Ağaç İşleme Makinesi - İntermob
Fuar Kapsamı
AVRUPA
TEM
TÜRK‹YE
ORTA DO⁄U
TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ
- HA
Yıl
ÖY
KUZEY TIR-1 G‹R‹Ş‹
KAPALI OTOPARK
DOĞU G‹R‹Ş‹
FUAR
OTEL‹
B
KAPALI OTOPARK
BATI G‹R‹Ş‹
G
KUZEY 4
Z‹YARETÇ‹
G‹R‹Ş‹
KUZEY 2
Z‹YARETÇ‹
G‹R‹Ş‹
KUZEY 3
Z‹YARETÇ‹
G‹R‹Ş‹
ÜST
E-5
DOĞU TIR-1 G‹R‹Ş‹
OTO
GEÇ‹T
BÜS
KUZEY 1
Z‹YARETÇ‹
G‹R‹Ş‹
AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ
KAPALI OTOPARK
BATI G‹R‹Ş‹
Ahflap ve Plastik ‹flleme için El Makineleri
Aletler ve Çeflitli Malzemeler
Aletlerin Bak›m›, Onar›m› ve Üretimi için
Makineler, Cihazlar ve Aletler
Makinelerin Donan›m›na Yönelik Ürünler
Ahflap Art›klar›n› (Toz, Talafl, Parça,
Kabuk) De€erlendirme, Ahflap Yak›t
Kullanarak Enerji Üretimi ve Is›tma
Enerji Tasarrufu, ‹klimleme Teknolojisi,
Çevre Koruma, Çal›flma Emniyeti,
Yang›ndan Koruma
Veri Toplamaya ve ‹fllemeye Yönelik
Elektronik Cihazlar Ölçme, Kontrol ve
Ayar Tekni€i
Komple Tesis Teslimatlar›, Finans ve
Leasing fiirketleri
MOBİLYA AKSESUARLARI
Bağlantı Sistemleri
Menteşeler, Kapak Sistemleri, Katlanır Stor
Sistemler
Raylı, Sürgülü Sistemler
Mobilya Kulpları, Askılar
Alüminyum Profiller, Çerçeveler, Çıtalar
Plastik Profiller, Çerçeveler, Çıtalar
A⁄I
DOĞU TIR-2 G‹R‹Ş‹
E-5
BATI TIR-1 G‹R‹Ş‹
DO⁄U
Z‹YARETÇ‹
G‹R‹Ş‹
TÜYAP
Batı 2 Otoparkı
TÜYAP
Doğu Otoparkı
Makina ‹malatç›lar›na Ba€l› Olmayan
Yaz›l›m Komple Çözümleri (CAD, ERP,
PPS V.S.)
A€aç Endüstrisi için Ba€›ms›z
Mühendislik ve Servis Hizmetleri
A€aç Endüstrisi ‹çin Araflt›rma ve
Deneme Enstitüleri, E€itim Tesisleri
(Üniversiteler, Meslek Yüksekokullar›, Meslek
Okullar› vs.)
A€aç Endüstrisi için Yay›n Evleri
BATI
ANA G‹R‹Ş
TÜYAP
Batı 1 Otoparkı
TAKS‹
DO⁄U OTOPARK
G‹R‹Ş‹
TAKS‹
GÜNEY TIR G‹R‹Ş‹
TÜYAP
www.agacmakinesi.com
OTOBÜS DURA⁄I
BÜYÜKÇEKMECE
‹STANBUL
GÜNEY
Z‹YARETÇ‹
G‹R‹Ş‹
27. Uluslararas›
A€aç ‹flleme Makineleri,
Kesici Tak›mlar, El Aletleri Fuar›
TÜYAP
OTOBÜS DURA⁄I
ED‹RNE
E-5
GÜRPINAR
KAVŞA⁄I
AVCILAR - BAKIRKÖY - TAKSİM
METROBÜS SON DURAK
ÜST GEÇ‹T
Avrasya da tek çatı altında, uluslararası standartlara sahip en büyük;
Fuar ve Kongre Merkezi
• 14 Sergi salonu • 120.000 m2 Kapalı alan • 25.000 m2 Açık alan
• 22 Toplantı salonu • 12 Kafeterya, 1 A la Carte Restaurant
• Uluslararası standartlarda dizayn edilmiş fuar alanı
• 4 Yıldızlı Tüyap Palas, 260 odası ile hizmetinizde
Küresel Fuar
Endüstrisi Birliği
Onaylı Fuarlar
TÜYAP ENDÜSTRİ FUARCILIK A.Ş.
