SAYI
:2014/
İZMİR, 09/07/2014
KONU : Bağımsız Denetçi Mührü
Sayın Üyemiz,
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun katılımı ile Odamızda
21/23Temmuz 2014 tarihleri arasında mühür dağıtımı yapılacaktır.
Kamu Gözetimi Kurumunun internet adresinde resmi olarak onaylanmış Bağımsız Denetçiler
(http://www.kgk.gov.tr/content_list-203-bagimsiz-denetciler.html ) aşağıda yer alan banka hesap
numaralarının birine 500,00-TL mühür bedelini yatırmaları durumunda mühürlerini Odamızda
yapılacak dağıtımda alabileceklerdir.
Mühür bedelinin yatırılması sırasında dekontun açıklama bölümüne mutlaka, T.C. Kimlik
Numarası, Ad-Soyadı ve Mühür Bedeli (yer varsa Sicil No ) belirtilmesi gerekli görülmüştür.
Aşağıda yer alan banka hesap numaralarından birine yatırılan banka dekont aslı ile bağımsız
denetçi kimliği veya nüfus cüzdanı fotokopisinin en geç 18 Temmuz 2014 Cuma günü saat
17,00’a kadar Odamıza elden teslim edilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
Şadi ÇETİN
İzmir YMM Odası Başkanı
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBESİ IBAN : TR 40 0001 0025
3305 4998 0350 16
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ IBAN : TR 45 0001 2009
4520 0080 0000 18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KOLEJ ŞUBESİ IBAN : TR 45 0001 5001 5800 7300
8223 75
Download

SAYI :2014/ İZMİR, 09/07/2014 KONU : Bağımsız Denetçi Mührü