Enterprise Ireland Trade Mission to
Ankara and Istanbul Turkey – 2014.
Enterprise Ireland Ticaret Heyeti Ankara ve Istanbul Türkiye – 2014.
Company Directory
Șirket Rehberi
Date: 20th – 24th of October 2014
Tarih: 20 – 24 Ekim 2014
Prepared By/Hazırlayan: Enterprise Ireland
www.enterprise-ireland.com
#EnterpriseIrelandTurkey
Company Directory:
Şirket Rehberi:
Enterprise Ireland is the Irish state development
agency focused on transforming Irish industry.
Our core mission is to accelerate the development
of world-class Irish companies to achieve strong
positions in global markets resulting in increased
national and regional prosperity. We work closely
with international buyers to identify and introduce
them to Irish suppliers who can best meet their
needs.
Enterprise
Ireland,
İrlanda
sanayisini
dönüştürmeye odaklanmış olan İrlanda devlet
kalkınma ajansıdır. Temel misyonumuz, küresel
piyasalarda güçlü bir konum elde etmeleri için
dünya standartlarındaki İrlandalı şirketlerin
gelişimini hızlandırarak, ulusal ve bölgesel refahı
artırmaktır. Onları tespit etmek ve ihtiyaçlarını en
iyi karşılayacak İrlandalı tedarikçilere tanıtmak
amacıyla uluslararası alıcılarla yakın işbirliği
içerisindeyiz.
1
Contents Page/ İçindekiler:
Ministerial Introduction (Önsöz- Bakan)
3
Introduction from Enterprise Ireland (Önsöz -Enterprise Ireland)
5
Adaptive Mobile
Botany Weaving
College Ireland Aviation Services
Combilift
Chameleon
DAA International
Daon
dotMobi
Emerald Cultural Institute
Equiendo
ESBI
Fan Footage
Fexco
Fonesense
Huggity
Keenan Systems
Kells Stainless
Lifes2Good
Mergon
Novaerus
Openmind Networks
PM Group
Portalis Limited
Portwest
Rainmaker
Shannon Group PLC
Shannon Microcoil
Ventac
Wellclever
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2
Ministerial Introduction:
Trade and economic co-operation between Ireland and the Republic of
Turkey has grown dramatically in recent years. This Enterprise Ireland
Trade Mission aims to build further on this relationship, and reflects the
commitment of the Irish Government and Irish business to further
accelerate trade and development between our two countries. Our
progress in turning this commitment into a reality is seen in the surge of
Irish companies doing business and establishing a local presence in
Turkey.
Irish companies have high hopes for strong and sustainable business
partnerships with Turkish enterprises which will grow our commercial
ties and benefit both countries; this is the driving force behind this Trade
Mission - an increase in business traffic which will result in more trade,
investment and ultimately jobs and prosperity.
Ireland is a country that exports 85% of its entire output. We are
competitive and customer focussed, with the skills to match Turkey’s
growing business needs. Our objective during the trade mission this
week is to make these connections and fully realise the potential for
increased two-way business linkages.
I would like to thank the many people and organisations in Ireland and
Turkey who are working together to make this Trade Mission a success. I
wish all the participants well in their endeavours, and hope that the
contacts established and renewed this week will result in lasting
business and personal relationships for many years to come.
Ged Nash, T.D.
Minister for Business and Employment
Government of Ireland
3
Önsöz -Bakan
İrlanda ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği son
yıllarda hızla artmıştır. Enterprise Ireland’ın Ticaret Heyeti de bu
ilişkilerin daha da gelişmesini hedeflemekte ve İrlanda Hükümeti ile
İrlandalı işletmelerin her iki ülke arasındaki ticaret ve kalkınmayı
hızlandırmaktaki bağlılığını yansıtmaktadır. Bu taahüdün gerçekleştiğine
dair en iyi kanıt Türkiye’de iş yapan ve işyeri kuran İrlandalı firma
sayısındaki artıştır.
Türk işletmeleri ile güçlü ve sürdürülebilir iş ortaklıklarının kurulmasında
son derece umutlu olan İrlandalı şirketler, iki ülke yararına ticari
ilişkilerin artmasını hedeflemektedir. Ticaret Heyeti’nin arkasındaki itici
güç de budur - daha fazla ticaret, yatırım, yeni iş olanakları ve refahla
sonuçlanacak artan iş trafiği.
İrlanda, tüm üretiminin % 85’ini ihraç eden bir ülkedir. Türkiye’nin
büyüyen iş ihtiyaçlarına cevap verebilecek rekabetçi ve müşteri odaklı
becerilere sahiptir. Bu hafta içerisinde gerçekleşen Ticaret Heyeti
organizasyonunun amacı bu bağlantıları sağlamak ve iki yönlü iş akışının
potansiyelini ortaya koymaktır.
Ticaret Heyeti’ni başarılı hale getirmek için hem İrlanda hem Türkiye’de
birlikte çalışan birçok kişi ve kuruluşa teşekkür etmek istiyorum. Tüm
katılımcılara girişimlerinde başarılar diler ve bu hafta içerisinde kurulacak
veya yenilenecek bağlantıların uzun ömürlü iş bağlantılarına ve kişisel
ilişkilere dönüşmesini temenni ederim.
Ged Nash, M.V.
İş ve İstihdam Bakanı
İrlanda Hükümeti
4
Introduction from Enterprise Ireland:
Enterprise Ireland supports Irish companies to globalise their businesses
and this multi-sector trade mission to Turkey is a key element in our
strategy focused on increasing the number of companies doing
business in this high growth market. There are significant market
opportunities across a range of sectors which offer real growth
potential for Irish companies in Turkey. Enterprise Ireland’s ambition is
to assist companies capitalise on these opportunities and increase the
level of trade with this important market.
Irish companies are highly innovative and flexible, driven by a strong
entrepreneurial spirit. The participants on this mission include
companies from across several high-value added sectors and reflect
Ireland’s strong ability to provide a broad range of internationally
tradable goods and services to this market.
A number of the companies have already achieved significant success
in servicing the needs of customers in Turkey. Other participant
companies on the mission are exploring and targeting specific market
opportunities of interest in Turkey in the areas of telecommunications,
aviation, medical devices and high-end engineering (translation change).
All of them are seeking and welcome collaboration with Turkish
companies in developing mutually beneficial trade. I am delighted to be
accompanying Minister Ged Nash as he leads this strategic trade mission
and wish all mission participants and their Turkish partners every
success.
Kevin Sherry
Manager International Sales and Partnering
Enterprise Ireland
5
Önsöz - Enterprise Ireland:
Enterprise Ireland İrlandalı şirketlerin küreselleşmesini desteklemektedir.
Türkiye’ye yönelik birçok sektörü kapsayan bu ticaret heyeti,
stratejimizin önemli bir unsuru olarak, bu hızla büyüyen pazarda iş yapan
şirket sayısını artırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de, İrlandalı şirketler
için birçok sektörde gerçek büyüme potansiyeli sunan önemli pazar
fırsatları bulunmaktadır. Enterprise Ireland’ın hedefi şirketlerin bu
fırsatlardan yararlanmasına ve bu önemli pazar ile ticaret düzeylerini
artırmasına yardımcı olmaktır.