27 Eylül - 1 Ekim 2014
PROJE GRUBU
Proje Grup Baflkan Yardımcısı
Proje Müdürü
Proje Sorumlusu
Proje Müşteri Temsilcisi
Ediz Tok
İlker Özdem
Cem Sarı
Mehmet Dökülen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Berna Doğan
Proje Sekreteri
[email protected]
Tomruk, Kereste
Yonga Levha, Kaplamalı Levha, Boyalı Levha
Mdf, Kaplamalı Mdf, Hdf, Kaplamalı Hdf
Lif Levha, Kaplamalı Lif Levha
Kontraplak
Kaplamalar, Lamine ve Laminatlar
Dekor Kağıtları, Overlay Kağıtlar
Finiş Folyo, Pp, Pvc Membran, Akrilik
Folyolar
Kenar Bantları, Kaplamaları
Profiller, Lambri, Süpürgelik, Çekmece
Paneller, Duvar Paneli
Kapı Yüzeyi, Kapı Paneli, Kasa, Pervaz
Ahşap Kapı Gövdesi, Dolgu Malzemesi
Laminat, Membran, Akrilik Kapaklar, Boy
Kapaklar
Masa Tablaları, Tezgahlar
Ahşap Yer Döşemeleri
Ahşaptan Palet, Sandık, Kutu ve Yarı Mamül
Ham Ürünler
Ahşap El Sanatları ve Otantik Ürünler
DUR
BATI TIR-2 G‹R‹Ş‹
İNTERMOB
AHfiAP ORMAN ÜRÜNLER‹ VE MALZEMELER
Metal Mobilya İskeleti
Plastik, Metal, Ahşap Mobilya Ayakları,
Tekerlekleri
Kapı, Pencere Kolları
Kilit Sistemleri
Islak Hacim Kabin Sistemleri, Aksesuarları
Aydınlatma Sistemleri, Aksesuarları, Led
Sistemler
Mutfak, Banyo Aksesuarları, Ankastre
Ürünler
Ayna ve Cam Ürünleri, Yarı Mamüller
KİMYASAL MALZEMELER
Boya, Vernik, Cila, Renklendiriciler
Emprenye, Koruyucu Malzemeler
Reçineler, İncelticiler
Tutkallar, Yapıştırıcılar
Dolgu Malzemeleri
OTURMA GRUBU VE YATAK ÜRETİM
MALZEMELERİ
Döşemelik Kumaşlar
Teknik Tekstiller
Sünger, Elyaf, Keçe, Kuştüyü Dolgu
Malzemeleri
Ahşap, Metal İskeletler
Mekanizma, Amortisörler
Kolçak, Tabla ve Arkalıklar
Elastik Kolonlar
Püskül, Fitil, Kaytan, Tela ve Astarlar
Fermuar, Düğme, Kabara ve Taşlı Aksesuarlar
Spiral, Zigzag Torba Yaylar
AĞAÇ
İŞLEME
MAKİNESİ
KAPALI OTOPARK
DOĞU G‹R‹Ş‹
‹STANBUL
Orman Endüstrisi için Makineler, Teknik
Donan›mlar ve Hizmetler
A€aç ‹flleme için Makineler ve Teknik
Ekipmanlar (Yar› Mamullerin Üretimi)
Yard›mc› ‹fllemler için Makineler ve Teknik
Ekipmanlar (A€ac›n Laminasyonu,
‹fllenmesi, Tutkallanmas›)
Yüzey ‹fllemleri için Makineler ve Teknik
Ekipmanlar
Birlefltirme, Montaj ve Ambalajlamada
Kullan›lan Makine ve Teknik Ekipman
Tafl›ma, Depolama ve Siparifl ‹fllem Tekni€i
Robot Tekni€i
Özel ‹fllemler için Makine ve Tesisler
Özel Ürün Gruplar› için Makine ve Tesisler
Yard›mc› Makineler, Cihazlar ve Tesisler;
Di€er
TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ‹
DIMK
K
D
AFR‹KA
35.
GENEL ALAN KROK‹S‹
ASYA
Proje Paz. Grup Müdür Yard. Proje Pazarlama Sorumlusu Proje Pazarlama Temsilcisi
Döşeme Çerçeveleri
Makas, Bıçak, İğne, İplik Çeşitleri
Murat Düzenli
Didem Çelik
Vedat Topçu
ÜRETİM ALET, EKİPMAN VE YARDIMCILARI
FUAR ALANI / MERKEZ OFİS
Cad/Cam Yazılımlar
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
E5 Karayolu Üzeri, Gürp›nar Kavfla€› 34500
Büyükçekmece - ‹stanbul
Profesyonel El Aletleri
Havalı El Aletleri
Zımparalama Araç ve Makineleri
Boya Tabancaları, Püskürtme Sistemler
Hava Kompresörleri
İş Elbiseleri, Koruyucu Malzemeler
Zımba Makineleri, Zımba Teli ve Çiviler
Tel: 0212 867 11 36
Tel: 0212 867 11 38
Tel: 0212 867 11 39
Tel: 0212 867 11 24
Tel: 0212 867 11 32
Faks: 0212 886 67 48
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Tel: 0212 867 11 26
Tel: 0212 867 11 46
Tel: 0212 867 11 70
Santral Tel:
0212 867 11 00
0212 867 12 00
Fuar Alanı Müşteri İlişkileri
[email protected]
Fuar Alan›
[email protected]
Teknik Hizmetler
[email protected]
www.tuyap.com.tr
TÜYAP YURT‹Ç‹ OF‹SLER‹
ANKARA: Tel: 0312 440 89 92 (Pbx) Faks: 0312 440 85 01 [email protected]
‹ZM‹R: Tel: 0232 464 92 01 - 464 26 39 Faks: 0232 464 39 83 [email protected]
ADANA: Tel: 0322 256 90 90 (Pbx) Faks: 0322 256 90 50 [email protected]
KAYSER‹: Tel: 0352 222 86 68 Faks: 0352 222 19 72 [email protected]
Tamir Macunları, Rötuş Kalemleri
BURSA: Tel: 0224 211 50 81 - 89 Faks: 0224 211 22 16 [email protected]
KONYA: Tel: 0332 346 29 30 (Pbx) Faks: 0332 346 29 47 (3 Hat) [email protected]
D‹YARBAKIR: Tel: 0412 339 01 02 (pbx) Faks: 0412 339 03 33 [email protected]
SAMSUN: Tel: 0362 435 88 55 (Pbx) Faks: 0362 435 88 50 [email protected]
Yangın Söndürme Sistemleri
ESKİŞEHİR: Tel: 0530 641 35 61 [email protected]
TRABZON: Tel: 0462 400 00 61 - 411 00 61 Faks: 0462 310 00 61 [email protected]
Yapışkanlı Tapa ve Ses Stoperleri
Ambalaj Malzemeleri ve Makineleri
HİZMET FAALİYETLERİ
Fason Üretimler
Stant Tasarımı ve Mimarlik Hizmetleri
Sivil Toplum
Kuruluşları
Kamu Organizasyonları
Finansal Hizmetler
Danışmanlık Hizmetleri
Lojistik Hizmetleri
Geri Dönüşüm ve Atık İşleme Hizmetleri
Sektörel Yayınlar
‹NTERMOB
www.intermobistanbul.com
17. Uluslararas›
Mobilya Yan Sanayii,
Aksesuarlar›, Orman Ürünleri
ve Ahflap Teknolojisi Fuar›
GAZ‹ANTEP: Tel: 0342 232 34 00 - 04 Faks: 0342 232 95 95 [email protected]
TÜYAP YURTDIfiI OF‹SLER‹
HALEP-SUR‹YE: Tel : +963 21 222 04 85 Faks : +963 21 227 71 04 [email protected]
TAHRAN-‹RAN: Tel : +98 21 881 910 17 Faks : +98 21 881 910 16 [email protected]
MOSKOVA-RUSYA: Tel : +7 495 775 3145 Faks : +7 495 775 3147 [email protected]
ÜSKÜP-MAKEDONYA: Tel/Faks : +389 2 322 04 69 [email protected]
SOFYA-BULGAR‹STAN: Tel : +359 2 951 6827 Faks : +359 2 951 6876 [email protected]
KAHİRE-MISIR: Tel: +20 2 333 69 717 Faks: +20 2 333 69 718 [email protected]
T‹FL‹S-GÜRC‹STAN: Tel : +995 322 251-781 Faks : +995 322 251-149 [email protected]
BU FUARLAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
Destekleyen
Kuruluş
Üye Kuruluş
Fuar dünyasının içinde.
