Alpaslan II Baraj ve HES Projesi
Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) Ekleri
SRM Danışmanlık
1
Ek 5.
Ek 5.1 Ev Bedelleri
2
Ek 5.1:
Ev Bedelleri
Proje Bölgesinde HAPA firmasının yapmış olduğu çalışma neticesinde yapının yaşı, cinsi
ve alanı esas alınarak belirlenmiştir. Enerjisa projeden etkilenen kişilerini ev bedellerini tam
ikame değeri üzerinden tazmin edecektir. Evlerin büyük çoğunluğu tuğla ve kerpiçten
yapıldıklarından değerleme bedelleri düşük olacaktır. Betonarme evlerin tazmin bedeli ise
daha yüksek olacaktır. Bununla birlikte Yeniden Yerleşim Eylem Planı’nda tazmin bedelleri
evlerin özelliklerine göre değil, yeni bir ev yapımı maliyeti esas alınarak belirlenmiştir.
Minimum ikame değeri için Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı’nın 2013 yılı için belirlemiş
olduğu Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Cetveline göre III. Sınıf Yapılar A-Grubu için belirlemiş
olduğu değer esas alınmıştır. Buna göre detaylar aşağıda belirtilmiştir:
1. Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı’nın 2013 yılı için belirlemiş olduğu Yapı Yaklaşık Birim
Maliyetleri Cetveline göre III. Sınıf Yapılar A-Grubu için birim bedel 490 TL/m²dir.
2. TOKI uygulamalarından hareketle oda sayısı ve büyüklükleri temel alınarak haneler
için önerilen konut büyüklükleri belirlenmiştir.
3. TOKI uygulamaları incelendiğinde TOKI’nin minimum 55 m2 büyüklüğünde 2 odalı
(salon, mutfak, banyo, tuvalet dahil) konutlar yaptığı tespit edilmiştir.
4. Çeşitli araştırmalarda kişi başı konut büyüklüğünün normal eşik değeri olarak 15 m²
ve yukarısı olması gerektiği belirtilmiştir1. Buna göre de elde edilen değerlerin
normal eşik değer ile kıyaslaması yapılarak geçerliliği teyit edilmiştir.
5. Son olarak konut büyüklükleri 2013 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konutlar için
belirlemiş olduğu keşif metraj bedeli (490 TL/m²) ile çarpılarak tahmini konut
maliyeti çıkartılmıştır.
6. Alpaslan II Projesinden etkilenen tüm evler için ikame değeri 490 TL/m² olarak kabul
edilmiştir.
1
Acar and Bekleyen (2008) http://btdarsiv.anadolu.edu.tr/pdf/1894/1894-7.pdf
3
Tablo 1
Değişkenler
Değer
Minimum Oda Büyüklüğü (Kişi/m²)
15
Ev İçin Tahmini Birim Fiyat 490
(2013/TL/m²)
Tablo 2
Hane Halkı
Büyüklüğü
Konutun
Oda Sayısı
2
3
4
5
6
7
2
3
4
4
4
4
Konut
Büyüklüğü
(M2)
55
83
100
100
100
105
Normal Eşik Değeri
İle Kıyaslama (Kişi
Başı En az 15 M2)
28
28
25
20
18
16
Değeri (TL)
26,950
40,670
49,000
49,000
49,000
51,450
4
Download

7.5.YYEP Ek 5