İrlandalı şirketler, güçlü bir girişimci ruhu tarafından yönlendirilmekte
olup, son derece yenilikçi ve esnektirler. Bu heyetteki katılımcılar, yüksek
katma değerli çeşitli sektörlerde yer alan şirketleri kapsamakta ve
İrlanda’nın uluslararası ticarete konu olan mal ve hizmetlerin geniş bir
yelpazesini yansıtmaktadır.
Şirketlerin bir kısmı, şimdiden Türkiye'de müşterilerinin ihtiyaçlarına
karşılık vermede önemli başarılar elde etmiş bulanmaktalar. Bu heyette
yer alan diğer katılımcı firmalar ise Türkiye’de telekomünikasyon,
havacılık, tıbbi cihazlar ve yüksek teknolojili mühendislik alanlarında
belirli pazar fırsatlarını araştırmakta ve hedeflemektedirler. Söz konusu
tüm bu şirketler, Türk firmaları ile iş birliklerine açıktır ve karşılıklı fayda
sağlayabilecekleri iş ilişkilerini geliştirmeyi ummaktadırlar. Bu ticaret
heyetinin liderliğini yapan Sayın Bakan Ged Nash’e eşlik etmekten onur
duyuyorum ve tüm katılımcılara ve Türk ortaklarına başarılar diliyorum.
Kevin Sherry
Uluslararası Satış ve Ortaklık Müdürü
Enterprise Ireland
6
Trade Mission Directory A-Z
A’dan Z’ye Ticaret Heyeti Rehberi
7
Adaptive Mobile
Yetkili Kişi/Contact
John Kennedy
Ünvan/Job Title
Genel Müdür/
General Manager
E-posta/E-mail
[email protected]
Telefon/Telephone
+353 86 3852347
AdaptiveMobile, mobil güvenlik
alanında dünya lideri bir firmadır.
Aynı zamanda sabit ve mobil ağlar
üzerindeki servisleri korumak için
tasarlanmış çözümler sunan tek mobil
güvenlik şirketidir.
Ağ ve cihaz güvenlik çözümleri
üzerindeki odağı ve yetkin tecrübesi ile
Adaptive Mobile Ağı ve Koruma
Platformu müşterilerine ağ üzerindeki
hareketleri ile ilgili gerçek zamanlı
olarak gelişmeleri aktarmaktadır.
Bugün piyasada bulunan en kapsamlı
mobil güvenlik ürünlerini sunan firma,
bunun yanı sıra hem nihai tüketicilerin
hem de işletmelerin kendi
güvenliklerini daha etkin bir biçimde
kontrol altına alabilmelerini mümkün
kılan sofistike gelir-sağlayan güvenlik
hizmetleri de sunmaktadır. Firmanın
misyonu, dünyadaki tüketiciler ve
işletmeler için güvenilir ve emniyetli bir
mobil deneyim sağlamaktır.
Web sitesi/Website
www.adaptivemobile.com
Adres/Address
Ferry House
48-52 Lower Mount Street
Dublin 2
Ireland
AdaptiveMobile is the world leader in
mobile security and the only mobile
security company offering solutions
designed to protect all the services on
both fixed and mobile networks.
With our deep expertise and unique
focus on network to handset security
solutions, AdaptiveMobile’s Network+
Protection Platform provides our
customers with real-time insight into
what is happening across their
network, the most comprehensive
mobile security products available on
the market today; as well as
sophisticated revenue-generating
security services - empowering
consumer and enterprises alike to take
greater control of their own security.
Our mission is to provide a safe and
trusted mobile experience for
consumers and enterprises worldwide.
8
Botany Weaving
Yetkili Kişi/Contact
Myles Hobbs
Telefon/Telephone
+353 1 454 3877
Ünvan/Job Title
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Satış
Müdürü/
Head of Sales EMEA
Web sitesi/Website
www.botanyweaving.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Firma, dünyanın önde
gelen 120 havayolu
şirketiyle çalışmakta ve
Air Canada, Air France,
British Airways, Cathay
Pacific, United Airlines,
Qantas ve Virgin Atlantic
şirketlerinin lider
tedarikçisi
durumundadır.
Şu anda dünyanın en
büyük uçak koltuğu
kumaşı üreticilerinden
biridir. Aile şirketinin
genç ve büyüyen bir
parçası olan halılar için
de Boeing ve Airbus
tarafından”onaylı
tedarikçi” statüsüne
Adres/Address
Vauxhall Avenue
Cork Street
Dublin 8
Ireland
We work with over
120 of the world's
leading airlines and
we are the leading
supplier to Air
Canada, Air France,
British Airways,
Cathay Pacific,
United Airlines,
Qantas and Virgin
Atlantic.
We are now one of
the largest aircraft
seat fabric
manufacturers in the
world. Approved by
Boeing and Airbus,
we have also
received their
9
College Ireland Aviation Services
Yetkili Kişi/Contact
Brian Joyce
Telefon/Telephone
+353 87 2869793
Ünvan/Job Title
İcracı Başkan ve Eğitim Müdürü/
Executiver Chair & Director Education
Web sitesi/Website
www.cias.ie
E-posta/E-mail
[email protected]
Adres/Address
Weston Airport
Leixlip
Co. Kildare
Ireland
College Ireland Aviation
Services (Havacılık
Hizmetleri), Havacılık
Sektöründe benzersiz bir
konsepte sahiptir. CIAS’ın
ortaya çıkışı noktası,
2004'te bir üçüncü seviye
Kolej ile bir "Eğitim
Ortaklığı" oluşturmak için
İrlanda Havacılık Otoritesi
(IAA) tarafından alınan
karar oldu.
College Ireland
Aviation Services is a
unique concept within
the Aviation Sector.
The genesis of CIAS
was the decision taken
by the Irish Aviation
Authority (IAA) to form
an “Education
Partnership” with a
third level College
back in 2004.
Müşterilerin havacılık
sektörünün yüksek
standartlarını
karşılayabilmek adına
kendi ısmarlama
programlarını
tasarlamaları için sunulan
There are now 14
members of CIAS
offering a wide range
of courses in the areas
of professional training
and licensed &
education
10
Combilift
Yetkili Kişi/Contact
Marc Marien
Telefon/Telephone
+37 259 586 825
Ünvan/Job Title
Bayi ve Ülke Müdürü/
Dealer and Country Manager
Web sitesi/Website
www.combilift.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Adres/Address
Vauxhall Avenue
Cork Street
Dublin 8
Ireland
Combilift, piyasadaki
uzun ve hacimli yükleri
güvenli ve mekandan
tasarruf eden bir şekilde
taşıyabilen bir forklift
boşluğunu kapamak
amacıyla Teknik
Yönetici Robert Moffett
ve İdari Müdür Martin
McVicar tarafından
1998 yılında
kurulmuştur. Bunun
sonucu olarak da,
dünyanın ilk içten
yanmalı motorla
çalışan, tüm tekerlerden
çekişli çok yönlü forklifti,
Combilift ortaya çıktı.
