T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK VE ERGEN RUH S AĞLIĞI VE HAST ALI KLARI
ANABİ LİM DALI
HEMŞİRELİ K Hİ ZMET LERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI
SEMPOZYUMU
04 HAZİRAN 2014
İSTANBUL TIP FAK ÜLTES İ
K EMAL ATAY AMFİS İ
İSTANBUL
SEMPOZYUM DÜZENLEM E KURULU
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Süleyman Salih ZOROĞLU
Hem. Meltap DUMAN
Hem. Huri YILMAZ
Uzm. Hem. Canan ÖNDER
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Şehrinaz POLAT
Dr. Banu TERZİ
Dr. Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA
Uzm. Hem. Habibe AYYILDIZ ERKAN
Uzm. Hem. Güldalı ÇINAR DOĞAN
SEMPOZYUMDA YER ALAN KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Behiye ALYANAK
Doç. Dr. Ayşe KILIÇARSLAN
Uzm. Dr. Murat COŞKUN
Uzm. Dr. İlyas KAYA
Uzm. Hem. Canan ÖNDER
SEMPOZYUM SEKRETERYAS I
Dr. Banu TERZİ
Dr. Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA
[email protected]
0212 414 2000/31458
04 HAZİRAN 2014
09.00-09.30
AÇILIŞ KONUŞMASI
Dr. Şehrinaz POLAT
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
Prof. Dr. Süleyman SALİH ZOROĞLU
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
09.30-10.00
Çocukluk Çağında Sık Görülen Ruhsal Sorunlar
Prof. Dr. Behiye ALYANAK
10.00-10.30
Ergenlik Dönemi Riskli Davranışları
Doç. Dr. Ayşe KILIÇARSLAN
10.30-11.00
KAHVE ARASI
11.00-12.00
İnternet Bağımlılığı
Uzm. Hem. Canan ÖNDER
12.00-13.00
ÖĞLE YEMEĞİ
13.00-13.30
Cinsel İstismar
Uzm. Dr. Murat Coşkun
13.30-14.00
Okul Fobisi
Uzm. Dr. İlyas KAYA
14.00-14.30
KAPANIŞ
Download

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU 04 HAZİRAN