Küresel Fuar
Endüstrisi Birliği
Üye Kurulufl
Uluslararas› Kongreler Birli€i
‹ S TA N B U L
Üye Kurulufl
Uluslararas› Ticaret Fuarlar›na Ulusal
Kat›l›mlardan Sorumlu Organizatörler Birli€i
Üye Kurulufl
TÜRK‹YE FUAR YAPIMCILARI DERNE⁄‹
Sektörel Bas›n Sponsoru
TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ‹
Büyükçekmece, ‹stanbul / Türkiye
NEDEN
AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ
İNTERMOB
?
?
NEDEN
KATILMALISINIZ
Yeni siparişler almak,
 Ağaç İşleme Makineleri ve Mobilya Yan Sanayi alanında
Yenilikleri tanımak ve tanıtmak,
en iyi üreticilerden ve tedarikçilerden en yeni ürünlerini
görme,
İhracat imkanlarını arttırmak,
 Sektör uzmanları ile bir araya gelme ve sektöre dair
Kısa ve uzun vadede yeni müşteriler kazanmak,
 Fuar sayesinde ürünlerin kullanım alanları, teknik bilgileri
Rakiplerin yeniliklerini görmek,
fikirler edinme,
ve kaliteleri hakkında fikir edinme,
 Türk ve yabancı üretici ve tedarikçiler ile işbirliği yapma,
 Üretim alanında yeni çözümler bulma, gerekli tasarım ve
teknik belgelemeler hakkında bilgi sahibi olma,
TÜRKİYE’DE AHŞAP
VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
 Sektördeki gelişmeler hakkında fikir sahibi olma,
AVRASYA VE AĞAÇ İŞLEME
MAKİNESİ-İNTERMOB FUARLARI
 Balkanlar,
 Uzmanlık ve pratik deneyimleri paylaşma,
 Fuar sayesinde kazançlı anlaşmalar yapma.
Ürünleri, alternatif ürünlerle karşılaştırmak,
Türkiye’de
ağaç ve orman ürünleri sektörü, toplam
14.4 milyar TL (yaklaşık 7,2 milyar dolar) cirosal büyüklüğe
sahiptir.
2023
Türkiye İhracat Stratejisi çerçevesinde ağaç ve
orman ürünleri ihracatı
10 milyar dolar olarak
hedeflenmiştir; Türkiye’nin dünya mobilya üretiminde
5. sıraya yükselmesi beklenmektedir.
Türkiye, çok çeşitli ağaç cinsleri yetiştirebilme potansiyeli;
son teknoloji ile dünya standartlarında üretim yapabilme
kapasitesi ile ön plandadır.
Devlet tarafından uygulamaya konulan kentsel dönüşüm
Daha fazla kazanç sağlamak,
Karadeniz Havzası, Kafkasya, Rusya, Batı ve
Satış sürecinizi hızlandırmak,
İmajı ve ürünleri sergileyerek, rakiplerden farklı ve
Yurtdışı Ziyaretçi Sayısına Göre İlk 20 Ülke:
Pazardaki gelişmeleri yakından takip etmek,
1.
üstün olma şansını artırmak,
potansiyelleri ile Türkiye’deki ahşap ve orman ürünleri
AR-GE yapmak
sektörlerinin en önemli bağlantıları arasındadır.
 Ahşap
ve orman ürünleri sektörleri konusunda gelişme
potansiyeli büyük olan bu coğrafyada Ağaç İşleme
Makineleri ve İntermob fuarları, önemli iş bağlantıları
kurulmasına hizmet eden, fırsatlar yaratan en önemli
uluslararası ticari platformdur.