Combilift was
established in 1998
by Technical Director
Robert Moffett and
MD Martin McVicar
with the aim of
covering a gap in the
market for a forklift
truck capable of
handling long and
bulky loads in a safe
and space saving
manner, and the
result was the world’s
first IC engine
powered, all wheel
drive multi-directional
forklift – the Combilift.
O tarihten bu yana,
Since then the
11
Chameleon
Yetkili Kişi/Contact
Colm Walsh
Ünvan/Job Title
Sales Executive
E-posta/E-mail
[email protected]
Telefon/Telephone
+353 87 2424468
Web sitesi/Website
www.chameleon.ie
Adres/Address
Business Park
Weir Road
Tuam
Co. Galway
Chameleon Colour
Systems, boya
karıştırma ve
renklendirme
ekipmanlarının tasarımı,
geliştirilmesi ve üretimi
konularında uzmandır.
Chameleon Colour
Systems specialise in
the design,
development and
manufacturing of
paint mixing and
tinting equipment.
İrlanda'da üretilen boya
çalkalayıcıları,
karıştırıcıları ve
dağıtıcıları küresel boya
ve kimya sanayilerinde
en üst sıralarda yer
almaktadır.
Made in Ireland, our
paint shakers, mixers
and dispensers are
amongst the top in
the global paint and
chemical industries.
1992 yılındaki mütevazı
kuruluşundan itibaren
Chameleon, yıllar
içerisinde faaliyetlerini
From humble
beginnings in 1992,
Chameleon has
grown and expanded
its operations greatly
12
Dublin Aviation Authority International
Yetkili Kişi/Contact
Damian Lenagh
Telefon/Telephone
+353 87 831 5364
Ünvan/Job Title
Kıdemli Başkan Yardımcısı/
Senior Vice President
Web sitesi/Website
www.daainternational.ie
E-posta/E-mail
[email protected]
Adres/Address
Cloghran House
Dublin Airport
Dublin City
Ireland
DAA International (Dublin
Uluslararası Havacılık
Otoritesi) Temmuz 2013'te
kuruldu.
DAA International was
established in July
2013.
DAA’nın misyonu,
havalimanı yatırımcıları
için değer ortaya
çıkarmaktır. DAA,
havalimanı varlıklarına
yatırım yapmak isteyen
kurumsal fonlar ve altyapı
geliştiricilerine yönelik
çalışmalar yapmak için bir
havalimanı işletmecisi
olarak köklü deneyimlerini
ortaya koymaktadır. Firma
ayrıca havalimanı
konusundaki uzmanlığı
çerçevesinde özel
The mission of DAA
International is to
unlock value for
airport investors. We
put our long-standing
experience as an
airport operator to
work for institutional
funds and
infrastructural
developers seeking to
invest in airport
assets. In addition we
work with airport
clients and partners to
13
Daon
Yetkili Kişi/Contact
Tony Murphy
Telefon/Telephone
+353 87 822 5560
Ünvan/Job Title
Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Üyesi/
Founding Member and Board Member
Web sitesi/Website
www.daon.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Daon, dünya çapında
hükümetlerin ve ticari
kuruluşların ihtiyaçlarını
karşılamaya
odaklanmış, biyometrik,
kimlik doğrulama ve
kimlik güvencesi
yazılım ürünlerinin önde
gelen sağlayıcısıdır.
Daon ürünleri, Amerika
Birleşik Devletleri,
Japonya, Hindistan,
Avustralya, Yeni
Zelanda, Avrupa Birliği
ve Meksika'daki
programlar dâhil olmak
üzere dünya çapında
yüz milyonlarca kimliğin
güvenliğini sağlamak
Adres/Address
IFSC House
Custom Quay House
Dublin 1
Ireland
Daon is a leading
provider of biometric,
authentication and
identity assurance
software products
focused on meeting
the needs of
governments and
commercial
organizations
worldwide.
Daon products have
been selected to
secure hundreds of
millions of identities
around the globe
including programs in
the United States,
Japan, India, Australia,
14
dotMobi
Yetkili Kişi/Contact
Ivo Meekel
Telefon/Telephone
+353 87 977 3657
Ünvan/Job Title
İş Geliştirme Direktörü/
Business Development Director
Web sitesi/Website
www.dotmobi.com
E-posta/E-mail
[email protected]
dotMobi,
Telekomünikasyon
Operatörlerine ve
İletişim Servis
Sağlayıcılarına, web
trafiği performansını
geliştiren, Kullanıcı
Başına Ortalama Geliri
(KBOG) arttıran ve
Müşteri Deneyimi
Yönetimini optimize
eden teknoloji
çözümleri sunmaktadır.
DeviceAtlas çözümü,
web ve mobil ortamlar
için yüksek
performanslı cihaz
algılama ve cihaz verisi
Adres/Address
2 La Touche House
IFSC
Dublin 1
Ireland
dotMobi provides
Telecom Operators
and CSPs with
technology solutions
that improve web
traffic performance,
increase ARPU and
optimise Customer
Experience
Management.
The DeviceAtlas
solution provides
high-performance
device detection and
device data for web
and mobile
environments and is
deployed to monetize
15
Emerald Cultural Institute
Yetkili Kişi/Contact
Adam Clark
Telefon/Telephone
+353 1 441 6892
Ünvan/Job Title
Program Müdür Yardımcısı/
Junior Programme Manager
Web sitesi/Website
www.dotmobi.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Emerald Cultural
Institute (Kültür
Enstitüsü), 25 yılı aşkın
bir süredir dünya
çapında 50'den fazla
ülkeden her yaştan
gruplara ve bireylere
kaliteli dil, profesyonel
gelişim ve kültürel
programları
sunmaktadır.
Öğrencilerin ihtiyaçları
değiştikçe, Enstitü de
bu ihtiyaçları
karşılamak için
kapsamlı bir İngilizce
kurs yelpazesi
geliştirmektedir;
akademik yıl
programları, üniversite
sınav hazırlık kursları,
Adres/Address
10 Palmerstown Park
Rathgar
Dublin 6
Ireland
The Emerald Cultural
Institute has had over
twenty-five years of
experience in
providing quality
language,
professional
development and
cultural programmes
to groups and
individuals of all ages,
and from more than
50 countries
worldwide. As
learners' needs
change, we develop a
sophisticated range of
courses to meet those
needs; academic year
programmes,
university pathway
16
Equiendo
Yetkili Kişi/Contact
Cyril Murphy
Telefon/Telephone
+353 86 3361540
Ünvan/Job Title
İcra Kurulu Başkanı/
CEO
Web sitesi/Website
www.equiendo.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Equiendo, verimli
müşteri artışı, akıllı ağ
yönetimi ve uzman
hizmet sunumunu
sağlayan eşsiz bir
yazılım uygulamaları
paketine sahip
yenilikçi bir mobil ağ
çözümleri şirketidir.
Equiendo’nun
benzersiz yaklaşımı,
son teknoloji araç
setleri, geliştirilmiş iç
iletişimler ve
kanıtlanmış iş akışı
süreçlerinin bir
kombinasyonuyla
karmaşık ağların
yönetimi sürecini
otomatikleştirmek ve
kolaylaştırmak
Adres/Address
13 Parkwest Business Park
Nangor Road
Dublin 12
Ireland
Equiendo is an
innovative mobile
network solutions
company with a unique
suite of software
applications enabling
efficient customer
growth, intelligent
network management
and expert service
delivery. Equiendo’s
unique approach is to
automate and simplify
the process of
managing complex
networks through a
combination of the
latest technology
toolsets, improved
internal
communications and
17
ESBI
Yetkili Kişi/Contact
Hakan Karaalioglu
Telefon/Telephone
+90 (312) 2408757
Ünvan/Job Title
Genel Müdür, Türkiye ve BDT/
General Manager, Turkey and CIS
Web sitesi/Website
www.esbi.ie
E-posta/E-mail
[email protected]
ESB International (ESBI) elektrik
sektöründe faaliyet gösteren
müşterilerine çok kapsamlı
mühendislik, operasyon,
bakım ve stratejik danışmanlık
hizmetleri sunan bir multi-disipliner
mühendislik ve proje yönetim
şirketidir.
İrlanda’nın kamu iktisadi elektrik
kuruluşu ESB’ye ait olan ESBI, 35
yıldır uluslararası alanda faaliyet
göstermektedir ve bugüne kadar
115 ülkede projeler tamamlamıştır.
Dublin merkezli ESBI bugün 1.100
personele istihdam sağlamaktadır.
Ayrıca ESBI Avrupa Komisyonu
tarafından finanse edilen AvrupaAkdeniz Enerji Forumu’nun da Baş
Danışmanı olmuştur. Söz konusu
proje, Türkiye de dâhil olmak
üzere 12 Akdeniz Ekonomik Kalkınma
Alanı (MEDA) üye ülkesi için
bölgesel önemi olan ara bağlantılı
projeler ve standart ekonomik
veriler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
ESBI Doğu Avrupa’daki birçok enerji
proje geliştiricisi kuruluş ve ajansa
paket mühendislik hizmetleri
sağlamıştır. Özellikle gaz türbini,
kömür yakıtlı, çevresel ve yenilenebilir
teknoloji alanlarında tecrübeye
sahiptir.
ESBI, Türkiye ve komşu bölgesindeki
ülkelerde, geliştiricilerin ve fonlama
kurumlarının enerji projelerini
gerçekleştirmeye yönelik iş
birliklerine açıktır.
Adres/Address
Yasamkent 3069
Sokak No. 6 Cayyolu 06810
Ankara
Turkey
ESB International (ESBI) is a multidisciplinary engineering and project
management company, which offers a
full range of engineering, operations &
maintenance and strategic consultancy
services to clients operating in the
electricity sector.
Wholly owned by Ireland’s state-owned
electricity utility, ESB, ESBI has
operated internationally for 35 years and
has completed projects in 115 countries.
ESBI is headquartered in Dublin and
employs 1,100 staff. ESBI was the lead
consultant Advisor to the EuroMediterranean Energy Forum funded by
the European Commission. The project
aims included a pipeline of
interconnection projects of regional
significance, and to develop
standardised economic data for the
twelve MEDA partner states, including
Turkey. ESBI has provided a complete
range of engineering services to energy
project developers and agencies in
Eastern Europe. ESBI has particular
capabilities in gas turbine, coal-fired,
environmental and renewable
technologies. ESBI welcomes the
opportunity to work with developers and
funding agencies to realise their power
projects in Turkey and regionally.
18
Fan Footage
Yetkili Kişi/Contact
Rowan Devereux
Telefon/Telephone
+ 353 86 6012637
Ünvan/Job Title
Ticari İşler Müdürü/
CCO
Web sitesi/Website
www.fanfootage.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Sanatçı, marka veya
etkinlik organizatörü
müsünüz?
Hayranlarınızı kişisel
video ekibinizin birer
üyesine dönüştürün. Fan
Footage’ın en yeni
teknolojilerini kullanarak
tek veya birden fazla
etkinliklerdeki
kalabalıklarda elde edilen
içeriği kolayca yönetin.
İçeriği online olarak
paylaşabilir ve bunu
etkinliğin edit edilmiş bir
markalı videosunu
oluşturmak için
kullanabilirsiniz. Müzik
etkinlikleri için, firmanın
çığır açan ses eşleme
Adres/Address
27 South William Street
Dublin 2
Dublin City
Ireland
Artist, brand or event
organiser? Engage
your fans by turning
them into your
personal video crew.
Easily manage crowd
sourced content from
single or multiple
events using our
cutting edge
technology. Share
the content online
and use it to create
an edited branded
video of the event.
For music events, our
ground breaking
audio matching
technology will
seamlessly match
19
Fexco
Yetkili Kişi/Contact
Andrew McCarthy
Telefon/Telephone
+ 66 9761258
Ünvan/Job Title
İş Geliştirme Müdürü/
Business Development Manager
Web sitesi/Website
www.fexco.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Adres/Address
FEXCO Financial Services Centre
Iveragh Road
Killorglin
Co. Kerry
FEXCO dünya çapında
28 ülkede gerçekleştirdiği
operasyonları ile,
İrlanda'nın en başarılı
çok-uluslu finans ve iş
çözümleri sağlayıcısıdır.
Fexco is Ireland‘s most
successful multinational
finance and business
solutions provider, with
operations in 28 countries
worldwide.
FEXCO yenilikçi ürün ve
hizmetlerinden oluşan
geniş bir yelpazeyle bir
çok sektörde dünyanın
bazı en büyük
markalarına hizmet
vermektedir.
Fexco serves some of the
world’s biggest brands
across multiple industries
through a wide range of
innovative products and
services
FEXCO Group
bünyesindeki FEXCO
Merchant Services (Satıcı
Hizmetleri), Dinamik Kur
Dönüşümü (DKD)
konusunda 90,000’den
fazla tüccara ve 35'ten
fazla alıcı bankaya
FEXCO Merchant
Services, a division of
FEXCO Group, is the
global market leader in
the provision of Dynamic
Currency Conversion
(DCC) services to over
90,000 merchants and
more than 35 acquiring
20
Fonesense
Yetkili Kişi/Contact
Christian Ryder
Telefon/Telephone
+ 353 87 6129852
Ünvan/Job Title
İcra Kurulu Başkanı/
CEO
Web sitesi/Website
www.fonesense.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Adres/Address
ARCLabs Innovation Centre
South County business Park
Waterford City
Co. Waterford
FoneSense dünyanın en
büyük sesli reklam
panosu ağıdır.
FoneSense is the largest
audio billboard network
in the world.
FoneSense,
reklamverenlerin hedef
tüketici kitlelerine
ulaşabilmelerini ve onları
kuponlar, uygulamalar,
nakit para veya hayır
kurumlarına bağışlarla
ödüllendirerek birer marka
elçisine
dönüştürebilmelerini
sağlamak için çokluduyumsal mobil
ilişkilendirmeyi kullanır.
FoneSense uses multisensory mobile
engagement to enable
advertisers to reach their
target consumers and
turn them into brand
ambassadors, rewarding
them with coupons,
apps, cash or donations
to charity.
Reklamverenler, sesli
reklamlarını yayınlarlar.
Telefon sahipleri
reklamları inceleyip en
beğendiklerini seçerler ve
Advertisers publish their
audio adverts. The
phone owner browses
and picks the advert they
like best; setting that ad
as their SMS and
21
Huggity
Yetkili Kişi/Contact
Mike Sikorski
Telefon/Telephone
+ 353 85 7596971
Ünvan/Job Title
İcra Kurulu Başkanı/
CEO
Web sitesi/Website
www.huggity.com
E-posta/E-mail
[email protected]
2011 yılında kurulan
Huggity, kendisini son
teknoloji ürünleriyle hayran
kitlesi ilişkilendirme
endüstrisinde sektör lideri
olmaya adamıştır. Kurum-içi
gelişim, tasarım, pazarlama
ve proje yönetimi ekipleri
sayesinde Huggity, uçtanuca teknoloji çözümleri ve
hizmetleri sunmaktadır.
Huggity’nin ana ürün
FanPic, markalar ve
sponsorlar için etkinlik
sonrası pazarlama ve
aktivasyon olanakları
sağlayan, hayranlara en
sevdikleri etkinliklerin
neşesini ve heyecanını
yeniden yaşama imkânı
sunan bir hayran
ilişkilendirme uygulamasıdır.
FanPic uygulaması devasa
Adres/Address
Guinness Enterprise Centre
Taylor’s Lane
Dublin 8
Dublin City
Established in 2011,
Huggity have propelled
themselves to become an
industry leader in fan
engagement on the
cutting edge of
technology. With their inhouse development,
design, marketing and
project management
teams, Huggity offers
end-to-end technology
solutions & services.
Huggity’s core product
FanPic is a fan
engagement application
that allows fans to relive
the joy and excitement of
their favourite events,
providing post event
marketing & activation
22
Keenan Systems
Yetkili Kişi/Contact
Louis Kearney
Ünvan/Job Title
E-posta/E-mail
[email protected]
(secretary)
Telefon/Telephone
+ 353 87 2616944
Keenan makineleri birer
mühendislik başyapıtıdır.
Keenan mühendisleri
mümkün olan en verimli,
dayanıklı, yüksek
performanslı yemleme
vagonlarını üretmektedir.
Firmanın vizyonu etik ve
kârlı tarım çözümlerinde
lider olmaktır. Bu vizyonun
merkezinde besleme
randımanını en üst düzeye
çıkarmak suretiyle çiftlik
verimliliğini ve sonuçlarını
geliştirmek bulunmaktadır.
Keenan çiftlikte üstün
performans sunmak için
birlikte çalışan uluslararası
üne sahip bilim insanlarını,
tarım ekonomistlerini,
beslenme uzmanlarını ve
Web sitesi/Website
www.keenansystem.com
Adres/Address
Borris
Co. Carlow
Carlow
Ireland
Keenan machines are a
masterpiece of
engineering. Keenan
engineers manufacture
the most efficient,
durable, high
performance feeder
wagon possible. Our
vision is to become
leaders in ethical and
profitable farming
solutions. At the heart of
this vision is to drive onfarm productivity and
results through
maximising feed
efficiency.
Keenan have leading
internationally acclaimed
scientists, agricultural
23
Kells Stainless
Yetkili Kişi/Contact
John McKeon
Telefon/Telephone
+ 353 86 2586538
Ünvan/Job Title
İdari Müdür/
Managing Director
Web sitesi/Website
www.kellsstainless.com
E-posta/E-mail
[email protected]
1988 yılında kurulan Kells Stainless
Limited, ihracat pazarlarına yönelik
paslanmaz ekipman üretiminde 40
yıllık tecrübeyle yönetim ve fabrikasyon
becerilerini bir araya getirmiştir.
Firmanın ana merkezi Kells,
İrlanda’da bulunmakta; Birleşik
Krallık, Singapur ve Türkiye’de ise Satış
ve Tasarım ofisleri ile faaliyet
göstermektedir.
Türkiye’deki stratejik partneri
UMDE’dir.Kell’deki ana tesis içerisinde
hertürlü paslanmaz ve nikel alaşım
kaplar, reaktörler ve çeşitli ekipmanlar ile
Biyoteknoloji, İlaç, Gıda, İçecek, Kimya
ve Nükleer sanayilerinde standartları
karşılamak üzere dizayn, imalat, test ve
belgelelendirme işlemleri
yürütülmektedir. 8.000 m2 bir alanı
kaplayan firmanın imalat ve FAT tesisi
modern makinelerle donatılmış olup
deneyimli ustalar tarafından
yönetilmektedir. Kurum içi tasarım ofisi,
son teknoloji 3D Modelleme, Otomasyon
ve Basınçlı Ekipman Yazılım paketlerini
kullanmaktadır. Firma, borulama ve
araç yerleşim şemasından devir teslime
kadar olan süreçte kapsamlı Proses
Mühendislik Çözümleri sunmaktadır.
UMDE Yetkilisi: Celaleddin Gökçek
E-posta: [email protected]
Adres/Address
Old Castle Road
Kells
Co. Meath
Ireland
Kells Stainless Limited was founded in
1988, and brought together the
management and fabrication skills of
forty years experience in
manufacturing stainless equipment for
worldwide export markets. Kells
purpose built facility is located in Kells,
Ireland, and we operate Sales and
Design offices in the UK, Singapore
and Turkey.
Our alliance partner in Turkey is
UMDE. Within Kells facility design, we
fabricate, test and document all types
of Stainless and Nickel Alloy
Vessels, Reactors, Skids and
Equipment, built to meet the exacting
standards of the Biotech,
Pharmaceutical, Food, Beverage,
Chemical and nuclear industries.
Our Fabrication and
FAT facility covers an area of
8,000 sqm, and is equipped with
modern machinery and experienced
craftsmen. Our in-house design office
uses the latest 3D Modelling,
Automation and Pressure Equipment
Software packages. From P&ID to
handover, we are a true Process
Engineering Solutions Provider.
UMDE Contact: Mr Celaleddin Gökçek
Email: [email protected]
24
Lifes2Good
Yetkili Kişi/Contact
Serhan Berker
+ 90 546 775 85 00
Ünvan/Job Title
Ülke Müdürü - Türkiye/
Country Manager – Turkey
Web sitesi/Website
www.lifes2good.com
Telefon/Telephone
Adres/Address
7 Racecourse Business Park
Ballybrit
Co. Galway
Ireland
Lifes2good dünya çapında
doğrudan ve perakende kanalları
aracılığıyla doğal sağlık ve güzellik
ürünleri üreten, dağıtan ve
pazarlayan Galway merkezli bir
şirkettir. Şirketin vizyonu niş
kategorilerinde klinik olarak
kanıtlanmış yenilikçi markalar
geliştirmektir.
Lifes2good is a Galway based
company that manufactures,
distributes and markets natural
health and beauty products through
direct and retail channels
worldwide. The company’s ethos is
to develop and be associated with
clinically proven and innovative
brands in niche categories.
Viviscal®, dünyaca ünlü saç
dökülmesi markası, son yıllarda
şirketin hızlı büyümesini sağlayan
en önemli ürünüdür. Viviscal® saç
besleyici ürün serisi, içerdiği doğal
besin takviyeleri ve topikaller ile
hem erkeklerde hem de kadınlarda
saç dökülmesi ve saç seyrelmesi
ile mücadele eder. Geçtiğimiz yıl
süper modeller ve ünlü saç stilistleri
ile ilişkili olarak Viviscal® yaygın
şekilde basında yer aldı. Bu da
global marka bilinirliği için önemli
bir faktör oldu. ABD ve Avrupa’da
ofisleri; Avrupa, Orta Doğu ve
Güney Amerika boyunca dağıtım
ortaklıkları bulunan şirket daha da
genişlemeyi planlamaktadır.
Viviscal®, the world-renowned hair
loss brand, is the company’s
flagship product that has resulted in
rapid company expansion in recent
years. The Viviscal® hair
nourishment range comprises of
natural food supplements and
topicals that combat hair loss and
thinning hair in both males and
females. In the last year Viviscal®
has featured widely in the press,
being associated with super
models and celebrity hair stylists.
This has been a major contributing
factor to global brand recognition.
Lifes2good currently has offices in
the US and Europe.
E-posta/E-mail
[email protected]
Artık İstanbul'da da bir ofisi olan
firma Türkiye'de hızla
genişlemektedir.
The company now has an office in
Istanbul and is expanding rapidly in
Turkey.
25
Mergon
Yetkili Kişi/Contact
Pat Beirne
Telefon/Telephone
+ 44 9662000
Ünvan/Job Title
İcra Kurulu Başkanı/
CEO
Web sitesi/Website
www.mergon.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Mergon Avrupa ve Kuzey
Amerika'da Otomotiv,
Sanayi ve Sağlık
Hizmetleri sektörlerinde
yenilikçi teknik kalıplama
çözümleri sunmaktadır.
1981 yılında kurulan
firmanın merkezi
İrlanda’da olmakla birlikte
başlıca tesisleri ABD ve
Çek Cumhuriyeti'ndedir.
Dünya çapında 400'den
fazla çalışanı ile, Mergon
dünyada üflemeli
kalıplama ve enjeksiyon
kalıplama ürünlerinin önde
gelen tedarikçilerinden
biridir. Müşterileri arasında
BMW, Toyota, Bosch,
Beckman Coulter, Abbott,
Briggs & Stratton ve diğer
birçok lider küresel
şirketler bulunmaktadır.
Adres/Address
Waterstreet
Castlepollard
Co. Westmeath
Ireland
Mergon provides
innovative technical
moulding solutions in the
Automotive, Industrial and
Healthcare sectors in
Europe and North
America. Established in
1981, the company is
headquartered in Ireland
with major facilities in the
USA and Czech Republic.
With over 400 employees
worldwide, Mergon is one
of the leading providers of
blow moulded and
injection moulded
products in the world. Our
customers include BMW,
Toyota, Bosch, Beckman
Coulter, Abbott, Briggs &
Stratton and many other
leading global
corporations.
26
Novaerus
Yetkili Kişi/Contact
Kieran McBrien
Telefon/Telephone
+49 160 9113 7077
Ünvan/Job Title
Bölge Kanal Müdürü/
Regional Channel Director EMEA
Web sitesi/Website
www.novaerus.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Adres/Address
Oyster Point
Temple Road
Blackrock
Co. Dublin
İrlanda, Dublin merkezli
Novaerus, son 100 yılı
aşkın bir zaman
sürecinde enfeksiyon
kontrolü ve
önlenmesinde en
önemli ilerlemeyi
geliştirmiş
bulunmaktadır.
Headquartered in
Dublin, Ireland,
Novaerus has
developed the most
significant
advancement in
infection control and
prevention in more than
100 years.
Novaerus dünyanın ilk
ve tek etkili plazma
hava sterilizasyon
teknolojisini
geliştirmiştir. Plazma
daha önce cerrahi alet
sterilizasyonu gibi bir
dizi sağlık
uygulamalarında da
kullanılmış olmakla
birlikte, Novaerus
Novaerus has
developed the world's
first and only effective
plasma air sterilisation
technology. Plasma is
already used in a
number of healthcare
applications, such as
surgical instrument
sterilisation, but
Novaerus marks a
27
Openmind Networks:
Yetkili Kişi/Contact
Richard Lemmers
Telefon/Telephone
+ 31 657941648
Ünvan/Job Title
Web sitesi/Website
www.openmindnetworks.com
Satış/İş Geliştirme Başkan Yardımcısı/
Vice President Sales/Business Development
[email protected]
Adres/Address
Oyster Point
Temple Road
Blackrock
Co. Dublin
Bağlama, Etkinleştirme,
Zenginleştirme: Firmanın
sunduğu teknoloji,
bireyler, gruplar,
uygulamalar, Servis
sağlayıcıları ve makineler
arasında gerçekleşen
iletişim ve veri transferi
için bir ağ geçidi
sağlayacaktır. Platform,
firma müşterilerine bu
hizmetleri tek bir
konsolide platform
aracılığıyla ulaştıran ve
geliştiren tüm arayüzleri
sunmaktadır. Tüm iletişim
gereksinimleri için tek bir
Platform: MMS, SMS,
SMS Güvenlik Duvarı,
sesli mesaj - VM,
Yapılandırılmamış Ek
Hizmet Verisi -USSD,
Dahili Kalıcı Depolama
Connecting, Enabling,
Enriching: Our
technology will provide
a gateway for
communication and the
transfer of data that
takes place between
individuals, groups,
Apps, Service providers
and machines. Our
platform offers our
customers all of the
interfaces to deliver and
develop these services
with 1 consolidated
platform. 1 Platform for
all communication
needs: MMS, SMS,
SMS Firewall, VM,
USSD, IPSM, RCS
creating OPEX and
E-posta/E-mail
28
PM Group:
Yetkili Kişi/Contact
Tim Hickey
Telefon/Telephone
+ 90 549 650 3011
Ünvan/Job Title
Ülke Müdürü/
Country Manager
Web sitesi/Website
www.pmgroup-global.com
E-posta/E-mail
[email protected]
PM Grup Mühendislik, mimari ve
proje yönetimi konusunda
profesyonel hizmetler sunan
uluslararası bir kuruluştur. Merkez
ofisi İrlanda’da bulunan PM Grubu,
1.600 kişilik multidisipliner ekibi ile
özel ve kamu sektöründeki
müşterilerine kompleks sermaye
projeleri geliştirmektedir. Grubun
müşteri portföyu Yaşam Bilimleri,
Gıda, İleri Üretim Teknolojileri,
Altyapı ve Ulaştırma sektörlerinin
önde gelen firmalarını
kapsamaktadır.
Firma ayrıca Biyofarma; yiyecek,
veri merkezi / kritik tesisler, “temiz
teknoloji” ve sürdürülebilirlik, enerji
ve çevre, sağlık ve eğitim
sektörlerinde özel deneyime
sahiptir. PM Grubu İrlanda, Belçika,
Çin, Çek Cumhuriyeti, Hindistan,
Polonya, Rusya, BAE, Birleşik
Krallık, ABD, Suudi Arabistan,
Singapur, Slovakya ve Türkiye’de
bulunan geniş ofis ağı ile hizmet
sunmaktadır. Şu anda Hırvatistan,
Fransa, Hollanda, Almanya,
Kosova, Vietnam, Meksika,
Uruguay ve ABD Virjin Adaları
olmak üzere dünya çapında 25
ülkede proje üzerinde
çalışmaktadır.
Adres/Address
A - Blok Kat 1 No 2 Bayraktar Plaza,
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu
Cad. Cankaya, Ankara, Turkey
PM Group is an international
provider of professional services in
engineering, architecture and
project management.
Headquartered in Ireland, PM
Group’s 1,600 multi-discipline team
delivers complex, capital projects to
clients in the private and public
sectors. The Group’s client base
includes blue chip names in the
Life Sciences, Food, Advanced
Manufacturing and Infrastructure
and Transportation sectors.
We have specialist expertise in the
Biopharma; food; data
centre/mission critical facility;
‘cleantech’ and sustainability;
energy and environmental,
healthcare and education sectors.
PM Group operates from a network
of offices in Ireland, Belgium,
China, the Czech Republic, India,
Poland, Russia, the UAE, UK, US,
Saudi Arabia, Singapore, Slovakia,
and Turkey, and is currently
working on projects in over 25
countries worldwide including
Croatia, France, Holland, Germany,
Kosovo, Vietnam, Mexico, Uruguay
and the US Virgin Islands.
29
Portalis Limited
Yetkili Kişi/Contact
Nial Hoey
Telefon/Telephone
+353 64 6620022
Ünvan/Job Title
İcra Kurulu Başkanı/
Chief Executive
Web sitesi/Website
www.portalis.ie
E-posta/E-mail
[email protected]
Portalis üretim ve
paketleme-hattı
teknolojisinin her
düzeyinde ortaklarıyla
birlikte, Farmasötik
Teknolojinin en ön
saflarında yer almaktadır.
Bunun tamamlayıcısı
olarak da, ısmarlama
mobil uygulamaları ve
masaüstü çözümleri
oluşturmak için en yeni
mobil ve web tabanlı
teknolojilerden
yararlanmaktadır. Bu
teknoloji sayesinde
müşterilerinin karşı
karşıya kaldığı birçok
üretim ve bilgi yönetimi
zorluklarını hedef
almaktadır.
Adres/Address
Media House
East Avenue
Killarney
Co. Kerry
Portalis works at the
forefront of
Pharmaceutical
Technology with our
partners at all levels of
production and packingline technology.
To complement this we
also leverage the latest
in mobile and weboriented technologies to
create bespoke mobile
apps and desktop
solutions. With this
technology we are
addressing many of the
production and
knowledge
management
challenges that our
1
Portwest
Yetkili Kişi/Contact
Hakan Kurtuldu
Telefon/Telephone
+90 216 414 84 80
Ünvan/Job Title
Ülke Müdürü/
Country Manager
Web sitesi/Website
www.portwest.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Adres/Address
IDA Technology Park
Westport
Co. Mayo
Ireland
1904 yılında, Hughes Ailesi
tarafından Westport’ta kurulan
Portwest firması iş elbiseleri,
güvenlik ayakkabıları ve kişisel
koruyucu ekipmanları alanında
Avrupa pazar lideridir. Firma
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da
köklü bir satış ağı tarafından
desteklenen özel distribütörleri ile
önemli ortaklıklara sahiptir.
Portwest is a European market
leader in workwear, safety footwear
and PPE, founded in Westport by
the Hughes family in 1904.
Portwest maintains key
partnerships with dedicated
distributors, who are supported by
a well-established sales network
throughout Europe, the Middle East
and Africa.
Şirketin Birleşik Krallık, Polonya,
Dubai ve İrlanda’da kendi
depolarında büyük stok tutma
tesisleri mevcuttur. Portwest’in iş
giysisi alanındaki eşsiz koleksiyonu
tüm dünyadan birçok farklı
sektördeki insanları korumaktadır.
Portwest have large stock holding
facilities in their warehouses in the
UK, Poland, Dubai and Ireland.
Portwest’s unique collection of
workwear protects people all over
the world in many diverse
industries. Portwest develops new
innovative and technically
advanced products, which are
underpinned by Portwest’s Product
Promise of better Service, Quality
and Value. As an ISO approved
company, Portwest rigorously test
their products with independent test
houses and adhere to a strict code
of ethical practice.
Portwest iyi hizmet, kalite ve değer
vaadi ile yenilikçi ve teknik olarak
gelişmiş ürünler geliştirmektedir.
ISO onaylı bir şirket olarak,
Portwest bağımsız test kuruluşları
ile ürünlerini test ettirerek etik
kurallarını titizlikle benimsemiştir.
31
Rainmaker
Yetkili Kişi/Contact
Stephen Fuller
Telefon/Telephone
+353 086 2363083
Ünvan/Job Title
Baş Operasyon Sorumlusu/
Chief Operating Officer
Web sitesi/Website
www.shannongroup.ie
E-posta/E-mail
[email protected]
Rainmaker havayollarının
operasyonel yönetimi için
performans analitik çözümleri
sunmaktadır. Firmanın
çözümleri;
- ekip maliyetlerinin izlenmesi
ve kontrolü,
-ağınızdaki performansın
zamanında izlenmesi,
-yöneticilere havayolu işletme
maliyetlerinin % 40'ın üzerinde
daha iyi kontrolünü sağlayarak
yakıt maliyetlerini azaltmak için
fırsatların saptanması
konularında araçlar
sunmaktadır.
Rainmaker Ekip Mantıksal
Analizleri:Ekip Ödeme
Yöneticisi - tüm ekip
maliyetlerinin esnek analizi ile
Ekip Maaş ve İstihkaklarının
tam otomatik olarak
hesaplanması ve ödenmesi
Ekip Performans Mantıksal
Analizleri: Ekibin değişken
maliyetleri, verimliliği ve
Adres/Address
88 Sandymount Road
Sandymount
Dublin
Ireland
Rainmaker provides
performance analytics
solutions for operational
management of airlines.
Our solutions provide the
means to: - monitor and
control crew costs, - track
on time performance
across your network and identify opportunities for
reducing fuel costs
providing executives
better control of over 40%
of the operating costs of
the airline. Rainmaker
Crew Analytics: Crew Pay
Manager - fully automated
calculation and payment
of Crew Pay and
Allowances with flexible
analysis of all crew costs.
Crew Performance
32
Shannon Group PLC
Yetkili Kişi/Contact
Patrick Edmond
Telefon/Telephone
+353 86 602 5320
Ünvan/Job Title
Grup Strateji Direktörü ve IASC İdari
Müdürü/
Group Strategy Director and IASC
Managing Director
Web sitesi/Website
www.shannongroup.ie
E-posta/E-mail
[email protected]
Adres/Address
Shannon Airport
Co. Clare
Ireland
Shannon Group plc
bağımsız bir kamu
şirketidir. Shannon
Havalimanı 1940'larda
İrlanda'nın transatlantik
geçiş havaalanı olarak inşa
edilmiştir.
Shannon Group plc is an
independent state
company. Shannon
Airport was created as
Ireland’s transatlantic
gateway airport in the
1940s.
Shannon dünyanın ilk
Gümrüksüz Bölgesine
(Tax-Free Zone) ev
sahipliği yapmıştır.
Shannon’un büyüyen
havacılık ve uzay
kümelenmesi (International
Aviation Services Centre Uluslararası Havacılık
Hizmetleri Merkezi), 40
firma genelinde yaklaşık
1600 personel istihdam
etmekte ve şu konulara
odaklanmaktadır:
1) Bakım, onarım ve
operasyon (MRO) ve kira
Shannon is the home of
the world’s first Tax Free
Zone, and its growing
aerospace cluster
(International Aviation
Services Centre) already
employs some 1600 staff
across 40 firms, focusing
on: 1) MRO and lease
transition support
2) Cargo and logistics
3) Corporate and private
aviation
4) Aircraft and component
assembly and support,
33
Shannon MicroCoil
Yetkili Kişi/Contact
Ger Mullane
Telefon/Telephone
+353 87 2541915
Ünvan/Job Title
Satış ve Pazarlama Müdürü/
Sales and Marketing Manager
Web sitesi/Website
www.shannonmicrocoil.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Shannon MicroCoil,
mikro-hassas helezon
kablo ve biçimlendirilmiş
kablo ürünleri ile tıbbi
cihaz sektöründe hizmet
veren uzman bir üretim
firmasıdır. Tüm bileşenler
müşteri talebine göre
tasarlanmaktadır. Firma
karmaşık parça ve altmontajları konusunda
uzmandır ve aşırı
uzunluklarda ve çaplarda
çalışma yeteneğine
sahiptir. Ürünleri, geniş bir
implante edilebilen ve
cerrahi sınıf alaşımlı
malzemeler
yelpazesinden imal
edilebilir.
Hizmet kalitesi ISO 13485
sertifikalı tasarım ve
Adres/Address
Crossagalla industrial Estate
Ballysimon Road
Co. Limerick
Ireland
Shannon MicroCoil is a
specialist manufacturing
company serving the
medical device industry
with micro-precision wire
coiled and wire formed
products. All components
are designed to customer
specifications. We are
specialists in complex
parts and sub-assemblies
and have the ability to
operate to extreme lengths
and diameters. Our
products can be
manufactured from a full
range of implantable and
surgical grade alloy
materials.
Quality of service is
assured with our ISO
13485 certified design and
34
Ventac
Yetkili Kişi/Contact
Brian Scully
Telefon/Telephone
+353 86 026 3218
Ünvan/Job Title
İş Geliştirme Müdürü/
Business Development Manager
Web sitesi/Website
www.ventac.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Ventac 40 yılı aşkın bir
süredir akustik gürültü
kontrol çözümleri ve
malzemeleri
sağlamaktadır. Bilgi ve
becerileri ile birçok sektör
genelinde daha etkin
gürültü kontrol çözümleri
kolaylaştırmak amacıyla,
Ventac, çok yetenekli
akustikçi ve
mühendislerden oluşan
kadrosuyla, müşterilerinin
pratik ve etkili çözümler
elde etmelerine yardımcı
olmaktadır.
Merkezi İrlanda
Wicklow’da olan ve
Hollanda ve İngiltere'de
ofisleri bulunan ve 34
Adres/Address
Fitzwilliam House
Blessington
Co. Wicklow
Ireland
Ventac has provided
acoustic noise control
solutions and materials
for over 40 years. With
the skills and
knowledge to facilitate
more effective noise
control solutions
throughout many
sectors, Ventac, with its
team of highly skilled
acousticians and
engineers, assists
customers in achieving
practical effective
solutions.
Headquartered in
County Wicklow, with
offices in the
35
Wellclever
Yetkili Kişi/Contact
John O’ Connor
Telefon/Telephone
+353 86 8197692
Ünvan/Job Title
İş Geliştirme Müdürü/
Business Development Manager
Web sitesi/Website
www.wellclever.com
E-posta/E-mail
[email protected]
Adres/Address
51 South William Street
Dublin 2
Ireland
Wellclever doğru
zamanda doğru kişiye
doğru reklam mesajını
iletmektedir. Firma, dijital
içerik yayıncıları ve
medya şirketleri ile
çalışarak, Satış
Ekiplerinin kullanıcı
deneyimini arttırırken
kendi reklam gelirlerini
maksimize etmeleri için
olanak sağlayan birinci
sınıf dijital reklamcılık, eticaret ve katılımı
çözümleri paketi
oluşturmaktayız. Firma
Türkiye'deki lider medya
grupları ile bağlantı
halinde olup ortaklıklarını
daha da geliştirme
arzusundadır.
Wellclever delivers the
right advertising
message to the right
person at the right time.
Working with digital
content publishers and
media companies we
create a suite of
premium digital
advertising, ecommerce and
engagement solutions
that enable their Sales
Teams to maximise
their advertising
revenues while
enhancing their user
experience. We are live
with leading media
groups in Turkey and
looking to further
36
Yetkili Kişiler/ Contacts:
Jonathan Ryan
Ülke Müdürü -Türkiye / Country Manager Turkey
Enterprise Ireland
T: +90 212 319 18 34
M: +90 545 4517177
M:+353 87 244 5868
E: [email protected]
Linkedin: http://ie.linkedin.com/pub/jonathan-ryan/1/a7b/694
Güneş Çağlarcan
Kıdemli Piyasa Danışmanı / Senior Market Advisor
Enterprise Ireland
T: +90 212 319 18 31
M:
M: +90 546 445 71 33
E: [email protected]
Linkedin: ??
Liam Mangan
İş Geliştirme Yöneticisi / Trade Development Executive
Enterprise Ireland
T: +90 212 319 18 32
M: +90 507 162 66 51 (Turkish)
M: +353 (0)87 900 34 80 (Irish)
E: [email protected]
Linkedin: http://ie.linkedin.com/pub/liam-mangan/63/724/8a5
Türkiye/Turkey:
Enterprise Ireland
Büyükdere Cadessi, Metrocity AVM
D Blok Kat: 4
Levent 34394
Istanbul
Turkey
Enterprise Ireland HQ
East Point Business Park,
Dublin 3,
County Dublin,
Ireland
www.enterprise-Ireland.com
Download

Enterprise Ireland Trade Mission to Ankara and Istanbul Turkey