HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU
KOMİSYON KARARI
Oturum Tarihi
16.07.2014
Oturum Sayısı
24
Karar Sayısı
24: 89
“Hacettepe Üniversitesi Disiplinlerarası Anabilim/Anasanat Dalının Kurulması İle
Disiplinlerarası Lisansüstü Programlarının Açılmasına ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge”
taslağı görüşüldü.
Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda, “Hacettepe Üniversitesi Disiplinlerarası
Anabilim/Anasanat Dalının Kurulması İle Disiplinlerarası Lisansüstü Programlarının
Açılmasına ve Yürütülmesine İlişkin Yönerge”nin ekteki şekilde kabul edilmesine
veÜniversitemiz Senatosuna sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Komisyon Başkanı
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Berrin AKMAN
Prof. Dr. Türev BERKİ
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Prof. Dr. İlyas ÇİÇEKLİ
Prof. Dr. Fatma Sevin DÜZ
Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Şahap Armağan TARIM
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Arş. Gör. Melike TEKİNDAL (Raportör)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU
KOMİSYON KARARI
Oturum Tarihi
16.07.2014
Oturum Sayısı
24
Karar Sayısı
24: 90
YÖK Personel Daire Başkanlığının 01/07/2014 tarih ve 82444403-299/38941 sayılı yazısı
incelendi. Yüksek Lisans eğitimlerine devam eden ÖYP statüsündeki araştırma görevlilerinin
yabancı dil sınavlarının geçerlilik süreleri (2 yıl olanlarda) sona erdiğinde, doktora eğitimleri
için güncel yabancı dil puanı aranıp aranmayacağı hususunun, ilgili yazıda da belirtildiği
üzere ilgili Enstitü şartları kapsamında her Enstitü tarafından ayrı değerlendirilmesine ve
uygulamanın ilgili Enstitülerin Kurul Kararlarına göre yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Komisyon Başkanı
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Berrin AKMAN
Prof. Dr. Türev BERKİ
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Prof. Dr. İlyas ÇİÇEKLİ
Prof. Dr. Fatma Sevin DÜZ
Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Şahap Armağan TARIM
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Arş. Gör. Melike TEKİNDAL (Raportör)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU
KOMİSYON KARARI
Oturum Tarihi
16.07.2014
Oturum Sayısı
24
Karar Sayısı
24: 91
Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 19.02.2014 tarih ve 2014-361sayılı, lisansüstü eğitim
görmek isteyen Üniversitemiz personeline yapılacak indirimlerin H.Ü. Teknokent A.Ş. ve
ortak olduğu kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi hakkındaki kararı yeniden
incelendi.
Enstitülerde yapılacak işlemlere esas olmak üzere Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş. ve
ortaklarının bir listesinin istenmesine, ayrıca indirimli öğrenim ücreti yatırmak isteyen
Üniversite personeli ve Teknokent A.Ş. ve ortak firmalarında görevli personelin personel
olduklarına dair güncel belgeyi her dönem başında ilgili Enstitüye vermelerine oybirliği ile
karar verildi.
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Komisyon Başkanı
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Berrin AKMAN
Prof. Dr. Türev BERKİ
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Prof. Dr. İlyas ÇİÇEKLİ
Prof. Dr. Fatma Sevin DÜZ
Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Şahap Armağan TARIM
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Arş. Gör. Melike TEKİNDAL (Raportör)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU
KOMİSYON KARARI
Oturum Tarihi
16.07.2014
Oturum Sayısı
24
Karar Sayısı
24: 92
2014-2015 Güz Döneminde kayıt hakkı kazanan ancak yeterli dil puanına sahip olmadığı için
kendilerine bir yıl yabancı dil geliştirme hazırlık süresi verilen öğrenciler için Yabancı Diller
Y.O. tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Muafiyet Sınavının 16-19 Eylül 2014 tarihleri
arasında yapılmasına ve sınav tarihinin Yabancı Diller Y.O. ile görüşü de alındıktan sonra
kesinleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Komisyon Başkanı
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Berrin AKMAN
Prof. Dr. Türev BERKİ
Prof. Dr. Yusuf ÇELİK
Prof. Dr. İlyas ÇİÇEKLİ
Prof. Dr. Fatma Sevin DÜZ
Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Şahap Armağan TARIM
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Arş. Gör. Melike TEKİNDAL (Raportör)
Download

16 Temmuz 2014 Tarihli Toplantı Tutanağı