 İstanbul’un
hedef bölgelere maksimum 4 saat uçuş
mesafesinde olması Ağaç İşleme Makineleri ve İntermob
özellikle bu bölgelerden yabancı ziyaretçiler ile buluşma
imkanı artmakta, katılımcılara yeni iş fırsatları oluşturmaktadır.
ekspomed_brosur_tr_13_r41.pdf
Norveç
Büyük
Britanya
İsveç
2 SAAT
Danimarka
Polonya
Andora
Almaya
Ukrayna
Slovakya
Slovenya
Hırvatistan
Bosna
Hersek
İntermob
Portekiz
İtalya
İspanya
Malta
Moldova
Romanya
Sırbistan
Karadağ
Bulgaristan
1 SAAT
Moğolistan
‹STANBUL
Yunanisan
Özbekistan
Gürcistan
Ermenistan
Türkiye
Azerbaycan
ALMANYA
MISIR
YUNANİSTAN
TUNUS
KOSOVA
LİBYA
LÜBNAN
ROMANYA
SUUDİ
ARABİSTAN
Lübnan
İsrail
Ürdün
Libya
Batı Sahra
Mısır
Kuveyt
Suudi Arabistan
Pakistan
B.A.E
Mali
Nijer
Çad
Sudan
Yemen
Burkina
Faso
Nijerya
Orta Afrika
Cumhuriyeti
Kamerun
İnşaat Sanayi Profesyonelleri
% 23.6’sı üretimde,
Çin
Makine Sanayi Profesyonelleri
Etopya
Nepal
Hırdavatçılar – Nalburiyeciler
Katar
Umman
Moritanya
Tajikistan
Hindistan
 % 53.6’sı firma içi kararda tek ya da ortak
yetkilidir.
% 52 yönetimde,
Afganistan
Irak
Filistin
Cezayir
Türkmenistan
AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ
İNTERMOB 2013 ZİYARETÇİLERİNİN
Dekorasyon Firmaları
Kırgızistan
İran
Suriye
K.K.T.C
Tunus
Fas
Kazakistan
Makedonya
Arnavutluk
Orman Ürünleri Sanayi Firmaları
Rusya
Belarus
Çek Cum.
Avusturya Macaristan
Fransa
1. Halka 1 Saat
2. Halka 2 Saat
3. Halka 4 Saat
Finlandiya
ZİYARETÇİ PROFİLİ
Mobilya Üreticileri
Uçufl Süreleri
4 SAAT
İzlanda
Belçika
Efl Zamanl› Fuarlar
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
edilmesini sağlamaktadır.
İrlanda
17. Uluslararas› Mobilya Yan Sanayii, Aksesuarlar›,
Orman Ürünleri ve Ahflap Teknolojisi Fuar›
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BULGARİSTAN
İRAN
MAKEDONYA
RUSYA
AZERBAYCAN
GÜRCİSTAN
SIRBİSTAN
IRAK
UKRAYNA
İTALYA
BOSNA HERSEK
fuarlarının ulaşılabilir olmasını ve dolayısıyla tercih
SİNERJİNİN GÜCÜ
27. Uluslararas› A€aç ‹flleme Makineleri,
Kesici Tak›mlar, El Aletleri Fuar›
5.112 Yabancı Ziyaretçi
ülkeler, Ağaç İşleme Makineleri ve İntermob fuarlarında
 Ortadoğu ve Rusya ile vizesiz seyahat avantajı sayesinde
Ağaç İşleme Makinesi
54.585 Yerli Ziyaretçi
Yeni pazarları tanımak ve keşfetmek,
yapıları, yükselen alım güçleri, kültürel bağları ve ticaret
projesi kapsamında, yapı kapasitesi artışına bağlı olarak,
ağaç ve orman ürünleri endüstrisinde kayda değer ölçüde
artış beklenmektedir.
86 Ülkeden Toplam 59.697 Ziyaretçi
Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasındaki
 Avrasya bölgesindeki ülkeler sahip oldukları dinamik nüfus
ettikleri önemli yatırım ve kapasite artırımları da pazarı
hareketlendirmektedir.
30 Ülkeden 880 Katılımcı
Yeni dağıtım kanalları bulmak,
büyük alımlar gerçekleştirmektedir.
Sektörün ana aktörlerinin hayata geçirmek üzere devam
AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ-İNTERMOB 2013 FUARI
Mimarlar-İç Mimarlar-Mühendisler
Kimya Sanayi Profesyonelleri
% 13.7’si satış - pazarlamada,
% 2.8’i ise satınalma departmanında
görev almaktadır.
Download

e-broşür