Baskı
Kitap Matbaacılık
Davutpaşa Cad. No:123 Kat:1 Topkapı-İstanbul
Tel: 0(212) 482 99 10 (pbx)
Sertifika No: 16053
Kapak Tasarım
Ender BEYTEKİN
Aralık 2014
ISSN: 2146-5606
İsteme Adresi
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
Kalem Vakfı Okulları
Turistik Çamlıca Cad. Demet Sk. No:9 Büyük Çamlıca/Üsküdar/İstanbul
Tel: (0216) 521 97 97 Belgegeçer: (0216) 316 90 41
E-posta: [email protected]
Dergi Sahibi ve Yayın Yönetmeni
Kalem Vakfı Okulları adına
Dr. Osman SEZGİN
Dergi Editörü
Doç. Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Sefer ADA
Prof. Dr. Halis AYHAN
Prof. Dr. A. Emre BİLGİLİ
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK
Prof. Dr. Cemal YILDIZ
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Sabahattin ARIBAŞ
Prof. Dr. Ahmet AYPAY
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Prof. Dr. Vehbi ÇELİK
Uzm. Psk. Dan. Mihriban DEMİRCAN
Prof. Dr. M. Cihangir DOĞAN
Prof. Dr. Halil EKŞİ
Prof. Dr. Mehmet Durdu KARSLI
Psk. Dan. Tûba KOÇOĞLU AKYOL
Prof. Dr. Hikmet SAVCI
Prof. Dr. Kemal SAYAR
Uzm. Psk. A. Sena SEZGİN
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN
Prof. Dr. Selahattin TURAN
Psk. Dan. Ahsen TÜTÜNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ
Alan Editörleri
Doç. Dr. Yasemin AYDOĞAN
Doç. Dr. Apollinaria AVRUTINA
Doç. Dr. Memmedali BABAŞLI
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Prof. Dr. David BILLS
Prof. Dr. Murat Sabır BÖKENBAYULI
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Doç Dr. Yusuf CERİT
Prof. Dr. Hamit COŞKUN
Doç. Dr. Ebru Kılıç ÇAKMAK
İhsan DEMİRBAŞ
Prof. Dr. M. Cihangir DOĞAN
Prof. Dr. Mehmet GÜROL
Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ
Doç Dr. Nazenin HUSEYNOVA
Doç .Dr. İsmail ÖNDER
Prof. Dr. Hakan POYRAZ
Dr. Osman SEZGİN
Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK
Prof. Dr. Okan YEŞİLOT
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YIKMIŞ
Prof. Dr. Selahattin TURAN
Bu Sayının Hakemleri
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Doç. Dr. Yusuf CERİT
Prof. Dr. Hamit COŞKUN
Yrd. Doç. Dr. İkram ÇINAR
Doç. Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM
Öğr. Gör. Mehmet DİNÇ
Doç. Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ
Prof. Dr. Yücel KABAPINAR
Dr. Osman SEZGİN
Yrd. Doç. Dr. Ayhan URAL
Yrd. Doç. Dr. Cihat YAŞAROĞLU
Doç. Dr. Erkan YAMAN
Dizgi Mizanpaj
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
Dizgi Birimi
Teknik Sorumlular
Melih ÇOBAN
Faruk KÖSE
İngilizce Sorumlusu
Ömer UTKAN
Ana Dili Sorumlusu
Ergün TANLAK
Yönetim Yeri ve Haberleşme Adresi
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi
Kalem Vakfı Okulları
Turistik Çamlıca Cad. Demet Sk. No:9 Büyük Çamlıca/Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 521 97 97 Belgegeçer: (0216) 316 90 41
E-posta: [email protected]
Yurtdışı Temsilcileri / Correspondents Abroad
Azerbaycan / Azerbaijan
Doç. Dr. Memmedali BABAŞLI
Kafkas Üniversitesi
Bakü, Azerbaycan
Kazakistan / Kazakhistan
Prof. Dr. Murat BOKENBAYULI
Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi
Kırgızistan / Kyrgyzstan
Dr. Ali DAŞMAN
Uluslararası Manas Üniversitesi
Kırgızistan
Rusya Federasyonu / Russia Federation
Doç. Dr. Apollinaria AVRUTİNA
Saint-Petersburg State University
Depertmant of Liberal Arts and Sciences
http://artesliberales.spbu.ru/cell: +7-921-321-03-37
190020 Russia, St. Petersburg
Staro-Petergophsky pr., 21-71
Tataristan / Tartary
İhsan DEMİRBAŞ
Kazanskiy Federalniy Üniversitet
Intitut vostokovideniya i mejdunarodnix otnosheniy
Kefedra tyurskoy filologii. G. Kazan, U1. Pushkina No:1, Tataristan
Tayvan / Taiwan
Chang Kuan LIN
No. 64, Zhi Nan Rd. Sec. 2, Wen Shan Dist., Taipei, Taiwan
Ukrayna / Ukrain
Doç. Dr. Lemara SELENDİLİ
Tavrida Üniversitesi
Kırım, Ukrayna
Dergimizdeki yazılar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir.
Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
Makale göndermek isteyenlerin, makalelerini,
www.kalemacademy.com
sitesindeki “Makale Yazım İlkeleri Kılavuzu”na
göre düzenleyerek göndermelerini istirham ederiz.
İÇİNDEKİLER
Çağla KARADEMİR
Güzin Abla Köşesi’nin
Akılcı Duygusal Davranışçı Yaklaşımın Temel Kavramları
Açısından İncelenmesi
11-43
Yılmaz BULUT – Bülent ALCI
Cyberbullying Among Secondary School Students
45-64
Uğur AKPUR – Bülent ALCI
The Relationship Pattern Between English Prep School
Students’ Academic Performance and Their Motivation,
Anxiety and Attitudes
65-91
Fatma KESİK
Eğitim Yönetiminde Çoğul Bir Ses:
Eleştirel Kuram
93-133
Mustafa ÖZCAN
What Serves Best Kurdish Self-Interest in Turkey:
An Analysis in Light of The American Experince of Becoming a
Nation and The Role of Education
135-173
Çiğdem DEMİR ÇELEBİ
Yaşlılık ve Yaşlılara Sunulan Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Uygulamalarına Bir Bakış
175-202
Download

İç Kapak - Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi