawano Kedir
“Türk müteşebbisleri ülkemizde görmek bizleri mutlu ediyor.
TUSKON aracılığıyla ticaret
yaptığımız Türk firmalarından
memnunuz. Çünkü hep sözünüzde durdunuz, bizi yanıltmadınız. Sizlere tavsiyem odur
ki ülkemizde kendi Organize
Sanayi Bölgenizi kurunuz. Biz
devlet olarak Türk işadamlarının yanındayız. Ülkelerimizin
birlikte kalkınması ortak hedefimizdir.” dedi. Heyette yer alan
Kütahya İli Domaniç ilçesi Belediye Başkanı Sahvet Ertürk ile
İNSİAD Başkanı Ahmet Akıskalı Türkiye’ye özgü ürünlerden seçtikleri hediyeleri Bakan
Dawano Kedir’e takdim etti.
Bakan Dawano Kedir ise heyette yer alan tüm işadamlarına hediyeler verdi.
Türk ve Etiyopyalı işadamları
önemli görüşmelere imza attı.
Ticari satışların yanı sıra ortaklık anlaşmalarının da yapıldığı
forumda Türk işadamları Afrika
pazarını yakından görme imkânı
buldu. Etiyopya Ticaret Odası
Genel Sekreteri Gashaw Debebe forumun açılışında yaptığı
konuşmada Etiyopya’nın Afrika
pazarının kalbi ve önemli ticaret
merkezi olduğunu bu programlar sayesinde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin
daha iyi seviyelere geleceğine
inandığını söyledi. Afrika’nın
sömürge görmeyen tek ülkesinin Etiyopya olduğuna dikkati
çeken Debebe ülke yönetiminin
sunduğu ticari fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.
AKISKALI: ORTAK AKIL
ÇOK DEĞERLİ
yeni bir ihracat ve fırsat kapısı
oluşturduğuna dikkati çeken
Akıskalı, “Daha önceki faaliyetlerimizde Rusya, Mısır, Cezayir,
Hindistan ve diğer önemli ticaret
merkezlerinde önemli toplantılar yaptık. Bugün Ortadoğu’da
yaşanan kaos ortamı Türkiye
ihracatının bu merkezlere kaymasına yol açtı. TUSKON ile
istişare ederek belirlediğimiz bu
hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ne derece önemli olduğunu zamanla
hep birlikte görmüş olduk. Ortak aklın değerini bir kere daha
yaşayarak anladık. Önümüzdeki
dönemde de çok önemli yurtdışı
iş forumu ve gezi programlarımız olacak. Bizi burada ağırlayan, yakın ilgi ve alakasını esirgemeyen Etiyopya’nın değerli
devlet adamlarına, Ticaret Odası
Başkanı ve Yönetim Kurulu’na
burada büyük bir özveriyle görev yapan TUSKON temsilcisi
arkadaşlarıma değerli gayretleri
ve katkıları için teşekkür ediyorum. Programın her iki ülke
için hayırlı olmasını diliyorum.”
şeklinde konuştu.
TUSKON Yönetim Kurulu Üyesi ve İNSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Akıskalı
ise İNSİAD’ın özelde İnegöl’ün
genelde ise Türkiye ekonomiEtiyopya: Afrika’nın sömür- sinin gelişiminde ve yeni pazarlara açılmasında önemli bir
ge görmeyen tek ülkesi;
misyon üstlendiğini dile getirdi.
Türk işadamları heyeti TürAddis Ababa Ticaret ve SaİNSİAD’ın düzenlediği her faakiye’nin Etiyopya’daki ilk ve
nayi Odasında bir araya gelen
liyetin İnegöl’deki firmalar için
öncü yatırımı olan Uluslar arası
Necaşi Koleji başta olmak üzere, enerji, mobilya ve tekstil alanında yatırımlarını yerinde inceledi. Gezi sonrası görüşlerini
aldığımız bazı işadamları özetle
şunları söyledi:
Dilay Mobilya - Azmettin
Gündüz: Gitmediğin köy senin
değildir misali, buralara mutlaka gelmek ve yerinde görmek
lazım. Şirketlerin büyüklüğü
ufuklarının enginliği ve analizlerinin derinliği ölçüsündedir.
Her program bize yeni bir ufuk
ve yeni bir zenginlik katıyor.
Coddiva Mobilya- Murat Şirin: Afrika, hele Etiyopya çok
farklı. Bu farklılığı görebilmekte çok önemli tabii ki. AB ülkelerinin 2008 krizini Afrika’ya
yaptıkları yatırımlar sayesinde
atlattıklarını düşündüğümüzde
buraların önemi daha iyi anlaşılıyor.
Kuğu Brode-Süleyman Tetik: Ben daha çok gezip görmek
için gelmiştim. Buradaki fırsatları yakından görünce Etiyopya’da yatırım yapabileceğime
inandım. Afrika pazarı bakir bir
alan. Diye Konuştular
Neden Mobilya Gazetesi?
İsmail Bilican
Mobilya Gazetesi
[email protected]
Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Sektöre yaz tatillerinde sanayide meyve sandığı çakarak başladım. Daha sonra
İnegöl’de mobilyanın mayasını oluşturan sandalyeci çıraklığı
yaptım. Sonraki yıllarda boyahane tozu ve polyester kokusuyla
macera devam etti.
10 yıl ulusal bir gazetede Reklam ve Halkla ilişkiler görevi
yaptıktan sonra kendimi yine aynı sektörde reklam ve organizasyon içerisinde buldum. 2004 yılından 2013 yılına kadar
adını mobilya sektöründen alan bir Fuar şirketinin kuruluşu ve
akabinde genel müdür olarak görev yaptım. 2009 yılında İnegöl
Mobilyası Tanıtım Grubu kuruluşunda koordinatör olarak etkin
görev aldım.
Süreç böylece devam etti. 2012 yılında kurucusu olduğum
Fuar Şirketinden ayrıldıktan sonra yine farklı bir mobilya fuarının organizasyonuna ortaklık yaptım.
Fakat medyadan hiç kopmadım. Yaklaşık 20 yıldır reklam
ajansı hizmetleri veriyorum. Dediğim gibi 30 yıldır mobilya ve
medya ile iç içe yaşıyorum.
2014 yılı nisan ayında çıkarmış olduğumuz bir mobilya sektör
dergisini yut genelinde yaklaşık 1000 mağazaya bizzat gezerek
elden dağıtımını gerçekleştirdim. Böylece Türk mobilya sektörünü sahada inceleme fırsatı buldum. Eskiden 5 veya 6 ilde üretilen
mobilyanın yaklaşık 60 ilde üretilmeye başladığını gördüm. Bu 6
bölgede üretim yapan firmaların ihracata yönelmeleriyle Yurtiçi
pazarını ihmal ettiklerini gözlemledim. Böylece ihtiyaca binaen
yeni bölgesel üreticilerin ortaya çıktığını gördüm...
Ortadoğu kan gölü... Ellerinde en modern silahlarla tarihin az gördüğü acımasız Ortaçağ zulmü, Musul’da, Şengal’de,
Kobane’de sergileniyor. İnsanlık çığlığı Şengal’in dağlarında
yankılanıyor. Ölenlerin çoğu aynı inancın insanları. Kalanları da
binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan kadim bölge halkları olan
Türkmenler, Ezidi Kürtler, Hıristiyan azınlıklar…
STREET
Türkiye - Suriye, Türkiye – Irak ilişkileri Amerika’nın İran
ambargosundan sonra Türkiye sanayisinin ihracat ve yeni pazarlar arayışında belirleyici hale gelmişti. Öteden beri var olan
bölgesel düzeydeki mayınlı alanlarda katır sırtında yapılan kaçak
ticaret, ölçeklenebilir bir ihracat – ithalat ilişkisine dönüşmüş ve
iki düzeyde de önemli ticari ve diplomatik ilişkiler geliştirilmişti.
Öyle ki, Suriye ile ticaret hacmi 2010 yılında üç milyar dolar,
Irak ile 13 milyar dolar gibi, tarihin en yüksek noktalarına ulaşmıştı. Bugün ticaret can çekişiyor, geriye yıkılmış harap bir ülke
ve harap bir ekonomi ile ülkelerinden can havliyle kaçan milyonlarca insan manzarası var. Kazanan tek taraf ise petrol alanlarını
yeniden paylaşan dev tröstler ve silah sanayii.
Son yıllarda Türk Mobilya Sektörünün Pazar olarak hitap
ettiği Irak, Suriye, İran, Libya, Ürdün, İsrail, Mısır, Fas, Tunus,
Cezayir, Azerbaycan vb. ülkelerin iç ve dış savaşların etkisine
girmesi ile güvensiz pazarlar haline dönüşmesi, ayrıca Avrupa
pazarındaki sıkıntılı ve istikrarsız hareketlerin yaşanması Mobilya sektörünü yeni pazarlar aramaya itmiştir.
Yukarıda isimlerini zikrettiğim ülkelerde şu an savaş bitse bile
en az birkaç yıl bu istikrarsızlık ve güvensizlik devam edecektir.
Hadi diyelim yeni Pazar arayışlarına girdik ve bulduk bu pazarların güven telkin etmesi de en az birkaç yılımızı alacaktır. Bu
nedenle elimizdeki yurt içi pazarını iyi etüt edip, birkaç yıl bu
pazarla yetinmek zorundayız. Fakat pastanın küçük ve kıymetli
olduğunu biliyoruz.
Bu nedenle yeni ve istikrarlı dış pazarlar bulunana kadar
elimizdeki nimet yurt içi pazarıdır. Bu pazarda etkileşim iletişim
adına “Mobilya Gazetesi” bir ihtiyaç olarak doğmuştur.
Tüm mobilya üretici ve satıcılarına “Sektörel Mobilya Gazetesi” nin hayırlı olmasını diliyorum.
Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulundan almış olduğum Personel Kimlik Kartımı kaybettim Hükümsüzdür.
Mehmet Sinay
Sektörel
Gazete
MOSDER’ in
Yeni Başkanı
İsmail Doğan Oldu
Ekim 2014
Türk Mobilyacılığı
İhracatta İlk 10’a
Girmeyi Hedefliyor
08
TOBB Mobilya
Ürünleri Meclis
Başkanı DavutDoğan, 2023’te
25 milyar dolar
üretim ve 10 milyar dolar ihracat
yapmayı hedeflediklerini söyledi
Doğtaş-Kelebek Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Doğan 2014-2016 dönemlerinde Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği (MOSDER) Başkanlık Görevini
sürdürecek.
Türkiye Mobilya
Sanayicileri Derneği
(MOSDER), 8. dönem
Genel Kurul Toplantısını 11
Ekim 2014 Cumartesi günü Polat Renaissance Otel’de gerçekleştirdi. 2012 yılından bu yana
Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği (MOSDER) Başkanlığı görevini sürdüren Ahmet
Güleç, bayrağı Doğtaş-Kelebek
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail
Doğan’a devretti.
Türk mobilya sektörünün
öncü kuruluşu Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER, 11 Ekim 2014 Cumartesi
günü Yeşilköy Polat Renaissance Otel’de gerçekleştirdiği 8.
Genel Kurul toplantısıyla yeni
başkanını seçti. Tek listeyle
geçen toplantının sonucunda
2012-2014 döneminde Türkiye
Mobilya Sanayicileri Derneği
(MOSDER) Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Güleç, bayrağı Doğtaş-Kelebek Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Doğan’a devretti. Doğtaş-Kelebek Yönetim Kurulu
Üyesi İsmail Doğan’ın Türkiye
Mobilya Sanayicileri Derneği
(MOSDER) Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevine getirildiği
8. Genel Kurul Toplantısı sonu-
cunda, yönetim kurulu üyeleri
de Bekir Boydak ( Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi),
Bülent Bayram ( Laressa Yönetim Kurulu Başkanı), Talha
Çilek (Çilek Yönetim Kurulu
Üyesi ), İlhan İl ( Tepehome Yönetim Kurulu Başkanı ) olarak
belirlendi. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER)
üyesi 57 firmanın tercihiyle başkanlık görevine getirilen Doğtaş-Kelebek Yönetim Kurulu
Üyesi İsmail Doğan 2014-2016
dönemlerinde Türkiye Mobilya
Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanlık Görevini sürdürecek.
Türkiye
Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Mobilya
Ürünleri Meclis Başkanı Davut
Doğan, 2023 yılında, 25 milyar
dolar üretim ve 10 milyar dolar
dış satıma ulaşıp ihracatta ilk 10
ülke arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi.
Doğan, yurt dışında açılan her
mağazanın, Türk mobilya ürünlerini daha görünür hale getirdiğini
anlattı.
Markaların, dünya tasarım
trendlerini takip edip yerel halkın
beğeni ve kullanımını göz önüne
alarak üretim yapmaya başladığını belirten Doğan, “Böyle olunca
da her geçen gün Türk mobilyasına talep artar hale geldi. Model
ve tasarımlar yanında ürünlerin
kaliteli ve sağlam olmasıyla da
Türk mobilyası öne çıkıyor”
dedi.
Özellikle Arap ülkeleri ve
Türk cumhuriyetlerinin, mobilyaya yoğun ilgi gösterdiğini
vurgulayan Doğan, tasarımların
beğenilmesi ve fiyatların uygun
olmasının Ortadoğu pazarında da
sektörün hızlı büyümesini sağladığını ifade etti.
Irak başta olmak üzere Libya,
Azerbaycan, Almanya, Fransa,
İran, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Birleşik Krallık ve Hollanda’nın, yoğun ihracat kaydedilen ülkeler olarak öne çıktığı
bilgisini veren Doğan, şöyle konuştu:
cıların yetiştirilmesinde devlet,
üniversiteler ve firmaların iş birliğine gitmesi gerektiğini belirtti.
Firma yöneticilerine, öğrencilere daha fazla staj ve iş imkanı
sağlaması, Ar-Ge yatırımlarını
“Mobilya sektörü ilk çeyrekte hızlandırmasını tavsiye eden Doyüzde 6 küçüldü, ihracat ise yüz- ğan, şunları kaydetti:
de 18 büyüdü. Genellikle yılın
“2023’te dünyada mobilya
ilk yarısında satışlar daha düşük
ihracatında ilk 10 arasında yer
olur. Yılın ikinci yarısında düğün
almayı hedefliyoruz. Hedefimiz
sezonunun da etkisiyle sektörde
25 milyar dolar üretim, 10 milyar
artış olur. Tahminen bu yıl sodolar ihracat yapmak. Bunun için
nunda sektörde yüzde 5 büyüme
çalışmalar, geliştirme faaliyetleri
gerçekleşir, ihracat ise yüzde 8
devam ediyor. Sektörde kasım-nibüyüme ile 2,6 milyar dolara ulasan arası satışlar her yıl en düşük
şır.”
seviyede seyreder. Bu aylarda za“Tasarım anlamında değer rar oluşur. Mayıs ayında evlilik
hazırlıklarının başlamasıyla ekim
gören, yükselen bir çizgi var”
ayına kadar sezon en yüksek seDoğan, sektördeki büyük firviyesine ulaşır. Ayrıca haziranda
maların yöneticilerine, maliyetokulların kapanmasıyla karne heten çok tasarıma yönelmelerini
diyesi dolayısıyla genç mobilyası
önerdi.
da canlanır. Bu yıl da aynı şekilKaliteli ve uygun fiyatlı olan de ilk 6 ay sektör daraldı ancak
Türk mobilyasının, henüz ken- ihracat rakamları arttı. İlk 6 ayda
di tarzını ortaya koyamadığını sektörde büyüme sağlanamadı.
bildiren Doğan, “Ürün kalitesini Yıllık büyüme de ortalama yüztasarımla birleştirdiğimizde dün- de 10 gerçekleşir. Sektörde 2014
ya sıralamasında daha üst sevi- beklentileri, beklenti seviyesinin
yelerde yer alacağız” ifadesini altında seyrediyor ancak sektörde
kullandı.
tasarım anlamında değer gören,
yükselen bir çizgi var. Daha moSadece tasarıma yatırım yapdern, fonksiyonel ürünlere talep
makla hedeflere ulaşılamayacaarttı.”
ğına işaret eden Doğan, tasarım-
09
Ekim 2014
Kayseri
Gazete
“ Küresel Hedeflerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz ”
Boydak Holding
CEO’su ve İstikbal
Mobilya Yönetim
Kurulu Başkanı
Memduh Boydak: “
Küresel Hedeflerimiz
İçin Var Gücümüzle
Çalışıyoruz ”
Boydak Holding CEO’su ve
İstikbal Mobilya
Yönetim Kurulu Başkanı
Memduh Boydak, Avrupa’nın en büyük mobilya
üreticisi olarak ve 2023 yılında dünyanın en büyük 3 mobilya üreticisinden biri olma
hedefiyle mağazalaşma faaliyetlerine devam ettiklerini
söyleyerek, “İstikbal markamızla Türkiye’de ve yurtdışında franchise tipi yapılanmayla faaliyet gösteriyoruz.
konuştu.
Şu an yaklaşık 50 ülkede
300’den fazla mağazayla faaliyete gösterdiklerinin altını
çizen Boydak, “Geçtiğimiz
aylarda Avrupa’da Stuttgart,
Hamburg, Bosna Hersek,
Atina ve Zürih’te yeni mağazalar açtık. İstikbal markamızla bugün, 50 ülkede
300’den fazla mağaza ile faaliyet göstermenin yanında,
100’den fazla ülkeye yaklaşık 145 milyon dolarlık mobilya ihracatıyla ülkemizin
İstikbal ailesi olarak ge- lider markası konumundaçen yıl belirlediğimiz küresel yız.” dedi.
hedeflere ulaşmak için ekibiBoydak, yurtdışında açımizle birlikte tüm gücümüzlan her mağazanın hem ülke
le çalışıyoruz. Markamızın
itibarı hem de ülkeler arası
yurtdışı açılımları doğrultuticaret hacminin gelişmesine
sunda hedef pazarlara ve tükatkı sağladığını belirterek,
keticilerimize daha yakın ol“Avrupa’daki
faaliyetlerimak, onlara çok daha hızlı ve
mizle yılsonuna kadar Frankaliteli hizmet sunmak amasa Nantes, Belçika Brüksel,
cıyla bu sene 30 yeni mağaza
Danimarka Kopenhag, İsaçma hedefiyle yola çıktık ve
veç Stockholm ve Almanya
bu hedefi tamamlamamıza
Frankfurt mağazalarımızı haçok az bir zaman kaldı “ diye
yata geçireceğiz.” dedi.
Kayseri’de üretilen mallar,
Artık satış sonrası servis
garantisi ile satılacak.
Mustafa Alak
KAYMOS. Kur. Bşk
[email protected]
Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) olarak üyelerimizle birlikte yaptığımız hummalı çalışma sonrasında “Artık
Kayseri’de üretilen mallar, satış sonrası servis garantisi ile satılacak. Bunun alt yapısını oluşturduk” Bundan sonrada atacağımız
adımlarla özenle üretilen Kayseri tandanslı ürünlerin yine Kayserili işadamlarımızın garantisi ile satacağız. Bu kayseri sanayicisi
için atılmış önemli ve büyük bir adımdır.
Bu gönüllü sanayiciler hareketi, fedakâr Kayseri Mobilya
Sanayicileri, yıllardır yapılamayanı yaptı. Zor da olsa sanayicilerimizi bir araya getirdi. Bu tabii ki bir ekip çalışmasıdır. Sanayicilerimizi özverili çalışmaları ve desteği olmasa başarılması mümkün
değildi.
Yaklaşık dört ay gün önce atılan tohumların yeşerdiğini görüyorum. İnşallah kısa sürede meyvelerini tüm Kayseri olarak toplamaya çalışacağız. Yönetim ve istişare kurulu olarak bizler bu derneği
kurarken kolay olmayacağını ve olumsuz bazı eleştiriler alabileceğimizi biliyorduk. Ama birbirimize inandık. Ciddi fedakârlık
gerektiğini de biliyorduk. Amacımız gelişen ulusal ve uluslararası
pazarda Kayseri mobilyasının güçlenmesiydi.
Dernek binamızı kiralayıp yerleştirdik. İnşallah kısa sürede organize sanayimize yakışır bölge müdürlüğümüzün desteği ile de bir
bina yaptırıp taşınırız. Çünkü burası hayallerimizin dörtte birine
ancak yeter. Burada personelimizin de işverenimizin de faydalanacağı istihdam artırıcı faaliyetlerin olacağı birimler olacak”
Dernek yönetim ve istişare kurulu sektörün mutfağından geliyor. Bütün sorun ve çözüm yollarını tespit etmiş bulunuyoruz. Sıralamada önceliklerimiz var. Bunun başında da lojistik geliyor. Bu
konuda Kayserimizde etkin yere sahip olan bir firmayla anlaştık.
15 Ağustos’tan itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine
lojistik faaliyetine başlıyoruz. Nakliyat firmasına ait 5 TIR KAYMOS üye logoları ile yola çıkacak. Gücümüz ve birlikteliğimiz tüm
ülkeye ilan edilmiş oldu.
İnşallah bir ay sonra da Doğu Karadeniz ve Akdeniz bölgesine
de açılacağız. Satış sonrası serviste 79 ilin alt yapısını oluşturduk.
Kayseri’de üretilip satılan mobilyalar satış sonrası servis garantisi
ile satılacaktır.
Atılan bu adımların hem kayseri hemde Türk Mobilya Sektörü
adına hayılı olmasını diliyorum.
“Eski Sanat, Yeni Tarz”
www.iskeletsan.com
Yeni Sanayi Sanayi Cad. No:13 inegöl/Bursa TÜRKiYE
0507 364 75 01 0554 960 58 08
Sektörel
Gazete
Ekim 2014
10
Mobilya Sektörü Gözünü Rusya’ya Dikti
Dünyanın mobilya
ihracatı sıralamasında
2009’da 21’inci sırada
olan Türkiye, bu yıl 13’ncü sıraya
kadar yükseldi. 2023 hedefi 5’inci
sıra olan Türkiye’nin Çin, İtalya,
Almanya, Polonya ve Vietnam
gibi güçlü rakipleri bulunuyor. Son
yıllarda mobilya ihracatında yüzde 13’lük büyüme yakaladıklarını
anlatan İstanbul Ağaç ve Orman
Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, şu anda 2.2
milyar dolarlık ihracat yaptıklarını
ve bu büyüme hızını sürdürmeleri
halinde 4.5 milyar dolar ihracat yapan Vietnam’ı geçerek 5’inci sıraya
çıkabileceklerini belirtti. Türk Mobilya sektörünün dünyada kaliteli
mobilya üreten bir imaja sahip olduğunu ifade eden Güleç, Türk mobilyasına olan ilginin her geçen gün
arttığını, mobilya sektörünün dış
ticaret fazlası verdiğini kaydetti.
İstanbul Ağaç ve
Orman Ürünleri
İhracatçıları Birliği
Başkanı Ahmet Güleç,
Rusya’nın yıllık 4 milyar
Dolarlık mobilya ithalatı yaptığını ve ambargo
sonrası doğan ihtiyaç
nedeniyle sektör
olarak Rusya’ya yönediklerini söyledi.
Rusya’nın Avrupa Birliği ve
ABD’ye uyguladığı ambargo sonrası bu ülkeye yöneldiklerini dile
getiren Güleç, Rusya’da daha önce
istedikleri payı alamadıklarını ve
bundan sonra Rusya’ya girmek için
çalışmalara başladıklarını aktardı.
Rusya’nın yılda 4 milyar dolarlık
mobilya ithalatı yaptığından bahseden Güleç, “Bugüne kadar Rusya’ya önemli oranda mal satamadık. Hedefimiz orası. Şu anda bütün
ihracatımız Rusya’ya odaklanmaya
başladı. Son iki aydır sadece Rusya’ya pazarlamaya başladım ve mal
satıyorum kendi firmamla. Gümrük
sorunları vardı onlar aşıldı. Önümüzdeki mayıs ayında Rusya’daki
en önemli mobilya fuarlarına katılmak istiyoruz. Kasımda da Rusya’ya heyetimiz gidip temaslarda
bulunacak.” dedi.
IRAK’A OLAN KAYIP İRAN
İLE KAPATILIYOR Son 5 yılda
en çok mal sattıkları ülkenin yüzde 26.5 ile Irak olduğunu anlatan
Güleç, Irak’ı yüzde 12.5 ile Almanya’nın takip ettiğini söyledi. Son bir
yılda yaşananlara rağmen Irak’ın
halen birinci sırada olduğunu dile
getiren Güleç, İran’a olan ihracatlarının son bir yılda yüzde 41.4 arttığını kaydetti. Güleç, “İran’da bizim
Türkiye mobilya ve Türk malının
değeri çok yüksek. Onun için İran
önemli bir pazar. Her zaman mal
satıyoruz oraya. Orada üretimle
karşılanmayacak kadar üstün bizim
özellikle mobilya modellerimiz.
Ambargonun gevşemesi de İran’a
ihracatımızı artırdı. Irak pazarının
kaybını İran’la kapatıyoruz.” diye
konuştu.
UR-GE’DEN EN FAZLA MOBİLYA SEKTÖRÜ FAYDALANDI Ekonomi Bakanlığı’nın mobilya ihracatının artmasına önemli
katkılarından bir tanesinin UR-GE
(Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) olduğunu belirten Güleç, UR-GE’den en
çok istifade eden sektörün mobilya
sektörü olduğunu kaydetti. Güleç
sözlerini şöyle devam etti: “UR-GE
ile gitmediğimiz ülke kalmadı neredeyse. Afrika’nın hemen hemen her
ülkesine gittik UR-GE desteği alarak. Bakanlığın başarılı bir projesi.
Bundan daha çok istifade edeceğiz.
Turquality’den de istifade ediyoruz. Mobilya markalarının açılması
buna bağlı bir başarıdır. Dünyada
mobilya sektörümüzden 2 binden
fazla mağaza açıldı. Turquality ve
diğer destekler alınarak bu yapıldı.
Fuarlara da katılımlarımız sürüyor.
Milli katılım olarak Çin’e yapıyoruz. Diğer ülkelere bağımsız gidiyoruz.”
Mobilya OSB’ler gelişmekte
olan mobilya sanayisi için bir
katalizör niteliğinde
Ahmet Vural
Teknik Danışman
[email protected]
sofa & furniture
®
Mobilya gazetesinde ki ilk yazıma İnegöl 2.OSB
( Ağaç İşleri Ihtisas OSB ) ‘nin mobilya sanayisine getireceği pozitif yönlü ivme ve konuyla ilgili olarak mobilya fabrikası
inşaatları nasıl yapılmalı ? konusundan başlamayı önemli ve uygun buluyorum. Sektör ile ilgili böyle bir gazete çıkarma fikrini hayata geçirdikleri
için de; İsmail Bilican bey ve ekibini tebrik ediyorum.
Mobilya OSB’lerin gelişmekte olan mobilya sanayisi için bir katalizör niteliğinde olduğu gerçeği malumunuz, bunun için söz konusu sanayi
bölgesindeki fabrika inşaatları hız kesmeden devam ediyor. Burada önemli
bir hususu belirtmekte fayda görüyorum. Fabrika inşaatlarımız artarak
devam ederken, gerekli fizibilite çalışmaları, tesis projelendirme faaliyetleri ihtiyaca yönelik yapılıyor mu? Bunu önemsememiz gerekiyor. Yapılması
gereken adımları belirtecek olursak;
Fabrika inşaatına karar verildikten sonra;
Firmanın mevcut üretimi varsa mevcut alan kaç m2 ? Yönetim birimleri
kaç m2 ?Mevcut Kapasite analizinin yapılarak yeni yerde ne kadar alana
ihtiyaç duyulacağı kabaca saptanmalı, daha sonra mimari proje çalışmalarına start vermeden, Fabrika tesis projesinin ön taslağı hazırlanmalı
, mimari proje çalışmalarına bu aşamadan sonra geçilmeli, yani kısaca
mimarın hazırladığı mimari projeye göre fabrika yerleşimi sığdırılmamalı !
İnegöl Ankara Yolu 3. Km.
İnegöl / Bursa / Türk ye
Tel: 0 224 714 86 70
Fax: 0 224 714 86 70
www.cassal n .com
Fabrika tesis projesi ön taslağına göre mimar mimari projeyi hazırlamalı. Böylece daha optimum bir plan ortaya konmuş olur ki; sonradan
yeniden düzenleme ihtiyacı meydana gelmemiş olur. Fabrika tesis projesi
ön taslağı detayına girersek, toz toplama sisteminin konulacağı yer iş akışına göre belirlenir, aynı şekilde trafo odası , atık sahası , kompresör odası
, ısıtma sistemi gibi v.b birimler de iş akışı ile ilişkilendirilerek en uygun
yere konuşlandırılmış olur.
