Dinler Arası DİYALOG
“BU (TÜRK) MİLLETİNİ HRİSTİYAN EDECEĞİZ !
İSLAMI YERYÜZÜNDEN SİLECEĞİZ !”
diyenlerin
BİR MİSYONERLİK ÇALIŞMASI
“Dinler Arası DİYALOG”
Bu yazımda, bizi yani Din-i Mübin-i İslamı bekleyen çok büyük bir tehlikeden
bahsedeceğim. Yedi düvelin tankla topla, yüfekle yapamadığını nasıl yapmaya çalıştığının
sadece bir çeşidinin ortaya serilmesidir bu yazı.
Öncelikle belirtmek isterim ki bu yazımın kesinlikle bir propaganda, bir kışkırtma, bir
sataşma olarak algılanmasını istemiyorum. Ama eğer ki illa kızan, hoşuna gitmeyenler olursa
kabu edeyim evet kafirleri sevenleri etkilemek üzerine yapılmış bir çalışmadır. Gayet kısa,
hatta üstün körü bir araştırma sonucu ortaya çıkan rakamlardır, tafsilata inildiğinde
yapılanların bu kadar da basit olmadığı, rakamların da yazılanlarda çok daha fazla olduğu
görülecektir. Ancak bu kadarının bilinmesi bile gayemizi hasıl edeceğinden, kafirlere olan
taraftarlığın, fanatikliğin, tutkunun, sevginin ne denli tehlikeli olacağının bir kanıtı olarak
yetecektir bi İznillah….
ُ ‫ﷲ ّ ٰ َ ﺳ َﺮ ۪ ﯾﻊ‬
َ ‫ْﻼ َااﻟم ُﺪ ّ ۪ ۠ﯾﻦ َو َﻣﻋَ ِﺎﻨ ْﺪاﺧ ْ ﺘَﻠ َﻒ َ اﻟ ﱠﺬ ۪ ﯾﻦ َ ا ُو ۫ ﺗ ُﻮا اﻟ ْ ﻜ ِﺘَﺎب َ ا ِﻻ ﱠ ﻣ ِﻦ ْ ﺑ َﻌ ْﺪ ِ ﻣ َ ﺎ ﺟ َ ٓ ﺎء َﺑ َﯿ ْھﻨ َُﻢ ُﮭﻌ ُِﻢ ْاﻟﻠ ْ ْۜﻢ ُ وﺑ ََﻐﻣْ ﯿ ًﺎَﻦ ْ ﯾ َﻜ ْﻔ ُﺮ ْ ﺑ ِﺎ ٰ ﯾ َﺎت ِ ﷲﺎ ّ ِٰن ﱠ ِ ﻓ‬
‫َ ﷲ ّ ٰ ِ اﻻ ْ ِ ﺳ ن ﱠ‬
‫اﻟ ْﺤ ِ ﺴ َﺎب‬
Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf,
aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın âyetlerini inkar ederse, bilsin
ki Allah hesabı çok çabuk görendir.
ۜ ‫َ ﻠ ْﺖ ُ ﻟ َﻜ ُﻢ ْ د ۪ ﯾﻨ َﻜ ُﻢ ْا َﻟ ْوﯿ َ ا ََﻮﺗْ ْﻤم َ ﻤ ْ ﺖ ُ ﻋ َﻠ َﯿ ْ ﻜ ُﻢ ْ ﻧ ِﻌ ْﻤ َ ﺘ ۪ ﻲ و َ ر َﺿ ۪ ﯿﺖ ُ ﻟ َﻜ ُﻢ ُ اﻻ ْ ِ ﺳ ْﻼ َ م َ د ۪ ﯾﻨ ًﺎ‬
İşte bugün sizin için dinininiz kemale yetirdim, üzerinizdeki nimetimi tamâma erdirdim, ve size din
olarak İslâma rıza verdim.(Maide 3)
َ ‫ﻎ ِ ﻏ َ ﯿ ْﺮ َ اﻻ ْ ِ ﺳ ْﻼ َو َ مﻣ ِ َﻦد ْ ۪ ﯾﻨ ًﺎ ﻓ َﻠ َﻦ ْ ﯾ ُﻘ ْ ﺒ َﻞ َ ﻣ ِﻨ ْ ﮫ ُ ۚ و َ ھُﻮ َ ﻓ ِﻲ اﻻ ْ ٰ ﺧ ِ ﺮ َ ة ِ ﻣ ِﻦ َ اﻟ ْﺨ َ ﺎﺳ ِ ﺮ ۪ ﯾﻦ‬
Kim İslam'dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana
uğrayanlardan olacaktır. (Ali imran 85)
MAKALÂT – Abdulkadir Ankaravî
------------------“MÜSLÜMAN”IN DOSTU KİMDİR ?-----------------
َ ‫ْﺾ ٍﻣ ِۜﻨ ْ ﻜو َُﻢ ْﻣ َﻓ َﻦ ْﺎ ِﻧ ﱠﮫ ُ ﻣ ِﻨ ْﮭ ُﻢ ْ ۜ ا ِن ﱠ ﷲ ّ ٰ َ ﻻ َ ﯾ َﮭ ْﺪ ِي اﻟ ْ ﻘ َﻮ ْ م‬
ْ ‫ا ٰ ﻣ َ ﻨ ُﻮا ﯾ َﻻٓﺎ َ اَﯾ ﱡﺗَﺘﮭ َﺎﱠﺨ ِاﻟﺬ ﱠﺬ ُ۪واﯾﻦاﻟَ ْ ﯿ َﮭ ُﻮد َ و َ اﻟﻨ ﱠﺼ َ ﺎر ٰ ٓى ا َو ْ ﻟ ِﯿ َ ٓﺎء َ ۢ ﺑ َﻌ ْﻀ ُ ﮭ ُﻢ ْ ا َو ْ ﻟ ِﯿﯾ َٓﺎﺘءَﻮ ُ َ ﻟﺑﱠ َﻌﮭ ُﻢ‬
َ ‫اﻟﻈ ﱠﺎﻟ ِﻤ ۪ ﯿﻦ‬
Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dostlar edinmeyin. Onların bazısı, bazısının
dostlarıdırlar. İçinizden kim onları dost edinirse şüphe yok ki, o da onlardandır. Muhakkak ki Allah o
zalimleri hidayete, doğru yola iletmez." (Mâide Sûresi 51)
َ ‫ﻋ َٰﻨى ﺣ َ ﺘ ّ ٰ ﻰ ﺗَﺘ ﱠﺒ ِ ﻊ َ ﻣ ِ ﻠ ﱠﺘَﮭ ُﻢ ْ ۜ ﻗ ُﻞ ْ ا ِن ﱠ ھُﺪ َى ﷲ ّ ٰ ِ ھُﻮ َ اﻟ ْﮭ ُﺪ ٰ ىﺌ ِۜﻦ ِو َاﻟﺗ ﱠ َﺒ َﻌ ْﺖ َ اَھ ْﻮ َ ٓاء َاﻟھﱠﺬ ُ۪ﻢ ْيﺑ َﻌ ْﺟ َﺪٓ َ ﺎء َ ك َ ﻣ ِﻦ َ اﻟ ْﻌ ِ ﻠ ْﻢ ِ ۙ ﻣ َ ﺎ ﻟ َﻚ‬
‫ﺿﻨ ٰﱠﺼﻰَ ﺎر‬
‫ْ ﻚ َ اﻟ ْ ﯿ َﮭوُﻮ َدُﻟ َﻦو ْ َﻻﺗ ََﺮ ْ اﻟ‬
ٍ ‫ﻣ ِﻦ َ ﷲ ّ ٰ ِ ﻣ ِﻦ ْ و َ ﻟ ِﻲ ﱟ و َﻻ َ ﻧ َﺼ ۪ ﯿﺮ‬
Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahudiler ve ne de Hıristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki:
"Allah'ın yolu asıl doğru yoldur." Sana gelen ilimden sonra, eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak
olursan, bilmiş ol ki, Allah'tan sana ne bir dost, ne bir yardımcı vardır.
-------------------“MÜSLÜMAN”IN DÜŞMANI KİMDİR?------------------
Hayvan hakları ihlalinde "sokaklara dökülenler, köpekler ölüyor, kediler sokaklara atılıyor, pandanın
nesli tükeniyor" diyerek eylem yapanlar, hak savunan batı ve onun benzerleri...hayvancıl olanlar
bakınız ne kadar insancıl...İnsan canlısı olmak yerine "İnsan canisi" olmayı tercih edenler...bizlere
daima Hoşgörüyle yaklaşın onlarda kardeşimiz diyerek sevdirilenler...
İsterseniz bunu çok basit örneklerle anlatalım. Ve unutmayın! vereceğimiz bu rakamlar kayda
geçebilenler…Geçemeyenler daha çok! Ayrıca yapılan işkence çeşitleri, yaşanılan olaylar, çekilen
acılarda hiç bahsetmeyeceğiz. Sadece yapılan tarihi gerçekleri “en kısa” haliyle ortaya koyacağız…!
Buyurun size ve bize Düşmanlar;

BOSNA HERSEK’te “SIRPLAR” 1992’den…*22 Sene
200.000 ila 400.000 insan öldürüldü.
20.000’den fazlası halen kayıp. (teşhis edilememiş)
2.000.000 kişi göç etmek zorunda kaldı.
20.000 ila 50.000 kadına ve kıza tecavüz edildi.
1000 ila 2000 babası belli olmayan çocuk dogdu.
Dinler Arası DİYALOG

ÇEÇENİSTAN’da “RUSLAR”
1994’den…* 20 sene
87.000 Çeçen katledildi. ( 17.000 i çocuk.)
11.000 çocukda öksüz ve yetim kaldı.
185 bin yaralı ( 7.000 i sakat kaldı.)
194 bin mülteci (Çeçenistan-İçkeriya Cumhuriyeti nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 20’sine denk
geliyor. )
Rusların, resmi rakamlara geçmemesi için öldürüp kaybettirdiği ve organ ticareti amacıyla sakladığı
Çeçenlerin sayısı ise bilinmiyor.

FİLİSTİN’de “İSRAİL”
1987’den….*27 sene
90.794 ölüm
67.656 yaralı
2007’de Gazze’ye Ambargo;
42.000 kişi evsiz kaldı.
500 bin kişi temiz içme suyundan mahrum yaşıyor.
Bebek mamalarına kadar tüm malzemelerin Gazze’ye girişi yasak.
Sağlık tedavilerini Gazze dışında sürdürmesine izin verilmeyen yaklaşık 400 kişi tedavi edilebilir
hastalıklardan dolayı yaşamını yitirdi.

IRAK’ta “ABD”
2003….*9 sene
2008 yılı verilerine göre;
2 milyon insan hayatını kaybetti,
5 milyon çocuk yetim,
1 milyon kadın dul kaldı. Binlerce Kadına tecavüz edildi.
14 bin kayıp
1.5 milyon kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Irak, 6 milyonu aşkın göçmenle, dünyada en çok
mültecisi olan ikinci ülke.
MAKALÂT – Abdulkadir Ankaravî

AFGANİSTAN’da “ABD” 2001’den…11 sene
60 binden fazla Afgan öldürüldü.
On binlercesi yaralandı.
650 bin'den fazla insanı evini terketti.
30 milyon civarında nüfusa sahip olan Afganistan'da, yaklaşık 20 milyon insan günlük 1,5 dolarla
yaşamaya çalışıyor.

ARAKAN’da “BUDİSTLER”
1942’den…*72 Sene
4 milyon nüfus olan müslümanlardan 700 bin kaldı.
Yüzlerce mülteci kamplarında açlıktan öldü.
Yüzlercesi diri diri yakıldı. (İnternette videoları mevcuttur.)
Tecavüzler had safhada.
1300 ev Ateşe verildi
11 bin insan ise evsiz kaldı.
Arakan’da Müslümanlar; her şeyi ama her şeyi Budist askerlerden izinle yapmak zorunda. Örneğin;
Evdeki çatal-kaşık bile sayı ile bildirilmeli ki gece yarısı yaptıkları baskında evin reisini hapse
atmasınlar.
Gidecekleri yeri bildirip 1 günden fazla olmamak şartıyla gidebiliyorsunuz.
1960’da beri yeni tek bir cami yapmak yasak. Camiyi tamir etmek yasak. Hatta içindeki ampulu
Budist askerden izinle değiştirebiliyor Müslüman.
Alim veya Hoca olduğu öğrenilen faili meçhul olarak derhal öldürülüyor.
Müslüman köylerine elektrik, telefon, iletişim yasak.
Ve daha nicesi… dinlemeye dayanamıyacağımız şeyler karşısında yaşam mücadelesi veriyor
Müslümanlar.

PATANİ’de “BUDİSTLER”
Aylık 100 ila 120 kişi ölüyor.
Yaralılar bir o kadar.
2004’den…*10 Sene
Dinler Arası DİYALOG

KEŞMİR’de “HİNDULAR” 1947’den…*64 Sene
500 bin insan katledildi.
Çatışmaların başladığı 1989 yılından bu yana;
100 bin kişi hayatını kaybetti,
10.000’den fazla insan da hala kayıp.
2 milyon insanın göç etmek zorunda kaldı
2011 yılında açılan bir toplu mezarda 3 bin ceset ortaya çıktı.

DOĞU TÜRKİSTAN “ÇİNLİLER” 1980’den…34 Sene
Zorunlu kürtaj uygulaması ile 15 Milyon Müslüman Uygur çocuğu komünist Çin tarafından katledildi.
Yüzde 3 olan Çin nüfusu yüzde 60’lara taşındı.
Başkent Urumçi de Çin nüfusu %80’lere ulaştı.
Türkistan topraklarında 46 nükleer deneme yapıldı.
İslâm dinine özellikle savaş açıldı, başta namaz olmak üzere ibadetler dahi engelleniyor.

SURİYE’de “ŞİA” 2011’den…*3 Sene
12 bin 148 çocuk öldü.
11 bin 35 kadın öldü.
(29'u kadın, 91'i çocuk) 3 bin 461 kişinin işkence sonucu öldü.
Toplamda; 102 bin 759'u sivil, 129 bin 403 kişi öldü.
900 binden fazla evin yıkıldı
7 bin 500 kadına tecavüz edildi.
6 milyon 395 bin kişinin yerinden oldu
3 milyon 600 bin kişinin de yurt dışına kaçtı
MAKALÂT – Abdulkadir Ankaravî

MISIR’da “FİRAVUN TORUNLARI” 2013’den…7 Ay
1 ayda;
3 bin 533 ölü,
11 bin 520 yaralı…sadece verilen rakamlar
----------PEKİ NASIL DAVRANMAK GEREK MÜSLÜMAN OLMAYANA:------------

Hoşgörünün sınırını korumak, Müslüman ızeetini, şerefini ve vakarını korumak muhafaza
etmek gerek.
ْ ‫ﻤ ﱠ ﺪ ٌ ر َ ﺳ ُﻮل ُ ﷲ ّ ٰ ِ ۜ و َ اﻟ ﱠﺬ ۪ ﯾﻦ َ ﻣ َ ﻌ َﮫ ُ ٓ ا َﺷ ِ ﺪ ﱠ ٓاء ُ ﻋ َﻠ َﻰ اﻟ ْ ﻜ ُﻔ ﱠﺎر ِ ر ُﺣ َ ﻤ َ ٓﺎء ُ ﺑ َﯿ ْﻨ َﮭ ُﻢ‬
Muhammed, Allah'ın Resülüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da
merhametlidirler. (Fetih-29)

Onlara uymamak, özenmemek, arkalarından gitmemek, sözlerine - haberlerine kulak
asmamak gerek.
َ ‫ٓﻮا َاﯾ ﱡِنﮭ َْﺎ ﺗاﻟُﻄﱠﺬ ۪ ۪ ﯿﻌ ُﻮا ﻓ َﺮ ۪ ﯾﻘﺎ ً ﻣ ِﻦ َ اﻟ ﱠﺬ ۪ ﯾﻦ َ ا ُو ۫ ﺗ ُﻮا اﻟ ْ ﻜ ِﺘَﺎب َ ﯾ َﺮ ُ د ﱡوﻛ ُﻢ ْ ﺑ َﻌ ْ ﺪ َ ا ۪ﯾﻤﻜ َ ﺎُﻢ ْﻧ ِ ﻛ َﺎﻓ ِﺮ ۪ ﯾﻦ‬
‫ﯾﻦ َ ا ٰ ﻣ َ ﻨ ُ ﯾ َ ٓﺎ‬
Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi
döndürüp kâfir yaparlar. (ali imran-100)
Dinler Arası DİYALOG
------------“DİYALOG”ta DİKKAT ÇEKENLER:-------------
İKİ DİNLİLİK:
Bir kişi hem hristiyan hem müslüman olabilir diye inanmak, yazdığımız bütün bu ayetlere ve bu
tarihsel gerçeklere, özellikle de tümünü ele aldığımızda “MÜSLÜMAN ŞEREFİ”ne ter düşer.
Dolayısıyla böyle bir inanç “Şerefsizlik”ten öteye geçemez!
“HRİSTİYANLAR VE YAHUDİLER’de CENNETE GİRECEK” DİYENLER “CENNETE
GİREMEZ!”:
Din-i Mübin-i İslam vahy olunup, tebliğ edildikten sonra kendisinden önceki dinleri fesh etmiştir.
Böylesine bir hoşgörü Allah’ın dininde, Müslümanlar’ın kitabında yoktur. Anlattıklarımıza rağmen
onları seven, muhabbet duyan kimseler var ise karınlarının genişliğindendir. Bu din uğruna Bunca
bedeli ödeyen bu müslümanlara ve ceddimize ihanetten başka bir şey değildir.!
Son olarak onlara bizim tek Örneğimiz’in sözüne havale edelim: “Kişi sevdiğiyle beraberdir!” ve
diyelim ki; “Biz -Efendimize uyarak- sizi Dünya da sevdiklerinizle beraber (aynı safta) görüyoruz.
Allah da –habibini doğrulayarak- Ahirette öyle görecektir…
RİCA:
Sizden ricam sadece, sevdiklerimizi, hayranı olduklarımızı, hoşumuza gidenleri, özendiklerimiz ve
benzemeye çalıştıklarımızı bir kez daha gözden geçirelim. Özellikle çocuklar ve gençlerimizi bu
“dinsizlik projesi” karşısında korumaya alalım. Allah azze ve celle’nin sevmediklerini ve onları onları
sevenleri “dost listemiz”den çıkaralım…Vesselam!!!
AKadir DAL
Ankara – 24.001.2014
Download

Dinler Arası DİYALOG “BU (TÜRK) MİLLETİNİ HRİSTİYAN