Konfederasyonlara Bağlı Sendikaların Yıllar İtibariyle Faaliyette Bulundukları Hizmet Kolu Sayıları
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Türkiye Kamu-Sen
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Kesk
10
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Memur-Sen
9
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Bask
6
6
8
8
10
10
11
11
11
11
11
11
Demokrat Kamu-Sen
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Usek
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hürriyetçi Kamu-Sen
-
-
3
3
3
4
2
2
2
-
-
-
Anadolu Kamu-sen
-
-
-
5
4
2
-
-
-
-
-
-
Birleşik Kamu-İş
-
-
-
-
-
-
5
5
5
6
7
7
Hak-Sen
-
-
-
-
-
-
9
9
8
9
10
10
Desk
-
-
-
-
-
-
-
-
6
7
8
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Konfederasyonlar
Tüm Memur-Sen
6
Kamu Görevlileri Sendikacılığımızda bugüne kadar faaliyette bulunan Konfederasyonlar şöyle sıralanabilir ;
1) Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU-SEN)
2) Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
3) Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)
4) Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK)
5) Demokrat Kamu Sendikaları Konfederasyonu (DEMOKRAT KAMU-SEN)
6) Ulusal Demokrat SendikalarKonfederasyonu (USEK)
7) Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN)
T.C. Devlet Personel Başkanlığı
Bilgi Sistemleri ve İstatistik D.B.
8) Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN)
9) Birleşik Kamu İşgörenleri Konfederasyonu (BİRLEŞİK KAMU-İŞ)
10) Anadolu Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (ANADOLU KAMU-SEN)
11) Demokratik Sendikalar Konfederasyonu (DESK)
T.C. Devlet Personel Başkanlığı
Bilgi Sistemleri ve İstatistik D.B.
Download

Konfederasyonlara Bağlı Sendikaların Yıllar İtibariyle Faaliyette