K Ü RT D İ L İ V E E D E B İ Y A T I
TS-2
BÖLÜMÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTELER
İL
ÜNİVERSİTE
BİNGÖL
BİNGÖL
MARDİN
MARDİN ARTUKLU
İL
MUŞ
ÜNİVERSİTE
MUŞ ALPARSLAN
İlgili dilin özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile eğitimi alınan dil kullanılarak yazılmış edebiyat
ürünlerinin üslup - tema özellikleri ve milletlerin kültürü konusunda eğitim verir.
Yabancı dilde okuduğunu anlama, tartışma, yorumlama, diller arası çeviri yapabilme. Yabancı Diller ve Edebiyatları
aracılığıyla dünya kültürüne ulaşma, insanlar, kültürler, bilimler arası iletişim kurabilme. Eğitimi alınan dil aracılığı ile
kendi kültürümüzü ve bilimsel çalışmalarımızı dünyaya tanıtma, dünya görüşünü zenginleştirme. İlgili dili ve edebiyatını
kuramsal ve uygulamalı olarak örnek metin ve eserlerle incelemek, araştırmak, yorumlamak. Konuları işitsel- görsel,
iletişimsel yöntemlerle, tarihi, sosyal bağlamda, konuşarak, tartışarak eleştirmek, yorumlamak. Ünlü düşünür, filozof,
dilbilimci, edebiyatçı ve eleştirmenlerin fikir ve görüşlerinden yararlanmak, genel kültür bilgilerini arttırmak. Diller,
edebiyatlar ve kültürler arası karşılaştırmalı bilimsel araştırmalar yapmak. Yayınevi, radyo, TV alanlarında, Bakanlıklarda,
Bankalar ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarda yabancı dil alanlarında görev alma yetisini kazanmak. Endüstri
araştırması, iletişim teknolojisi, kitle iletişim araçları, kütüphaneler, arşiv ve belgesel araştırmalarda çalışabilmek. Noter,
mahkeme, hukuk, edebiyat, sosyal bilimler vb. alanlarda çeviriler yapabilmek. Uluslararası firmalarda çalışma bilgi ve
becerisine sahip olmak. Edindikleri bilimsel araştırma yöntemleri ile bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile
bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.
Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünde başarılı olabilmek için; genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir
belleğe sahip, yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir.
İlgili dili ve edebiyatı bilgilerine, genel kültür zenginliğine sahip olmak. Yabancı dili tüm kültürel özellikleri ile işitsel –
görsel – iletişimsel olarak çocuklara, gençlere ve yetişkinlere öğretme becerisini kazanmak. Eğitim gördüğü dilden
Türkçeye/ Türkçeden eğitim gördüğü dil arası çeviri yapma becerisini kazanmak. Kazandıkları dil ve genel kültür
bilgileriyle, duygu ve düşüncelerini aktarabilmek, tartışabilmek, kendi kültürel haklarını savunabilmek ve özgürce yorum
yapabilmek. Yayınevi, radyo, TV alanlarında, Bakanlıklarda, Bankalar ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarda yabancı
dil alanlarında görev alma yetisini kazanmak. Endüstri araştırması, iletişim teknolojisi, kitle iletişim araçları,
kütüphaneler, arşiv ve belgesel araştırmalarda çalışabilmek. Noter, mahkeme, hukuk, edebiyat, sosyal bilimler vb.
alanlarda çeviriler yapabilmek. Uluslararası firmalarda çalışma bilgi ve becerisine sahip olmak. Edindikleri bilimsel
araştırma yöntemleri ile bilgilerini derinleştirmek, kendi özgün düşünceleri ile bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek.
Bu bölümden mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Programı bitirenler orta dereceli okullarda veya
dershanelerde yabancı dil öğretmeni ya da yükseköğretim kurumlarında okutman olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca;
TRT, Dış İşleri Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, devlet arşivleri, elçilikler, turizm acenteleri ve ticaret şirketlerinde
çalışabilirler.
Download

Kürt Dili ve Edebiyatı - Milli Eğitim Bakanlığı