Bütün bu saydığımız kriterler; dünya klasında bir üretim sahası için olmazsa olmaz kriterlerdir. Mesleğim gereği yurtiçinde ve yurtdışında olmak
üzere çok sayıda fabrika tesis projesi hazırladım. Özellikle Avrupa ülkeleri
başta olmak üzere çok sayıda fabrika gezme imkanım oldu. Sanayici
abilerimizle birlikte de sektör ile ilgili yurtdışında bir çok fuarı takip ettik.
Bütün bu detayları şunun için dile getiriyorum. Şu anda mevsim Türkiye’de
dolayısıyla sanayicilerimiz bu fırsattan azami ölçüde istifade etmeliler.
Bu da gerek yurtiçi gerekse yurtdışında ki fuarları fabrikaları gezerek bir
vizyon oluşturmakla mümkün oluyor.
Geçen haftalarda İstanbul TÜYAP fuarında Uluslararası Ağaç İşleme
Makineleri ve Malzeme fuarındaydım. Almanya’dan bir danışmanlık firmasından misafirlerim vardı. Hazırladığım projelerden kendilerine örnekler
gösterdim. Çok etkilendiklerini dile getirdiler. Bu kadar iyi bir sunum
beklemediklerini dürüstçe itiraf ettiler. Aslında bizim eksiğimiz yok, onlar
sistemci yaklaşımları ve disiplinleri ile dünya’da öndeler, biz de uygulamalarımızı sistemsel , rasyonel bir şekilde yaparsak başarılı oluruz diyorum.
www.limonsandalye.com
ZAZZA
®
C O L L E C T I O N
M O B İ LY A & K O L T U K
Yeni Sanayi Özyesil Cad. No:1 inegöl/Bursa TÜRKiYE
+90 224 713 06 04 Fax : +90 224 711 69 25
w w w. z a z z a c o l l e c t i o n . c o m
11
Ekim 2014
Ağaç İşleme
Makinesi ve
İNTERMOB
Fuarları
İstanbul
27 Eylül - 1 Ekim
2014 te gerçekleşen
Fuardan sonra Tüyap
Fuarcılıktan şöyle bir açıklama
geldi.
AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ ve İNTERMOB FUARLARI
TARİHLERİNİN EN GENİŞ
KATILIMINA ULAŞTI 2014
yılı, mobilya ve ağaç işleme
makineleri, mobilya yan sanayi
ve orman endüstrisi alanlarında
Türkiye ve dünyanın lider firmalarının buluşma noktası Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob fuarları için önemli bir kilometre taşı
olacak. 2 yeni salonla kapasitesi
120.000 m2 sergileme alanına
ulaşan Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde, 27 Eylül – 1 Ekim
tarihlerinde gerçekleşti fuarlar,
yeni katılımlar ve mevcut katılımcıların büyüyen alanları ile
tarihlerinin en geniş katılımını
yakaladı.
Ekonomideki iniş çıkışlara,
piyasalardaki değişimlere rağmen istikrarlı büyümesini sürdüren Ağaç İşleme Makinesi ve
İntermob, 27 yıldır Türkiye’de
sektörün tartışmasız en önemli
fuarları olma başarısını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 30 ülkeden
880 firma ve firma temsilciliğinin katılım gösterdiği fuarlar 12
salonun tam kapasite kullanımı
ile gerçekleşirken, 2014 yılında,
yeni salonlar da dahil dahil edilmesiyle son 4 yıl içerisinde ser-
Gazete
gileme alanı bakımından %80’lik nitelikli, %75’i karar alma konubüyüme gösteren fuar 2014’te sunda yetkili alıcılar ile buluştu%12 büyüyerek 14 salonda açıl- rarak sektöre güç kattı.
dı.
ULUSLARARASI PAZARÖNEMLİ
FİRMALARIN LARA AÇILAN KAPI Sektörün
GERİ DÖNÜŞLERİ FUARA geleneksel buluşma noktası olan
RENK KATTI Yeni salonlar- İntermob uluslararası pazar kapıla beraber alanlarını genişleten sı olmaya devam ediyor. 1,5 milkatılımcıların yanı sıra, fuara yarlık nüfusu, gelişmekte olan
geri dönüş yapan firmalar da bu ekonomileri ve değişen hayat
büyümenin önemli bir kısmını standartları ile Kafkasya, Baloluşturuyor. Mobilya yan sanayi kanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika
ürünleri ve aksesuarları alanla- ve Karadeniz havzası, 1,9 milyar
rında faaliyet gösteren; Roma dolar ihracat yapan Türkiye moPlastik, Kapsan, Tem Aksesu- bilya sektörü için çok önemli bir
ar, Kent-Viole, ahşap ve orman pazar. Moskova, Üsküp, Kahire,
ürünleri alanlarında üretim ya- Tahran, Sofya ve Tiflis’te faaliyet
pan; Sar Profil, SFC, ahşap boya- gösteren Tüyap yurtdışı ofisleları üreticisi DYO, ve kapı kolu ri aracılığıyla özellikle Avrasya
ve aksesuarları üreticisi Özcanlar coğrafyasında gerçekleştirilen
gibi lider firmalar 2014 fuarında etkili tanıtım katılımcılarımızın
yer aldılar.
bu önemli pazardan daha çok pay
almaları için son güne kadar sürSEKTÖRÜN TEDARİKÇİdürülmekte. 2013 yılında ulusLERİ İÇİN BULUNMAZ VİTlararası ziyaretçilerinin %88’ini
RİN 30’un üzerinde ülkeden
bu coğrafyadan çeken Ağaç İş1000’e yakın firma ve firma temleme Makinesi ve İntermob fusilciliğinin katılımı beklenen fuarları gelecek fuarda bu bölgeye
arlar sektördeki tüm gelişmelerin
ihracatını artırmak isteyen Türk
ve yeniliklerin Türkiye ve Avrasüreticileri ve Türkiye üzerinden
ya coğrafyasındaki ilk adresi olapazara erişim arayışında olan yacak. Mobilya ve ahşap endüstrisibancı katılımcılarına bulunmaz
ne, makine, donanım, aksesuar ve
fırsatlar sunuyor.
sistemler sunan ülkemiz ve dünTürkiye Ekonomi Bakanyanın lider üreticilerini bir araya
getirecek olan fuarlar, dünyanın lığının, Almanya, Arnavutluk,
90 ülkesinden 65 binin üzerinde Avusturya, Azerbaycan, Belarus,
ziyaretçiyi ağırlladı. Ağaç İşleme Belçika, BAE, Bosna Hersek,
Makinesi ve İntermob fuarları Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumalanlarında uzman katılımcıları, huriyeti, Danimarka, Endonezya,
Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa,
Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Kanada, Katar,
Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt,
Letonya, Libya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Moğolistan,
Moldova, Norveç, Özbekistan,
Polonya, Portekiz, Romanya,
Rusya Federasyonu, Sırbistan,
Slovakya, Tunus, Türkmenistan,
Ukrayna ve Yunanistan ülkeleri
olmak üzere 52 ülkeye sağladığı
destek kapsamında da ilgili ülkelerdeki ateşeliklerimiz kanalı
ile yurtdışında ahşap ve mobilya
sektöründe faaliyet gösteren sektör profesyonellerinin fuarlara
daveti ile ciddi katılımlar gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizin tüm illerinden alıcıların ziyaret ettiği, yurtiçi ziyaretçilerinin %66’sı İstanbul dışından gelen fuar yurtiçi pazarın her
noktasına ulaşıyor. Sektörel dernekler, yayınlar, online portallar,
ticaret, sanayi ve meslek odaları,
ilgili eğitim kurumları ve dernekler aracılığı ile yurtiçinde faaliyet
gösteren büyük küçük tüm potansiyel alıcılar ile temasa geçilerek
fuar davetleri gerçekleştiriliyor.
Değerli sektör temsilcilerimizin desteğiyle 2015 yılında gerçekleşecek Ahşap endüstrisinin
gövde gösterisi ve güçlü platformu İNTERMOB’da görüşmek
dileğiyle…
“Mobilya Ülkesi Türkiye”
Olma Yolunda Yeni Bir Adım
Dr. Eyüp Vural Aydın
MOSFED Gn. Sekreter
[email protected]
Türkiye’nin önündeki yeni dönem için yeni adımların ardı
ardına atıldığı kritik bir dönemi yaşıyoruz. Ülke olarak “ülke
markamızı” dünyaya tanıtma girişimi görkemli bir şekilde başladı. Potansiyeli keşfet sloganını artık daha sık duyacağız.
Bu potansiyel sanayicimizde, tüccarımızda, ihracatçımızda
kısacası insanımızda fazlasıyla var. Mobilya sektörü de sahip
olduğu potansiyelin farkına varıp, geride bıraktığımız 10 yılda
bunu başarılı bir şekilde ortaya koyan önemli sektörlerin başında
geliyor.
Bundan 10 yıl önce 200 milyon doların altında ihracat yapan
sektör, 2013 yılı itibariyle 2.2 milyar dolar ihracat yapar duruma
geldi. Ve bu başarıyı yakalarken dış ticaret fazlasını her geçen yıl
artırdı. Dünya mobilya ihracatçıları sıralamasında sadece son
5 yılda 8 basamak birden tırmanarak 21.likten 13. liğe yükseldi.
Son 10 yıllık periyotta, dünya mobilya verilerine göre tüm kategorilerde, Türkiye açık ara önde yer aldı.
Elbette, bu başarı ne şansla ne de tesadüfi olarak gerçekleşti.
Mobilya sektörü girişimcilerinin yazdıkları bir başarı öyküsü
olarak bugünlerde anlatılıyor.
Potansiyelini, girişimcilik ruhuyla birleştirerek kendi hikayesini yazan bir sektörün öyküsü bu. 150’den fazla ülkeye ihracat
gerçekleştiren, gidilmedik kıta, çalınmadık kapı bırakmayan girişimcimizin öyküsü. Sektörün bu başarı öyküsü bizleri bir yandan
sevindirirken, öte yandan sektöre yeni sorumluluklar yüklüyor.
Mobilya sektörü bugün, 2023 yılı için, ihracatta 10 milyar dolar,
üretimde 25 milyar dolar, dünya mobilya ülkeleri sıralamasında
ise ilk 5’i hedefliyor.
Güzel olan şu ki, bu hedefler uzak görünmüyor. Zira, Türkiye mobilyacıları hala potansiyellerinin çok altında bulunuyor.
Uluslararası pazarlarda rekabet ettiğimiz Romanya, Malezya,
Endonezya ve hatta Vietnam gibi ülkelerden bizi kolaylıkla ayrıştıracak; mobilya tüketicisi olan pazarlara yakınlığımız, yetişmiş
eleman gücümüz, sektörün kapasitesinin altında olması, alternatif
pazarlara tarihi, kültürel ve coğrafi yakınlığımız gibi avantajlarımız mevcut. Şimdi mobilyacılarımızın bu avantajları gerçeğe
dönüştürme vakti.
Baktığımızda Türkiye’de mobilya sektörünün başarısı için hemen her şeyin mevcut olduğunu görüyoruz. Dünya pazarlarında
satış tecrübesi, güçlü iç pazar, yeterli hammadde stoku, sektörün
başarıya inancı ve ortak hedeflerde kenetlenmesi herkese heyecan
veriyor.
2003 yılından bu yana kurumsallaşma çalışmalarının başlamasıyla ülkenin hemen her yerinde kurulan dernekler, geçtiğimiz
ay sektörü bir çatı altında toplayacak önemli bir adım daha attılar. Ulusal düzeyde sektörün sorunlarını tartışmak, çözümler üretmek, güç ve fikir birliği yaparak sektörü daha da ileriye taşımak
adına, Türkiye’nin ilk mobilya federasyonu “Mobilya Sanayicileri
ve İşadamları Dernekleri Federasyonu- MOSFED’i kurdular.
Bu kurumsallaşma hareketi, bugüne kadar sergilenen girişimcilik başarısını daha yapısal bir platforma taşımak ve yeni
stratejiyi hayata geçirmek adına çok önemli bir hamle. Sektörün
potansiyelini harekete geçirecek, üretimden tasarıma inovasyon
fikrinin gelişimine katkı sağlayacak bu birliktelik hareketinin çok
kısa zamanda pozitif sonuçları görülecektir. “Mobilya Ülkesi Türkiye” sloganını sektör temsilcileri uzun bir zamandır kullanıyorlardı. Şimdi Türkiye markasını ülke olarak “Potansiyelini keşfet”
sloganı ile dünyaya duyuruyoruz.
Sahip olduğumuz farklı özelliklerimizi harmanlayıp, zenginliğimiz olarak sahneye koyma zamanı. Kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve medyamız. Her biri, sektörün bu
yürüyüşüne katkı sağlayacak önemli aktörler.
Mobilyacılarımızın sektörü bir çatı altında buluşturan girişimleri kadar, ulusal düzeydeki “Mobilya Gazetesi” inisiyatifini de o
kadar önemli bir adım olarak görüyorum.
Yayın hayatına yeni başlayan “Mobilya Gazetesinin” yeni
Türkiye’de, yeni hedeflere ulaşmak adına, sektöre yeni ufuklar
açacağına inanıyor ve sektör temsilcilerimizle her ay bu köşede
buluşmak dileğiyle, “merhaba” diyorum.
Sektörel
Gazete
Ekim 2014
12
Türk markalarının Kazak avı başladı
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Doğan,
‘Türk markaları Kazakistan gibi ülkelere şimdi gelmezlerse 10 yıl sonra tüm köşebaşları kapılmış olur’ dedi.
BMD Başkanı Hüseyin Doğan, şu anda
Birleşmiş Markalar Derneği
(BMD) Başkanı ve Ramsey İcra yurtdışında 5 bin olan Türk mağazaları sayıKurulu Başkanı Hüseyin Doğan, hazır giyim sının 2023’te 20 bine çıkarma hedefleri oldumarkalarının yakın bölgesindeki ülkelerde ğunu söyledi.
iş yapma potansiyellerinin yüksek olduğunu
Doğan, “Markalarımız, Türk perakende
söyledi.
sektörünün öncü ve değerli kuruluşlarıdır.
Kazakistan’da pazar araştırması yapan Genel anlamıyla “Türkiye” markasını temsil
BMD üyeleriyle birlikte çeşitli ziyaretler ve iş ediyorlar” dedi.
görüşmelerinde bulunan Doğan, “Bu ülkelerYURTDIŞINDA LİDERLİK HAZIR Gİde kapılarda karşılanıyoruz. Türklerin buralarYİMCİLERDE 141 Türk markasının 99 ülda iş yapma fırsatları var. Bu ülkelere şimdi
kede 5 bin mağazası bulunuyor. Bunların yüzgelmez 10 yıl sonra gelirsek bütün köşebaşlade 62’si hazır giyim mağazası. Yurtdışındaki
rının kapılmış olduğunu görürüz” dedi.
Türk markalarına ait mağazaların yüzde 70’i,
Türkiye’nin ülke itibarının, markalarının 3 bini BMD üyesi firmalara ait.
dünyada tanınır hale gelmesi açısından önemli
Haziran 2014 itibariyle BMD üyesi firmaolduğunu ifade eden Doğan, ‘Ülke itibarımılardan 84 markanın 90 ülkede 3 bin mağazası
zın artmasıyla birlikte bu bölgelerdeki Türkibulunuyor. 2003’te BMD markalarının yurtdıye algısı da değişti. Türk mallarının kalitesişı mağaza sayısı 350 iken, bu rakam 2010’da
ne güven arttı. Türkiye markaları burada iyi
1.175 oldu.
algılanıyor. Avrupa’da hazır giyim markaları
Sektörlere göre yurtdışında faaliyet gösköşebaşlarını tutmuş vaziyette. Bu bölgeye 10
yıl sonra gelirsek maliyeti çok yüksük olur ve teren Türk markalarına bakıldığında sektörde
liderliği 85 farklı ülkede 49 marka ile faaliyet
köşebaşları tutulur” şeklinde konuştu.
gösteren hazır giyim sektörü elinde tutuyor.
HEDEF 20 BİN MAĞAZA
Hazır giyimi 48 farklı ülkeden 5 marka ile
Kazakistan’da Almata ve Astana’da 20’nin mobilya, ev tekstili ve ev dekorasyonu sektöüzerinde AVM’de incelemede bulunduklarını rü takip ediyor.
belirten Doğan, Türkiye’de 500 bin Kazak’ın
BMD üyesi markaların mağazalarının
tatil yaptığını belirterek, “Pazar araştırmayüzde 50’si Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz
sında Türkiye algısına bakıyoruz. Türk marRusya,Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan,
kalarının Kazakistan’daki algısı yüksek. 15
Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan,
yatırımcıyla 18 marka için 150 ayrı görüşme
Türkmenistan ve Ukrayna’da bulunuyor.
organize edildi” dedi.
PATENT HERŞEYDİR
Gürhan İlhan
Sınai Haklar Uzmanı
[email protected]
Başlık biraz iddialı gibi gelebilir ama bu başlığı bilerek
seçtim, çünkü içerisinde birçok anlamı birden barındırıyor. Bu
anlamlardan ilki, yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan negatif
anlam diğeri ise konu hakkında çok detaylı fikir sahibi olunması ile oluşan bilinçli bir yaklaşım.
İsterseniz önce yanlış anlaşılmalar nedeni ile patentin her
şey olması konusundan başlayalım. Her ne kadar günümüzde
sınai haklar bilinci kamuoyunda yaygınlaşsa da tabuları kırmak kolay olmamaktadır. Kamuoyunda patent kelimesine sınai
hakların tüm alanlarını kapsayan bir anlam yüklenmektedir.
Firmalar isim haklarını patentlemek isterler, tasarımcılar
tasarımlarını… Bilinen odur ki “Patent”, Türk Patent Enstitüsü nezdinde gerçekleştirilen işlemlere verilen bir belgedir.
Aslında bu yanlış anlaşılma ve yanlış kullanımların, patentin
(en azından kelime anlamının) yaygınlaşmasında etkisi göz ardı
edilemez. Yanlış bilinenler çoklukla tekrar edildiklerinde artık
doğru bilinenler liginde yavaş yavaş yerlerini alırlar.
Türkiye’de sınai haklar konusunun, akademisyen çevrelerde ve iş adamlarımız nezdinde tartışılmaya başlanması çok da
uzun bir geçmişe sahip değildir. O nedenle yanlış bilinenler ile
doğru bilinenlerin yer değiştirmesi elbette ki zaman alacaktır.
Geçen günlerde karşılaştığım bir cümle aslında bu konunun
toplumdaki yansımasının bir göstergesidir. Bir işletme sahibi
tarafından dillendirilen o cümle “Yeni tasarlamış olduğum
markanın patentini almak istiyorum”. Sınai hakların 3 ana
unsurunu tek bir cümle içinde toparlamak önemi gün geçtikte
artan bir alan olmasına rağmen yapılan işin kapsamında halen
ne kadar uzak olduğumuzu göstermektedir.
Bilinçli bir yaklaşımın sonucu olarak patent kavramının
yansıması ise aynı başlıktaki gibi işletmelerin her şeyi olması
manasındadır. Toyota Otomotiv firmasının kuruluşunda, Sakichi Toyota tarafından 1929 yılında Platt Brothers & Co. Ltd. of
England şirketine 1 Milyon Yen’e satılan patentten elde edilen
maddi gelirin önemi büyüktür. Aslında bu ifadeler yazının başlığının ne derece önemli olduğunun bir açıklamasıdır.
Buna benzer olarak birçok firma gelişimini patentli ürünlerinin kullanımında ve bu ürünlerden elde ettiği lisans gelirlerine borçludur.
“Eski Sanat, Yeni Tarz”
www.iskeletsan.com
Yeni Sanayi Sanayi Cad. No:13 inegöl/Bursa TÜRKiYE
0507 364 75 01 0554 960 58 08
4 - 9 Kasım 2014
4
Hall L
13
Ekim 2014
Ankara
Büyümenin
İtici Gücü İkinci
Çeyrekte de
İhracat Oldu
Ankaralı Mobilyacılar da
Gözünü Rusya’ya Dikti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve ülkenin
mobilya sektörüyle ilgili en büyük, en önemli organizasyonu olan MEBEL 2013 Fuarı’na, Ankara’dan da çok
sayıda mobilyacı katıldı. Ankaralı mobilyacılar, “Bundan sonraki hedef pazarımız Rusya Federasyonu’dur.
Ciddi bir potansiyeli var” dedi.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, büyüme
rakamlarını şöyle değerlendirdi:
“Türkiye
ekonomisi 2014 yılının
ilk çeyreğinde yüzde 2,1, yılın
ikinci yarısında kümülatif olarak
ise yüzde 3,3 büyüdü. Büyümenin ana kaynağının ilk çeyrekte
olduğu gibi ikinci çeyrekte de
ihracat olması son derece önem
taşıyor.
Büyümenin net ihracat katkısı ile yavaşlamaya rağmen nispeten daha dengeli bir hale geldiğini görüyoruz. 2. çeyrekte ihracat
%5,5 artarken, ithalat %4,6 oranında düşüş kaydetti. Böylelikle
ihracatın katkısı 1,5 puan, net ihracatın katkısı ise 2,9 puan oldu.
Bu ise, ilk çeyrekte olduğu gibi,
büyümenin ağırlıklı olarak dış
ticaret ile desteklendiğini ortaya koydu. TİM olarak, böyle bir
etkinin gerçekleşeceğini öngördüğümüzü ifade etmiştik. Güçlenen sanayi rakamları ile yılın
ikinci yarısında genel büyüme
verilerinin daha iyi olacağını
bekliyoruz. Yılsonunda yüzde 3
ile 4 bandında bir büyüme bekliyoruz. Nitekim ihracatçının
beklentisi de yılsonunda %4’lük
büyüme rakamına ulaşılacağı
yönünde gerçekleşmişti. Büyüme verilerinde yatırımların azalmasına dair sinyallerin önemle
dikkate alınmasını ve bilhassa
sanayi üretiminin canlanmasına
dair özel sektör yatırımlarına
ağırlık verilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Gazete
2014 senesinde bir önceki
yılın aksine, iç talepten ziyade,
dış ticaretin büyümede anahtar
güç olduğu bir dönem yaşıyoruz.
Bu aynı zamanda, cari açığın da
gerilemesini beraberinde getiriyor. Bununla birlikte yılın ikinci
yarısından itibaren Orta Doğu
kaynaklı jeopolitik risklerle karşı karşıya geldik. Ancak AB pazarında yakaladığımız % 13’lük
olumlu tempo sayesinde ihracattaki yükseliş trendinin yılın geri
kalanında sürmesini bekliyoruz,
jeopolitik riskler barındıran bölgelerde de bir normalleşme öngörüyoruz. Dolayısıyla ihracatın
büyümeye yaptığı pozitif katkının artarak devam etmesini öngörüyoruz.”
Ankara İşadamları
ve Sanayicileri Derneği
(ANKİSAD) Mobilya Komisyonu
üyeleri, Moskova’da düzenlenen mobilya fuarına büyük ilgi gösterdi. 85
bin 980 metrekarelik alanda kurulan,
37 ülkeden 882 katılımcının stand
açtığı fuarı 7 bin 968’u yabancı,
yaklaşık 80 bin kişi ziyaret ederken,
Ankaralı mobilyacılar da sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri yerinde
görme fırsatı buldu.ANKİSAD Mobilya Komisyonu Temsilcileri, Moskova ziyaretleri kapsamında Rusya
-Türkiye İşadamları Derneği ve Türkiye Moskova Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliği’nin birlikte düzenlediği
’Rusya ve Türkiye’deki Mobilya
Sektörü’ konulu seminere de katıldı.
RUSYA’DA YATIRIM YAPIN
! Rusya ve Türkiye’nin birbirini tamamlayan ekonomiler olduğunu
söyleyen Hakkı Karabörklü, iki ülke
arasında 30 milyar doları aşan top-
lam ticaret hacminin; turizm, mağazalar ve diğer yatırımların da dikkate
alınması durumunda 50-55 milyar
dolara çıktığını söyledi. Karabörklü, şöyle konuştu: “Rusya’da bir
noktada olmak her yerde olduğunuz
anlamına gelmiyor. Moskova, Krasnodar, Novosibirsk, Yeketerinburg
ve Kazan’ı beş ayrı merkez olarak
önerebilirim. Her bölgenin kendine
özgü kaynakları var. Rusya’nın 30
kentinin nüfusu 800 binin üzerinde.
Her kent dikkate alınmalı. Rusya’da
yerleşik olmak önemli. Ofis ya da
deponuz olmalı. Fuarlara katılım da
düzenli olmalı. Devletimizin teşvikleri var. Ticaret müşavirliğimizle temas kurularak bunlar elde edilebilir.”
TUSKON Rusya Temsilcisi Tırnava da Ruslar’ın kaliteli ve özel
malları tercih ettiğine dikkati çekti. “Rusya adresi bulunan kartvizite sahip olmanız sizi diğerlerinden
bir adım öteye taşıyor” diyen Tır-
nava’ya göre Rusya’nın bölgeleri
iyi değerlendirmeli ve uzun vadeli
planlamalarla pazarda var olmak
için çalışılmalı. RUTİD Başkanı Sarı
ise Rusya’da Sovyetler Birliği’nin
dağılmasının ardından önce tekstil
sektörünün geliştiğini, insanların
gardıroplarını yenilediğini anlattı.
Sarı, “Türk tekstil sektörü Rusya’da
başarılı, 3 binin üzerinde mağaza var.
Üçüncü aşamada ise insanlar evlerini
düzeltmeye başladı. Beyaz eşya ve
mobilya şimdilerde canlandı. Mobilya sektöründe navlun yüksek olduğu
için Rusya’da üretimin hedeflenmesi
gerekiyor. Rusya ekonomisini çeşitlendirmek isteyen, yabancı yatırıma
ciddi destek veren bir ülke. Biz de
dernek olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Rus makamları ile ikili
işbirliği anlaşmalarımız var. Ciddi
bir tecrübemiz var. İşadamlarımızla
her zaman bunu paylaşmaya hazırız”
dedi.
Mobilya Sektör Analizi
Ali Rıza Ercan
Türkiye Ağaç İşleri FederasyonuGen. Bşk.
[email protected]
Ülke genelinde dağılım gösteren ve ihracat şansı en yüksek sektörlerden olan Mobilya
Sektörü Katma Değer Oluşturmak yönünden de
en önemli sektör olup global Dünyada rekabet
şansı bakımımdan en güçlü durumda ve geniş bir hinterlanda sahiptir.
Osmanlı döneminde başlayan ve günümüze kadar ulaşan Mobilya
Sektörü büyük bir gelişim göstermiş ve Dünya ülkeleri ile rekabet eder
hale gelmiştir. Teknolojik gelişmelerde göz önüne alınırsa İnovasyon ve
markalaşma da belirgin bir durumdadır.
Zaruri ihtiyaç olmaktan çıkan Mobilya Sektörü ihracata katkı ve Katma Değer yaratmak açısından en şanslı sektörlerden biridir.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak emek yoğun bir sektördür. Özellikle Hant Maid (El İmalatı) bakımından çok emek ve çalışma içermektedir.
Federasyonumuza bağlı Odalarımız üyelerine ilaveten Ticaret Odalarına ve Sanayi odalarına bağlı kuruluşlar göz önüne alındığında yaklaşık 1
milyon kişiye istihdam sağlamaktadır.
İç piyasa talebi oldukça bakir olan ülkemizde büyük bir pay sahibi
olduğumuzu göstergesidir. Öte yandan 2013 yılı itibariyle ihracatımız 2
Milyar Amerikan Dolarını aşmıştır; ancak bu rakam bizi tatmin etmemektedir. İtalya’nın yıllık mobilya ihracının 20 Milyar Amerikan Doları olduğu
düşünülürse daha iyi anlaşılabiliriz.
Türkiye Ağaç İşleri Federasyonumuz (TAİF) 1975 Yılında kurulmuştur.
Bünyesinde 153 oda bulunmaktadır.
Odalarımızın Yöneticileri ve Üyelerine yönelik olarak başta Eğitim
olmak üzere teknolojik gelişmeler, Arge, Markalaşma, İnovasyon konularında faaliyetlerde bulunmaktadır.
Mobilya Sektörünün sorunlarını başlıklar halinde sıralarsak;
HAMMADDE SORUNU:Kullandığımız hammadde iç üretim yeterli
olmadığından İthalata dayalı Üretici ve İthalatçıların Kartel ve Tröst oluşturmalarından ötürü fiyat istikrarı sağlanamamaktadır.
ÇÖZÜMÜ: İç piyasa üreticilerinin Kartel ve Tröst uygulamalarına
karşın Rekabetin Korunması Hakkındaki kanun uygulanmamaktadır. Rekabet Kurumuna yapılan şikayetlerimiz de yeterli ilgiyi görmemektedir.
KALİFİYE ELEMAN SORUNU: Her Sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de imalat açısından Kalifiye Eleman Sorunu mevcuttur.
ÇÖZÜMÜ: Endüstri Meslek Liseleri, Meslek Eğitim Okullarında
okuyan ancak, kalfa ve Ustalarımızın SSK ve Gelir Vergileri mutlaka devlet
tarafından Sübvanse edilmelidir.
PAZARLAMA SORUNLARLI:Küçük imalatçılarımızın Kaydi ve Fiili
Envanter sorunu vardır. Bu durum maliyetlerimizi yükseltmekte stokta
olmayan ürün var görünmektedir. Bu hammadde alırken yaşadığımız kayıt
dışı işlem ve düşük bedelli fatura tanziminden kaynaklanmaktadır. Bu da
satışlarımızı zorlaştırmaktadır. İhracatta değişken kur sistemi de Dış Pazarda rekabet gücümüzü zayıflatmaktadır. Vize zorluğu ayrı bir sorundur.
Uygulanan % 18 KDV oranı çok yüksektir.
ÇÖZÜMÜ: Resmi Kurum ve Kuruluşlar yaptırdıkları her işte mutlaka
küçük esnafa yani küçük imalatçıya belirli oranda tahsis ayırmalıdır. Bu
Hindistan’da %32, Japonya’da %28 dir.
KDV düşürülmelidir. Aldatıcı reklamların önüne geçilmelidir. Vergi kaçağı Kaydi envanter bakımından kaynağında önlenmelidir. İhracatta KDV iadesi kolaylaştırılmalıdır.
EĞİTİM ve SOSYAL SORUNLAR:Küçük İmalatçımız genelde İlkokul
mezunudur. Alaylı olarak yetişmektedir. Belli bir yaştan sonra da eğitimlerinde zorluklar aşikardır. Yerel yönetimler Ruhsat konusunda, Mesleki
Yeterlilik konusunda gerekli hassasiyetleri de gösterememektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Endüstri Meslek Liselerinde teorik eğitimin
yanında pratik eğitime de önem verilmeli özendirici teşvikler uygulanmalıdır. Yerel Yönetimler ruhsat verirken mutlaka Mesleki Yeterlilik Belgesi (
Ustalık Belgesi) istemeli, ilgili odadan da Yeterlilik Belgesi istemelidir.
FEDERASYON AÇISINDAN TEMEL HEDEF, STRATEJİ 2023 VİZYONU ve ÖNCELİKLİ TEDBİRLER:Ekonomik ve Sosyal Yönden güçlü,
Eğitime ağırlık veren ve bağlı Oda ve Yöneticilerinin, odalarımıza bağlı
üyelerimizin, Hizmet içi Eğitimler, Bölge Toplantıları, Seminerler, Sempozyumlar, İç ve Dış Fuar gezileri ile Teknolojik gelişmelerden an be an bilgi
sahibi olmalarını sağlamak AR-GE ve İNOVASYONA önem vermelerini
teşvik ve temin etmek her konuda donanımlı olmalarını sağlamaktır.
Bu düşüncelerimizi hayata geçirebildiğimiz düşünüldüğünde Türkiye
Mobilya Sektörü Dünyada arzu ettiğimiz güce kavuşacak ve Federasyon
olarak da biz bu durumda olmanın gurur ve heyecanını yaşayacağız.
Sektörel
Gazete
DİMAX İnegöl’de Üretiyor
4-8 Kasım 2014 tarihleri
arasında düzenlenecek olan
İnegöl MODEF EXPO Fuarı için
tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yeni
modellerimizi tanıtmak üzere tüm
sektör temsilcilerimizi bekliyoruz.
Ekim 2014
14
Ahşap işleme
Makinelerinde
İddialı
İnegöl’de üretim yapan
Akay Makine İşletme
sahibi Sinan Kılakay; Ürün
yelpazemiz sadece çoklu
delik delme ile sınırlı
olmayıp eğri yüzeylerin
bantlamasını yapan, Eğri
Kenar Bantlama ve eğri
kenarların yüzeylerini temizlemek için Eğri Kenar
Temizleme Makineleri de
üretmekteyiz..
Yıllarca perakende sektöründe hizmet veren DİMAX
Üretim tesislerini İnegöl’e
taşıdı.
Üretim tesislerinde
görüştüğümüz firma ortaklarından Atilla Akbulut firma
hakkında bilgi verdi.
muzdur. Ayrıca tamamı kendi
tesislerimizde üretilmektedir.
Tüketici tercihleri, ihtiyaçları,
güncel renk ve modeller göz
önünde bulundurularak üretilen
ürünlerimiz esnek fiyat politikamızla piyasada ilgi odağı olmuştur.
Akbulut ”Biz İnegöl Cerrah
OSB’de 6000 m2 kapalı 5000
m2 açık olmak üzere toplam
11000 m2 alanda yatak odası,
yemek odası, koltuk takımları
ve yaşam odaları üretimi yapmaktayız. Üretimimizin tamamı
uzman tasarımcılar tarafından
tasarlanmaktadır. Tüm ürünlerimiz kendi el emeği göz nuru-
2014 yılı sonunda Ankara
yolu üzerinde inşaa ettiğimiz
yeni tesislerimizde daha modern
ve son model makinalarda üretim yaparak sıfır hata ile daha
yüksek verim hedefliyoruz. Kapasitemizin artması bizleri yeni
pazarlar aramaya itecektir.
te açılacak olan, inşaatı devam
eden İnegöl MOBİLİYUM
AVM de de yerimizi aldık. İlerleyen dönemlerde Türkiye’nin
en büyük kapalı alana sahip olacak olan MOBİLİYUM AVM
de misafirlerimizi ağırlama imkanına sahip olacağız.
4-8 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan
MODEF EXPO Fuarı için tüm
hazırlıklarımızı yaptık. Yeni
modellerimizi tanıtmak üzere
tüm sektör temsilcilerimizi bekliyoruz. Bu vesile ile tüm meslektaşlarımızın başarılı bir fuar
geçirmelerini temenni ediyo2014 yılı sonunda hizmerum.” dedi
Sektörde iddialı ol- kını vererek işimize yeni değerler
duklarını
vurgulayan katmaktır.
Sinan Kılkay Mobilya
CNC-7DK-PRO Servo motorüretimine ciddi manada katkı kolu Delik Makinesi hakkında bilgi
yan firma ve ürünleri ile ilgili bilgi
CNC-7dk büyük ve orta ölverdi.
çekli işletmeler için üretilmiş tam
Sinan Kılakay; “Artemak Maotomatik çoklu delik delme makikine firması olarak 10 yıllık tecnesidir. Makinenin üzerinde bulurübemizle Ahşap Mobilya İşleme
nan 7 kafası sayesinde aynı anda
Makineleri kategorisinde faaliyet
152 adet delik delme kapasitesine
göstermekteyiz. Seri üretim yapan
sahip altta bulunan servo motorlu
mobilya fabrikalarına minifix ve
delik grubu mekanizmasıyla opeblum bağlantılarının açılabilmesi
ratör parçasının üzerindeki delik
için çoklu delik delme makineleri
planına göre istediği parametreleri
üretmekteyiz. Ayrıca ürün yelpakontrol paneline girerek delik dezemiz sadece çoklu delik delme
lecek kafalar servo motorları saile sınırlı olmayıp eğri yüzeyleyesinde operatörün istediği ölçüye
rin bantlamasını yapan Eğri Kegider ve delme işlemi sağlanır.
nar Bantlama ve eğri kenarların
Tamamı kendi öz sermayesi ile
yüzeylerini temizlemek için Eğri
Kenar Temizleme Makineleri de üretim yapan firmamız, tamamı
kendi tasarımları ve kendi bünyeüretmekteyiz.
sinde oluşturduğu makineleri ile
Hedefimiz sunduğumuz tüm
tüm diğer yerli makine üreticileriürün,süre ve hizmetleri sürekli iyini de teşvik etmektedir. Delik gruleştirmek, yaptığımız her işin hak-
bu makineleri üretiminde Türkiye
sektöründe rakipsiz olan firmamız “bant sistemi” üretiminin en
önemli örneklerinden birini teşkil
etmektedir. Kendini geliştirmek
adına sürekli yeniliklerde bulunan
Artemak Makine yaptığı yeni makine yatırımları ile üretim kapasitesini ve teknolojisini her geçen
gün arttırmaktadır.
İnegöl Mobilya Sanayisi Türkiye’nin mobilya üretiminde ciddi
söz sahibidir. Ulusal ve uluslararası marka değerine sahip birçok
firmayı coğrafyasında barındıran
ilçemizde makine sektöründe de
lokomotif firmasında Artemak
Makine olarak her geçen gün ilerlemektedir. Ülkemizin makine
üretim sektöründeki ciddi bir marka olarak ortaya çıkan ‘arte-mak’
artık sadece İnegöl Mobilya sanayine değil kurmuş olduğu bayii ağı
ile tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir.” dedi.
Mutlu, yaşam alanlarınız
15
Ekim 2014
ADANA - Ada- de beklenen etkinliği haline gelna’da düzenlenen 8. miştir” ifadelerini kullandı.
Mobilya ve DekorasErsözlü, mobilya konusunda
yon Fuarı kapılarını açtı.
bölgenin en önemli üretici ve
TÜYAP Adana Fuarcılık ihracatçı firmalarının katılacağı
Anonim Şirketi tarafından, Ada- fuarın, sektörde bölgenin gücüna Marangoz ve Mobilyacılar nü, ülke ve dünyaya gösterdiğini
Odası, Adana Mobilyacılar Site- belirtti.
si, Adana Ticaret Odası, Adana
Fuara, başta Adana olmak
Sanayi Odası, Doğu Akdeniz
üzere Hatay, İstanbul, KahraKalkınma Ajansı, Çukurova Fumanmaraş, Mersin ve Osmaarcılık A.Ş, Adana Büyükşehir
niye’den 100’e yakın firmanın
Belediyesi ve Adana Valiliğinin
katılmasının beklendiğini ifade
desteğiyle hazırlanan 8. Ev ve
eden Ersözlü, şunları kaydetti:
Ofis Mobilyaları, Dekorasyon,
“Fuarda klasik mobilya ile
Aydınlatma, Ev Tekstili, Bahçe
Mobilyaları, Ev Elektroniği ve ev mobilyaları, yemek odaları,
Aksesuarları Fuarının açılışı ya- yatak odaları, oturma grupları,
rın yapıldı. TÜYAP Adana Ulus- modüler mobilyalar, bebe, çolararası Fuar ve Kongre Merke- cuk, genç odaları, çekyatlar, yer
duvar döşemeleri ve kanepeler
zi’nde 4 gün açık kaldı.
sergilenecektir. Doğu Akdeniz
TÜYAP Adana Fuarcılık
Kalkınma Ajansı tarafından bu
Genel Müdürü İlhan Ersözlü,
yıl Hatay, Kahramanmaraş ve
geçen yıl 65 firmanın katıldığı
Osmaniye’den katılımcı firmafuarı 42 bin 635 kişinin ziyaret
ların desteklendiği fuarda, 50
ettiğini kaydetti.
bin kişiye ev sahipliği yapmayı
Adana’nın genel mobilya hedefliyoruz.” Dedi.
üretiminin yüzde 10’unu tek
ADANA’da bu yıl 8′incisi
başına karşıladığını, klasik mogerçekleştirilen fuarda birbibilya iskeleti üretiminde Türkirinden güzel mobilyalar kadar,
ye’nin lideri olduğunu belirten
stantlardaki güzel mankenler de
Ersözlü, “Özellikle klasik modikkat çekti.
bilya konusunda ülkemizin ve
Tüyap Adana Fuarcılık Anobölgesinin tek fuarı olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Her nim Şirketi tarafından, Adana
geçen yıl daha büyük kitlelere Marangoz ve Mobilyacılar Odaulaşan fuar, sektörde bölgenin sı, Adana Mobilyacılar Sitesi,
Adana Ticaret Odası, Adana
Adana
Sanayi Odası, Doğu Akdeniz
Kalkınma Ajansı, Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Büyükşehir
Belediyesi ve Adana Valiliği’nin
desteğiyle düzenlenen Adana
8′inci Mobilya Dekorasyon Fuarı, Tüyap Adana Uluslararası
Fuar ve Kongre Merkezi’nde
açıldı. 28 Eylül’e dek açık kalan
fuarda, Adana başta olmak üzere Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye’den
100′e yakın firma yer aldı.
Sektör temsilcilerini vatandaşla buluşturan fuarda, klasik
mobilya ile birlikte, ev mobilyaları, yemek odaları, yatak
odaları, oturma grupları, modüler mobilyalar, bebek, çocuk ve
genç odaları dikkat çekti. Fuarın
açılışında konuşan Adana Valisi
Mustafa Büyük, fuarcılığın gelişimi ve sorunlarının çözülmesi
için çalıştıklarını belirtti. Bölge
illeriyle planlama yapılması gerektiğine dikkat çeken Vali Büyük, stratejik plan oluşturulması
için çalışma yaptıklarını anlattı.
Ak Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, ATO Başkanı Atila
Menevşe ve ADASO Başkanı
Zeki Kıvanç’ın da aralarında
bulunduğu protokol üyeleriyle
birlikte açılış kurdelesini kesen
Vali Büyük, fuar alanını gezip
klasik mobilya iskeletinde oyma
da yaptı.
Gazete
Adana
Mobilya Fuarı
Sektörü Canlandırdı
Mobilya
Ülkemiz ve Adana’mız için
önemli bir sektör
Ali Kütük
Adana Tic. Od. M. Üyesi
[email protected]
Adanalı mobilyacılar olarak güçlü bir
alt yapıya sahibiz. Bizde üretim çok eski
yıllara dayanır. Bu da sektör bizim iddialı olmamızın haklı bir
sebebidir.
Gerek hammadde de gerekse kalifiye insan gücünde yetişmiş
değerlerimiz var. Ustalarımızdan öğrendiğimiz bu sanatı modern
makinaların kullanılmasıyla çok hızlı ve kaliteli ürünler üretebilen
bir çok üretim alanlarımız mevcuttur.
ARGE ve ÜRGE nin de önemini bilerek üretim yapmaktayız.
ARGE konusu bizim için çok önemlidir. ARGE sayesinde modellerimiz sürekli güncelliğini korumaktadır. Estetiği de düşünülerek
yapılan ürünler iç ve dış piyasadan ciddi talep görmektedir. Her
ne kadar pazarlama konusunda istediğimiz noktada olmasak ta
ürünlerimiz beğeni toplamakta, teşhir edildiği noktalardan oldukça
iyi RPT gelmektedir.
Adana Ticaret Odasının yaptığı ÜRGE projesi kapsamında
ihracatı geliştirme adına çalışmalarımız başlamıştır. İhracat
konusunda üyelerimize ihracat yapabilme, yapabilenlere de geliştirme amacıyla eğitimler verilmiştir. İhracatı geliştirme adına
hedef ülkeler belirlenmiştir. Bu çalışma neticesinde 23-26 kasım
tarihlerinde Moskova’da düzenlenecek olan MEBEL 2014 fuarına
katılma kararı alınmış, ayrıca Rusya ve katılımcı diğer ülkelerle
ikili görüşme programları ayarlanmıştır. Program dahilinde oluşacak masrafların tamamına yakını Adana Ticaret Odası ve Ekonomi
Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu konu hakkında desteklerini esirgemeyen Adana Ticaret Odası ve Ekonomi Bakanlığı’na ve
emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Adana Mobilyacıları yine birlikte hareket ederek, Adana
Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Adana Mobilyacılar Odası
Başkanlarının teşvik ve yardımlarıyla 2015 ocak ayı sonunda düzenlenecek olan İMOS 2015 fuarında stand kiralayarak katılımcı
olunmuştur. Yer sıkıntısından dolayı katılımcı sayımız az olsa da
mesajımızıon ulaştığı herkesi 11. Hall deki standımıza bekliyoruz.
Bu yıl 8. Sini düzenlediğimiz Adana Mobilya Fuarımız başarılı
geçse de hacim olarak bizi tatmin etmemiştir. Biz Fuar alanımıza
yeni Hall ler Adana’da daha hacimli ve başarılı fuarlar organize
etmek istiyoruz.
Ülkemiz ve Adana’mız için mobilyanın önemli bir sektör olduğunu düşünüyorum. Mobilya hammaddesi tamamen yerli malzeme
olması ve emek yoğunluğu açısından ülke ekonomisine ciddi katkı
sağlamaktadır. İhracat fazlası veren bir sektördür. Bu nedenle
desteklenmesi gerektiğine inanıyorum..
Türkiye’nin İlk Mobilya Sektör Gazetesi
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği
(MOSDER), mobilya
sektöründe faaliyet
gösteren 56 firmayla birlikte “MOSDER
Mobilya Festivali”ni
başlattı. Dün başlayan
festival kapsamında yüzde 70’e varan
indirimler ve sürpriz
hediyeler var.
Mobilyada 45 günlük festival
kampanyalar düzenleyecek.
MOSDER, bu tür
bir festivalin Türkiye’de ilk kez düzenlendiğini ifade ederek, “indirim
festivali”nin, katılımcı firmaların
mağazalarında geçerli olduğunu,
30 Kasım 2014’e kadar da devam
edeceğini kaydetti. Söz konusu
festivale katılan mobilya markaları tarafından tüketicilere 45 gün
sürecince yüzde 70’e varan indirimler sunulurken, sürpriz hedi-
®
®
yeler de verileceği belirtildi.
MOSDER Mobilya Festivali
kapsamında, katılımcı firmalar,
yemek odaları, yatak odaları, çocuk odaları ve koltuklarda özel
MOSDER Başkanı İsmail Doğan, “Tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek MOSDER Mobilya Festivali hem evlenecek çiftler hem
de evini yenilemek isteyenler için
büyük fırsat. Mobilya Festivali’yle Türkiye’nin en saygın mobilya
firmalarından, en uygun fiyatlarla
mobilya satın almak daha kolaylaşacak” dedi.
Pek çok firma var
Mobilya fuarına, MOSDER
üyesi ABC, Ada Koltuk, Aldora, Alfemo, Allegro, Alpino,
Area, Bellona, Boldera, Cardin
Concept, Casa, Cennet, Çilek,
Dessi, Doğtaş, Dilay, Ergül, Fatih Kıral, Family Group, Gala,
İpek, istikbal, İşbir, Kelebek,
Kilim, Konfor, Ladin, Laressa,
Leta Sandalye, Merinos, Misafir,
MNS, Mobi, Mondi, Monessa, N
Design, Newjoy, Nill’s, Odam,
Polox, Rendi, Saloni, Serdi, Serhat, ŞKM, Teleset, Tepe Home,
Türkmen, Vanessa, Vettore, Vira,
Vize, Weltew, Yağmur, Yataş,
Yatsan markalarının tüm Türkiye
çapındaki mağazaları katılıyor.
Download

Mobilya Sektörü - Mobilya Gazetesi