15.06.2014
2014 YILI, LYS-1 (Matematik - Geometri Sınavı) YORUMLARIMIZ
(15 Haziran 2014 Pazar Günü Yapılan 2. Oturum)
2014 yılı LYS-1 oturumuna ilişkin ilk değerlendirmeler, Nesibe Aydın Okulları ve Nesibe Aydın
Dershanesi’nin Matematik Zümresi ve Rehberlik Servisi tarafından aşağıdaki gibi yapılmıştır.
MATEMATİK – GEOMETRİ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın uzmanları, “Üniversiteye giriş sınavlarında artık pratik çözüm,
kısa yol gibi, öğrenciye sadece test çözdürerek başarıya ulaşma devri bitti.” değerlendirmesini yaptılar.
Öğretmenler, konuları ve kavramları çok iyi anlatmalı, öğrenciler ise konuları çok iyi kavrayarak ve düşünerek öğrenmenin bilincinde olmalıdırlar.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları (dershanesi ve okulları), 15 Haziran 2014 Pazar günü yapılan, LYS-1
(Matematik - Geometri) sınavında müfredat dışı soruya rastlanmadığını ve bu sınavın 2012 – LYS’ye göre daha zor,
2013 – LYS’ye göre daha kolay olduğunu söylediler.
Matematik soruları, Geometri sorularına göre öğrencilere daha zor gelmiş ve daha belirleyici olmuştur.
Matematik soruları paragraf formatında ve çok işlemli olduğu için zaman sıkıntısı yaşanmıştır. YGS konularından
15 – 20 civarında, türev ve integral konularından da 9 – 10 soru çıkmıştır.
Nesibe Aydın Matematik Zümresi, Matematik Sınavında; kümeler, permütasyon, kombinasyon, çarpanlara
ayırma ve integral konularından olmak üzere, toplam 5 tane; Geometri Sınavında ise analitik geometri konusundan
2 tane olmak üzere toplam 7 tane belirleyici soru olduğunu bildirdiler. Diğer sorular ise öğrencilere tanıdık gelen sorulardan oluşmuştur.
ÖSYM’nin geçen senelerde olduğu gibi kavramları test eden, iki bilgiyi aynı anda kullandıran yani yorum gücü gerektiren sorular sorduğu gözlemlenmiştir.
Geçen seneye göre Matematik ve Geometri toplam net ortalamalarının biraz yükselmesi beklenmektedir.
Nesibe Aydın Dershanesi ile Nesibe Aydın Okulları’nda; üst puan dilimlerindeki öğrencilerin çoğu soruların %98’ini, orta düzey öğrenciler soruların %80’ini, alt düzey öğrencilerimiz ise soruların %60’ını yapmışlardır.
Yeterince emek veren öğrencilerin başarılı olduğu bir sınavı daha atlattık. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın
tüm öğrencileri ağız birliği etmişçesine, 2014 yılı LYS-1 sınavının, dershanemizde ve okulumuzda sınava son bir ay
kala uygulanan 9, 10, 11 ve 12 no’lu deneme sınavlarımıza göre biraz daha kolay, yaptığımız VİP denemeleriyle
birebir uyuşan bir sınav olduğunu söylediler.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları öğrencileri, bizim sınavlarımızda sorduğumuz orijinal paragraflı sorulara
benzer sorularla karşılaştıklarını ve yadırgamadıklarını belirttiler.
Bütün öğrencilere, önümüzdeki hafta girecekleri LYS’lerde başarılar diliyoruz.
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları
Download

2014 YILI, LYS-1 (Matematik - Geometri Sınavı